• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of fall (228 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
Düzlən! Fall in! phrases general
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
fall düşmə noun general
fall yıxılma noun general
dew-fall şehdüşmə noun general
dew-fall şehləmə noun general
fall məhv noun general
fall payız noun general
fall in temperature temperaturun düşməsi noun general
fall axır noun general
fall son noun general
fall süqut noun figurative meaning
fall şəlalə noun general
fall yıxılmaq verb general
fall away tərk etmək verb general
fall away qoruyub getmək verb general
fall back geri çəkilmək verb general
fall back çəkilmək verb general
fall back on qaçıb yanına gəlmək verb general
fall behind geridə qalmaq verb general
fall behind dalda qalmaq verb general
fall in sıralanmaq verb general
fall in cərgəyə düzlənmək verb general
fall in with təsadüfən qarşılaşmaq verb general
fall in with rastlaşmaq verb general
fall on hücum etmək verb general
fall on üstünə atılmaq verb general
fall out küsüşmək verb general
fall out savaşmaq verb general
fall out mübahisə etmək verb general
fall over arxası üstə yıxılmaq verb general
fall through müvəffəqiyyətsizliyə uğramaq verb general
fall through uğursuzluğa düçar olmaq verb general
fall to bir işə girişmək verb general
fall under düçar olmaq verb general
fall under məruz qalmaq verb general
be about fall sallanmaq verb general
cause smb. to fall ill azarlatmaq verb general
cause smb. to fall ill naxoşlatdırmaq verb general
cause smb. to fall into a habit dadandırmaq verb general
cause to fall daraşdırmaq verb general
cause to fall gerilətmək verb general
cause to fall out küsdürmək verb general
fall basmalamaq verb general
fall basmarlamaq verb general
fall çökəlmək verb general
fall daraşmaq verb general
fall a prey güdaza getmək verb general
fall a victim güdaza getmək verb general
fall as a sacrifice bir şeyin qurbanı olmaq verb general
fall asleep uyumaq verb general
fall asleep yuxuya getmək verb general
fall asleep aparmaq verb general
fall asleep on one's feet gedə-gedə yatmaq verb general
fall back əsaslanmaq verb general
fall back qaçıb yanına gəlmək verb general
fall behind dala galmaq verb general
fall behind geri düşmək verb general
fall behind geriləmək verb general
fall behind geri qalmaq verb general
fall down alçalmaq verb general
fall down in a faint bayılmaq verb general
fall down in a faint bihuş olmaq verb general
fall downstairs pilləkandan yıxılmaq verb general
fall for a righteous cause şəhid olmaq verb general
fall for the bait qarmaq verb general
fall from favor nəzərdən düşmək verb general
fall from the moon göydən düşmək verb general
fall from the oven wall onto the embers küt getmək verb general
fall head over heels kəlləmayallaq yıxılmaq verb general
fall head over heels kəllə mayallaq aşmaq verb general
fall ill əhvalı qarışmaq verb general
fall ill azara düşmək verb general
fall ill azarlamaq verb general
fall ill dərd çəkmək verb general
fall ill yorğan-döşəyə düşmək verb general
fall ill azarlanmaq verb general
fall ill with malaria isindirmək verb general
fall ill with mange keçəlləşmək verb general
fall ill with quinsy angina olmaq verb general
fall ill with tetter keçəlləşmək verb general
fall ill with tuberculosis vərəmləmək verb general
fall in drops dammaq verb general
fall in love aşiq olmaq verb general
fall in love eşqə düçar olmaq verb general
fall in love eşqə düşmək verb general
fall in love könül bağlamaq verb general
fall in love könül vermək verb general
fall in love mail olmaq verb general
fall in love eşqə mübtəla olmaq verb general
fall in love sevdaya düşmək verb general
fall in love sevmək verb general
fall in love vurulmaq verb general
fall in love with each other sevişmək verb general
fall in price ucuzlanmaq verb general
fall insensible hissini itirmək verb general
fall into a disgrace gözdən düşmək verb general
fall into a net tora düşmək verb general
fall into a trap tələyə düşmək verb general
fall into decay tənəzzül etmək verb general
fall into disesteem gözdən düşmək verb general
fall into disgrace eyib içində olmaq verb general
fall into dispute pis ad çıxarmaq verb general
fall into dispute adı çıxmaq verb general
fall into disuse istifadədən çıxmaq verb general
fall into error karıxmaq verb general
fall into one's share pay istəmək verb general
fall into pieces dağılmaq verb general
fall into pitfall kəməndə düşmək verb general
fall into poverty kasıb düşmək verb general
fall into smb.'s arms bir kəsin ağuşuna atılmaq verb general
fall into smb.'s hand çənginə keçmək verb general
fall into smb.'s hands bir kəsin əlinə keçmək verb general
fall into the habit şirnikmək verb general
fall into the habit of doing some action dadanmaq verb general
