• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of forty days after birth (92 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
doğma birth noun general
anadan olma birth noun general
doğulma birth noun general
doğuluş birth noun general
doğum birth noun general
təvəllüd birth noun general
iztirablı günlər agonizing days noun general
doğuş birth noun general
doğum haqqında şahadətnamə birth certificate noun general
təvəllüdnamə birth certificate noun general
doğulma gecəsi birth night noun general
əyyam days noun general
çətin doğuş difficult birth noun general
asan doğuş easy birth noun general
qırxillik forty years noun general
doğub-törəmə giving birth noun general
nakişi man of mean birth noun general
namərd man of mean birth noun general
nakəs man of mean birth noun general
bədəsillik mean birth noun general
əski günlər past days noun general
çillə period of sixty days of winter noun general
kiçik çillə period of twenty days of winter noun general
təvəllüd yeri place of birth noun general
vaxtından əvvəl doğma premature birth noun general
vaxtından əvvəl doğuş premature birth noun general
altıgünlük six days noun general
tərs gəlmiş uşağın doğulması cross-birth noun medical
başlanğıc birth noun general
əmələ gəlmə birth noun general
əsil birth noun general
məhsəb birth noun general
kök birth noun general
mənşə birth noun general
yaranma birth noun general
doğuzdurulmaq be helped give birth verb general
balalamaq give birth verb general
doğmaq give birth verb general
doğub-törətmək give birth verb general
törətmək give birth verb general
övlad ı olmaq give birth to a child verb general
südəcər doğmaq give birth to a child every year verb general
qoduqlamaq give birth to a foal verb general
quzulamaq give birth to a lamb verb general
qırxı çıxmaq have lived first forty days of life verb general
doğuzdurmaq help give birth a child verb general
balaverən able to give birth adjective general
təvəllüd birth adjective general
nəsildəngəlmə by birth adjective general
anadangəlmə lal dumb from birth adjective general
qırxgünlük forty-day adjective general
qırxillik forty-year adjective general
qırxyaşlı forty-year-old adjective general
qırxillik forty-year-old adjective general
qırxillik of forty adjective general
nəsilli of noble birth adjective general
qırx forty numeral general
qırx min forty thousand numeral general
qırx bir forty-one numeral general
bir neçə gün keçmiş a few days later adverb general
günlərcə for days adverb general
keçən günlərdə in bygone days adverb general
keçən günlərdə in days of old adverb general
keçən günlərdə in former days adverb general
qədimdə in old days adverb general
sabahkı gün in some days adverb general
keçmişdə in the old days adverb general
bugün-sabah one of these days adverb general
doğum tənzimləmə tədbirləri birth control phrases general
doğumu tənzimləmə birth control phrases general
hamiləliyin qarşısını alma birth control phrases general
mayalanmaya qarşı tədbirlər birth control phrases general
yayın ən isti günləri dog days phrases general
uğursuz günlər egyptian days phrases general
mürgül forty winks phrases general
qısa yuxu forty winks phrases general
uzaq qohum forty-second cousin phrases general
doğmaq give birth to phrases general
dünyaya gətirmək give birth to phrases general
mürgüləmək have one's forty winks phrases general
yuxulamaq have one's forty winks phrases general
günün ən maraqlı məsələsi nine-days' wonder phrases general
günün ən mühüm məsələsi nine-days' wonder phrases general
vaxtından qabaq doğuş premature birth phrases general
doğum sayı rate of birth phrases general
qara gün üçün pul saxlamaq save money for rainy days phrases general
bu günlərdə some of the days phrases general
bu yaxınlarda some of the days phrases general
iməcilik voluntary unpaid work on days off phrases general
ağır vaxtlar dog days phrases general
qara günlər dog days phrases general
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
forty days after birth çillə noun general