• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of fikir təlqin etmək (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
başa çox gec gələn fikir afterthought noun general
gecikmiş fikir afterthought noun general
özünü təlqin etmə autosuggestion noun general
mənfi fikir bigotry noun general
quşları təbii şəraitdə müşahidə etmək birdwatch noun general
döşü mühafizə etmək üçün geyilən zireh breastplate noun general
fikir concept noun general
fikir birliyi consensus noun general
fikir contrivance noun general
fikir critique noun general
hədd müəyyən etmək delimitation noun general
yanlış fikir delusion noun general
fikir design noun general
fikir ayrılığı disaccord noun general
fikir ayrılığı discord noun general
fikir ayrılığı discrepancy noun general
fikir ayrılığı dissension noun general
fikir ayrılığı dissimilation noun general
fikir estimate noun general
fikir estimation noun general
fikir ayrılığı faction noun general
fikir feeling noun general
qabaqcadan təsəvvür etmək foretaste noun general
xülasə edilmiş fikir formulation noun general
üzüqoylu düşüb səcdə etmək grovel noun general
üzüüstə düşüb səcdə etmək grovel noun general
fikir idea noun general
fikir if noun general
təlqin etmə implantation noun general
fikir intent noun general
fikir intention noun general
əsas fikir keynote noun general
səhv fikir misthought noun general
hakimiyyəti tək başına idarə etmək tərəfdarı monocrat noun general
fikir monster noun general
qəzet çap etmək üçün kağız newsprint noun general
beyindən çıxmayan fikir obsession noun general
fikir opinion noun general
yönü müəyyən etmək üçün cihaz orienter noun general
pasterizə etmək pasteurize noun general
boşboğazlıq etmək perorate noun general
naqqallıq etmək perorate noun general
əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş fikir preconception noun general
əvvəlcədən yaradılmış fikir preconception noun general
qabaqcadan əmələ gəlmiş yanlış fikir preconception noun general
irəlicədən müəyyən etmək predetermine noun general
qabaqcadan müəyyən etmək predetermine noun general
ədalətsiz fikir prejudice noun general
insafsız fikir prejudice noun general
qərəzli fikir prejudice noun general
tərəfgir fikir prejudice noun general
fikir purpose noun general
fikir rating noun general
fikir reasoning noun general
təmir etmək recondition noun general
həll etmək üçün göndərmə relegation noun general
fikir remark noun general
fikir say noun general
serenada ifa etmək serenade noun general
öz fikrini bəyan etmək showdown noun general
solo ifa etmək üçün əsər solo noun general
müəyyən etmək specification noun general
sükanı idarə etmək steering noun general
əlavə etmək supplement noun general
əsas fikir thesis noun general
fikir thought noun general
istifadə etmək utilisation noun general
təhlükəli fikir venture noun general
fikir dağınıqlığı wool-gathering noun general
parlaq fikir brainstorm noun general
dahiyanə fikir brainstorm noun general
islah etmək amend the text noun general
əsas fikir basic idea noun general
cığallıq etmək bax: cığallamaq noun general
aydın fikir bright idea noun general
fikir aydınlığı clarity of thought noun general
aydın fikir clear thought noun general
şablon fikir commonplace noun general
dolaşıq fikir confused thought noun general
fikir dolaşıqlığı confusion of thought noun general
qərar qəbul etmək decision; qərarsız noun general
fikir ayrılığı difference of opinion noun general
təhrif olunmuş fikir distorted idea noun general
güzəşt etmək excuse noun general
sərf etmək expend noun general
fikir glimpse noun general
qəşəng hərəkət etmək grace noun general
qəşəng hərəkət etmək gracefulness noun general
təlqin hypnosis noun general
qəsd etmək ill will noun general
fikir knotty idea noun general
fikir lucid mind noun general
