• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of drive the cattle for pasturage early in the morning (240 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
iribuynuzlu mal cattle noun general
mal-qara cattle noun general
qaramal cattle noun general
işlək qaramal draft-cattle noun general
qoşqu heyvanı draft-cattle noun general
getmə drive noun general
gəlmə drive noun general
sürmə drive noun general
səhər morning noun general
toy hədiyyəsi morning-gift noun general
hamiləlik dövrünün xəstəliyi morning-sickness noun general
otlaq pasturage noun general
örüş pasturage noun general
qayış intiqalı belt drive noun general
heyvan cattle noun general
mal-heyvan cattle noun general
sığır cattle noun general
ağıl cattle shed noun general
pəyə cattle shed noun general
fermaçı cattle-breeder noun general
heyvandar cattle-breeder noun general
maldar cattle-breeder noun general
heyvandarlıq cattle-breeding noun general
maldarlıq cattle-breeding noun general
heyvandarlıq ferması cattle-breeding farm noun general
tərəkəmə cattle-breeding nomad noun general
çodar cattle-dealer noun general
qırğın cattle-plague noun general
heyvandarlıq cattle-rearing noun general
dam cattle-yard noun general
maldar cattle-yard worker noun general
akselerat early developer noun general
novbahar early spring noun general
erkən yaz early spring noun general
yazbaşı early spring noun general
xal-xal enclosure for cattle noun general
buynuzlu heyvan horned cattle noun general
qırğın loss of cattle noun general
sabah morning noun general
səhər vaxtı morning noun general
badi-səba morning breeze noun general
sarmaşıq morning glory noun general
dan ulduzu morning star noun general
qaramal neat cattle noun general
yaylım pasturage of animal early in the morning noun general
ətlik və südlük mal-qara granger's cattle noun agricultural
kiçikbuynuzlu heyvan cattle noun general
gəzinti drive noun general
gəzintiyə çıxma drive noun general
gəzmə drive noun general
səhər şəfəqi morning noun general
izləmə drive noun general
qovma drive noun general
təqib etmə drive noun general
başlanğıc morning noun general
əvvəl morning noun general
ilk morning noun general
hücum drive noun military
zərbə drive noun military
qaçaqaç drive noun general
qaç-qov drive noun general
tələsmə drive noun general
qurğu drive noun computer
kampaniya drive noun American
bir arzunu təmin etmə drive noun general
meyil drive noun general
idarə etmək drive verb general
sürmək drive verb general
qovmaq drive away verb general
qovub çıxartmaq drive away verb general
qovmaq drive out verb general
çıxartmaq drive out verb general
didərgin salmaq drive out verb general
erkən oyanmaq awake early verb general
maldarlıq etmək cattle-breeder: be a cattle-breeder verb general
sürdürmək cause smb. to drive verb general
haylatmaq cause smb. to drive verb general
qovalatdırmaq cause smb. to drive away verb general
qovlatdırmaq cause smb. to drive away verb general
qovdurmaq cause smb. to drive out verb general
qovzadılmaq cause smb. to drive out verb general
itirtdirmək cause to drive out verb general
erkən gəlmək come early verb general
vaxtlı gəlmək come early verb general
deyikləmək declare betrothed at an early age verb general
aparmaq drive verb general
maşın sürmək drive verb general
qiyməti yuxarı qaldırmaq drive a hard bargain verb general
sürünü haylamaq drive a herd verb general
kirşə sürmək drive a sleigh verb general
gəzmək drive about verb general
sabit sürət ilə sürmək drive at a steady rate verb general
qaçarağını götürmək drive away verb general
qoparaqlamaq drive away verb general
qovalamaq drive away verb general
qovlamaq drive away verb general
itkin salmaq drive away verb general
qoparaqlanmaq drive be driven away verb general
qovalanmaq drive be driven away verb general
qovlanmaq drive be driven away verb general
qovulmaq drive be driven away verb general
bizlənmək drive be driven on verb general
qoparaqlanmaq drive be driven out verb general
səmərə əldə etmək drive benefit verb general
damlamaq drive cattle into a barn verb general
dəli-divanə etmək drive crazy verb general
yüksək sürət ilə sürmək drive fast verb general
sürətlə getmək drive fast verb general
arxaclamaq drive herd into the enclosure verb general
gətirmək drive home verb general
çalmaq drive in verb general
mismarlamaq drive in verb general
mıxlamaq drive in a nail verb general
kirşədə getmək drive in a sledge verb general
küncə sıxmaq drive into a corner verb general
divara qısqamaq drive into a wall verb general
ağlını aparmaq drive mad verb general
cin atına mindirmək drive mad verb general
dəli-divanə etmək drive mad verb general
quduzlaşdırmaq drive mad verb general
havalandırmaq drive mad verb general
dəhləmək drive on verb general
dəhmərləmək drive on verb general
qısnamaq drive on verb general
bizləmək drive on verb general
