• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of fall head over heels (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
başıboş addle-head noun general
başsız addle-head noun general
beyinsiz addle-head noun general
gic addle-head noun general
qanmaz addle-head noun general
baş kələm cabbage-head noun general
düşmə fall noun general
yıxılma fall noun general
baş head noun general
kəllə head noun general
universal məlhəm head-all noun general
baş geyimi head-dress noun general
psixiatr head-feeler noun general
baş geyimi head-gear noun general
adam başına alınan vergi head-money noun general
guşə daşı head-stone noun general
təməl daşı head-stone noun general
başıboş lubber-head noun general
kütbeyin lubber-head noun general
yekəbaş lubber-head noun general
başı pırtlaşıq adam mop-head noun general
dolaşıq adam mop-head noun general
pinti adam mop-head noun general
səliqəsiz adam mop-head noun general
huşsuz muddle-head noun general
kütbeyin muddle-head noun general
sancığın başı pin-head noun general
açıq parlaq saç tow-head noun general
gic wooden-head noun general
sarsaq wooden-head noun general
səfeh wooden-head noun general
taxtabaş wooden-head noun general
ox ucluğu arrow head noun general
artezian basqısı artesian pressure head noun general
boyunardı back of the head noun general
peysər back of the head noun general
daz bald-head noun general
qazıma aləti kəsici ucu boring head noun general
kələm başı cabbage-head noun general
şehdüşmə dew-fall noun general
şehləmə dew-fall noun general
baş-ayaq dish made of head and feet of a sheep noun general
yatağan drowsy-head noun general
məhv fall noun general
payız fall noun general
temperaturun düşməsi fall in temperature noun general
benzinin baş fraksiyası gasoline head fraction noun general
baş-beyin head noun general
qafa head noun general
qəssabbaşı head butcher noun general
ekspeditor head clerk noun general
dəftərxana müdiri head clerk noun general
zökəm head cold noun general
aşpazbaşı head cook noun general
baş laborant head laboratory assistant noun general
bənnabaşı head mason noun general
mollabaşı head of mullahs noun general
şeyx head of religious order noun general
həkimbaşı head physician noun general
qanmaz muddle-head noun general
xaşxaş qozası poppy-head noun general
təzyiq pressure head noun general
kürən red-head noun general
örpək scarf worn over the head noun general
pırpız shock-head noun general
kalağayı silk covering for head noun general
yatağan sleepy-head noun general
təpə top of the head noun general
başağacı wooden stake on the head of the grave noun general
gic mutton-head noun spoken language
korazehin mutton-head noun spoken language
kütbeyin mutton-head noun spoken language
qoyun mutton-head noun spoken language
sarsaq mutton-head noun spoken language
səfeh mutton-head noun spoken language
ağıldankəm addle-head noun general
dəli addle-head noun general
axır fall noun general
son fall noun general
bir az head noun general
bir baş boyda head noun general
saç head-dress noun general
saç düzümü head-dress noun general
saç qoyma forması head-dress noun general
dəbilqə head-gear noun general
dəmir papaq head-gear noun general
parlaq saçlı adam tow-head noun general
axmaq cabbage-head noun spoken language
gic cabbage-head noun spoken language
korazehin cabbage-head noun spoken language
küt cabbage-head noun spoken language
kütbeyin cabbage-head noun spoken language
qanmaz cabbage-head noun spoken language
qarabaşlı head-all noun botanical
seçki vergisi head-money noun American
süqut fall noun figurative meaning
çox balaca şey pin-head noun figurative meaning
şəlalə fall noun general
hesablama vahidi head noun general
say head noun general
kəllə qayışları head-gear noun general
cinayətkarların tutulması üçün müəyyən olunmuş mükafat head-money noun general
dəstə head noun general
sürü head noun general
qatar head noun general