fikir mediation noun general
fikir əyrılığı odds noun general
təchiz etmək outfit noun general
parazitlik etmək parasitology noun general
güzəşt etmək pardon noun general
patrul patrol; patrulluq etmək noun general
yiyəlik etmək play the master noun general
qərəzli fikir preconception noun general
fikir proposition noun general
reaksiya reaction; reaksiya etmək noun general
qəşəng hərəkət etmək refinement noun general
fikir reflection noun general
fikir-xəyal reflection noun general
sərf etmək spend noun general
təlqin suggestion noun general
fikir-zikir thought noun general
sifraq etmək vomit noun general
yanlış fikir wrong idea noun general
bir kəsə xəyanət etmək false noun medical
ifraz etmək secrete noun physiological
nitqin fonetik xüsusiyyətlərini tədqiq etmək üçün cihaz phonoscope noun linguistic
izolə etmək üçün material insulation noun electrical engineering
yağlılığı müəyyən etmək üçün götürülən nümunə fattest noun agricultural
fikir allegation noun general
fikir aspect noun general
fikir case noun general
maneəni yox etmək üçün qurğu clarifier noun general
fikir ayrılığı cleavage noun general
fikir climate noun general
fikir cogitation noun general
fikir conception noun general
fikir mübadiləsi conference noun general
dərin fikir contemplation noun general
fikir contention noun general
tənqidi fikir critique noun general
fikir ayrılığı disagreement noun general
fikir ayrılığı distraction noun general
fikir ayrılığı disunion noun general
istifadə etmək embrace noun general
həbs etmək üçün order fiddle noun general
fikir ayrılığı friction noun general
ölünü dəfn etmək üçün keşişə verilən pul mortuary noun general
fikir notion noun general
fikir outness noun general
məğlub etmək overthrow noun general
məhv etmək overthrow noun general
fikir persuasion noun general
fikir preoccupation noun general
fikir sentiment noun general
fikir statement noun general
baş gicəllənməsi hiss etmək swirl noun general
fikir thinking noun general
fikir verdict noun general
sağlam fikir wisdom noun general
fikir reaction noun spoken language
əmlakdan mərhum etmək eviction noun law
alicənablıqla hərəkət etmək game noun figurative meaning
fikir account noun general
təltif etmək decorate noun general
fikir ayrılığı division noun general
fikir judgement noun general
fikir irəli sürən adam mover noun general
fikir notice noun general
fikir plan noun general
təlqin etmə suggestion noun general
fikir testimony noun general
fikir birliyi understanding noun general
fikir word noun general
əsas fikir burden noun general
fikir ayrılığı gap noun general
kütləvi şəkildə istehsal etmək manufacture noun general
fikir ayrılığı odds noun general
borcu ödəməkdən imtina etmək repudiation noun general
əsk fikir opposition noun logic
fikir assumption noun general
acılayan fikir hit noun general
istehzalı fikir hit noun general
kinayəli fikir hit noun general
zəhərli fikir hit noun general
icad etmək manufacture noun general
yeni fikir wrinkle noun general
çıxış etmək hüququ floor noun general
fikir point noun general
iştirak etmək üçün ərizə entry noun general
tərk etmək abandon verb general
pərt etmək abash verb general
ixtisar etmək abbreviate verb general
imtina etmək abdicate verb general
imtina etmək abdicate verb general
imtina etmək abdicate from verb general
nifrət etmək abhor verb general
ləğv etmək abolish verb general
nifrət etmək abominate verb general
ixtisar etmək abridge verb general
ləğv etmək abrogate verb general
təhqir etmək abuse verb general
yanaşı etmək abut verb general
həmhüdud etmək abut verb general
vurğulu etmək accentuate verb general
etiraf etmək accept verb general
qəbul etmək accept verb general
müşayiət etmək accompany verb general
icra etmək accomplish verb general
izah etmək account verb general
