• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of force smb. to love (240 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
güc force noun general
qüdrət force noun general
qüvvə force noun general
qüvvət force noun general
məhəbbət love noun general
sevgi love noun general
yar love noun general
sevda love noun general
aviasiya air force noun general
hava donanması air force noun general
aşiq-məşuqluq being in love with each other noun general
ilişmə qüvvəsi cohesive force noun general
əyici qüvvə deflecting force noun general
zorla departasiya edilmə deportation by force noun general
istiqamətverici qüvvə directing force noun general
partlayıcı qüvvə explosive force noun general
ərdəm force noun general
zor force noun general
hal force noun general
qiymə force-meat noun general
məhəbbət ilahəsi goddess of love noun general
impulsiv güc impulsive force noun general
eşqsizlik lack of love noun general
yar lady-love noun general
desant landing force noun general
eşq love noun general
sevim love noun general
ülfət love noun general
aşnabazlıq love affair noun general
vətənə məhəbbət love for one's country noun general
aşiqanə məktub love letter noun general
eşqnamə love letter noun general
məhəbbətnamə love letter noun general
namə love letter noun general
sevgi məktubu love letter noun general
eşqiyyə love lyrics noun general
uşaqcanlılıq love of child noun general
uşaqpərəstlik love of child noun general
uşaqsevənlik love of child noun general
azadlıqsevərlik love of freedom noun general
azadpərvərlik love of freedom noun general
mənsəbpərəstlik love of power noun general
arvadbazlıq love-making noun general
məcnunluq madness of love noun general
cazibə magnetic force noun general
aşiq kişi man in love noun general
dıvanə man in love noun general
vurğun man in love noun general
ilahi məhəbbət platonic love noun general
xudbinlik self-love noun general
birtərəfli məhəbbət unrequited love noun general
kəramət wonder-working force noun general
etibar force noun general
hörmət force noun general
nüfus force noun general
əzizim love noun general
gözümün işığı love noun general
mərkəzəqaçma qüvvəsi centripetal force noun physics
aktivlik force noun general
gerçəklik force noun general
həqiqət force noun general
kəsər force noun general
təsir force noun general
təsir qüvvəsi force noun general
varlıq force noun general
salam love noun general
qoşunlar force noun collective noun
silahlı qüvvələr force noun collective noun
dəlil force noun general
əsas force noun general
əsaslılıq force noun general
inandırıcılıq force noun general
məna force noun general
məntiq force noun general
sübutluluq force noun general
qaneedicilik force noun general
məcbur etmək force verb general
vadar etmək force verb general
boğmaq force back verb general
gizlətmək force back verb general
saxlamaq force back verb general
möhkəm bağlamaq force upon verb general
üstündən sarımaq force upon verb general
sevmək love verb general
sevişmək make love verb general
məşuq olmaq be in love verb general
vurğun olmaq be in love verb general
divanəlik etmək be in love verb general
sevib-seçmək choose and love at will verb general
qüvvəyə minmək come into force verb general
məhəbbət bağlamaq come to love verb general
məhəbbət izhar etmək declare one's love verb general
aşiq olmaq fall in love verb general
eşqə düçar olmaq fall in love verb general
eşqə düşmək fall in love verb general
könül bağlamaq fall in love verb general
könül vermək fall in love verb general
mail olmaq fall in love verb general
eşqə mübtəla olmaq fall in love verb general
sevdaya düşmək fall in love verb general
sevmək fall in love verb general
vurulmaq fall in love verb general
sevişmək fall in love with each other verb general
güc etmək force verb general
zor eləmək force verb general
zor göstərmək force verb general
zorlamaq force verb general
bəyirtmək force bleat verb general
gözətdirmək force darn verb general
uçurtmaq force fly verb general
güclə yemək force oneself to eat verb general
könülsüz yemək force oneself to eat verb general
zorla yemək force oneself to eat verb general
burunlamaq force out verb general
göturtmək force smb. to adopt verb general
ləlitmək force smb. to belittle verb general
cilovlatmaq force smb. to bridle verb general
odlatdırmaq force smb. to burn verb general
aldırmaq force smb. to buy verb general
sementlətdirmək force smb. to cement verb general
seçdirmək force smb. to choose verb general
çalxatmaq force smb. to churn verb general
palçıqlatdırmaq force smb. to clay verb general
palçıqlatmaq force smb. to clay verb general
sanatmaq force smb. to count verb general
saydırmaq force smb. to count verb general
saydırtmaq force smb. to count verb general
peyinlətdirmək force smb. to dung verb general
sadalatmaq force smb. to enumerate verb general
otartdırmaq force smb. to graze verb general
