• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of draw smth. with a bucket (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
badya bucket noun general
vedrə bucket noun general
çəkib çıxartma draw noun general
dartıb çıxartma draw noun general
siyirmə draw noun general
vedrəqayıran bucket-maker noun general
satıl coppery bucket with sides pressed in noun general
qullab draw noun general
tiraj draw noun general
qalxan körpü draw-bridge noun general
tamarzı one who is eager to possess smth. noun general
ötür-ötür passing smth. to one another noun general
avand right side of smth. noun general
çəllək bucket noun general
fitnəkar edilən irad draw noun general
fitnəkar sual draw noun general
provokasiya məqsədilə edilən irad draw noun general
çalov bucket noun general
təknə bucket noun general
bel bucket noun general
kürək bucket noun general
kürəkcik bucket noun general
çöp atma draw noun general
lotereya draw noun general
püşk atma draw noun general
püşkə düşən şey draw noun general
uduş draw noun general
güclü yağış yağmaq bucket verb general
çəkmək draw verb general
dartıb sürümək draw verb general
dartmaq draw verb general
sürümək draw verb general
geri çəkilmək draw back verb general
əl çəkmək draw back verb general
cəlb etmək draw in verb general
çıxarmaq draw off verb general
geri çəkmək draw off verb general
çəkmək draw on verb general
əlini çəkmək draw on verb general
uzanmaq draw out verb general
tərtib eləmək draw up verb general
ismarlanmaq be asked do smth. verb general
bir işi görməyə borclu olmaq be bound to do smth. verb general
xəcalətli olmaq be bound to do smth. verb general
nədəsə müqəssir olmaq be guilty of smth. verb general
bir şeydə suçlu olmaq be guilty of smth. verb general
bir şey üçün bir kəsə borclu olmaq be indebted to smb. for smth. verb general
bir işdə naşı olmaq be inexperienced in smth. verb general
eşitdirilmək be informed smb. of smth. verb general
uymaq be keen on smth. verb general
xəcalətli olmaq be obliged to do smth. verb general
bir şeydən kasad olmaq be short of smth. verb general
bazar açmaq begin to sell smth. verb general
öhdəyə almaq bind to do smth. verb general
nisyə almaq buy smth. on credit verb general
şəkk gətirmək call smth. in question verb general
belində daşımaq carry smth. on one's back verb general
bir şeyi sona çatdırmaq carry smth. through verb general
sonuna çıxmaq carry smth. through verb general
şəkk gətirmək cast doubt on smth. verb general
elətdirmək cause smb. to do smth. verb general
etdirmək cause smb. to do smth. verb general
etdirtmək cause smb. to do smth. verb general
dartdırmaq cause smb. to draw verb general
soldurmaq cause smth. fade verb general
tarazlaşdırılmaq cause smth. to become balanced verb general
soyudulmaq cause smth. to become cold verb general
ölüşkətmək cause smth. to become faded verb general
sancdırmaq cause smth. to bite verb general
dırmandırmaq cause smth. to creep verb general
xarıldatmaq cause smth. to crunch verb general
püskürtmək cause smth. to erupt verb general
porsutmaq cause smth. to go bad verb general
qaxsıtmaq cause smth. to go bad verb general
dayazlatmaq cause smth. to grow verb general
xışıldatmaq cause smth. to rustle verb general
pırtlatmaq cause smth. to spring out verb general
zınqıldatmaq cause smth. to tinkle verb general
bəri başdan qeydinə qalmaq consider smth. beforehand verb general
köksünə basmaq cuddle smb. or smth. to one's breast verb general
sırımaq deceive in selling smth. verb general
ortalamaq divide smth. into two equal halves verb general
paylaşmaq divide smth. with smb. verb general
qara vermək do smth. as a blind verb general
bir şeyi adət üzrə etmək do smth. from mere habit verb general
dəsxoşa getmək do smth. in vain verb general
acıqla etmək do smth. on purpose verb general
bir işi bilmədən etmək do smth. unawares verb general
dəsgah açmaq do smth. unusual verb general
cəlb etmək draw verb general
çıxarmaq draw verb general
cızmaq draw verb general
dəmə qoymaq draw verb general
qullablamaq draw verb general
rəsm çəkmək draw verb general
siyirmək draw verb general
sövq etmək draw verb general
cizgiləmək draw verb general
kamanın yayını çəkmək draw a bow verb general
kamanın yayını dartmaq draw a bow verb general
çek yazmaq draw a cheque verb general
ibrətlənmək draw a conclusion verb general
cızıq çəkmək draw a line verb general
xətt çəkmək draw a line verb general
bəzək vermək draw a picture verb general
plan cızmaq draw a plan verb general
analogiya tapmaq draw an analogy verb general
sapdırmaq draw aside verb general
