• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of five year old (121 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
yarımil half-year noun general
il year noun general
ildə bir dəfə çıxan jurnal year-book noun general
illik çıxan məcmuə year-book noun general
salnamə year-book noun general
tədris ili academic year noun general
bərəkətli il bumper-crop year noun general
cari il current year noun general
kurs imtahanları end-of-year examinations noun general
yarımillik half-year noun general
keçən il last year noun general
irəliki il last year noun general
yeni il New Year noun general
təzə il New Year noun general
yeni il yolkası New Year tree noun general
təzə il New Year's day noun general
yeni il ərəfəsi New Year's Eve noun general
gələn il next year noun general
toğlu one-year-old sheep noun general
biryaşlılıq one-year-old: being one-year-old noun general
bərəkətli il productive year noun general
ikiillik pupil repeating the academic year noun general
dərs ili school year noun general
tədris ili school year noun general
ramazan the ninth month of the Muslim year noun general
bu il this year noun general
şişək three-year-old sheep noun general
şişək two-year-old sheep noun general
semestr half-year noun general
təqvim ili year noun general
südəcər doğmaq give birth to a child every year verb general
dərs academic year adjective general
səkkizillik eight-year adjective general
səkkizyaşar eight-year-old adjective general
səkkizillik eight-year-old adjective general
səksənillik eighty-year adjective general
beşillik five-year adjective general
beşyaşlı five-year adjective general
beşillik five-year-old adjective general
beşyaşlı five-year-old adjective general
qırxillik forty-year adjective general
qırxyaşlı forty-year-old adjective general
qırxillik forty-year-old adjective general
dördillik four-year adjective general
dördillik four-year-old adjective general
dördyaşar four-year-old adjective general
yarımillik half-year-old adjective general
bildirki last year's adjective general
doxsanyaşlı ninety-year-old adjective general
doqquzillik nine-year-old adjective general
doqquzyaşar nine-year-old adjective general
bildirki of last year adjective general
birillik one-year adjective general
birillik one-year-old adjective general
biryaş one-year-old adjective general
biryaşlı one-year-old adjective general
yetmişillik seventy-year adjective general
yetmişyaşlı seventy-year-old adjective general
yeddiillik seven-year adjective general
altmışyaşlı sixty-year-old adjective general
altıillik six-year adjective general
altıillik six-year-old adjective general
altıyaşar six-year-old adjective general
onillik ten-year adjective general
onyaşar ten-year adjective general
on yaşlı ten-year-old adjective general
onillik ten-year-old adjective general
otuzillik thirty-year adjective general
otuzillik thirty-year-old adjective general
üçillik three-year adjective general
üçyaşar three-year adjective general
üçyaşar three-year-old adjective general
ikiillik two-year adjective general
ikiyaşar two-year adjective general
ikiillik two-year-old adjective general
ikiyaşar two-year-old adjective general
ikiyaşlı two-year-old adjective general
biryaş year-old adjective general
bütün ili all the year round adverb general
il-müdam all the year round adverb general
yaylı-qışlı all the year round adverb general
il uzunu during the year adverb general
inişildən bəri from the year before last adverb general
ildən-ilə from year to year adverb general
cari ildə in the current year adverb general
bildir last year adverb general
keçən ildən bəri since last year adverb general
il-müdam the whole year adverb general
ilbəil year after year adverb general
ildən-ilə year after year adverb general
bildir year ago adverb general
inişil year before last adverb general
ilbəil year in adverb general
ilbəil year out adverb general
tədris ili academic year phrases general
bütün il boyu all the year round phrases general
büdcə ili fiscal year phrases general
maliyyə ili fiscal year phrases general
təşkilatda birinci il olma freshman year phrases general
hər il from year to year phrases general
yaşa dolmaq get on in year phrases general
çox qədimdə in the year one phrases general
qarşıdan gələn il incoming year phrases general
uzun il leap year phrases general
Ad gününü təbrik edirəm Many happy returns of the year phrases general
tədris ili school year phrases general
hər il year after year phrases general
bütün ömrü boyu year and year ago phrases general
çoxdan year and year ago phrases general
əbədi year and year ago phrases general
uzun illərdən bəri year and year ago phrases general
hər il year by year phrases general
ildən ilə year in year out phrases general
yeni ilin mübarək happy new year phrases general
yeni iliniz mübarək happy new year phrases general
akademik il academic year phrases general
Yeni iliniz mübarək olsun happy new year phrases general
yeni təqvim iliniz mübarək olsun happy new year phrases general
Yeni iliniz mübarək! Happy New Year! phrases general
yaş year plural general
uzun müddət year plural general