• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of force smb. to throw about (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
güc force noun general
qüdrət force noun general
qüvvə force noun general
qüvvət force noun general
atış throw noun general
atma throw noun general
tullama throw noun general
geriləmə throw-back noun general
ləngimə throw-back noun general
tənəzzül throw-back noun general
aviasiya air force noun general
hava donanması air force noun general
ilişmə qüvvəsi cohesive force noun general
əyici qüvvə deflecting force noun general
zorla departasiya edilmə deportation by force noun general
istiqamətverici qüvvə directing force noun general
partlayıcı qüvvə explosive force noun general
ərdəm force noun general
zor force noun general
hal force noun general
qiymə force-meat noun general
impulsiv güc impulsive force noun general
desant landing force noun general
cazibə magnetic force noun general
kəramət wonder-working force noun general
oyuna daxil etmə throw-in noun sport
etibar force noun general
hörmət force noun general
nüfus force noun general
atavizm throw-back noun biological
mərkəzəqaçma qüvvəsi centripetal force noun physics
atma throw noun sport
tullama throw noun sport
aktivlik force noun general
gerçəklik force noun general
həqiqət force noun general
kəsər force noun general
təsir force noun general
təsir qüvvəsi force noun general
varlıq force noun general
səhv zərbə throw noun sport
atma məsafəsi throw noun sport
sıçrayış throw noun sport
tullama məsafəsi throw noun sport
qoşunlar force noun collective noun
silahlı qüvvələr force noun collective noun
dəlil force noun general
əsas force noun general
əsaslılıq force noun general
inandırıcılıq force noun general
məna force noun general
məntiq force noun general
sübutluluq force noun general
qaneedicilik force noun general
örtük throw noun general
dənə throw noun spoken language
ədəd throw noun spoken language
məcbur etmək force verb general
vadar etmək force verb general
boğmaq force back verb general
gizlətmək force back verb general
saxlamaq force back verb general
möhkəm bağlamaq force upon verb general
üstündən sarımaq force upon verb general
atmaq throw verb general
tullamaq throw verb general
atdırılmaq cause smb. to throw away verb general
tullatdırmaq cause smb. to throw away verb general
atdırmaq cause smb. to throw out verb general
qüvvəyə minmək come into force verb general
güc etmək force verb general
zor eləmək force verb general
zor göstərmək force verb general
zorlamaq force verb general
bəyirtmək force bleat verb general
gözətdirmək force darn verb general
uçurtmaq force fly verb general
güclə yemək force oneself to eat verb general
könülsüz yemək force oneself to eat verb general
zorla yemək force oneself to eat verb general
burunlamaq force out verb general
göturtmək force smb. to adopt verb general
ləlitmək force smb. to belittle verb general
cilovlatmaq force smb. to bridle verb general
odlatdırmaq force smb. to burn verb general
aldırmaq force smb. to buy verb general
sementlətdirmək force smb. to cement verb general
seçdirmək force smb. to choose verb general
çalxatmaq force smb. to churn verb general
palçıqlatdırmaq force smb. to clay verb general
palçıqlatmaq force smb. to clay verb general
sanatmaq force smb. to count verb general
saydırmaq force smb. to count verb general
saydırtmaq force smb. to count verb general
peyinlətdirmək force smb. to dung verb general
sadalatmaq force smb. to enumerate verb general
otartdırmaq force smb. to graze verb general
malalatdırmaq force smb. to harrow verb general
aralatmaq force smb. to leave verb general
sevdirmək force smb. to love verb general
sahmanlatdırmaq force smb. to put in order verb general
sahmanlatmaq force smb. to put in order verb general
sazlatdırmaq force smb. to repair verb general
sazlatmaq force smb. to repair verb general
surğuclatmaq force smb. to seal verb general
silkələtmək force smb. to shake verb general
səpdirmək force smb. to sow verb general
sərdirmək force smb. to spread out verb general
çömbəltmək force smb. to squat verb general
