• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of find no match (103 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
tapıntı find noun general
kibrit match noun general
spiçka match noun general
matç match noun general
tay-bərabər match noun general
tayı-bərabəri match noun general
kibrit qutusu match-box noun general
elçi match-maker noun general
elçilik match-making noun general
matç-turnir match-tournament noun general
revanş return match noun general
fitil slow-match noun general
yarış match noun general
bərabər match noun general
tay match noun general
ər və ya arvad match noun general
mütənasiblik match noun general
uyğunluq match noun general
yaraşma match noun general
araşdırmaq fact-find verb general
faktları müəyyən etmək fact-find verb general
öyrənmək fact-find verb general
təhqiq etmək fact-find verb general
yoxlamaq fact-find verb general
axtarıb tapmaq find verb general
tapmaq find verb general
bilmək find out verb general
aşkar etmək find out verb general
açmaq find out verb general
yarışda sınaqdan keçirmək match verb general
yarışmaq match verb general
uyğun olmaq be a good match verb general
bulmaq find verb general
bəhanə tapmaq find a pretext for verb general
istinadgah tapmaq find a shelter verb general
xəlvətləmək find a suitable time or place to speak verb general
əncam tapmaq find a way out verb general
istinadgah tapmaq find an asylum verb general
üstünə düşmək find by chance verb general
tapışmaq find each other verb general
burunlamaq find fault verb general
qulp qoymaq find fault verb general
söz etmək find fault verb general
üstünə atmaq find fault verb general
irad tutmaq find fault verb general
taylaşmaq find one's match verb general
güzarı düşmək find oneself verb general
tənha qalmaq find oneself in isolation verb general
yalqızlıqda qalmaq find oneself isolated verb general
eləmək find out verb general
öyrənmək find out verb general
daldalanacaq tapmaq find refuge verb general
nicat tapmaq find rescue verb general
sığdırmaq find room verb general
sığışmaq find room verb general
sığmaq find room verb general
yerləşmək find room verb general
sığınmaq find shelter verb general
ləpirə düşmək find the track verb general
əlac tapmaq find the way out verb general
macal tapmaq find time verb general
izə düşmək find traces verb general
söz tapmaq find words verb general
çeşidləmək match verb general
uyğunlaşmaq match verb general
uyğun olmaq match up verb general
aramaq try find verb general
burcutmaq try find a way out verb general
sonalamaq try to find defect verb general
sonalamaq try to find fault verb general
sürtünmək try to find fault verb general
aşkar etmək find verb general
kəşf etmək find verb general
bərabər olmaq match verb general
tay olmaq match verb general
görmək find verb general
uyğun gəlmək match verb general
yaraşmaq match verb general
uyğunlaşdırmaq match verb general
yaraşdırmaq match verb general
iş tapmaq find a situation phrases general
qulluq tapmaq find a situation phrases general
ifadəsini tapmaq find expression phrases general
bəhanə axtarmaq find fault with phrases general
bəyənməmək find fault with phrases general
qınamaq find fault with phrases general
töhmətləndirmək find fault with phrases general
yersiz irad tutmaq find fault with phrases general
dili açılmaq find one's tongue phrases general
hər şeyə irad tutmaq find quarrel in a straw phrases general
hər şeyə mız qoymaq find quarrel in a straw phrases general
gizlənmək find shelter phrases general
bir kəsi müqəssir hesab etmək find smb. guilty phrases general
bicliyin üstünü açmaq find the gimmick phrases general
kələyin üstünü açmaq find the gimmick phrases general
futbol oyunu football match phrases general
kibrit qutusu match-box phrases general
rüşvət alıb yarışı uduzmaq sell a match phrases general
kibrit yandırmaq strike a match phrases general
spiçka yandırmaq strike a match phrases general
quyruğunu yelləmək find oneself in a tight corner phrases general
registri nəzərə al match case phrases computer
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
find no match rəqib i olmamaq verb general