• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of extraction gasoline (58 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
çəkib dartma extraction noun general
çıxardılma extraction noun general
çıxartma extraction noun general
baza benzini base gasoline noun general
benzin-katalizat catalytic gasoline noun general
kömürçıxarma coal extraction noun general
fasiləsiz ekstraksiya continous extraction noun general
butandan təmizlənmiş benzin debutanized gasoline noun general
etilləşdirilmiş benzin ethyl gasoline noun general
ayırma extraction noun general
ekstraksiya extraction noun general
ekstraksiya kolonu extraction column noun general
kökalma extraction of root from noun general
avtobenzin gasoline noun general
qazolin gasoline noun general
qaz benzini gasoline gas noun general
benzinölçən gasoline gauge noun general
benzinin baş fraksiyası gasoline head fraction noun general
kompaundlaşdırılmış benzin gasoline pool noun general
benzindən təmizləmə gasoline refinment noun general
benzin doldurulan məntəqə gasoline station noun general
benzin bakı gasoline tank noun general
benzindaşıyan gasoline tanker noun general
yüksəkoktanlı benzin high-octane gasoline noun general
hidrotəmizlənmiş benzin hydrotreated gasoline noun general
aşağıoktanlı benzin low-octane gasoline noun general
avtomobil benzinin komponenti motor gasoline component noun general
neft istehsalı oil extraction noun general
neftçıxarma oil extraction noun general
torfcıxarma peat extraction noun general
platforminq benzini platforming gasoline noun general
qətranlatmaq resin extraction noun general
benzin fraksiyası separating part of gasoline fraction noun general
birdəfəli ekstraksiya single extraction noun general
bərk benzin solidified gasoline noun general
stabil benzin stable gasoline noun general
benzinin buraxılış fraksiyası starting fraction of gasoline noun general
işəsalma benzini starting gasoline noun general
benzinin buraxılış keyfiyyəti starting property of gasoline noun general
birbaşa qovulan benzin straight-run gasoline noun general
sintetik benzin synthetic gasoline noun general
termokrekinq benzini thermal gasoline noun general
qeyri-stabil benzin unstable gasoline noun general
çəkilmə extraction noun general
çəkmə extraction noun general
ekstraktın hazırlanması extraction noun general
sıxıb çıxartma extraction noun general
sıxma extraction noun general
sorma extraction noun general
sitatlarin götürülməsi extraction noun general
hasil etmə extraction noun general
istehsal extraction noun general
benzin-hava gasoline adjective general
benzin sayğacı gasoline gauge phrases general
benzin kolonkası gasoline station phrases general
benzindoldurma məntəqəsi gasoline station phrases American
filizin çıxardılması extraction of ore phrases general
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
extraction gasoline ekstraksiya benzini noun general