• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of european bank for reconstruction and development (113 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
bank bank noun general
bənd bank noun general
damba bank noun general
qum təpəsi bank noun general
sədd bank noun general
torpaq bənd bank noun general
torpaq təpəsi bank noun general
bank sahibi banker noun general
bank işi banking noun general
boy atma development noun general
böyümə development noun general
inkişaf development noun general
inkişaf etdirmə development noun general
inkişaf etmə development noun general
irəliləmə development noun general
tərəqqi development noun general
bank sahibi moneyer noun general
yenidən qurmaq reconstruction noun general
yenidən təşkil etmə reconstruction noun general
adadovşanı european rabbit noun general
kənar bank noun general
tay bank noun general
çaykənarı bank of the river noun general
əskinaz bank-note noun general
banknot bank-note noun general
bank faizi bank-rate noun general
artım development noun general
vərdişlərin inkişafı development of habit noun general
ictimai inkişaf qanunu law of social development noun general
əqli inkişaf mental development noun general
bərpa reconstruction noun general
bərpaolunma reconstruction noun general
yenidənqurma reconstruction noun general
çay kənarı river-bank noun general
çaykənarı river's bank noun general
əmanət kassası savings bank noun general
əmanət kitabçası savings-bank book noun general
kontokorrent single bank account of a customer noun general
dövlət bankı State bank noun general
dik eniş bank noun general
dik yamac bank noun general
ehtiyat bank noun general
fond bank noun general
sərt eniş bank noun general
sərt yamac bank noun general
sıldırımlı eniş bank noun general
ümumi ehtiyat bank noun general
bank işçisi banker noun general
anlatma development noun general
izah development noun general
izah etmə development noun general
şərh development noun general
şərh etmə development noun general
ağ irqə mənsub olan european noun general
bərpa etmə reconstruction noun general
əvvəlki halına salma reconstruction noun general
bank bank noun general
sahil bank noun general
bank qoyan banker noun general
banka bank noun general
dayaz yer bank noun general
qalaq bank noun general
təpə bank noun general
yığın bank noun general
bilyard stolunun bortu bank noun general
bilyard stolunun kənarı bank noun general
banka pul qoymaq bank verb general
pulu bankda saxlamaq bank verb general
bank qoymaq be banker verb general
bank qoymaq keep the bank verb general
bank yarmaq rob a bank verb general
barat göndərmək send through the bank verb general
bank sahibi olmaq bank verb general
bankir olmaq bank verb general
kürəmək bank verb general
kürüyüb yığmaq bank verb general
bank atmaq bank verb general
bir-birinin üstünə yığmaq bank verb general
toplamaq bank verb general
nəyəsə əsaslanmaq bank verb general
ümid olmaq bank verb general
bel bağlamaq bank verb general
arxayın olmaq bank verb general
əhatələmək bank verb general
əymək bank verb aeronautics
yana yatırmaq bank verb aeronautics
əyilmək bank verb general
yana yatmaq bank verb general
Avropa european adjective general
avropalı european adjective general
Hind-Avropa Indo-European adjective general
əmanət kitabçası bank book phrases general
bank banking house phrases general
bank idarəsi banking house phrases general
bankın aksioner kapitalı bank-stock phrases general
Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı European Bank for Reconstruction and Development phrases general
Orta Şərq üzrə İqtisadi Komissiya European Commission for the Middle East phrases general
Avropa valyuta vahidi European Currency Unit phrases general
Avropa Azad Ticarət Birliyi European Free Trade Association phrases general
Beynəlxalq Yenidənqurma və İnkişaf Bankı İnternational Bank for Reconstruction and Development phrases general
ticarət bankı merchant bank phrases general
çay sahili river bank phrases general
əmanət bankı savings bank phrases general
əmanət kassası savings bank phrases general
Avropa Futbol Federasiyaları İttifaqı Union of European Football Association phrases general
Avropa Birliyi European Union phrases general
Avropa İttifaqı European Union phrases general
İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı Organisation for Economic Co-operation and Development phrases general
İslam İnkişaf Bankı Islamic Development Bank phrases general
Dünya Bankı World Bank phrases general
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi Ministry of Economic Development phrases general
Mərkəzi Bank Central Bank phrases general
Milli Bank National Bank phrases general
vero