vəkil etmək accredit verb general
müqəssir hesab etmək accuse verb general
ittiham etmək accuse of verb general
müqəssir hesab etmək accuse of verb general
əldə etmək achieve verb general
etiraf etmək acknowledge verb general
tanış etmək acquaint verb general
əldə etmək acquire verb general
azad etmək acquit of verb general
hərəkət etmək act verb general
əlavə etmək add verb general
xarab etmək addle verb general
mühakimə etmək adjudicate verb general
həll etmək adjust verb general
idarə etmək administer verb general
ehtimal etmək admit verb general
fərz etmək admit verb general
mümkün hesab etmək admit verb general
qəbul etmək admit verb general
pərəstiş etmək adore verb general
yaltaqlıq etmək adulate verb general
zina etmək adulterize verb general
müdafiə etmək advocate verb general
təsir etmək affect verb general
təsdiq etmək affirm verb general
imkan əldə etmək afford verb general
təhqir etmək affront verb general
ovqatını təlx etmək aggrieve verb general
narahat etmək agitate verb general
kömək etmək aid verb general
yardım etmək aid verb general
xəbərdarlıq etmək alarm verb general
təsdiq etmək allege verb general
irəlicədən təyin etmək allot verb general
qabaqcadan təyin etmək allot verb general
irəlicədən təyin etmək allott verb general
qabaqcadan təyin etmək allott verb general
isnad etmək allude verb general
istinad etmək allude verb general
müraciət etmək allude verb general
qeyd etmək allude verb general
mübahisə etmək altercate verb general
növbə ilə bir-birini əvəz etmək alternate verb general
heyran etmək amaze verb general
pusqudan hücum etmək ambush verb general
azad etmək amove verb general
kənar etmək amove verb general
məşğul etmək amuse verb general
analogiyadan istifadə etmək analogize verb general
analogiyaya dayanaraq izah etmək analogize verb general
analiz etmək analyse verb general
ayırd etmək analyse verb general
təhlil etmək analyse verb general
bucaq altında hərəkət etmək angle verb general
ilhaq etmək annex verb general
qəsb etmək annex verb general
zəbt etmək annex verb general
ləğv etmək annihilate verb general
tamamilə məhv etmək annihilate verb general
yox etmək annihilate verb general
bəyan etmək announce verb general
elan etmək announce verb general
bezar etmək annoy verb general
ovqatını təlx etmək annoy verb general
pərt etmək annoy verb general
ləğv etmək annul verb general
məhv etmək annul verb general
antologiya tərtib etmək anthologize verb general
etinasız etmək apathize verb general
meymunluq etmək ape verb general
təqlid etmək ape verb general
xəyanət etmək apostatize verb general
müraciət etmək appeal verb general
xahiş etmək appeal verb general
sakit etmək appease verb general
əlavə etmək append verb general
applikasiya etmək applique verb general
müraciət etmək apply verb general
xahiş etmək apply verb general
təyin etmək appoint verb general
müəyyən etmək appoint verb general
təsnif etmək apportion verb general
dəyərini müəyyən etmək appraise verb general
həbs etmək apprehend verb general
xəbərdar etmək apprise verb general
doğru hesab etmək approve verb general
təsdiq etmək approve verb general
təsvib etmək approve verb general
münsiflər hakimi kimi çıxış etmək arbitrate verb general
bəhs etmək argue verb general
mübahisə etmək argue verb general
məhkəməyə cəlb etmək arraign verb general
ittiham etmək arraign verb general
həbs etmək arrest verb general
dikbaşlıqla tələb etmək arrogate verb general
israrla tələb etmək arrogate verb general
təkəbbürlə tələb etmək arrogate verb general
aydın tələffüz etmək articulate verb general
dəqiq tələffüz etmək articulate verb general
aşkar etmək ascertain verb general
müəyyən etmək ascertain verb general
sübut etmək ascertain verb general
təyin etmək ascertain verb general
yəqin etmək ascertain verb general