• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of european free trade association (284 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
birləşmə association noun general
birlik association noun general
cəmiyyət association noun general
ittifaq association noun general
təşkilat association noun general
sahil ticarəti coasting-trade noun general
qanuni ticarət fair-trade noun general
məşğuliyyət trade noun general
sənət trade noun general
azadfikirli free-thinker noun general
adadovşanı european rabbit noun general
əlaqə association noun general
şəriklik association noun general
Ticarət Nazirliyi Board of Trade noun general
satasat brisk trade noun general
arabaçılıq carter's trade noun general
sərbəst rəqslər tənliyi equation of free oscillations noun general
ixracat ticarəti export trade noun general
balıq ticarəti fish trade noun general
xarici ticarət foreign trade noun general
açıq-saçıq həyat free and easy life noun general
sərbəst zərbə free kick noun general
ixtiyari hərəkət free movement noun general
əfvi-ümumi free pardon noun general
müftə bilet free pass noun general
pəncərə free period noun general
azad peşə free profession noun general
macal free time noun general
azad iradə free will noun general
sərbəst iradə free will noun general
sərbəst güləşçi free-style wrestler noun general
sərbəst güləş free-style wrestling noun general
azadfikirlilik free-thinking noun general
birellilik friendly association noun general
biryerlilik friendly association noun general
yerlilik friendly association noun general
daxili ticarət home trade noun general
Xarici ticarət Nazirliyi Ministry of Foreign Trade noun general
Ticarət Nazirliyi Ministry of Trade noun general
kasadlıq slackness of trade noun general
kölə ticarəti slave-trade noun general
vergisiz gəlir tax-free income noun general
alış-veriş trade noun general
alver trade noun general
alverçilik trade noun general
ixtisas trade noun general
peşə trade noun general
ticarət kapitalı trade capital noun general
şatırlıq trade of a baker noun general
pinəçilik trade of a cobbler noun general
rəngçilik trade of a dyer noun general
rəngsazlıq trade of a dyer noun general
rənkkarlıq trade of a dyer noun general
şapkaçılıq trade of a hatter noun general
tred-yunion trade union noun general
fabrik markası trade-mark noun general
tred-yunionizm trade-unionism noun general
tred-yunionist trade-unionist noun general
həmkarlar təşkilatlarının ümumdünya federasiyası World Federation of Trade Unions noun general
sərbəst üsulla üzmə free-style noun sport
sərbəst üsulla üzən üzgüçü free-styler noun sport
assosiasiya association noun general
dostluq association noun general
ünsiyyət association noun general
yaxınlıq association noun general
ağ irqə mənsub olan european noun general
qarşılıqlı ticarət fair-trade noun general
ticarət trade noun general
alverçi trade noun general
ticarətçi trade noun general
pərakəndə satış trade noun general
sövdələşmə trade noun general
tutuşdurma association noun computer
əlaqələndirmə association noun computer
azad etmək free verb general
xilas etmək free verb general
alver etmək trade verb general
ticarət etmək trade verb general
buraxdırmaq ask smb. to free verb general
bikar olmaq be free verb general
işıqlığa çıxmaq be free verb general
bikarlaşmaq be free verb general
buraxılmaq be set free verb general
buraxdırılmaq be set free verb general
arxayınlığa çıxmaq become free verb general
asudələnmək become free verb general
asudələşmək become free verb general
azad olmaq become free verb general
azadlığa çıxmaq become free verb general
boşalmaq become free verb general
boşlanmaq become free verb general
qol-qanad açmaq become free verb general
qurtulmaq become free verb general
əsarətdən azad etmək free from slavery verb general
asudələnmək free oneself verb general
intizardan qurtarmaq free oneself from some anxiety verb general
başı açılmaq get free verb general
başı ayazımaq get free verb general
işıqlığa çıxmaq get free verb general
bir kəsə hərəkət azadlığı vermək give smb. a free hand verb general
peşə öyrənmək learn a trade verb general
ixtisas qazanmaq learn a trade verb general
buraxdırmaq make smb. free verb general
şitlənmək salt-free: get salt-free verb general
buraxdırmaq set free verb general
azadlığa buraxmaq set free verb general
mürəxxəs etmək set free verb general
uçurtmaq set free verb general
boşlamaq set free verb general
biletsiz getmək take a free ride verb general
sövdə etmək trade verb general
sövdəgərlik etmək trade verb general
alverçilik etmək trade verb general
xəzlə ticarət etmək trade in furs verb general
dəyişmək trade verb general
mübadilə etmək trade verb general
rüsum alınmayan duty-free adjective general
rüsumsuz duty-free adjective general
vergisiz duty-free adjective general
Avropa european adjective general
avropalı european adjective general
aşiq olmayan fancy-free adjective general
məftun olmayan fancy-free adjective general
vurğun olmayan fancy-free adjective general
azad free adjective general
müstəqil free adjective general
sərbəst free adjective general
sadə free-and-easy adjective general
sərbəst free-and-easy adjective general
təbii free-and-easy adjective general
təklifsiz free-and-easy adjective general
əllə edilmiş free-hand adjective general
cömərd free-handed adjective general
əliaçıq free-handed adjective general
səxavətli free-handed adjective general
açıqürəkli free-hearted adjective general
safqəlbli free-hearted adjective general
səmimi free-hearted adjective general
təmizürəkli free-hearted adjective general
ürəyiaçıq free-hearted adjective general
açıq free-spoken adjective general
səmimi free-spoken adjective general
Hind-Avropa Indo-European adjective general
quru moisture-free adjective general
rütubətsiz moisture-free adjective general
nüvə silahı olmayan nuclear-free adjective general
nüvəsiz nuclear-free adjective general
