• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of full stop (264 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
bütün dərslərə gələn şagird full-timer noun general
bağlama full-trailer noun general
bağlanma full-trailer noun general
qoşma full-trailer noun general
qoşulan araba full-trailer noun general
qoşulma full-trailer noun general
dayanmayan non-stop noun general
durmayan non-stop noun general
birbaşa non-stop noun general
yerə enmədən olan non-stop noun general
dayanma stop noun general
ləngimə stop noun general
nöqtə dead stop noun general
həddi-büluğ full age noun general
tam yanma əmsalı full combustion value noun general
maksimal uzaqlaşma full deflection noun general
bədir full moon noun general
bədr full moon noun general
tamhüquqluluq full rights noun general
mundir full-dress coat noun general
əyani şöbə full-time department noun general
qənbərlik place full of cobbles noun general
laləzarlıq place full of different planted flowers noun general
laləzarlıq place full of different planted trees noun general
gülzarlıq place full of flowers noun general
gülzar place full of flowers noun general
dayaq piçi stop screw noun general
müdafiəçi full-back noun sport
bütün iş həftəsi işləyən fəhlə full-timer noun general
fasilə stop noun general
son stop noun general
dayanacaq stop noun general
büzmə tikmək full verb general
geniş biçmək full verb general
geniş kəsmək full verb general
dayandırmaq stop verb general
əyləmək stop verb general
saxlamaq stop verb general
ölçülüb-biçilmək be decided after full consideration verb general
doydurulmaq be full verb general
doyuzdurulmaq be full verb general
qarnıyekəlik be full verb general
doymaq be full verb general
qaynamaq be in full swing verb general
ölüncə yemək be quite full verb general
köpüklənmək become full of foam verb general
xitam vermək bring a stop verb general
nəhayət vermək bring stop verb general
əylətdirmək cause smb. to stop verb general
dopdolu olmaq chock-full: be chock-full verb general
kisəni basa-basa doldurmaq cram a sack full verb general
keçə basmaq full thick felt verb general
dörd nala çapmaq gallop at full speed verb general
bədirlənmək get full verb general
qartlaşmaq grow full size verb general
kəsdirmək make smb. stop verb general
kiritmək make smb. stop crying verb general
dedi-qoduya son qoymaq put a stop to idle talk verb general
uçmaq run at full speed verb general
ayaq saxlamaq stop verb general
plomblamaq stop verb general
yadırğamaq stop verb general
dişinə plomb qoymaq stop a tooth verb general
kəsilmək stop appear verb general
tıxaclanmaq stop be stopped up verb general
kirimək stop crying verb general
təpmək stop giving milk verb general
astanada dayanmaq stop on the threshold verb general
səsini kəsmək stop one's talk verb general
yolunu kəsmək stop smb. verb general
papiros çəkməyi yadırğamaq stop smoking verb general
kirimək stop speaking verb general
əlini-ayağını çəkmək stop taking part in smth. verb general
qanı dayandırmaq stop the blood verb general
qanı kəsmək stop the blood verb general
probkalamaq stop up verb general
tixamaq stop up verb general
çəngələmək take smth. full of hand verb general
dilotu yemək talk without a stop verb general
uzunçuluq etmək talk without a stop verb general
dayanmaq stop verb general
bədirləmək full verb poetical
bütövlüyə çatmaq full verb poetical
qurtarmaq stop verb general
kəsmək stop verb general
doldurmaq stop verb general
ağzınacan dolu chock-full adjective general
ləbələb chock-full adjective general
ağzınacan dolu full adjective general
dolu full adjective general
dopdolu full up adjective general
ağzınacan dolu full up adjective general
doğma full-blood adjective general
cins full-blooded adjective general
doğma full-blooded adjective general
əsil full-blooded adjective general
safqanlı full-blooded adjective general
xalis full-blooded adjective general
tam çiçəklənmiş full-blown adjective general
tam açmış full-blown adjective general
dolğun full-bodied adjective general
koppuş full-bodied adjective general
kök full-bodied adjective general
köklüyə meyilli full-bodied adjective general
dikdöşlü full-breasted adjective general
dolğundöşlü full-breasted adjective general
iridöşlü full-breasted adjective general
yekədöşlü full-breasted adjective general
irigözlü full-eyed adjective general
yekəgözlü full-eyed adjective general
böyümüş full-grown adjective general
inkişaf etmiş full-grown adjective general
yetişmiş full-grown adjective general
bütün boyu full-length adjective general
uzununa full-length adjective general
birbaşa non-stop adjective general
dayanmadan non-stop adjective general
tam full-fledged adjective general
basırıq chock-full adjective general
dopdolu chock-full adjective general
dopdolu completely full adjective general
basırıq cram-full adjective general
dopdolu cram-full adjective general
tamhüquqlu enjoying full rights adjective general
qarnıqurdlu olmaq full adjective general
qabarcıqlı full of bubbles adjective general
qovuqlu full of bubbles adjective general
cadar-cadar full of cracks adjective general
tam gücü ilə full of energy adjective general
birəli full of flea adjective general
köpüklü full of foam adjective general
dəlik-deşik full of gaps adjective general
dəlik-dəlik full of holes adjective general