soyundurtmaq force smb. to undress verb general
əmişdirmək force to suckle verb general
qüvvəsini itirmək lose its force verb general
qalaqlatmaq pile force smb. pile up verb general
qalmaq remain in force verb general
qüvvədə qalmaq remain in force verb general
güclə almaq take by force verb general
zorla almaq take by force verb general
qumbara atmaq throw a grenade verb general
daş atmaq throw a stone verb general
sapandlamaq throw a stone in a sling verb general
atım-atım etmək throw about verb general
töküb-töküşdürmək throw about verb general
səpələmək throw about verb general
tullamaq throw away verb general
tökmək throw away verb general
pərən-pərən olmaq throw be thrown about verb general
səpələnmək throw be thrown about verb general
töküşdürülmək throw be thrown about verb general
tullanmaq throw be thrown away verb general
aşırılmaq throw be thrown over verb general
zər atmaq throw dice verb general
disk atmaq throw discus verb general
şətəl qatmaq throw into confusion verb general
ekstaza gətirmək throw into ecstasies verb general
həbsxanaya salmaq throw into jail verb general
ortaya atmaq throw into the middle verb general
dənizə tullanmaq throw into the sea verb general
aydınlatmaq throw light verb general
işıqlandırmaq throw light verb general
püşk atmaq throw lots verb general
devirmək throw off verb general
həyasını atmaq throw off all shame verb general
maskasını atmaq throw off the mask verb general
boyunduruqdan azad olmaq throw off the yoke verb general
atılmaq throw oneself verb general
şığımaq throw oneself verb general
sarışmaq throw oneself upon verb general
arxivə vermək throw out verb general
vıyıldatmaq throw out verb general
vurub çıxartmaq throw out verb general
qığılcımlandırmaq throw out sparks verb general
aşırmaq throw over verb general
daşa basmaq throw stones verb general
daşlamaq throw stones verb general
daşqalaq etmək throw stones verb general
daşı qolazlamaq throw stones verb general
daşlaşmaq throw stones at each other verb general
yuxarı atmaq throw up verb general
qaytarmaq throw up verb general
zor işlətmək use force verb general
zorakılıq etmək use force verb general
zor işlətmək use physical force verb general
məcburi yerə enmək force-land verb aeronautics
məcburi yerə oturmaq force-land verb aeronautics
güclə batırılmaq force under verb nautical
soxulmaq force under verb nautical
zor gücü ilə ələ keçirmək force verb general
zor işlətmək force verb general
atılmaq throw verb general
şığımaq throw verb general
üstünə tullamaq throw verb general
sürətləndirmək force verb general
düşürmək throw verb general
salmaq throw verb general
dəyişmək throw verb general
qabıq qoymaq throw verb general
örtmək throw verb general
salmaq throw verb general
salmaq throw verb general
balalamaq throw verb general
buzovlamaq throw verb general
doğmaq throw verb general
burmaq throw verb general
əyirmək throw verb general
kürəyini yerə vurmaq throw verb sport
düzəltmək throw verb spoken language
təşkil etmək throw verb spoken language
bilərəkdən uduzmaq throw verb sport
qurmaq throw verb general
yıxmaq throw verb figurative meaning
cəbrən by force adverb general
güc ilə by force adverb general
güclə by force adverb general
zor ilə by force adverb general
zorla by force adverb general
zorlama by force adverb general
zülm ilə by force adverb general
cazibə qüvvəsi attractive force phrases general
partlayıcı qüvvə explosive force phrases general
hadisələri sürətləndirmək force events phrases general
addımını yeyinlətmək force the pace phrases general
Onun ağzından kəlbətinlə bir kəlmə də söz çəkmək olmaz He hasn't a word throw at a dog phrases general
tam heyətlə in full force phrases general
qüvvədə qalmaq remain in force phrases general
qüvvədə olmaq remain in force phrases general
əlini soyutmaq throw a chill phrases general
həvəsdən salmaq throw a chill phrases general
kədərləndirmək throw a chill phrases general
ovqatını təlx etmək throw a chill phrases general
qəmləndirmək throw a chill phrases general
ruhdan salmaq throw a chill phrases general
qeyzlənmək throw a fit phrases general