fall on as carrion-crows; qarğabazarı qarğa-quzğun kimi tökülmək verb general
fall on one's knee diz çökmək verb general
fall on smb.'s fate bəxtə çıxmaq verb general
fall out əyişmək verb general
fall out çırpışmaq verb general
fall out dilləşmək verb general
fall out dişi düşmək verb general
fall out küsmək verb general
fall out lilləmək verb general
fall out üz çevirmək verb general
fall out üz döndərmək verb general
fall out tökülmək verb general
fall out with each other küsüşmək verb general
fall over and over ağnamaq verb general
fall silent kirimək verb general
fall the lot of smb. bir kəsin qismətinə düşmək verb general
fall thinking sükuta getmək verb general
fall to one's feet ayağa döşənmək verb general
fall to pieces uçmaq verb general
fall to the ground dağılmaq verb general
fall to the ground darmadağın olmaq verb general
fall under the spell tilsimə düşmək verb general
fall upon the food yeməyin üstünə qarğa-quzğun kimi tökülmək verb general
fall with a bang gumbuldamaq verb general
fall with a thud tappıltı ilə düşmək verb general
fall with noise şappıldamaq verb general
fall with noise şarpıldamaq verb general
make fall uçurmaq verb general
make one fall into error karıxdırmaq verb general
fall on one's bottom götü üstə yıxılmaq verb vulgar
fall çatmaq verb general
fall düşmək verb general
fall gəlmək verb general
fall yaxınlaşmaq verb general
fall away yox olmaq verb general
fall away gözdən itmək verb general
fall back on istinad etmək verb general
fall back on əsaslanmaq verb general
fall in with razılaşmaq verb general
fall on girişmək verb general
fall on başlamaq verb general
fall out düşmək verb general
fall out yerindən düşmək verb general
fall under düşmək verb general
fall under uyğun gəlmək verb general
fall əldən salmaq verb general
fall güc gəlmək verb general
fall üzmək verb general
fall azalmaq verb general
fall kəsilmək verb general
fall sakitləşdirmək verb general
fall zəifləmək verb general
fall həlak olmaq verb general
fall məhv olmaq verb general
fall ölmək verb general
fall qırılmaq verb general
fall tələf olmaq verb general
fall çökmək verb general
fall dağılmaq verb general
fall enmək verb general
fall sökülmək verb general
fall tökülmək verb general
fall uçulmaq verb general
fall yatmaq verb general
fall ağzından çıxmaq verb general
causing to fall into error karıxdırıcı adjective general
fall a pray qurban olmaq phrases general
fall a prey to smth bir şeyə qurban getmək phrases general
fall a sacrifice to smth. bir şeyin qurbanı olmaq phrases general
fall a victim qurban olmaq phrases general
fall asleep yatmaq phrases general
fall asleep yuxulamaq phrases general
fall asleep yuxuya getmək phrases general
fall back into the old groove əvvəlki vərdişlərə qayıtmaq phrases general
fall back into the old groove köhnə yola dönmək phrases general
fall behind geridə qalmaq phrases general
fall dumb dili tutulmaq phrases general
fall dumb lal olmaq phrases general
fall from grace günaha batmaq phrases general
fall in love vurulmaq phrases general
fall in love sevmək phrases general
fall in love gözü düşmək phrases general
fall in population əhalinin azalması phrases general
fall into a deep slumber dərin yuxuya getmək phrases general
fall into a habit adət etmək phrases general
fall into a habit alışmaq phrases general
fall into a habit öyrəşmək phrases general
fall into a habit vərdiş etmək phrases general
fall into a trap tələyə düşmək phrases general
fall into disgrace gözdən düşmək phrases general
fall into disgrace nəzərdən düşmək phrases general
fall into smb's clutches birinin caynağına keçmək phrases general
fall into unconsciousness huşunu itirmək phrases general
fall out of a habit tərgitmək phrases general
fall out of a habit yadından çıxartmaq phrases general
fall out of a habit yadırğamaq phrases general
fall out use istifadədən düşmək phrases general
fall short of çatmamaq phrases general
fall short of çatdırmamaq phrases general
fall short of əskik olmaq phrases general
fall short of expectations ümidləri doğrultmamaq phrases general
fall sick naxoşlamaq phrases general
fall sick xəstələnmək phrases general
fall silent səsini kəsmək phrases general
fall silent susmaq phrases general
fall to blows əlbəyaxa olmaq phrases general
fall to blows əlbəyaxa vuruşa keçmək phrases general
fall under suspicion şübhə altına düşmək phrases general
fall void azad olmaq phrases general
fall void boş qalmaq phrases general
fall into one's clutches caynağına keçmək phrases general
fall to smb.'s lot öhdəsinə düşmək phrases general
fall out of the pan into the fire yağışdan çıxıb yağmura düşmək phrases proverb
He is wanting for the plums to fall into his mouth Allahdan buyruq, ağzıma quyruq phrases proverb