• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of ehtiyat olaraq çətir götürmək (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
ehtiyat alertness noun general
ehtiyat apprehensiveness noun general
ehtiyat caution noun general
körpə vaxtı gizli olaraq dəyişdirilən uşaq changeling noun general
ehtiyat chariness noun general
hadisələri xronoloji olaraq izah etmə chronography noun general
müntəzəm olaraq kilsəyə getmə church-going noun general
ehtiyat discretion noun general
könüllü və ya məcburi olaraq öz vətənindən getmə expatriation noun general
ehtiyat fund noun general
çətir gamp noun general
ehtiyat heed noun general
ehtiyat hoard noun general
gizlədilmiş ehtiyat hoard noun general
məxfi ehtiyat hoard noun general
gizli ehtiyat toplama hoarding noun general
rəsmi olaraq vəzifəyə gətirmə installation noun general
rəsmi olaraq vəzifəyə qoyma installation noun general
xatirə olaraq verilmiş hədiyyə keepsake noun general
kiçik çətir parasol noun general
potensial olaraq potentially noun general
ehtiyat precaution noun general
ehtiyat providence noun general
ehtiyat saxlama reservation noun general
ehtiyat reserve noun general
ehtiyat resource noun general
ehtiyat hissə spare noun general
ehtiyat stockpile noun general
ehtiyat store noun general
günəşdən qorunmaq üçün çətir sunshade noun general
ehtiyat supply noun general
müvəqqəti olaraq saxlama suspension noun general
nominal olaraq titulu olan şəxs titular noun general
çətir umbrella noun general
qanunsuz olaraq ələ keçirmə usurpation noun general
ehtiyat wariness noun general
çətir corona noun general
ehtiyat çıxış emergency exit noun general
ehtiyat emergency reserve noun general
kirəyə götürmək hire noun general
təbii ehtiyat natural resources noun general
çətir parasol noun general
ehtiyat fondu reserve fund noun general
ehtiyat yola keçirmə shunt noun general
ehtiyat şin spare noun general
ehtiyat hissələr spare parts noun general
ehtiyat çarx spare wheel noun general
çətir sunshade noun general
çətir brolly noun spoken language
ehtiyat hissəsi fund noun military
ehtiyat yol siding noun railway
ehtiyat apprehension noun general
ehtiyat bank noun general
ümumi ehtiyat bank noun general
ehtiyat tədbiri caution noun general
ehtiyat deliberation noun general
məxfi ehtiyat hoarding noun general
təntənəli olaraq vəzifəyə başlama inauguration noun general
ehtiyat nicety noun general
ehtiyat provision noun general
ehtiyat görmə provision noun general
ehtiyat prudence noun general
ehtiyat ration noun general
ehtiyat batereya refill noun general
seçkidə qanunsuz olaraq səs verən repeater noun American
ehtiyat olan oyunçu reserve noun sport
ehtiyat oyunçu substitute noun sport
ehtiyat carefulness noun general
ehtiyat guard noun general
müvəqqəti olaraq universitetdən xaric etmə rustication noun general
irsi olaraq alınan pul windfall noun general
dustağı müvəqqəti olaraq zaminə buraxma bail noun law
ani olaraq səsini itirmə catch noun general
ehtiyat holding noun general
ehtiyat tədbiri provision against noun general
rəsmi olaraq etiraf etmə recognition noun law
ehtiyat stock noun general
ehtiyat nüsxə backup noun computer
ehtiyat hərbi qüvvə reserve noun general
ehtiyat yer reservation noun general
çətir head noun general
götürmək accept verb general
boynuna götürmək acknowledge verb general
övladlığa götürmək adopt verb general
hədəfə götürmək aim verb general
geri götürmək annul verb general
öz üzərinə götürmək assume verb general
zaminə götürmək bail verb general
pul verib hamısını götürmək buy up verb general
xəlvəti götürmək catch away verb general
rəsmi olaraq bildirmək certiorate verb general
mənfəət götürmək commercialise verb general
qazanc götürmək commercialise verb general
mənfəət götürmək commercialize verb general
qazanc götürmək commercialize verb general
kəsib götürmək cut off verb general
dövri olaraq dəyişmək cycle verb general
götürmək depose verb general
məhdudiyyəti götürmək derestrict verb general
götürmək derive verb general
aradan götürmək dislodge verb general
bir kəsi aramsız olaraq izləmək dog verb general
ehtiyat etmək dread verb general
işə götürmək employ verb general
ehtiyat yanacaq götürmək fuel verb general