yayındırmaq draw away verb general
əyri çəkmək draw awry verb general
dartınmaq draw back verb general
yanaşdırılmaq draw be drawn up verb general
qısılmaq draw closer verb general
endirmək draw down verb general
uzun çəkmək draw in length verb general
sükuta getmək draw into oneself verb general
püşk çəkmək draw lots verb general
yan almaq draw near verb general
yaxınlaşmaq draw near verb general
yaxınlaşdırmaq draw nearer verb general
yaxınlaşmaq draw nearer verb general
uzaqlaşdırmaq draw off verb general
çıxarmaq draw off verb general
qəddini düzəltmək draw oneself up verb general
düzləşmək draw oneself up verb general
uzanmaq draw out verb general
qullab vurmaq draw smoke into the lungs verb general
ağız büzmək draw the mouth verb general
qılıncı qından çıxartmaq draw the sword verb general
sona yaxınlaşmaq draw to a close verb general
düzlənmək draw up verb general
düzülüşmək draw up verb general
tərtib eləmək (sənəd) draw up verb general
düzmək draw up verb general
akt bağlamaq draw up a statement verb general
su vermək draw water verb general
karandaşla çəkmək draw with a pencil verb general
bir soluğa içmək drink smth. at a gulp verb general
bir şeyin arxasından boylanmaq emerge from behind smth. verb general
məst olmaq enjoy smth. greatly verb general
soluqdurmaq fade smth. verb general
bezarlamaq feel smth. as a burden verb general
bezmək feel smth. as a burden verb general
bıkmaq feel smth. as a burden verb general
dadı damağında qalmaq feel the taste of smth. pleasant verb general
nəzərdən qaçırmaq forget smth. verb general
qarışdırmaq get smth. wrong verb general
bir şeyi uzunlatmaq give smth. a stretch verb general
qıymamaq give smth. to smb. unwillingly verb general
qıymaq give smth. to smb. willingly verb general
bir şeyi bəxtəbəxt etmək guess-work: do smth. by guess-work verb general
azarı olmaq have a strong wish of doing smth. verb general
atmaq have a very strong desire for smth. verb general
bir şeyi əziyyətsiz görmək have no trouble in doing smth. verb general
bir iş görməyə ixtiyarı olmaq have right to do smth. verb general
asfalt çəkdirmək have smth. asphalted verb general
asfaltlatdırmaq have smth. asphalted verb general
zağlatmaq have smth. burnished verb general
tamamlatdırmaq have smth. completed verb general
əydirmək have smth. crooked verb general
böyütdürmək have smth. enlarged verb general
dəstələtdirmək have smth. grouped verb general
kərkilətdirmək have smth. hacked verb general
başdan aşmaq have smth. in abundance verb general
səsləşmək have smth. in common verb general
toxutdurmaq have smth. knitted verb general
düyünlətdirmək have smth. knotted verb general
astarlatmaq have smth. lined verb general
kağızlatdırmaq have smth. papered verb general
narınlatdırmaq have smth. pounded verb general
astarlatmaq have smth. primed verb general
kanifollatmaq have smth. rosined verb general
itilətdirmək have smth. sharpened verb general
kəsdirmək have smth. shut verb general
lehimlətdirmək have smth. soldered verb general
əyirtdirmək have smth. spun verb general
calatmaq have smth. stitched verb general
küləşlətdirmək have smth. thatched verb general
ağartdırmaq have smth. whitewashed verb general
bir şeyi dolayı eşitmək hear smth. in a roundabout way verb general
eşitdirmək inform smb. of smth. verb general
gücə düşmək injure oneself by taking smth. very heavy verb general
bir şeyi incəliyinə qədər bilmək know smth. to a nicety verb general
bir şey üzərinə embarqo qoymaq lay smth. under an embargo verb general
baltanı dibindən vurmaq lay the axe to the root of smth. verb general
axıtmaq let smth. float verb general
can atmaq long for smth. verb general
quzulamaq long for smth. verb general
bir şeydən mərc gəlmək make a bet on smth. verb general
bəyəndirmək make smb. approve smth. verb general
buyurtdurmaq make smb. ask smth. verb general
öhdəsinə buraxmaq make smb. responsible for smth. verb general
öhdəsinə qoymaq make smb. responsible for smth. verb general
oyun-oyuncaq etmək make smth. a trifle verb general
çatlatmaq make smth. chap verb general
çatlatmaq make smth. crack verb general
şaqqıldatmaq make smth. crack verb general
söndürtmək make smth. extinguish verb general
çökdürmək make smth. precipitate verb general
uydurmaq make smth. up verb general
saraltmaq make smth. yellow verb general
ağnatmaq move smth. down verb general
nəzərdən qaçırmaq not to bear smth. in mind verb general
bir şey haqqında heç bir təsəvvürü olmamaq not to have the faintest idea of smth. verb general
nəzərdən qaçırmaq not to take smth. into consideration verb general
