• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of ehtiyat yola keçirmək (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
ehtiyat alertness noun general
ehtiyat apprehensiveness noun general
təcrübədən keçirmək assay noun general
ehtiyat caution noun general
ehtiyat chariness noun general
yola düşmə departure noun general
ehtiyat discretion noun general
yola salma dispatch noun general
ehtiyat fund noun general
yola düşmə going noun general
ehtiyat heed noun general
ehtiyat hoard noun general
gizlədilmiş ehtiyat hoard noun general
məxfi ehtiyat hoard noun general
gizli ehtiyat toplama hoarding noun general
yola düşmə outgoing noun general
ehtiyat precaution noun general
ehtiyat providence noun general
ehtiyat saxlama reservation noun general
ehtiyat reserve noun general
ehtiyat resource noun general
ehtiyat hissə spare noun general
ehtiyat stockpile noun general
ehtiyat store noun general
ehtiyat supply noun general
ehtiyat wariness noun general
ehtiyat çıxış emergency exit noun general
ehtiyat emergency reserve noun general
təbii ehtiyat natural resources noun general
ehtiyat fondu reserve fund noun general
ehtiyat yola keçirmə shunt noun general
ehtiyat şin spare noun general
ehtiyat hissələr spare parts noun general
ehtiyat çarx spare wheel noun general
ehtiyat hissəsi fund noun military
ehtiyat yol siding noun railway
ehtiyat apprehension noun general
ehtiyat bank noun general
ümumi ehtiyat bank noun general
ehtiyat tədbiri caution noun general
kəbin əlaqələrini həyata keçirmək consummation noun general
ehtiyat deliberation noun general
məxfi ehtiyat hoarding noun general
yola düşmə əmri marching noun general
ehtiyat nicety noun general
yola döşəmək üçün daş paver noun general
ehtiyat provision noun general
ehtiyat görmə provision noun general
ehtiyat prudence noun general
ehtiyat ration noun general
ehtiyat batereya refill noun general
yola salmaq shipping noun general
yola düşmə start noun general
ehtiyat olan oyunçu reserve noun sport
ehtiyat oyunçu substitute noun sport
ehtiyat carefulness noun general
ehtiyat guard noun general
yola getməyən adam hedgepig noun general
yola getməyən adam hedgehog noun spoken language
ehtiyat holding noun general
pis yola çəkmə pollution noun general
ehtiyat tədbiri provision against noun general
ehtiyat stock noun general
ehtiyat nüsxə backup noun computer
pis yola getmə fastness noun general
ehtiyat hərbi qüvvə reserve noun general
ehtiyat yer reservation noun general
həyata keçirmək accomplish verb general
düz yola çağırmaq admonish verb general
ələ keçirmək appropriate for verb general
ələ keçirmək appropriate to verb general
əvvəlki tarixlə həyata keçirmək backdate verb general
köhnə tarixlə həyata keçirmək backdate verb general
gizli seçki keçirmək ballot verb general
yola düşmək betake verb general
keçirmək blow out verb general
ələkdən keçirmək bolt verb general
şadaradan keçirmək bolt verb general
yalvarıb yola gətirmək cajole verb general
kanalla keçirmək canal verb general
həyata keçirmək carry through verb general
ələ keçirmək catch verb general
senzor nəzarətindən keçirmək censor verb general
senzuradan keçirmək censor verb general
süzgəcdən keçirmək clarify verb general
yola çay daşı döşəmək cobble verb general
yola çaylaq daşı döşəmək cobble verb general
yola salmaq come along with verb general
bayram keçirmək commemorate verb general
keçirmək communicate verb general
həyata keçirmək compass verb general
yola getmək cotton verb general
boş-boş vaxt keçirmək dawdle verb general
pis yola çəkmək debauch verb general
başqa vaxta keçirmək defer verb general
yola düşmək depart verb general
pis yola çəkmək deprave verb general
devalvasiya keçirmək devalue verb general
yola salmaq dispatch verb general
ehtiyat etmək dread verb general
həyata keçirmək effect verb general
həyata keçirmək effectuate verb general
içindən qalvanik cərəyan keçirmək electroplate verb general
