• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of fall back into the old groove (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
arxa back noun general
dal back noun general
kürək back noun general
evin arxasında olan bağça back-yard noun general
evin arxasında olan məhəllə back-yard noun general
həyətyanı sahə back-yard noun general
düşmə fall noun general
yıxılma fall noun general
novcuq groove noun general
novça groove noun general
geriləmə throw-back noun general
ləngimə throw-back noun general
tənəzzül throw-back noun general
əksqövs arc-back noun general
ard back noun general
dabandalı back noun general
müvəqqəti möhkəmlətmə back casing noun general
dal qapı back door noun general
dal qapı back entrance noun general
kürək back of a dress noun general
boyunardı back of the head noun general
peysər back of the head noun general
peysər back of the neck noun general
ard back part noun general
palan back pillow for loaders; palanduz noun general
döngə back street noun general
arxadan görünüş back view noun general
əks saçma koefisienti back-scattering factor noun general
ricət coming back noun general
şehdüşmə dew-fall noun general
şehləmə dew-fall noun general
məhv fall noun general
payız fall noun general
temperaturun düşməsi fall in temperature noun general
qaytarma giving back noun general
çuxur groove noun general
çuxurluq groove place noun general
qulunc pain in one's back noun general
qaytarılma sending back noun general
bədlik set-back noun general
residiv set-back noun general
yağır sore place on the back of a horse noun general
geri dönmə come-back noun spoken language
geri qayıtma come-back noun spoken language
müdafiəçi full-back noun sport
yarımmüdafiəçi half-back noun sport
bel sümüyü back noun general
bel sütunu back noun general
onurğa back noun general
axır fall noun general
son fall noun general
nov groove noun general
oyuq groove noun general
yarıq groove noun general
yuva groove noun general
atavizm throw-back noun biological
sağalma come-back noun spoken language
süqut fall noun figurative meaning
yedəkləmək back up noun computer
bel back noun general
şəlalə fall noun general
suyun yerdə açdığı şırım groove noun general
uzun balaca çay yatağı groove noun general
əvəz çıxma come-back noun spoken language
əvəz vermə come-back noun spoken language
intiqam come-back noun spoken language
intiqam alma come-back noun spoken language
bir şeyin arxa tərəfi back noun general
bir şeyin dal tərəfi back noun general
cığır groove noun general
görənək groove noun general
vərdiş groove noun general
yol groove noun general
söykənəcək back noun general
astar back noun general
astar üzü back noun general
tərs üzü back noun general
müdafiəçi back noun sport
bəyənmək back verb general
müdafiə etmək back verb general
tərəfdar çıxmaq back verb general
tərəfini saxlamaq back verb general
qaytarmağa məcbur etmək bring back verb general
qaytarmaq bring back verb general
geri çağırmaq call back verb general
geri qaytarmaq carry back verb general
qayıtmaq come back verb general
budamaq cut back verb general
budanmaq cut back verb general
kəsmək cut back verb general
geri çəkilmək draw back verb general
əl çəkmək draw back verb general
yıxılmaq fall verb general
tərk etmək fall away verb general
qoruyub getmək fall away verb general
geri çəkilmək fall back verb general
çəkilmək fall back verb general
qaçıb yanına gəlmək fall back on verb general
geridə qalmaq fall behind verb general
dalda qalmaq fall behind verb general
sıralanmaq fall in verb general
cərgəyə düzlənmək fall in verb general
təsadüfən qarşılaşmaq fall in with verb general
rastlaşmaq fall in with verb general
hücum etmək fall on verb general
üstünə atılmaq fall on verb general
küsüşmək fall out verb general
savaşmaq fall out verb general
mübahisə etmək fall out verb general
arxası üstə yıxılmaq fall over verb general
müvəffəqiyyətsizliyə uğramaq fall through verb general