ağıl head noun general
bacarıq head noun general
dərrakə head noun general
düşüncə head noun general
fərasət head noun general
qabiliyyət head noun general
zəka head noun general
başlıq head noun computer
adam head noun general
insan head noun general
şəxs head noun general
yuxarı head noun general
yuxarı hissə head noun general
çətir head noun general
yetişmiş çibanın başı head noun general
yetişmiş yaranın başı head noun medical
əsas mənbə head noun general
çayın başı head noun general
çayın yuxarı axarı head noun general
üz tərəf head noun general
köpük head noun general
üz head noun general
başçı head noun general
böyük head noun general
rəhbər head noun general
rəis head noun general
aparıcı head noun general
rəhbər vəzifə head noun general
yıxılmaq fall verb general
tərk etmək fall away verb general
qoruyub getmək fall away verb general
geri çəkilmək fall back verb general
çəkilmək fall back verb general
qaçıb yanına gəlmək fall back on verb general
geridə qalmaq fall behind verb general
dalda qalmaq fall behind verb general
sıralanmaq fall in verb general
cərgəyə düzlənmək fall in verb general
təsadüfən qarşılaşmaq fall in with verb general
rastlaşmaq fall in with verb general
hücum etmək fall on verb general
üstünə atılmaq fall on verb general
küsüşmək fall out verb general
savaşmaq fall out verb general
mübahisə etmək fall out verb general
arxası üstə yıxılmaq fall over verb general
müvəffəqiyyətsizliyə uğramaq fall through verb general
uğursuzluğa düçar olmaq fall through verb general
bir işə girişmək fall to verb general
düçar olmaq fall under verb general
məruz qalmaq fall under verb general
başçılıq etmək head verb general
başında durmaq head verb general
öndə dayanmaq head verb general
öndə getmək head verb general
yolu kəsmək head back verb general
qabağını kəsmək head back verb general
yolunu bağlamaq head back verb general
yolu kəsmək head off verb general
qabağını kəsmək head off verb general
yolunu bağlamaq head off verb general
sallanmaq be about fall verb general
gərginləşdirmək bring to a head verb general
azarlatmaq cause smb. to fall ill verb general
naxoşlatdırmaq cause smb. to fall ill verb general
dadandırmaq cause smb. to fall into a habit verb general
daraşdırmaq cause to fall verb general
gerilətmək cause to fall verb general
küsdürmək cause to fall out verb general
başını bağlamaq cover one's head with a kerchief verb general
basmalamaq fall verb general
basmarlamaq fall verb general
çökəlmək fall verb general
daraşmaq fall verb general
güdaza getmək fall a prey verb general
güdaza getmək fall a victim verb general
bir şeyin qurbanı olmaq fall as a sacrifice verb general
uyumaq fall asleep verb general
yuxuya getmək fall asleep verb general
aparmaq fall asleep verb general
gedə-gedə yatmaq fall asleep on one's feet verb general
əsaslanmaq fall back verb general
qaçıb yanına gəlmək fall back verb general
dala galmaq fall behind verb general
geri düşmək fall behind verb general
geriləmək fall behind verb general
geri qalmaq fall behind verb general
alçalmaq fall down verb general
bayılmaq fall down in a faint verb general
bihuş olmaq fall down in a faint verb general
pilləkandan yıxılmaq fall downstairs verb general
şəhid olmaq fall for a righteous cause verb general
qarmaq fall for the bait verb general
nəzərdən düşmək fall from favor verb general
göydən düşmək fall from the moon verb general
küt getmək fall from the oven wall onto the embers verb general
əhvalı qarışmaq fall ill verb general
azara düşmək fall ill verb general
azarlamaq fall ill verb general
dərd çəkmək fall ill verb general
yorğan-döşəyə düşmək fall ill verb general
azarlanmaq fall ill verb general
isindirmək fall ill with malaria verb general
keçəlləşmək fall ill with mange verb general
angina olmaq fall ill with quinsy verb general
keçəlləşmək fall ill with tetter verb general
vərəmləmək fall ill with tuberculosis verb general
