• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of expand the volume of trade (109 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
sahil ticarəti coasting-trade noun general
qanuni ticarət fair-trade noun general
məşğuliyyət trade noun general
sənət trade noun general
cild volume noun general
tom volume noun general
Ticarət Nazirliyi Board of Trade noun general
satasat brisk trade noun general
arabaçılıq carter's trade noun general
səkkizcildlik eight-volume edition noun general
ixracat ticarəti export trade noun general
balıq ticarəti fish trade noun general
beşcildlik five-volume edition noun general
xarici ticarət foreign trade noun general
dördcildlik four-volume edition noun general
daxili ticarət home trade noun general
Xarici ticarət Nazirliyi Ministry of Foreign Trade noun general
Ticarət Nazirliyi Ministry of Trade noun general
bircildlik one-volume edition noun general
alticildlik six-volume edition noun general
kasadlıq slackness of trade noun general
kölə ticarəti slave-trade noun general
məhsulun ümumi həcmi total volume of output noun general
alış-veriş trade noun general
alver trade noun general
alverçilik trade noun general
ixtisas trade noun general
peşə trade noun general
ticarət kapitalı trade capital noun general
şatırlıq trade of a baker noun general
pinəçilik trade of a cobbler noun general
rəngçilik trade of a dyer noun general
rəngsazlıq trade of a dyer noun general
rənkkarlıq trade of a dyer noun general
şapkaçılıq trade of a hatter noun general
tred-yunion trade union noun general
fabrik markası trade-mark noun general
tred-yunionizm trade-unionism noun general
tred-yunionist trade-unionist noun general
ikicildlik two-volume edition noun general
cild-cild volume by volume noun general
həcmi sıxlıq volume density noun general
işin həcmi volume of work noun general
həmkarlar təşkilatlarının ümumdünya federasiyası World Federation of Trade Unions noun general
qarşılıqlı ticarət fair-trade noun general
ticarət trade noun general
həcm volume noun general
miqdar volume noun general
alverçi trade noun general
ticarətçi trade noun general
tutum volume noun general
pərakəndə satış trade noun general
güc volume noun general
intensivlik volume noun general
qüvvə volume noun general
sövdələşmə trade noun general
burum volume noun general
sütun volume noun general
... şəklinə düşmək expand verb general
artırmaq expand verb general
artmaq expand verb general
çevrilmək expand verb general
geniş açmaq expand verb general
genişləndirmək expand verb general
inkişaf etdirmək expand verb general
inkişaf etmək expand verb general
müfəssəl danışmaq expand verb general
qabartmaq expand verb general
şərh/izah etmək expand verb general
təfərrüatı ilə başa salmaq expand verb general
ünsiyyətli/səmimi/mehriban olmaq expand verb general
yaymaq expand verb general
alver etmək trade verb general
ticarət etmək trade verb general
genəlmək expand verb general
genişlənmək expand verb general
peşə öyrənmək learn a trade verb general
ixtisas qazanmaq learn a trade verb general
sövdə etmək trade verb general
sövdəgərlik etmək trade verb general
alverçilik etmək trade verb general
xəzlə ticarət etmək trade in furs verb general
açmaq expand verb mathematics
dəyişmək trade verb general
mübadilə etmək trade verb general
səkkizcildli eight-volume adjective general
beşcildli five-volume adjective general
bircildli one-volume adjective general
altıcildli six-volume adjective general
üçcildli three-volume adjective general
ticarət trade adjective general
ikcildli two-volume adjective general
Avropa Azad Ticarət Birliyi European Free Trade Association phrases general
mədəniyyət mübadiləsini genişləndirmək expand cultural exchanges phrases general
Gömrük Tarifləri və Ticarət üzrə Əsas Saziş General Agreement on Tariffs and Trade phrases general
ticarət tally trade phrases general
əmək haqqı məsələləri üzrə komissiya Trade Board phrases general
ticarət nişanı trade mark phrases general
ticarət nümayəndəliyi trade mission phrases general
fabrik satış qiyməti trade price phrases general
topdan satış qiyməti trade price phrases general
həmkarlar ittifaqı trade union phrases general
həmkarlar ittifaqının üzvü trade unionist phrases general
Beynəlxalq Ticarət Təşkilatı World Trade Organization phrases general
Ümumdünya Ticarət Təşkilatı World Trade Organization phrases general
döş qəfəsini qabartmaq expand the chest phrases sport
müharibə meydanını genişləndirmək expand a bridgehead phrases military
passat küləkləri trade winds plural general
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
expand the volume of trade ticarətin həcmini genişləndirmək phrases general