uğursuzluğa düçar olmaq fall through verb general
bir işə girişmək fall to verb general
düçar olmaq fall under verb general
məruz qalmaq fall under verb general
boğmaq force back verb general
gizlətmək force back verb general
saxlamaq force back verb general
bərpa etmək give back verb general
qaytarmaq give back verb general
geriyə qayıtmaq go back verb general
həvəsi olmamaq hang back verb general
yolu kəsmək head back verb general
qabağını kəsmək head back verb general
yolunu bağlamaq head back verb general
cavabını vermək hit back verb general
zərbəyə zərbə ilə cavab vermək hit back verb general
özünü saxlamaq hold back verb general
nəfsini saxlamaq hold back verb general
çəkinmək hold back verb general
tutmaq rein back verb general
saxlamaq rein back verb general
tərəfdar olmaq back up verb general
dəstəkləmək back up verb general
sallanmaq be about fall verb general
qayıtmaq be back verb general
qalmaq be left back verb general
laxlatmaq bend back and forth verb general
belini əymək bend one's back verb general
geri gətirmək bring back verb general
belində daşımaq carry smth. on one's back verb general
azarlatmaq cause smb. to fall ill verb general
naxoşlatdırmaq cause smb. to fall ill verb general
dadandırmaq cause smb. to fall into a habit verb general
daraşdırmaq cause to fall verb general
gerilətmək cause to fall verb general
küsdürmək cause to fall out verb general
arxaya qayıtmaq come back verb general
evə dönmək come back home verb general
kor-peşman geri qayıtmaq come back in distress verb general
dartınmaq draw back verb general
basmalamaq fall verb general
basmarlamaq fall verb general
çökəlmək fall verb general
daraşmaq fall verb general
güdaza getmək fall a prey verb general
güdaza getmək fall a victim verb general
bir şeyin qurbanı olmaq fall as a sacrifice verb general
uyumaq fall asleep verb general
yuxuya getmək fall asleep verb general
aparmaq fall asleep verb general
gedə-gedə yatmaq fall asleep on one's feet verb general
əsaslanmaq fall back verb general
qaçıb yanına gəlmək fall back verb general
dala galmaq fall behind verb general
geri düşmək fall behind verb general
geriləmək fall behind verb general
geri qalmaq fall behind verb general
alçalmaq fall down verb general
bayılmaq fall down in a faint verb general
bihuş olmaq fall down in a faint verb general
pilləkandan yıxılmaq fall downstairs verb general
şəhid olmaq fall for a righteous cause verb general
qarmaq fall for the bait verb general
nəzərdən düşmək fall from favor verb general
göydən düşmək fall from the moon verb general
küt getmək fall from the oven wall onto the embers verb general
kəlləmayallaq yıxılmaq fall head over heels verb general
kəllə mayallaq aşmaq fall head over heels verb general
əhvalı qarışmaq fall ill verb general
azara düşmək fall ill verb general
azarlamaq fall ill verb general
dərd çəkmək fall ill verb general
yorğan-döşəyə düşmək fall ill verb general
azarlanmaq fall ill verb general
isindirmək fall ill with malaria verb general
keçəlləşmək fall ill with mange verb general
angina olmaq fall ill with quinsy verb general
keçəlləşmək fall ill with tetter verb general
vərəmləmək fall ill with tuberculosis verb general
dammaq fall in drops verb general
aşiq olmaq fall in love verb general
eşqə düçar olmaq fall in love verb general
eşqə düşmək fall in love verb general
könül bağlamaq fall in love verb general
könül vermək fall in love verb general
mail olmaq fall in love verb general
eşqə mübtəla olmaq fall in love verb general
sevdaya düşmək fall in love verb general
sevmək fall in love verb general
vurulmaq fall in love verb general
sevişmək fall in love with each other verb general
ucuzlanmaq fall in price verb general
hissini itirmək fall insensible verb general
gözdən düşmək fall into a disgrace verb general
tora düşmək fall into a net verb general
tələyə düşmək fall into a trap verb general
tənəzzül etmək fall into decay verb general
gözdən düşmək fall into disesteem verb general
