• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of fall into smb.'s hand (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
düşmə fall noun general
yıxılma fall noun general
dörd nəfərdən ibarət ekipaj four-in-hand noun general
əl hand noun general
korlar üçün əlifba hand-language noun general
məhəccər hand-rail noun general
sürahi hand-rail noun general
tutacaq hand-rail noun general
nağd amount on hand noun general
kalliqrafik xətt calligraphic hand noun general
şehdüşmə dew-fall noun general
şehləmə dew-fall noun general
məhv fall noun general
payız fall noun general
temperaturun düşməsi fall in temperature noun general
fitvaçı fire hand noun general
bandaj hand noun general
əl ilə əyirmə hand-spinning noun general
əllə ipəyirmə hand-spinning noun general
əlbəyaxa hand-to-hand fighting noun general
əlbəyaxa vuruşma hand-to-hand fighting noun general
kiçik əqrəb hour-hand noun general
bir qarnı ac yaşamaq live from hand to mouth noun general
bir qarnı tox yaşamaq live from hand to mouth noun general
böyük əqrəb minute-hand noun general
veksel note of hand noun general
bukinist second-hand bookseller noun general
işlənmiş maşın second-hand car noun general
alverçi second-hand dealer noun general
alış-verişçi second-hand dealer noun general
dəllalbazar second-hand market noun general
dəllalbazarı second-hand market noun general
hoqqabazlıq sleight of hand noun general
əl ustalığı sleight of hand noun general
axır fall noun general
son fall noun general
ayaq hand noun general
pəncə hand noun general
süqut fall noun figurative meaning
şəlalə fall noun general
mövqe hand noun general
tərəf hand noun general
vəziyyət hand noun general
yer hand noun general
cəsarətli əl hand noun general
güclü əl hand noun general
möhkəm əl hand noun general
nəzarət hand noun general
səlahiyyət hand noun general
binagüzarlıq hand noun general
sahiblik hand noun general
sərəncam hand noun general
söz vermə hand noun general
razılıq hand noun general
vəd hand noun general
nikaha razılıq hand noun general
fəhlə hand noun general
işçi hand noun general
dənizçi hand noun general
ekipaj hand noun general
gəmi heyəti hand noun general
hər bir işi bacaran adam hand noun general
əlindən hər bir iş gələn adam hand noun general
mahir adam hand noun general
xətt hand noun general
mənbə hand noun general
əqrəb hand noun general
göstərici hand noun general
işarə hand noun general
semaforun cinah seksiyası hand noun general
bağlama hand noun general
dəstə hand noun general
bud hand noun general
cilov hand noun general
yüyən hand noun general
yıxılmaq fall verb general
tərk etmək fall away verb general
qoruyub getmək fall away verb general
geri çəkilmək fall back verb general
çəkilmək fall back verb general
qaçıb yanına gəlmək fall back on verb general
geridə qalmaq fall behind verb general
dalda qalmaq fall behind verb general
sıralanmaq fall in verb general
cərgəyə düzlənmək fall in verb general
təsadüfən qarşılaşmaq fall in with verb general
rastlaşmaq fall in with verb general
hücum etmək fall on verb general
üstünə atılmaq fall on verb general
küsüşmək fall out verb general
savaşmaq fall out verb general
mübahisə etmək fall out verb general
arxası üstə yıxılmaq fall over verb general
müvəffəqiyyətsizliyə uğramaq fall through verb general
uğursuzluğa düçar olmaq fall through verb general
bir işə girişmək fall to verb general
düçar olmaq fall under verb general
məruz qalmaq fall under verb general
ötürmək hand verb general
təqdim etmək hand verb general
vermək hand verb general
nəslə vermək hand down verb general
nəvə-nəticəyə vermək hand down verb general
vermək hand in verb general
təqdim etmək hand in verb general
göndərmək hand on verb general
ötürmək hand on verb general
vermək hand on verb general
paylamaq hand out verb general
ötürmək hand over verb general
çatdırmaq hand over verb general