həyata keçirmək embody verb general
yola salmaq escort verb general
gözdən keçirmək examine verb general
həyata keçirmək execute verb general
təcrübədən keçirmək experience verb general
təcrübədən keçirmək experiment verb general
eksperiment keçirmək experimentalise verb general
gözdən keçirmək eye verb general
süzgəcdən keçirmək filter verb general
süzgəcdən keçirmək filtrate verb general
ehtiyat yanacaq götürmək fuel verb general
həyata keçirmək fullfil verb general
yola getmək get on with verb general
keçirmək get through verb general
ötəri gözdən keçirmək glance over verb general
sınaqdan keçirmək go through verb general
ehtiyat görmək hoard verb general
ehtiyat yığmaq hoard verb general
tələsik yola düşmək hurry away verb general
pis yola çəkmək immoralise verb general
həyata keçirmək implement verb general
süzgəcdən keçirmək infiltrate verb general
ələ keçirmək intercept verb general
bir-birinə keçirmək intertwine verb general
səlahiyyətini həyata keçirmək mandate verb general
yarışda sınaqdan keçirmək match verb general
həyata keçirmək materialise verb general
ət maşınından keçirmək mince verb general
həyata keçirmək occur verb general
həyata keçirmək perform verb general
başına keçirmək pull over verb general
keçirmək quench verb general
lotereya oyunu keçirmək raffle verb general
həyata keçirmək realise verb general
təkrar gözdən keçirmək reconsider verb general
yenidən ələ keçirmək reoccupy verb general
təkrar oyun keçirmək replay verb general
yenidən ələ keçirmək retake verb general
vaxtını əyyaşlıqda keçirmək revel verb general
vaxtını kefdə keçirmək revel verb general
müəyyən marşrutla yola salmaq route verb general
ötəri nəzərdən keçirmək scan verb general
diqqətlə gözdən keçirmək scrutinise verb general
yola salmaq send verb general
gəmi ilə yük yola göndərmək ship verb general
gəmi ilə yük yola salmaq ship verb general
ehtiyat yola qoymaq sidetrack verb general
ələkdən keçirmək sieve verb general
xəlbirdən keçirmək sieve verb general
ələkdən keçirmək sift verb general
yola düşmək start verb general
ehtiyat görmək store verb general
ehtiyat yığmaq store verb general
nəzərdən keçirmək survey verb general
sınaqdan keçirmək test verb general
təcrübədən keçirmək test verb general
gözdən keçirmək thumb verb general
keçirmək transfer verb general
sınaqdan keçirmək try verb general
təcrübədən keçirmək try verb general
daha yüksək əmək haqqı verilən işə keçirmək upgrade verb general
qeyri-qanuni olaraq ələ keçirmək usurp verb general
məzuniyyət keçirmək vacation verb general
həyata keçirmək vivify verb general
həyata keçirmək wage verb general
vaxt keçirmək while verb general
gizlicə keçirmək worm verb general
gözdən keçirmək overview verb general
ələ keçirmək take over verb general
tibbi müayinədən keçirmək vet verb general
həyata keçirmək actualise verb general
yola vermək skirt verb general
attestasiyadan keçirmək attest verb general
təşviş keçirmək be agitated verb general
təlaş keçirmək be disturbed verb general
təşviş keçirmək be in agitation verb general
ehtiyat eləmək beware of verb general
sınaq keçirmək conduct a trial verb general
müşavirə keçirmək deliberate verb general
həyata keçirmək (qanunu) enforce verb general
gözünü yola dikmək expect impatiently verb general
bərəilə keçirmək ferry verb general
deyə-gülə vaxt keçirmək have a good time verb general
rəy sorğusu keçirmək hold a referendum verb general
sorğu keçirmək hold a referendum verb general
mitinq keçirmək hold meetings verb general
sücgəcdən keçirmək infiltrate verb general
ehtiyat saxlamaq lay aside verb general
ehtiyat görmək lay up verb general
ehtiyat toplamaq lay up verb general
ehtiyat yığmaq lay up verb general
eyş-işrətli həyat keçirmək lead a rakish life verb general
başına kəmsik keçirmək leash verb general
yola düşmək leave verb general
güzəran keçirmək live verb general
xoşbəxt güzəran keçirmək live a happy life verb general
adi güzəran keçirmək live a small way verb general
