• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of express deep sorrow by singing and weeping (174 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
dərd sorrow noun general
ələm sorrow noun general
hüsn sorrow noun general
kədər sorrow noun general
qüssə sorrow noun general
qəm sorrow noun general
hicran sorrow noun general
dərin qac deep ditch noun general
ağır matəm deep mourning noun general
bəm deep sound noun general
ekspres express noun general
marşrut avtobusu express bus noun general
ekspres qatarı express train noun general
təcili teleqram express-telegram noun general
dərd əhli man of sorrow noun general
xanəndəlik singing noun general
çalıquşu singing bird noun general
nəğmə müəllimi singing-master noun general
sinə dağı sorrow noun general
şivən weeping noun general
zarıltı weeping bitterly noun general
ekspress express noun railway
sürətli qatar express noun railway
acıma sorrow noun general
heyfsilənmə sorrow noun general
təəssüf sorrow noun general
ürəyi yanma sorrow noun general
kuryer express noun railway
xidmətçi express noun railway
kağızpaylayan əsgər express noun military
poçtla təcili göndəriş express noun general
təcili məktub express noun general
nəqliyyat kontoru express noun railway
ifadə etmək express verb general
əli qoynunda olmaq be in sorrow verb general
tündləşdirmək become deep verb general
tutqunlaşdırmaq cause to get deep verb general
deyişmək compete in telling poems and singing verb general
qüssəni dağıtmaq dissipate sorrow verb general
əks etdirmək express verb general
ifadə etmək express verb general
izhar etmək express verb general
fikir demək express an opinion verb general
fikir söyləmək express an opinion verb general
düstur vasitəsilə ifadə etmək express by a formula verb general
səbirsizlik etmək express impatience verb general
səbirsizlik göstərmək express impatience verb general
loru dildə ifadə etmək express in vulgar verb general
başsağlığı vermək express one's condolences verb general
söylənmək express one's dissatisfaction verb general
vaysılanmaq express one's grief verb general
öz fikrini söyləmək express one's opinion verb general
öz rəyini söyləmək express one's opinion verb general
təəssüf ünü bildirmək express one's regret verb general
dilağız etmək express one's thanks verb general
mülahizə söyləmək express one's view verb general
dərdini kədərini izhar etmək give vent to one's sorrow and grief verb general
dağ çəkmək inflict deep mortification verb general
dəm tutmaq join in a singing verb general
dərdə şərik olmaq share one's sorrow verb general
bir kəsin kədərinə şərik olmaq share smb.'s sorrow verb general
dərd çəkmək sorrow verb general
dərdini açmaq tell smb. of one's sorrow verb general
dərddən nalə etmək wail with sorrow verb general
göbəyə qədər qar içində olmaq waist-deep: be waist-deep in snow verb general
vərəmləmək waste away through sorrow or illness verb general
bildirmək express verb general
əks etdirmək express verb general
əks etmək express verb general
göstərmək express verb general
simvollarla göstərmək express verb general
təcəssüm etdirmək express verb general
təsvir etmək express verb general
kuryer ilə göndərmək express verb general
nəqliyyat kontoru vasitəsilə göndərmək express verb general
sürət qatarı ilə getmək express verb general
sürətli qatarla getmək express verb general
sıxmaq express verb general
dərin deep adjective general
dərin kök salmaq deep-rooted adjective general
islahedilməz deep-rooted adjective general
açıq express adjective general
aşkar express adjective general
aydın express adjective general
dəqiq ifadə edilmiş express adjective general
müəyyən express adjective general
qəti express adjective general
tamamilə aşkar express adjective general
dizə qədər knee-deep adjective general
oxuyan singing adjective general
üzdən skin-deep adjective general
yüngül skin-deep adjective general
ağlayan weeping adjective general
göz yaşı axıdan weeping adjective general
göz yaşı tökən weeping adjective general
tünd-qara deep black adjective general
tünd-abı deep blue adjective general
gömgöy deep blue adjective general
tünd-qara deep dark adjective general
tünd-yaşıl deep green adjective general
tünd-qırmızı deep red adjective general
tünd-sarı deep yellow adjective general
tündrəngli deep-colored adjective general
tündrəngli deep-coloured adjective general
bas deep-voiced adjective general
ekspres express adjective general
dağlı filled with sorrow adjective general
bikədər free of sorrow adjective general
kədərsiz free of sorrow adjective general
dayaz not deep adjective general
dibsiz very deep adjective general
gözüyaşlı weeping adjective general
dalmış deep adjective general
getmiş deep adjective general
dəqiq express adjective general
doğru express adjective general
dürüst express adjective general
düzgün express adjective general
nəğmə singing adjective general
ani skin-deep adjective general
ötəri skin-deep adjective general
tez ötüb keçən skin-deep adjective general
ağlağan weeping adjective general
tünd deep adjective general
məxsus express adjective general
qəsdən edilmiş express adjective general
xüsusi express adjective general
salxım weeping adjective botanical
ciddi deep adjective general
əsaslı deep adjective general
fundamental deep adjective general
fövqəladə express adjective general
sürətli express adjective general
tez express adjective general
təcili express adjective general
tələsik express adjective general
damcılarla örtülən weeping adjective general
tər tökən weeping adjective general
tərləyən weeping adjective general
nəm weeping adjective medical
sudurlu weeping adjective medical
sulanan weeping adjective medical
rütubətli weeping adjective medical
dərin deep adverb general
təcili sürətdə express adverb general
tələsik express adverb general
dərindən deep adverb general
qəmli sorrow adverb general
qəmli-qəmli sorrow adverb general
göbəyə qədər waist-deep adverb general
çətin vəziyyətdə olmaq be in deep waters phrases general
dərin yuxu deep sleep phrases general
təcili çatdırma express delivery phrases general
avtostrada express highway phrases general
fikrini söyləmək express one's sentiments phrases general
rəyini söyləmək express one's sentiments phrases general
sürət qatarı express train phrases general
sürətli qatar express train phrases general
dərin yuxuya getmək fall into a deep slumber phrases general
çıxılmaz vəziyyətdə olmaq get into deep waters phrases general
dara düşmək get into deep waters phrases general
qorxulu vəziyyətdə olmaq get into deep waters phrases general
bəlada in deep water phrases general
çətin vəziyyətdə in deep water phrases general
fəlakətdə in deep water phrases general
təhlükəli vəziyyətdə in deep water phrases general
dərin kədər keen sorrow phrases general
Sakit sular lal axar Still waters run deep phrases general
Sakit axan su dərin olar Still waters run deep phrases general
Aşağı tüpürürsən saqqal yuxarı tüpürürsən bığ between the devil and the deep sea phrases proverb
Suyun lal axanı, adamın yerə baxanı Still waters run deep phrases proverb
Dərd bölüşdükcə yüngülləşər Two in distress makes sorrow less phrases proverb
El ilə gedən toy-bayramdır Two in distress makes sorrow less phrases proverb
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
express deep sorrow by singing and weeping ediləmək verb general
vero