sallanmaq be about fall verb general
əl-qolu bağlı olmaq be bound hand and foot verb general
əl bulamaq bear a hand verb general
azarlatmaq cause smb. to fall ill verb general
naxoşlatdırmaq cause smb. to fall ill verb general
dadandırmaq cause smb. to fall into a habit verb general
daraşdırmaq cause to fall verb general
gerilətmək cause to fall verb general
küsdürmək cause to fall out verb general
basmalamaq fall verb general
basmarlamaq fall verb general
çökəlmək fall verb general
daraşmaq fall verb general
güdaza getmək fall a prey verb general
güdaza getmək fall a victim verb general
bir şeyin qurbanı olmaq fall as a sacrifice verb general
uyumaq fall asleep verb general
yuxuya getmək fall asleep verb general
aparmaq fall asleep verb general
gedə-gedə yatmaq fall asleep on one's feet verb general
əsaslanmaq fall back verb general
qaçıb yanına gəlmək fall back verb general
dala galmaq fall behind verb general
geri düşmək fall behind verb general
geriləmək fall behind verb general
geri qalmaq fall behind verb general
alçalmaq fall down verb general
bayılmaq fall down in a faint verb general
bihuş olmaq fall down in a faint verb general
pilləkandan yıxılmaq fall downstairs verb general
şəhid olmaq fall for a righteous cause verb general
qarmaq fall for the bait verb general
nəzərdən düşmək fall from favor verb general
göydən düşmək fall from the moon verb general
küt getmək fall from the oven wall onto the embers verb general
kəlləmayallaq yıxılmaq fall head over heels verb general
kəllə mayallaq aşmaq fall head over heels verb general
əhvalı qarışmaq fall ill verb general
azara düşmək fall ill verb general
azarlamaq fall ill verb general
dərd çəkmək fall ill verb general
yorğan-döşəyə düşmək fall ill verb general
azarlanmaq fall ill verb general
isindirmək fall ill with malaria verb general
keçəlləşmək fall ill with mange verb general
angina olmaq fall ill with quinsy verb general
keçəlləşmək fall ill with tetter verb general
vərəmləmək fall ill with tuberculosis verb general
dammaq fall in drops verb general
aşiq olmaq fall in love verb general
eşqə düçar olmaq fall in love verb general
eşqə düşmək fall in love verb general
könül bağlamaq fall in love verb general
könül vermək fall in love verb general
mail olmaq fall in love verb general
eşqə mübtəla olmaq fall in love verb general
sevdaya düşmək fall in love verb general
sevmək fall in love verb general
vurulmaq fall in love verb general
sevişmək fall in love with each other verb general
ucuzlanmaq fall in price verb general
hissini itirmək fall insensible verb general
gözdən düşmək fall into a disgrace verb general
tora düşmək fall into a net verb general
tələyə düşmək fall into a trap verb general
tənəzzül etmək fall into decay verb general
gözdən düşmək fall into disesteem verb general
eyib içində olmaq fall into disgrace verb general
pis ad çıxarmaq fall into dispute verb general
adı çıxmaq fall into dispute verb general
istifadədən çıxmaq fall into disuse verb general
karıxmaq fall into error verb general
pay istəmək fall into one's share verb general
dağılmaq fall into pieces verb general
kəməndə düşmək fall into pitfall verb general
kasıb düşmək fall into poverty verb general
bir kəsin ağuşuna atılmaq fall into smb.'s arms verb general
şirnikmək fall into the habit verb general
dadanmaq fall into the habit of doing some action verb general
qarğa-quzğun kimi tökülmək fall on as carrion-crows; qarğabazarı verb general
diz çökmək fall on one's knee verb general
bəxtə çıxmaq fall on smb.'s fate verb general
əyişmək fall out verb general
çırpışmaq fall out verb general
dilləşmək fall out verb general
dişi düşmək fall out verb general
küsmək fall out verb general
lilləmək fall out verb general
üz çevirmək fall out verb general
üz döndərmək fall out verb general
tökülmək fall out verb general