deşik full of holes adjective general
əfsanəli full of legends adjective general
dəliqanlı full of life adjective general
dəliqanlı full of mirth adjective general
zillətli full of misery adjective general
fikirli full of thought adjective general
dolu full up adjective general
silə full up adjective general
geyinikli full-dressed adjective general
sünbüllü full-eared adjective general
əkə full-grown adjective general
avazlı full-throated adjective general
dayanmayan non-stop adjective general
siləbəsila quite full adjective general
əlidolu with the hands full adjective general
doldurulmuş full adjective general
dolmuş full adjective general
cins full-blood adjective general
əsil full-blood adjective general
safqanlı full-blood adjective general
xalis full-blood adjective general
cüssəli full-blooded adjective general
gümrah full-blooded adjective general
qüvvətli full-blooded adjective general
sağlam full-blooded adjective general
tünd full-bodied adjective general
yaxşı görünən full-eyed adjective general
böyük full-grown adjective general
yaşa dolmuş full-grown adjective general
yaşlı full-grown adjective general
yekə full-grown adjective general
azaldılmamış full adjective general
əksildilməmiş full adjective general
gödəldilməmiş full adjective general
qısaldılmamış full adjective general
tam full adjective general
ətraflı full adjective general
müfəssəl əsaslı full adjective general
mükəmməl full adjective general
qəti full adjective general
tam komplektləşdirilmiş full adjective general
tam tərkibli full adjective general
bölünməz full adjective general
bütöv full adjective general
vahid full adjective general
bol olan full adjective general
çox olan full adjective general
zəngin full adjective general
canlı full adjective general
cüssəli full adjective general
dolğun full adjective general
iri full adjective general
koppuş full adjective general
kök full adjective general
yumru full adjective general
yupyumru full adjective general
enli full adjective general
geniş full adjective general
doyunca yemiş full adjective general
arasıkəsilmədən non-stop adverb general
birbaşa non-stop adverb general
dayanmadan non-stop adverb general
fasiləsiz non-stop adverb general
çaparaq at full gallop adverb general
basım-basım chock-full adverb general
basım-basım cram-full adverb general
aşkarda in full view adverb general
tox qarına on a full stomach adverb general
vertolyot stansiyası air-stop phrases general
aerovağzal air-stop phrases general
var gücü ilə çaparaq at full gallop phrases general
tam sürətdə at full speed phrases general
avtobus dayanacağı bus stop phrases general
parad paltarı full dress phrases general
tam inkişaf full growth phrases general
anşlaq full house phrases general
dolu salon full house phrases general
zəngin yemək full meal phrases general
ad və soyad full name phrases general
tam ad full name phrases general
çox gülməli full of fun phrases general
çox məzəli full of fun phrases general
sevinclə dolu full of glee phrases general
şadlıq içində full of glee phrases general
tam maaş full pay phrases general
tam dövr full phase phrases general
nöqtə full point phrases general
enli yubka full skirt phrases general
tam iş günü full time phrases general
tammetrajlı film full-lenght film phrases general
ayağı üstə şəkil full-length portrait phrases general
bədənnüma şəkil full-length portrait phrases general
vaxtında doğulan uşaq full-term child phrases general
tam sürətlə getmək go at full drive phrases general
tam sürətlə getmək go at full tilt phrases general
başını qaşımağa vaxtı olmamaq have one's hans full phrases general
işi başından aşmaq have one's hans full phrases general
işi xirtdəyə çıxmaq have one's hans full phrases general
tam heyətlə in full force phrases general
açıq məhkəmə iclasında in full session phrases general
hiyləgər adam man full of guile phrases general
məkrli adam man full of guile phrases general
namərd adam man full of guile phrases general
xain adam man full of guile phrases general
çala-çuxurla dolu olan yol road full of potholes phrases general
yarığı doldurmaq stop a gap phrases general
plomb qoymaq stop a tooth phrases general
boşluğu doldurmaq stop the gap phrases general
Yum ağzını! Stop your gab! phrases general
qanı kəsmək stop the blood phrases general
qanı dayandırmaq stop a wound phrases general
qanı dayandırmaq stop the blood phrases general
Bir dayan! Do stop! phrases general
Bir dayan! Just stop! phrases general
qarınağrısı vermə! Stop bellyaching! phrases general
Basıb-bağlama! Stop boasting! phrases general
Gapı kəsin! Stop chattering! phrases general
bəsdir! Stop it! phrases general
Vayıldama! Stop moaning! phrases general
Söhbəti kəsin! Stop talking! phrases general
Boş-boş danışmağı yığışdır! Stop telling tales! phrases general
hay-küy salmayın! Stop this noise! phrases general
qələt eləmə! Stop this nonsense! phrases general
sarsaqlıq etmə! Stop this nonsense! phrases general
bəsdir! Stop! phrases general
əhval-ruhiyyə full of beans phrases spoken language
müdafiəçi full back phrases sport
tam oyun vaxtı full time phrases sport
həddi-büluğ full age phrases general
tam ekran full screen phrases computer
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
full stop nöqtə phrases general