qəzəblənmək throw a fit phrases general
nəzər salmaq throw a glance phrases general
kölgə salmaq throw a shadow phrases general
işə əngəl törətmək throw a spanner in the works phrases general
işə mane olmaq throw a spanner in the works phrases general
havaya sovurmaq throw about phrases general
səpələmək throw about phrases general
kənara atmaq throw aside phrases general
kənara tullamaq throw aside phrases general
atmaq throw away phrases general
kənara atmaq throw away phrases general
silaha əl atmaq throw away the scabbard phrases general
geri əymək throw back phrases general
geriyə atmaq throw back phrases general
bir kəsi alçaltmaq throw dirt at somebody phrases general
bir kəsi ləkələmək throw dirt at somebody phrases general
bir kəsi rüsvay etmək throw dirt at somebody phrases general
aşağı salmaq throw down phrases general
çıxartmaq throw down phrases general
tətil etmək throw down one's tools phrases general
rəqibə meydan oxumaq throw down the gloves phrases general
daxil etmək throw in phrases general
əlavə etmək throw in phrases general
bir şeyi aydınlaşdırmaq throw light on smth. phrases general
bədnam etmək throw mud phrases general
rüsvay etmək throw mud phrases general
rədd etmək throw off phrases general
xəstəlikdən sağalmaq throw off an ilness phrases general
çiyninə atmaq throw on phrases general
geyinmək throw on phrases general
dərdini dağıtmaq throw one's cares to the wind phrases general
dərdini unutmaq throw one's cares to the wind phrases general
yerə sərilmək throw oneself down phrases general
bayıra atmaq throw out phrases general
bayıra tullamaq throw out phrases general
atmaq throw over phrases general
tərk etmək throw over phrases general
bir kəsi hövsələdən çıxartmaq throw smb. off balance phrases general
günahı bir kəsin üstünə atmaq throw the blame on smb. phrases general
günahı bir kəsin üstünə yıxmaq throw the blame on smb. phrases general
pis yola düşmək throw the cap over the mill phrases general
meydan oxumaq throw the gauntlet phrases general
qəti addım atmaq throw the great cast phrases general
kompilyasiya etmək throw together phrases general
tələsik tərtib etmək throw together phrases general
atmaq throw up phrases general
təslim olmaq throw up one's cards phrases general
özünü məğlub etmək throw up one's cards phrases general
gözə toz atmaq throw dust in smb.'s eyes phrases general
bir kəsi boğazından asmaq throw oneself at the head of smb. phrases spoken language
disk atma discus throw phrases sport
basma force pump phrases technical
nasos force pump phrases technical
hərbi hava qüvvələri air force phrases military
qüvvənin üstünlüyü preponderance of force phrases military
O, danışmaq belə istəmir He hasn't a word throw at a dog phrases general
boş yerə sərf etmək throw away phrases general
dağıtmaq throw down one's tools phrases general
uçurtmaq throw down one's tools phrases general
çıxartmaq throw off phrases general
kənara tullamaq throw off phrases general
atmaq throw on phrases general
çıxartmaq throw out phrases general
imtina etmək throw over phrases general
razılıq verməmək throw over phrases general
rədd etmək throw over phrases general
bir yerə yığmaq throw together phrases general
toplamaq throw together phrases general
nəzər salmaq throw up phrases general
qaldırmaq throw up phrases general
kədərləndirmək throw a shadow phrases figurative meaning
ovqatını təlx etmək throw a shadow phrases figurative meaning
buraxmaq throw away phrases general
qaçırtmaq throw away phrases general
rədd etmək throw down one's tools phrases general
buraxmaq throw out phrases general
saçmaq throw out phrases general
qurmaq throw up phrases general
tez tikmək throw up phrases general
dəyişdirmək throw over phrases technical
nəzərə çarpdırmaq throw up phrases general
qaytarmaq throw out phrases law
rədd etmək throw out phrases law
çaşdırmaq throw out phrases general
çaşmaq throw out phrases general
dolaşdırmaq throw out phrases general
iştirakdan imtina etmək throw up phrases general
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
force smb. to throw about səpələtmək verb general