küsüşmək fall out with each other verb general
ağnamaq fall over and over verb general
kirimək fall silent verb general
bir kəsin qismətinə düşmək fall the lot of smb. verb general
sükuta getmək fall thinking verb general
ayağa döşənmək fall to one's feet verb general
uçmaq fall to pieces verb general
dağılmaq fall to the ground verb general
darmadağın olmaq fall to the ground verb general
tilsimə düşmək fall under the spell verb general
yeməyin üstünə qarğa-quzğun kimi tökülmək fall upon the food verb general
gumbuldamaq fall with a bang verb general
tappıltı ilə düşmək fall with a thud verb general
şappıldamaq fall with noise verb general
şarpıldamaq fall with noise verb general
ipini qırmaq get out of hand verb general
kömək əlini uzatmaq give a hand verb general
bir kəsə hərəkət azadlığı vermək give smb. a free hand verb general
əl vurmaq hand verb general
əldən-ələ ötürmək hand verb general
vermək hand out verb general
pul xərcləmək hand out verb general
estafeti vermək hand the baton verb general
əl vermək hold out one's hand verb general
kömək əli uzatmaq lend a hand verb general
başına buraxmaq let get out of hand verb general
qudurtmaq let get out of hand verb general
yaxında yaşamaq live near at hand verb general
uçurmaq make fall verb general
karıxdırmaq make one fall into error verb general
əlini dəbərtmək move one's hand verb general
əl vermək offer one's hand verb general
əlinə qandal vurmaq put handcuffs on smb.'s hand verb general
əl qaldırmaq raise one's hand verb general
qıcanmaq raise one's hand against verb general
bir kəsin əlini silkələmək shake smb.'s hand verb general
sıxmaq shake smb.'s hand verb general
əl atmaq stretch out one's hand verb general
noxtalamaq take in hand verb general
əl-ayağını yığışdırmaq take smb. in hand verb general
çəngələmək take smth. full of hand verb general
əl-ələ gəzmək walk hand in hand verb general
əlini yelləmək wave one's hand verb general
pis xətti olmaq write a bad hand verb general
götü üstə yıxılmaq fall on one's bottom verb vulgar
çatmaq fall verb general
düşmək fall verb general
gəlmək fall verb general
yaxınlaşmaq fall verb general
yox olmaq fall away verb general
gözdən itmək fall away verb general
istinad etmək fall back on verb general
əsaslanmaq fall back on verb general
razılaşmaq fall in with verb general
girişmək fall on verb general
başlamaq fall on verb general
düşmək fall out verb general
yerindən düşmək fall out verb general
düşmək fall under verb general
uyğun gəlmək fall under verb general
kömək etmək hand verb general
əldən salmaq fall verb general
güc gəlmək fall verb general
üzmək fall verb general
azalmaq fall verb general
kəsilmək fall verb general
sakitləşdirmək fall verb general
zəifləmək fall verb general
həlak olmaq fall verb general
məhv olmaq fall verb general
ölmək fall verb general
qırılmaq fall verb general
tələf olmaq fall verb general
çökmək fall verb general
dağılmaq fall verb general
enmək fall verb general
sökülmək fall verb general
tökülmək fall verb general
uçulmaq fall verb general
yatmaq fall verb general
ağzından çıxmaq fall verb general
birinci əldən first-hand adjective general
siftə first-hand adjective general
əllə edilmiş free-hand adjective general
hazır hand-me-down adjective general
əllə ayrılmış hand-picked adjective general
əllə seçilmiş hand-picked adjective general
əlbəyaxa hand-to-hand adjective general
bilici old hand adjective general
dünya görmüş old hand adjective general
dünya yola salmış old hand adjective general
təcrübəli old hand adjective general
əlaltı at hand adjective general
karıxdırıcı causing to fall into error adjective general
sol left-hand adjective general
əldəki on hand adjective general
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
fall into smb.'s hand çənginə keçmək verb general
fall into smb.'s hands bir kəsin əlinə keçmək verb general