şlüzdan keçirmək lock through verb general
nəzərdən keçirmək look over verb general
nəzərdən keçirmək look through verb general
həyata keçirmək materialize verb general
bağlı iclas keçirmək meet in closed session verb general
qapalı iclas keçirmək meet in closed session verb general
bağlı iclas keçirmək meet in private session verb general
köçəri həyat keçirmək nomadize verb general
deyə-gülə vaxt keçirmək pass one's time merrily verb general
yola gətirmək persuade verb general
gözdən keçirmək üçün vermək put in verb general
qılıncdan keçirmək put to the sword verb general
gözdən keçirmək scrutinize verb general
yola salmaq see off verb general
yola düşmək set off verb general
səsvermə keçirmək take a vote verb general
başına kəmsik keçirmək torture verb general
gözünü yola dikmək wait for anxiously verb general
nigaranlıq keçirmək worry verb general
yola salmaq consign verb medical
diqqətlə nəzərdən keçirmək bolt verb figurative meaning
ehtiyat yola keçirmək sidetrack verb railway
vaxt keçirmək amuse verb general
ələ keçirmək appropriate verb general
yola düşmək bear verb general
övliyalar sırasına keçirmək beatify verb general
zorla keçirmək bulldoze verb general
ələ keçirmək buy verb general
kampaniya keçirmək campaign verb general
ələ keçirmək capture verb general
həyəcan keçirmək care verb general
həyata keçirmək carry out verb general
keçirmək convey verb general
nəzərdən keçirmək examine verb general
yola gətirmək exhort verb general
ehtiyat etmək fear verb general
pis yola çəkmək filthify verb general
zor gücü ilə ələ keçirmək force verb general
yüksək dini rütbəyə keçirmək frock verb general
ehtiyat üçün yığmaq fund verb general
yola getmək get along verb general
nəzərdən keçirmək get through verb general
yola düşmək go verb general
sürtkəcdən keçirmək grate verb general
pendirtəraşdan keçirmək grate verb general
ehtiyat etmək hesitate verb general
boş-boşuna vaxt keçirmək idle verb general
vaxtını boş-boşuna keçirmək meander verb general
pis yola salmaq mislead verb general
pis yola sövq etmək mislead verb general
keçirmək pass verb general
tədricən həyata keçirmək phase verb general
pozğun həyat keçirmək philander verb general
ehtiyat yığmaq provide verb general
salla keçirmək raft verb general
mərhələlərlə keçirmək relay verb general
keçirmək relegate verb general
yola düşmək resort to verb general
yenidən imtahan keçirmək retake verb general
xəlbirdən keçirmək riddle verb general
şadaradan keçirmək riddle verb general
həyata keçirmək root verb general
gömrük yoxlanışı keçirmək rummage verb general
yola çıxmaq sail verb general
gözdən keçirmək scan verb general
diqqətlə nəzərdən keçirmək search verb general
keçirmək spend verb general
tüfeyli həyat keçirmək sponge verb general
gözdən keçirmək survey verb general
yola salmaq transmit verb general
ehtiyat etmək tremble verb general
yola gəlmək unbend verb general
yaltaqlanmaq ələ keçirmək wheedle verb general
yola gətirmək win verb general
gözdən keçirmək vet verb general
nəzərdən keçirmək vet verb general
yola vermək put off verb general
yola getmək agree verb general
yola gətirmək argue verb general
nəzərdən keçirmək browse verb general
həyata keçirmək complete verb general
həyata keçirmək do verb general
həyata keçirmək enforce verb general
yerinə keçirmək fit verb general
yola düşmək head verb general
qışı isti ölkələrdə keçirmək hibernate verb general
ələ keçirmək net verb general
sınaqdan keçirmək prove verb general
bərə ilə keçirmək raft verb general
dəmir yolu ilə yola salmaq rail verb general
yola gətirmək reason verb general
ehtiyat götürmək refresh verb general
keçirmək set verb general
nəzərdən keçirmək sit verb general
yola salmaq thread verb general
təlaş hissi keçirmək whirl verb general
etibar edilmiş əmlakı öz adına keçirmək convert verb law
pis yola düşmək stray verb figurative meaning
vaxtını keçirmək exceed verb general
həyata keçirmək exercise verb general