• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of free (193 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
Avropa Azad Ticarət Birliyi European Free Trade Association phrases general
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
free-thinker azadfikirli noun general
equation of free oscillations sərbəst rəqslər tənliyi noun general
free and easy life açıq-saçıq həyat noun general
free kick sərbəst zərbə noun general
free movement ixtiyari hərəkət noun general
free pardon əfvi-ümumi noun general
free pass müftə bilet noun general
free period pəncərə noun general
free profession azad peşə noun general
free time macal noun general
free will azad iradə noun general
free will sərbəst iradə noun general
free-style wrestler sərbəst güləşçi noun general
free-style wrestling sərbəst güləş noun general
free-thinking azadfikirlilik noun general
tax-free income vergisiz gəlir noun general
free-style sərbəst üsulla üzmə noun sport
free-styler sərbəst üsulla üzən üzgüçü noun sport
free azad etmək verb general
free xilas etmək verb general
ask smb. to free buraxdırmaq verb general
be free bikar olmaq verb general
be free işıqlığa çıxmaq verb general
be free bikarlaşmaq verb general
be set free buraxılmaq verb general
be set free buraxdırılmaq verb general
become free arxayınlığa çıxmaq verb general
become free asudələnmək verb general
become free asudələşmək verb general
become free azad olmaq verb general
become free azadlığa çıxmaq verb general
become free boşalmaq verb general
become free boşlanmaq verb general
become free qol-qanad açmaq verb general
become free qurtulmaq verb general
free from slavery əsarətdən azad etmək verb general
free oneself asudələnmək verb general
free oneself from some anxiety intizardan qurtarmaq verb general
get free başı açılmaq verb general
get free başı ayazımaq verb general
get free işıqlığa çıxmaq verb general
give smb. a free hand bir kəsə hərəkət azadlığı vermək verb general
make smb. free buraxdırmaq verb general
salt-free: get salt-free şitlənmək verb general
set free buraxdırmaq verb general
set free azadlığa buraxmaq verb general
set free mürəxxəs etmək verb general
set free uçurtmaq verb general
set free boşlamaq verb general
take a free ride biletsiz getmək verb general
duty-free rüsum alınmayan adjective general
duty-free rüsumsuz adjective general
duty-free vergisiz adjective general
fancy-free aşiq olmayan adjective general
fancy-free məftun olmayan adjective general
fancy-free vurğun olmayan adjective general
free azad adjective general
free müstəqil adjective general
free sərbəst adjective general
free-and-easy sadə adjective general
free-and-easy sərbəst adjective general
free-and-easy təbii adjective general
free-and-easy təklifsiz adjective general
free-hand əllə edilmiş adjective general
free-handed cömərd adjective general
free-handed əliaçıq adjective general
free-handed səxavətli adjective general
free-hearted açıqürəkli adjective general
free-hearted safqəlbli adjective general
free-hearted səmimi adjective general
free-hearted təmizürəkli adjective general
free-hearted ürəyiaçıq adjective general
free-spoken açıq adjective general
free-spoken səmimi adjective general
moisture-free quru adjective general
moisture-free rütubətsiz adjective general
nuclear-free nüvə silahı olmayan adjective general
nuclear-free nüvəsiz adjective general
tax-free vergilərdən azad olunmuş adjective general
tax-free vergisiz adjective general
trouble-free etibarlı adjective general
trouble-free möhkəm adjective general
trouble-free sədaqətli adjective general
free ödənişsiz adjective general
accident-free avariyasız adjective general
carbon-free karbonsuz adjective general
fat-free piysiz adjective general
free asudə adjective general
free azadə adjective general
free and easy açıq-saçıq adjective general
free and easy hərcayi adjective general
free and easy ipsiz adjective general
free of charge bimuzd adjective general
free of charge havayı adjective general
free of charge məccani adjective general
free of damages zədəsiz adjective general
free of injury zədəsiz adjective general
free of sorrow bikədər adjective general
free of sorrow kədərsiz adjective general
free-running boşuna adjective general
free-thinking azadfikirli adjective general
free-thinking açıqfikirli adjective general
noise-free hay-küysüz adjective general
not free ilişikli adjective general
rent-free kirəsiz adjective general
rent-free müftə adjective general
salt-free şit adjective general
soda-free sodasız adjective general
tax-free vergisiz adjective general
vitamin free vitaminsiz adjective general
albumen-free zülalsız adjective biological
free könüllü adjective general
free-and-easy ədəbsiz adjective general
free-and-easy hörmət gözləməyən adjective general
free-and-easy nəzakətsiz adjective general
free-and-easy saymaz adjective general
free-and-easy utanmaz adjective general
free-hearted əliaçıq adjective general
free-hearted səxavətli adjective general
free-spirited azad ruhlu adjective general
free bikar adjective general
free boş adjective general
free havayı adjective general
free müftə adjective general
free pulsuz adjective general
free xərclərdən azad adjective general
free ödənilməyən adjective general
free bol adjective general
free çox adjective general
free çoxlu adjective general
free dolu adjective general
free əliaçıq adjective general
free səxavətli adjective general
free zəngin adjective general
free lətif adjective general
free vüqarlı adjective general
free yüngül adjective general
free zərif adjective general
free bitərəf adjective general
free havayı adverb general
free müftə adverb general
free pulsuz adverb general
free-heartedly açıq ürəklə adverb general
free-heartedly açıqcasına adverb general
free-heartedly açıqdan-açığa adverb general
free-heartedly heç bir şeyi gizlətmədən adverb general
free-heartedly səmimi olaraq adverb general
by one's own free will xoşluqla adverb general
free azadə adverb general
free of charge bimuzd adverb general
free of charge müftə adverb general
free of charge müftəcə adverb general
of one's own free will könüllü adverb general
free azad adverb general
free azad surətdə adverb general
free sərbəst adverb general
free sərbəst surətdə adverb general
free-heartedly bolluca adverb general
free-heartedly çoxlu adverb general
for free havayı phrases general
for free müftə phrases general
for free özgə hesabına phrases general
for free pulsuz phrases general
free access açıq phrases general
free choice sərbəst seçmə phrases general
free enterprise azad sahibkarlıq phrases general
free enterprise sərbəst təşəbbüskarlıq phrases general
free flight azad uçuş phrases general
free flight sərbəst uçuş phrases general
free gesture incə jest phrases general
free gesture zərif jest phrases general
free imports gömrüksüz mallar phrases general
free of charge pulsuz phrases general
free of duty gömrüksüz phrases general
free pardon bağışlama phrases general
free pardon əfv etmə phrases general
free pardon günahından keçmə phrases general
free school pulsuz təhsil phrases general
free speech söz azadlığı phrases general
free spender bədxərc phrases general
free spender israfçı phrases general
free zone azad zona phrases general
free-spoken man fikirləşdiyini deyən adam phrases general
postage free pulsuz göndərmə phrases general
rent-free ev icarə haqqından azad phrases general
scot-free cəzası verilməmiş phrases general
scot-free cəzasız phrases general
scot-free tənbehsiz phrases general
set free azad etmək phrases general
free kick sərbəst zərbə phrases sport
free morpheme sərbəst morfem phrases linguistic
postage free göndərənin hesabına göndərmək phrases general