vergilərdən azad olunmuş tax-free adjective general
vergisiz tax-free adjective general
etibarlı trouble-free adjective general
möhkəm trouble-free adjective general
sədaqətli trouble-free adjective general
ödənişsiz free adjective general
avariyasız accident-free adjective general
karbonsuz carbon-free adjective general
piysiz fat-free adjective general
asudə free adjective general
azadə free adjective general
açıq-saçıq free and easy adjective general
hərcayi free and easy adjective general
ipsiz free and easy adjective general
bimuzd free of charge adjective general
havayı free of charge adjective general
məccani free of charge adjective general
zədəsiz free of damages adjective general
zədəsiz free of injury adjective general
bikədər free of sorrow adjective general
kədərsiz free of sorrow adjective general
boşuna free-running adjective general
azadfikirli free-thinking adjective general
açıqfikirli free-thinking adjective general
hay-küysüz noise-free adjective general
ilişikli not free adjective general
kirəsiz rent-free adjective general
müftə rent-free adjective general
şit salt-free adjective general
sodasız soda-free adjective general
vergisiz tax-free adjective general
ticarət trade adjective general
vitaminsiz vitamin free adjective general
zülalsız albumen-free adjective biological
könüllü free adjective general
ədəbsiz free-and-easy adjective general
hörmət gözləməyən free-and-easy adjective general
nəzakətsiz free-and-easy adjective general
saymaz free-and-easy adjective general
utanmaz free-and-easy adjective general
əliaçıq free-hearted adjective general
səxavətli free-hearted adjective general
azad ruhlu free-spirited adjective general
bikar free adjective general
boş free adjective general
havayı free adjective general
müftə free adjective general
pulsuz free adjective general
xərclərdən azad free adjective general
ödənilməyən free adjective general
bol free adjective general
çox free adjective general
çoxlu free adjective general
dolu free adjective general
əliaçıq free adjective general
səxavətli free adjective general
zəngin free adjective general
lətif free adjective general
vüqarlı free adjective general
yüngül free adjective general
zərif free adjective general
bitərəf free adjective general
havayı free adverb general
müftə free adverb general
pulsuz free adverb general
açıq ürəklə free-heartedly adverb general
açıqcasına free-heartedly adverb general
açıqdan-açığa free-heartedly adverb general
heç bir şeyi gizlətmədən free-heartedly adverb general
səmimi olaraq free-heartedly adverb general
xoşluqla by one's own free will adverb general
azadə free adverb general
bimuzd free of charge adverb general
müftə free of charge adverb general
müftəcə free of charge adverb general
könüllü of one's own free will adverb general
azad free adverb general
azad surətdə free adverb general
sərbəst free adverb general
sərbəst surətdə free adverb general
bolluca free-heartedly adverb general
çoxlu free-heartedly adverb general
Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyası Azerbaijan Football Federation Association phrases general
Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı European Bank for Reconstruction and Development phrases general
Orta Şərq üzrə İqtisadi Komissiya European Commission for the Middle East phrases general
Avropa valyuta vahidi European Currency Unit phrases general
Avropa Azad Ticarət Birliyi European Free Trade Association phrases general
ticarətin həcmini genişləndirmək expand the volume of trade phrases general
BMT-in ərzaq və kənd təsərrüfatı üzrə təşkilatı Food and Agricultural Association phrases general
havayı for free phrases general
müftə for free phrases general
özgə hesabına for free phrases general
pulsuz for free phrases general
açıq free access phrases general
sərbəst seçmə free choice phrases general
azad sahibkarlıq free enterprise phrases general
sərbəst təşəbbüskarlıq free enterprise phrases general
azad uçuş free flight phrases general
sərbəst uçuş free flight phrases general
incə jest free gesture phrases general
zərif jest free gesture phrases general
gömrüksüz mallar free imports phrases general
pulsuz free of charge phrases general
gömrüksüz free of duty phrases general
bağışlama free pardon phrases general
əfv etmə free pardon phrases general
günahından keçmə free pardon phrases general
pulsuz təhsil free school phrases general
söz azadlığı free speech phrases general
bədxərc free spender phrases general
israfçı free spender phrases general
azad zona free zone phrases general
fikirləşdiyini deyən adam free-spoken man phrases general
Gömrük Tarifləri və Ticarət üzrə Əsas Saziş General Agreement on Tariffs and Trade phrases general
pulsuz göndərmə postage free phrases general
ev icarə haqqından azad rent-free phrases general
cəzası verilməmiş scot-free phrases general
cəzasız scot-free phrases general
tənbehsiz scot-free phrases general
azad etmək set free phrases general
ticarət tally trade phrases general
əmək haqqı məsələləri üzrə komissiya Trade Board phrases general
ticarət nişanı trade mark phrases general
ticarət nümayəndəliyi trade mission phrases general
fabrik satış qiyməti trade price phrases general
topdan satış qiyməti trade price phrases general
həmkarlar ittifaqı trade union phrases general
həmkarlar ittifaqının üzvü trade unionist phrases general
Avropa Futbol Federasiyaları İttifaqı Union of European Football Association phrases general
Beynəlxalq Ticarət Təşkilatı World Trade Organization phrases general
Avropa Birliyi European Union phrases general
Avropa İttifaqı European Union phrases general
Ümumdünya Ticarət Təşkilatı World Trade Organization phrases general
sərbəst zərbə free kick phrases sport
sərbəst morfem free morpheme phrases linguistic
göndərənin hesabına göndərmək postage free phrases general
passat küləkləri trade winds plural general