muzdla işə götürmək hire verb general
ehtiyat görmək hoard verb general
ehtiyat yığmaq hoard verb general
əlavə olaraq vermək impart verb general
fərdi olaraq səciyyələndirmək individualise verb general
rəsmi olaraq vəzifəyə gətirmək induct verb general
rəsmi olaraq vəzifəyə qoymaq induct verb general
rəsmi olaraq vəzifəyə qoymaq install verb general
çömçə ilə götürmək ladle verb general
ölçü götürmək measure verb general
təbəəliyə götürmək naturalise verb general
təbəəliyə götürmək naturalize verb general
icarəyə götürmək occupy verb general
rəsmi olaraq bir işi yerinə yetirmək officiate verb general
aradan götürmək oust verb general
həddən artıq çox fəhlə işə götürmək overman verb general
əsiri şərti olaraq azad etmək parole verb general
öhdəlik götürmək plight verb general
mühakimə üçün əsas götürmək postulate verb general
boynuna götürmək promise verb general
öhdəsinə götürmək promise verb general
geri götürmək quash verb general
qısa olaraq təkrar etmək recapitulate verb general
qarşılıqlı olaraq cavab vermək reciprocate verb general
əl götürmək renounce verb general
çiyinə götürmək shoulder verb general
ehtiyat yola qoymaq sidetrack verb general
ehtiyat görmək store verb general
ehtiyat yığmaq store verb general
götürmək take verb general
icarəyə götürmək tenant verb general
götürmək uncover verb general
yəhəri götürmək unsaddle verb general
qeyri-qanuni olaraq ələ keçirmək usurp verb general
məzuniyyət götürmək vacation verb general
öhdəsinə götürmək take over verb general
götürmək take on verb general
günahı boynuna götürmək admit one's guilt verb general
götürmək adopt verb general
oğulluğa götürmək adopt verb general
uşağı övladlığa götürmək adopt a child verb general
ortadan götürmək annul verb general
məsuliyyəti öz üzərinə götürmək assume the responsibility verb general
vahimə götürmək be frightened verb general
məsarifləri öz üzərinə götürmək bear expenses verb general
fayda götürmək benefit verb general
ehtiyat eləmək beware of verb general
od götürmək burst into flame verb general
götürmək bury verb general
ortadan götürmək do away verb general
qaçarağını götürmək drive away verb general
qulluğa götürmək employ verb general
götürmək engage verb general
bir kəsdən nümunə götürmək follow smb.'s example verb general
mənfəət götürmək get a profit verb general
od götürmək get very nervous verb general
vərdişdən əl götürmək give up a habit verb general
zaminə götürmək go to bail verb general
hoydu-hoyduya götürmək hiss off verb general
kirəyə götürmək hold on lease verb general
könüllü olaraq hərbi xidmətə getmək join up verb general
ehtiyat saxlamaq lay aside verb general
ehtiyat görmək lay up verb general
ehtiyat toplamaq lay up verb general
ehtiyat yığmaq lay up verb general
dərs götürmək learn a lesson verb general
blokadanı götürmək lift a blockade verb general
komendant saatını götürmək lift the curfew verb general
öhdəyə götürmək load oneself with responsibility verb general
ölçü götürmək make arrangements verb general
qeyd götürmək make notes verb general
götürmək pick up verb general
mühakimə üçün əsas götürmək posit verb general
blokadanı götürmək raise a blockade verb general
bəxşiş götürmək receive a gift verb general
uçota götürmək register verb general
qeydə götürmək register verb general
məktubları qeydə götürmək register letters verb general
məsuliyyəti kiminsə üzərindən götürmək relieve smb. of responsibility verb general
bağı kirayə götürmək rent a summer cottage verb general
yenidən götürmək retake verb general
sözünü geri götürmək retract verb general
aləmi başına götürmək set up a clamor verb general
suçu öz boynuna götürmək shoulder the blame verb general
ləkə götürmək stain verb general
start götürmək start verb general
start götürmək start off verb general
ibrət götürmək study for a will verb general
söz götürmək suffer humiliation verb general
paltarın fasonunu götürmək take a pattern verb general
göturmək take away verb general
dala götürmək take back verb general
sözünü dala götürmək take back one's words verb general
sözünü geri götürmək take back one's words verb general
ehtiyatla götürmək take carefully verb general
hər cür ölçü götürmək take every measure verb general