bir kəsi bir şeydə iştirak etməyə persuade smb. to take part in smth. verb general
ortaq olmaq possess smth. jointly verb general
məəttəl etmək prevent from doing smth. verb general
öz ayağı ilə gəlmək prevent smb. from doing smth. verb general
söküb-dağıtmaq pull down smth. completely verb general
bir şeyə fərəhlənmək rejoice at smth. verb general
bir işi təvəkkülə görmək run the risk in doing smth. verb general
nisyə vermək sell smth. on credit verb general
bir şeyi poçtla göndərmək send smth. by post verb general
paylaşmaq share smth. with smb. verb general
axırına çıxmaq spend smth. in vain verb general
əlini-ayağını çəkmək stop taking part in smth. verb general
zollamaq strike with smth. verb general
diri-diri udmaq swallow smth. unchewed verb general
çəngələmək take smth. full of hand verb general
məhkəməyə vermək take smth. into court verb general
bir şeyi prokata götürmək take smth. on hire verb general
ovuclamaq take smth. with one's palm verb general
xışmalamaq take smth. with one's palm verb general
bir şeyi əvvəlcədən götür-qoy etmək think smth. over in advance verb general
sarınmaq tie smth. round oneself verb general
söküşdürmək unrip smth. hastily and roughly verb general
imrənmək want to do smth. verb general
atlana-atlana getmək bucket verb general
sürünmək draw verb general
yavaş-yavaş getmək draw verb general
qısalmaq draw in verb general
gəlmək draw on verb general
yaxınlaşmaq draw on verb general
sıraya düzülmək draw up verb general
götürmək bucket verb general
qabağına çəkmək draw verb general
yaxına çəkmək draw verb general
yaxınlaşdırmaq draw verb general
dayanmaq draw up verb general
aldatmaq bucket verb general
dələduzluq etmək bucket verb general
fırıldaqçılıq etmək bucket verb general
hiyləgərlik etmək bucket verb general
yaxınına gəlmək draw verb general
yaxınlaşmaq draw verb general
alverlə məşğul olmaq bucket verb general
möhtəkirlik etmək bucket verb general
çəkib uzatmaq draw verb general
dartıb uzatmaq draw verb general
əyilmək draw verb general
sir-sifəti dəyişmək draw verb general
sir-sifəti əyilmək draw verb general
çıxartmaq draw verb general
dartıb çıxartmaq draw verb general
müəyyənləşdirmək draw verb general
seçmək draw verb general
heç-heçə qurtarmaq draw verb general
almaq draw verb general
götürmək draw verb general
ibrət dərsi almaq draw verb general
püşk atmaq draw verb general
püşk çəkmək draw verb general
şəkil çəkmək draw verb general
təsvir etmək draw verb general
tərtib etmək draw verb general
karagələn good for smth. adjective general
birçalovlu single-bucket adjective general
heç-heçə draw adverb general
dalmaq abandone oneself to smth. phrases general
qapılmaq abandone oneself to smth. phrases general
uymaq abandone oneself to smth. phrases general
bir şeyin qurbanı olmaq be a prey to smth. phrases general
bir şeyə malik olmaq be in possession of smth phrases general
bir şeyə sahib olmaq be in possession of smth phrases general
bir şeyə uyğun gəlmək be in tune with smth. phrases general
bir şeylə uyğun olmaq be in tune with smth. phrases general
heç bir şey olmamış kimi be none the worse for smth. phrases general
heç bir şeydən əziyyət çəkməmiş kimi be none the worse for smth. phrases general
bir şeydən canını qurtarmaq be quit for smth. phrases general
bir şeydən xilas olmaq be quit for smth. phrases general
bir şeyi dərk etmək be sensible of smth. phrases general
bir şeyə nail olmağı qarşısına məqsəd qoymaq be set on smth. phrases general
bir şeyi çox istəmək be set on smth. phrases general
bir şeyi etməyə hazır olmaq be set to do smth. phrases general
bir şeyə nail olmağı qarşısına məqsəd qoymaq be set upon smth. phrases general
bir şeyi çox istəmək be set upon smth. phrases general
bir şeyə acımaq be sympathetic to smth. phrases general
bir şeyə acımaq be sympathetic toward smth. phrases general
bir şey etməyə alışmaq be used to do smth. phrases general
başı qarışmaq be wrapped ped up in smth. phrases general
bir şeyə dalmaq be wrapped ped up in smth. phrases general
bir şeyə qapılmaq be wrapped ped up in smth. phrases general
bir şeyin qurbanı olmaq become a prey to smth. phrases general
dilə tutub almaq cajole smth. out of smb. phrases general
aldadıb almaq cajole smth. out of smb. phrases general
özünü bir şeydən saxlamaq iqtidarında olmamaq cannot help doing smth. phrases general
bir şeyi qaranlığa qərq etmək cast a gloom on smth. phrases general
bir şeydən bərk-bərk yapışmaq catch hold of smth. phrases general
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
draw smth. with a bucket vedrələmək verb general