• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of foreign country (114 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
məmləkət country noun general
ölkə country noun general
kənd əhli country people noun general
kənd sakinləri country people noun general
kəndlilər country people noun general
əcnəbi foreign noun general
gəlmə foreign noun general
özgə foreign noun general
yad foreign noun general
yadelli foreign noun general
yerli foreign noun general
diyar country noun general
el country noun general
kəndistan country noun general
kəndli-kütlü country bumpkins noun general
bağ country cottage noun general
malikanə country seat noun general
ölkəşünaslıq country study noun general
torpaq yolu country-track noun general
kross cross-country race noun general
motokross cross-country race noun general
əcnəbi dil foreign language noun general
xarici dil foreign language noun general
xarici bazar foreign market noun general
Xarici Işlər Nazirliyi Foreign Office noun general
xarici siyasət foreign policy noun general
xarici əlaqələr foreign relations noun general
Xarici işlər naziri Foreign Secretary noun general
xarici ticarət foreign trade noun general
xarici səyahət foreign travel noun general
dərəlik-təpəlik hilly country noun general
dərə-təpə hilly country noun general
dərə-təpəlik hilly country noun general
Xarici Diləlr Institutu institute of foreign languages noun general
göllük lake-country noun general
vətənə məhəbbət love for one's country noun general
Xarici işlər naziri Minister for Foreign Affairs noun general
Xarici İIşlər Nazirliyi Ministry of Foreign Affairs noun general
Xarici ticarət Nazirliyi Ministry of Foreign Trade noun general
metropoliya mother country noun general
valyutaçı speculator in foreign currency noun general
xarici siyasət sahəsi sphere of foreign policy noun general
vətən xaini traitor to one's country noun general
ölkənin gəncləri youth of the country noun general
kross cross-country noun sport
ana yurd country noun general
vətən country noun general
yurd country noun general
afaq country noun figurative meaning
kənd country noun general
kənd yeri country noun general
ərazi country noun general
məkan country noun general
yer country noun general
sahə country noun general
bir ölkəyə görüşə gəlmək be on an official visit to a country verb general
radio ilə xalqa müraciət etmək broadcast the country verb general
vətən uğrunda vuruşmaq fight for one's country verb general
kəsəsinə getmək go across country verb general
vətəndən ayrı düşmək leave one's country verb general
qəriblikdə yaşamaq live in a foreign land verb general
qəribliyə düşmək live in a foreign land verb general
kənddə yaşamaq live in the country verb general
qəriblikdə qalmaq stay in a foreign land verb general
diyarbədiyar gəzmək wander from country country verb general
isti ölkədə qışlamaq winter in a warm country verb general
hər yerdə gedə bilən cross-country adjective general
xarici sahibkara məxsus olan foreign-owned adjective general
xarici sahibkara mənsub olan foreign-owned adjective general
daxili up-country adjective general
ölkənin daxilində up-country adjective general
əcnəbi foreign adjective general
qərib foreign adjective general
biryerli from the same country adjective general
əcnəbi of another country adjective general
kəsəsinə across country adverb general
bütün ölkədə all over the country adverb general
diyar-diyar from country to country adverb general
eldən-elə from country to country adverb general
az əhalisi olan back-country phrases general
mərkəzdən uzaq back-country phrases general
tənha yer back-country phrases general
dərə-təpəlik broken country phrases general
müharibəni düşmən ərazisinə keçirmək carry the war into the enemy's country phrases general
kəndli-kündlü country bumpkin phrases general
fağır country bumpkin phrases general
avam country bumpkin phrases general
kənd sakinləri country folk phrases general
kəndlilər country folk phrases general
kənd yolu country road phrases general
torpaq yol country road phrases general
xarici işlər foreign affairs phrases general
xarici dil foreign language phrases general
Xarici İşlər Nazirliyi Foreign Office phrases general
xarici siyasət foreign policy phrases general
xarici siyasət foreign politics phrases general
xarici əlaqələr foreign relations phrases general
sənaye ölkəsi industrial country phrases general
ana vətən mother country phrases general
yeni ölkəni məskunlaşdırmaq populate a new country phrases general
qüdrətli ölkə powerfull country phrases general
ölkənin faktiki hökmdarı practical ruler of the country phrases general
ölkəni müharibəyə cəlb etmək precipitate a country into war phrases general
valyuta foreign exchange phrases general
xarici valyuta foreign exchange phrases general
eldən-elə from country to country phrases general
Xarici İşlər Nazirliyi Ministry of Foreign Affairs phrases general
qürbətdə in foreign phrases archaism
xaricdə in foreign phrases archaism
kənd əhli country folk phrases collective noun
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
foreign country qürbət noun general
living in a foreign country qürbətlik noun general
live in a foreign country qürbətdə yaşamaq verb general
live in a foreign country iraq düşmək verb general