dammaq fall in drops verb general
aşiq olmaq fall in love verb general
eşqə düçar olmaq fall in love verb general
eşqə düşmək fall in love verb general
könül bağlamaq fall in love verb general
könül vermək fall in love verb general
mail olmaq fall in love verb general
eşqə mübtəla olmaq fall in love verb general
sevdaya düşmək fall in love verb general
sevmək fall in love verb general
vurulmaq fall in love verb general
sevişmək fall in love with each other verb general
ucuzlanmaq fall in price verb general
hissini itirmək fall insensible verb general
gözdən düşmək fall into a disgrace verb general
tora düşmək fall into a net verb general
tələyə düşmək fall into a trap verb general
tənəzzül etmək fall into decay verb general
gözdən düşmək fall into disesteem verb general
eyib içində olmaq fall into disgrace verb general
pis ad çıxarmaq fall into dispute verb general
adı çıxmaq fall into dispute verb general
istifadədən çıxmaq fall into disuse verb general
karıxmaq fall into error verb general
pay istəmək fall into one's share verb general
dağılmaq fall into pieces verb general
kəməndə düşmək fall into pitfall verb general
kasıb düşmək fall into poverty verb general
bir kəsin ağuşuna atılmaq fall into smb.'s arms verb general
çənginə keçmək fall into smb.'s hand verb general
bir kəsin əlinə keçmək fall into smb.'s hands verb general
şirnikmək fall into the habit verb general
dadanmaq fall into the habit of doing some action verb general
qarğa-quzğun kimi tökülmək fall on as carrion-crows; qarğabazarı verb general
diz çökmək fall on one's knee verb general
bəxtə çıxmaq fall on smb.'s fate verb general
əyişmək fall out verb general
çırpışmaq fall out verb general
dilləşmək fall out verb general
dişi düşmək fall out verb general
küsmək fall out verb general
lilləmək fall out verb general
üz çevirmək fall out verb general
üz döndərmək fall out verb general
tökülmək fall out verb general
küsüşmək fall out with each other verb general
ağnamaq fall over and over verb general
kirimək fall silent verb general
bir kəsin qismətinə düşmək fall the lot of smb. verb general
sükuta getmək fall thinking verb general
ayağa döşənmək fall to one's feet verb general
uçmaq fall to pieces verb general
dağılmaq fall to the ground verb general
darmadağın olmaq fall to the ground verb general
tilsimə düşmək fall under the spell verb general
yeməyin üstünə qarğa-quzğun kimi tökülmək fall upon the food verb general
gumbuldamaq fall with a bang verb general
tappıltı ilə düşmək fall with a thud verb general
şappıldamaq fall with noise verb general
şarpıldamaq fall with noise verb general
arxasınca qarabaqara getmək follow on smb.'s heels verb general
böyüklənmək get a swelled head verb general
qoltuğu şişmək get a swelled head verb general
başını sallamaq hang one's head verb general
xumar olmaq have a thick head verb general
əldə etmək head for verb general
cürət eləmək head for verb general
başını uca tutmaq hold one's head high verb general
uçurmaq make fall verb general
karıxdırmaq make one fall into error verb general
başını qaldırmaq raise one's head verb general
balışa baş qoymaq rest the head on a pillow verb general
başını bulamaq shake one's head verb general
başını silkələmək shake one's head verb general
başını tərpətmək shake one's head verb general
başını yırğalamaq shake one's head verb general
kəlləmayallaq durmaq stand head over heels verb general
əkilmək take one's heels verb general
dızıxmaq take one's heels verb general
silkələmək toss head verb general
çaldırmaq give head verb vulgar
götü üstə yıxılmaq fall on one's bottom verb vulgar
çatmaq fall verb general
düşmək fall verb general
gəlmək fall verb general
yaxınlaşmaq fall verb general
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
fall head over heels kəlləmayallaq yıxılmaq verb general
fall head over heels kəllə mayallaq aşmaq verb general