• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of ear (38 results)
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
ear qulaq noun anatomical
ear qıça noun general
ear sünbül noun general
ear düzgün qavrama qabiliyyəti noun general
ear sünbül noun general
ear qıça noun general
ear sünbül açmaq verb general
ear başaqlamaq verb general
ear sünbül bağlamaq verb general
ear sünbülləmək verb general
ear sünbüllənmək verb general
ear qıça vermək verb general
ear qıça bağlamaq verb general
lobe of the ear mərcək noun general
box on the ear şillə noun general
box on the ear şapalaq noun general
ear-ring sırğa noun general
ear-ring tana noun general
ear-flaps qulaqlıq noun general
wheat-ear buğda sünbülü noun general
whisper in smb.'s ear bir kəsin qulağına pıçıldamaq verb general
box on the ear şapalaqlamaq verb general
give smb. a box on the ear şillələmək verb general
ear-ring: having an ear-ring on sırğalı adjective general
ear-ring: having an ear-ring on tanalı adjective general
turn a deaf ear qulaqardına vurmaq phrases general
turn a deaf ear qulaqardına vermək phrases general
turn a deaf ear özünü karlıqa qoymaq phrases general
turn a deaf ear özünü karlıqa vurmaq phrases general
turn a deaf ear qulaqardına gəlmək phrases general
give ear to qulaq vermək phrases general
ear lobe qulaq məməsi phrases general
corn ear qarğıdalı qıçası phrases general
give ear to qulaq asmaq phrases general
turn a deaf ear to saymamaq phrases general
turn a deaf ear to məhəl qoymamaq phrases general
hear with half an ear ötəri eşitmək phrases general
turn a deaf ear to qulaqardına vurmaq phrases general