malalatdırmaq force smb. to harrow verb general
aralatmaq force smb. to leave verb general
sahmanlatdırmaq force smb. to put in order verb general
sahmanlatmaq force smb. to put in order verb general
sazlatdırmaq force smb. to repair verb general
sazlatmaq force smb. to repair verb general
surğuclatmaq force smb. to seal verb general
silkələtmək force smb. to shake verb general
səpdirmək force smb. to sow verb general
sərdirmək force smb. to spread out verb general
çömbəltmək force smb. to squat verb general
səpələtmək force smb. to throw about verb general
soyundurtmaq force smb. to undress verb general
əmişdirmək force to suckle verb general
qüvvəsini itirmək lose its force verb general
bəyənmək love verb general
mehr salmaq love verb general
sevib-əzizləmək love verb general
sevib-sevilmək love and be loved verb general
ilk baxışdan sevmək love at first sight verb general
aşiq-məşuqluq etmək love each other verb general
dəlicəsinə sevmək love madly verb general
uşağını sevmək love one's child verb general
vətəni sevmək love one's motherland verb general
ehtirasla sevmək love passionately verb general
məhəbbətlə sevmək love passionately verb general
eşqnamə oxumaq make smb. a declaration of love verb general
məhəbbətlə evlənmək marry for love verb general
qalaqlatmaq pile force smb. pile up verb general
qalmaq remain in force verb general
qüvvədə qalmaq remain in force verb general
güclə almaq take by force verb general
zorla almaq take by force verb general
zor işlətmək use force verb general
zorakılıq etmək use force verb general
zor işlətmək use physical force verb general
namə yazmaq write a love letter verb general
məcburi yerə enmək force-land verb aeronautics
məcburi yerə oturmaq force-land verb aeronautics
güclə batırılmaq force under verb nautical
soxulmaq force under verb nautical
əmişmək make love verb vulgar
zor gücü ilə ələ keçirmək force verb general
zor işlətmək force verb general
sürətləndirmək force verb general
eşq love adjective general
məhəbbət love adjective general
sevgi love adjective general
istənilməli deserving love adjective general
vurğun in love adjective general
dıvanə in love with adjective general
aşiqanə love adjective general
aşiq-məşuq love adjective general
məcnun mad of love adjective general
sevdalı madly in love adjective general
şeyda madly in love adjective general
istəməli worthy of love adjective general
istənilməli worthy of love adjective general
cəbrən by force adverb general
güc ilə by force adverb general
güclə by force adverb general
zor ilə by force adverb general
zorla by force adverb general
zorlama by force adverb general
zülm ilə by force adverb general
cazibə qüvvəsi attractive force phrases general
uşaq məhəbbəti calf love phrases general
uşaq sevgisi calf love phrases general
məqsədli istək cupboard love phrases general
məqsədli məhəbbət cupboard love phrases general
partlayıcı qüvvə explosive force phrases general
vurulmaq fall in love phrases general
sevmək fall in love phrases general
gözü düşmək fall in love phrases general
nəyin bahasına olursa olsun for love or money phrases general
Allah eşqinə for the love of God phrases general
Allah naminə for the love of God phrases general
Allah xatirinə for the love of God phrases general
hadisələri sürətləndirmək force events phrases general
addımını yeyinlətmək force the pace phrases general
məhəbbət ilahəsi goddess of Love phrases general
bir könüldən min könülə vurulmuş head over ears in love phrases general
eşq divanəsi olmuş head over ears in love phrases general
tam heyətlə in full force phrases general
eşq macərası love affair phrases general
ilk baxışdan sevgi love at first sight phrases general
acgözlülük love of gain phrases general
hərislik love of gain phrases general
mənfəətgüdmə love of gain phrases general
tamahkarlıq love of gain phrases general
platonik sevgi platonic love phrases general
eşq ilahəsi Queen of love phrases general
məhəbbət ilahəsi Queen of love phrases general
sevgi ilahəsi Queen of love phrases general
Venera Queen of love phrases general
qüvvədə qalmaq remain in force phrases general
qüvvədə olmaq remain in force phrases general
səni sevirəm i love you phrases general
sizi sevirəm i love you phrases general
mən səni sevirəm i love you phrases general
Məni bəyənirsən, itimi də bəyən Love me phrases general
Məni bəyənirsən, itimi də bəyən love my dog phrases general
Ey vəfədarım! My love! phrases general
İtə hörmət edərlər yiyəsinə görə Love me, love my dog phrases proverb
Məni sevirsən, itimi də sev Love me, love my dog phrases proverb
basma force pump phrases technical
nasos force pump phrases technical
hərbi hava qüvvələri air force phrases military
qüvvənin üstünlüyü preponderance of force phrases military
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
force smb. to love sevdirmək verb general
vero