genitmək drive out verb general
itkin salmaq drive out verb general
xoruzunu qoltuğuna vermək drive out verb general
quduzlaşdırmaq drive rabid verb general
arxaclamaq drive sheep into the sheep-pen verb general
sıxıb bir kəsin suyunu çıxarmaq drive smb. hard verb general
sıxcalamaq drive smb. into a corner verb general
bir kəsi küncə sıxışdırmaq drive smb. into a corner verb general
sürünü yelləmək drive the flock verb general
ümidsizliyə düçar etmək drive to despair verb general
möhtac qoymaq drive to need verb general
cinləndirmək drive wild verb general
damlamaq lock up cattle verb general
tez yatmaq sleep early verb general
gəzdirmək take for a drive verb general
şütümək drive at verb spoken language
şığamaq drive at verb spoken language
cummaq drive at verb spoken language
sürmək drive verb general
çıxıb getmək drive away verb general
çıxarmaq drive verb general
qovmaq drive verb general
çalmaq drive verb general
mıxlamaq drive verb general
vurmaq drive verb general
uzatmaq drive verb spoken language
dalınca düşmək drive verb general
izləmək drive verb general
qovlamaq drive verb general
aparmaq drive verb general
etmək drive verb general
çəkmək drive verb general
salmaq drive verb general
tikmək drive verb general
qaramal cattle adjective general
erkən early adjective general
tez early adjective general
səhər morning adjective general
heyvandarlıq cattle-breeding adjective general
ərəgac early adjective general
əvvəl early adjective general
faraş early adjective general
ərəgac early-maturing adjective general
sarmaşıqlı with morning glory adjective general
başında early adjective general
əvvəlində early adjective general
dan morning adjective general
er early adverb general
erkən early adverb general
ertə early adverb general
vaxtlı early adverb general
səhər ertədən early in the morning adverb general
sabah-sabah early in the morning adverb general
səhər-səhər early in the morning adverb general
axır-əvvəl early or late adverb general
iyirminci illərin əvvəlində in the early twenties adverb general
axşam-səhər in the evening and in the morning adverb general
səhər in the morning adverb general
səhərçağı in the morning adverb general
səhər-axşam in the morning and in the evening adverb general
bir səhər one morning adverb general
bu səhər this morning adverb general
sabah səhər tomorrow morning adverb general
sabah-sabah very early adverb general
dünən səhər yesterday morning adverb general
mal-qara alverçisi cattle dealer phrases general
mal-qara saxlayan cattle dealer phrases general
heyvandarlıq ferması sahibi cattle farmer phrases general
icarədar cattle farmer phrases general
icarəyə götürən cattle farmer phrases general
maldar cattle farmer phrases general
mal-qara saxlayan fermer cattle farmer phrases general
yemverən maşın cattle feeder phrases general
naxırçı cattle lifter phrases general
mal-qara taunu cattle plague phrases general
heyvandarlıq ferması cattle ranch phrases general
heyvandarlıq təsərrüfatı cattle ranch phrases general
mal-qara sərgisi cattle show phrases general
zəncirvari ötürmə chain drive phrases general
südverən dairy cattle phrases general
sağmal mal-heyvan dairy cattle phrases general
mıxı axıra qədər vurmaq drive a nail home phrases general
yazıçı olmaq drive a pen phrases general
yazmaq drive a pen phrases general
yazıçı olmaq drive a quill phrases general
yazmaq drive a quill phrases general
ayıltmaq drive home phrases general
özünə gətirmək drive home phrases general
ruzisini bir şeylə qazanmaq drive one's subsistence from smth. phrases general
çıxılmaz vəziyyətə salmaq drive to the wall phrases general
divara dirəmək drive to the wall phrases general
tam sürətlə getmək go at full drive phrases general
minikə gəzməyə getmək go for a drive phrases general
Səbriniz olsun! Hurry no man's cattle phrases general
xalat morning gown phrases general
kilsə ibadəti morning prayer phrases general
səhər ibadəti morning prayer phrases general
dan ulduzu morning star phrases general
venera morning star phrases general
sabahın xeyir good morning phrases general
sabahınız xeyir good morning phrases general
Sabahın xeyir! Good morning! phrases general
Sabahın xeyir olsun! Good morning!; sabahkı phrases general
ipomeya morning glory phrases botanical
qrammofon çiçəyi morning glory phrases botanical
heyvan taunu cattle plague phrases veterinary
heyvanların buynuzunu kəsmək üçün dəzgah cattle crush phrases agricultural
malotaran cattle lifter phrases agricultural
böyük örüş cattle range phrases agricultural
geniş örüş cattle range phrases agricultural
otlaq cattle range phrases agricultural
böyük örüş cattle run phrases agricultural
geniş örüş cattle run phrases agricultural
otlaq cattle run phrases agricultural
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
drive the cattle for pasturage early in the morning yaylımlamaq verb general
vero