eyib içində olmaq fall into disgrace verb general
pis ad çıxarmaq fall into dispute verb general
adı çıxmaq fall into dispute verb general
istifadədən çıxmaq fall into disuse verb general
karıxmaq fall into error verb general
pay istəmək fall into one's share verb general
dağılmaq fall into pieces verb general
kəməndə düşmək fall into pitfall verb general
kasıb düşmək fall into poverty verb general
bir kəsin ağuşuna atılmaq fall into smb.'s arms verb general
çənginə keçmək fall into smb.'s hand verb general
bir kəsin əlinə keçmək fall into smb.'s hands verb general
şirnikmək fall into the habit verb general
dadanmaq fall into the habit of doing some action verb general
qarğa-quzğun kimi tökülmək fall on as carrion-crows; qarğabazarı verb general
diz çökmək fall on one's knee verb general
bəxtə çıxmaq fall on smb.'s fate verb general
əyişmək fall out verb general
çırpışmaq fall out verb general
dilləşmək fall out verb general
dişi düşmək fall out verb general
küsmək fall out verb general
lilləmək fall out verb general
üz çevirmək fall out verb general
üz döndərmək fall out verb general
tökülmək fall out verb general
küsüşmək fall out with each other verb general
ağnamaq fall over and over verb general
kirimək fall silent verb general
bir kəsin qismətinə düşmək fall the lot of smb. verb general
sükuta getmək fall thinking verb general
ayağa döşənmək fall to one's feet verb general
uçmaq fall to pieces verb general
dağılmaq fall to the ground verb general
darmadağın olmaq fall to the ground verb general
tilsimə düşmək fall under the spell verb general
yeməyin üstünə qarğa-quzğun kimi tökülmək fall upon the food verb general
gumbuldamaq fall with a bang verb general
tappıltı ilə düşmək fall with a thud verb general
şappıldamaq fall with noise verb general
şarpıldamaq fall with noise verb general
qayıtmaq get back verb general
quluncunu qırmaq give a massage one's back verb general
dala vermək give back verb general
qayıtmaq go back verb general
dəbbələmək go back on one's bargain verb general
dəbbəlik etmək go back on one's bargain verb general
sözündən dönmək go back on one's word verb general
cığallamaq go back on one's word verb general
qulunc olmaq have pain in one's back verb general
ipini yığmag hold back verb general
ləngitmək hold back verb general
belinin əymək hunch one's back verb general
dartınmaq jerk back verb general
dala salmaq keep back verb general
gizləmək keep back verb general
çıxmaq keep back verb general
geri baxmaq look back verb general
geri addım atmaq make a step back verb general
uçurmaq make fall verb general
çuxurlanmaq make groove verb general
karıxdırmaq make one fall into error verb general
gölləşmək pond back verb general
saatı geri çəkmək put a clock back verb general
stenoqramı oxumaq read shorthand back verb general
geri göndərmək send back verb general
qaytarmaq send back verb general
qaytarılmaq send be sent back verb general
geriyə oturmaq set back verb general
dala oturmaq sit back verb general
dal-dala yatmaq sleep back to back verb general
dala durmaq stand back verb general
dala çəkilmək step back verb general
zərbəyə cavab vermək strike back verb general
bədlik basmaq suffer a set-back verb general
dalı üstə üzmək swim on one's back verb general
arxası üstə üzmək swim on one's back verb general
dala götürmək take back verb general
xatırlatmaq take back verb general
sözünü dala götürmək take back one's words verb general
sözünü geri götürmək take back one's words verb general
ağzı açıq qalmaq take be taken back verb general
quyruqda sürünmək trail along at the back verb general
qanırılmaq turn back verb general
Paltarı naavand ğeymək wear back to front verb general
götü üstə yıxılmaq fall on one's bottom verb vulgar
geri vermək back verb general
xatırlatmaq bring back verb general
yada salmaq bring back verb general
geri götürmək call back verb general
geri qayıtmaq carry back verb general
vero