ortadan götürmək take from the middle verb general
buksir götürmək take in tow verb general
söz götürmək take joke verb general
əskik götürmək take less verb general
dərs götürmək take lessons verb general
ölçü götürmək take measures verb general
götürmək take on verb general
icarəyə götürmək take on lease verb general
kipriklə od götürmək take pains over verb general
əsir götürmək take prisoner verb general
bir şeyi prokata götürmək take smth. on hire verb general
təqsiri öz üzərinə götürmək take the blame upon oneself verb general
boya götürmək take the dye verb general
zəhmətini öz üzərinə götürmək take the trouble verb general
kontrola götürmək take under control verb general
şefliyə götürmək take under one's patronage verb general
öhdəçilik götürmək undertake an engagement verb general
üzərinə təəhhüd götürmək undertake an engagement verb general
məzacı götürmək want verb general
əmanəti götürmək withdraw a deposit verb general
namizədliyini geri götürmək withdraw smb.'s candidature verb general
qazanc götürmək yield a profit verb general
rəsmi olaraq elan etmək intimate verb American
rəsmi olaraq xəbər vermək certiorate verb law
süni olaraq pul kütləsini artırmaq reflate verb finance
ehtiyat yola keçirmək sidetrack verb railway
üzvlüyə götürmək affiliate verb general
götürmək assume verb general
götürmək borrow verb general
geri götürmək call back verb general
kirayəyə götürmək charter verb general
gizlicə olaraq demək confide verb general
geriyə götürmək countermand verb general
müqaviləyə görə üzərinə öhdəlik götürmək covenant verb general
götürmək dismount verb general
boya götürmək dye verb general
rəng götürmək dye verb general
götürmək exclude verb general
ehtiyat etmək fear verb general
kirayəyə götürmək freight verb general
ehtiyat üçün yığmaq fund verb general
müntəzəm olaraq dinləmək hear verb general
ehtiyat etmək hesitate verb general
icarəyə götürmək hire verb general
kirayəyə götürmək hire verb general
arendaya götürmək lease verb general
icarəyə götürmək lease verb general
oğulluğa götürmək mother verb general
başlanğıcını götürmək originate verb general
götürmək pick verb general
çimdik-çimdik götürmək pinch verb general
hədəfə götürmək point verb general
ehtiyat yığmaq provide verb general
götürmək remove verb general
icarəyə götürmək rent verb general
geri götürmək retract verb general
müvəqqəti olaraq universitetdən xaric etmək rusticate verb general
götürmək saddle verb general
götürmək scoop verb general
öz üzərinə götürmək shoulder verb general
qanunsuz olaraq evə köçüb yerləşmək squat verb general
ehtiyat etmək tremble verb general
xüsusi olaraq nəzərə çarpdırmaq underline verb general
öz boynuna götürmək undertake verb general
öz üzərinə götürmək undertake verb general
geri götürmək withdraw verb general
aradan götürmək extrude verb figurative meaning
xüsusi olaraq nəzərə çarpdırmaq stress verb figurative meaning
xüsusi olaraq nəzərə çatdırmaq stress verb figurative meaning
xüsusi olaraq nəzərə qeyd etmək stress verb figurative meaning
götürmək bucket verb general
aradan götürmək eliminate verb general
orduya götürmək enrol verb general
icarəyə götürmək farm verb general
götürmək frisk verb general
götürmək gather verb general
götürmək get verb general
aradan götürmək liquidate verb general
bir kəsi mütəmadı olaraq narahat etmək niggle verb general
qeyd götürmək note verb general
paj olaraq müşayiət etmək page verb general
gəlir götürmək pocket verb general
fayda götürmək profit verb general
müvazi olaraq getmək range verb general
paralel olaraq getmək range verb general
ehtiyat götürmək refresh verb general
xüsusi olaraq göstərmək specify verb general
xüsusi olaraq qeyd etmək specify verb general
xüsusi olaraq yada salmaq specify verb general
əl götürmək surrender verb general
müvəqqəti olaraq çıxartmaq suspend verb general
müvəqqəti olaraq kənarlaşdırmaq suspend verb general
kredit götürmək tick verb general
nizamsız olaraq hərəkət etmək tumble verb general
götürmək unship verb general
götürmək receive verb sport
aradan götürmək lift verb figurative meaning
maneəni aradan götürmək clear verb general
uşağı tərbiyə eləməyə götürmək farm verb general