• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of full term child (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
bic chance-child noun general
qeyri-qanuni uşaq chance-child noun general
bala child noun general
çağa child noun general
körpə child noun general
uşaq child noun general
oğulluq foster-child noun general
övladlıq foster-child noun general
qızlıq foster-child noun general
bütün dərslərə gələn şagird full-timer noun general
bağlama full-trailer noun general
bağlanma full-trailer noun general
qoşma full-trailer noun general
qoşulan araba full-trailer noun general
qoşulma full-trailer noun general
sahibsiz uşaq gutter-child noun general
müddət term noun general
dərs müddəti term-time noun general
dərs vaxtı term-time noun general
fövqəladə istedadlı uşaq wonder-child noun general
vunderkind wonder-child noun general
əziz-xələf cherished child noun general
çocuq child noun general
evlad child noun general
övlad child noun general
son child noun general
yurdçu child noun general
balaca child noun general
lök child of a camel noun general
zəmanəsinin oğlu child of the epoch noun general
uşaq oyunu child's play noun general
lal-kar uşaq deaf and dumb child noun general
intizamlı uşaq disciplined child noun general
itaətsiz uşaq disobedient child noun general
ata-bala father and child noun general
istirahətsiz uşaq fidgety child noun general
adaq first steps of a child noun general
birinci rüb first term noun general
həddi-büluğ full age noun general
tam yanma əmsalı full combustion value noun general
maksimal uzaqlaşma full deflection noun general
bədir full moon noun general
bədr full moon noun general
tamhüquqluluq full rights noun general
mundir full-dress coat noun general
əyani şöbə full-time department noun general
iste'dadlı uşaq gifted child noun general
övladlılıq having a child noun general
vələduzinna illegitimate child noun general
haramzadə illegitimate child noun general
sonbeşik last-born child noun general
uzun müddətli kredit long-term credit noun general
istəməli uşaq lovable child noun general
uşaqcanlılıq love of child noun general
uşaqpərəstlik love of child noun general
uşaqsevənlik love of child noun general
naxələf mean child noun general
yaramaz naughty child noun general
çağa new-born child noun general
qırxlı uşaq new-born child noun general
ətcə nude child noun general
qənbərlik place full of cobbles noun general
laləzarlıq place full of different planted flowers noun general
laləzarlıq place full of different planted trees noun general
gülzarlıq place full of flowers noun general
gülzar place full of flowers noun general
uşaqcıq poor child noun general
altıaylıq prematurely born child noun general
çocuq small child noun general
uşaqcıq small child noun general
yay semestri summer term noun general
istilah term noun general
möhlət term noun general
lal-dinməz uşaq uncommunicative child noun general
naxələf unkind child noun general
qış semestri winter term noun general
zahı woman recently confined of a child noun general
uşaqlı qadın woman with a child noun general
müdafiəçi full-back noun sport
bütün iş həftəsi işləyən fəhlə full-timer noun general
semestr term noun general
yarımillik term noun general
termin term noun general
hədd term noun spoken language
sərhəd term noun spoken language
büzmə tikmək full verb general
geniş biçmək full verb general
geniş kəsmək full verb general
adlandırmaq term verb general
ifadə etmək term verb general
uşaqlıq etmək act like a child verb general
uşağı övladlığa götürmək adopt a child verb general
ölçülüb-biçilmək be decided after full consideration verb general
doydurulmaq be full verb general
doyuzdurulmaq be full verb general
qarnıyekəlik be full verb general
doymaq be full verb general
qaynamaq be in full swing verb general
ölüncə yemək be quite full verb general
terminləşmək become a term verb general
köpüklənmək become full of foam verb general
uşaq böyütmək bring up a child verb general
uşağı sakit etmək calm the child verb general
uşağı pərvəriş etmək care for child verb general
uşağı qucağında gəzdirmək carry a child in one's arms verb general
dopdolu olmaq chock-full: be chock-full verb general
uşağa qalmaq conceive a child verb general
kisəni basa-basa doldurmaq cram a sack full verb general
keçə basmaq full thick felt verb general
dörd nala çapmaq gallop at full speed verb general
bədirlənmək get full verb general
övlad ı olmaq give birth to a child verb general
südəcər doğmaq give birth to a child every year verb general
qartlaşmaq grow full size verb general
övladlı olmaq have a child verb general
uşağı olmaq have a child verb general
doğuzdurmaq help give birth a child verb general
qudurtmaq let a child act freely verb general
uşağını sevmək love one's child verb general
uşağı küş-küş eləmək lull a child sleep verb general
müddəti uzatmaq prolong a term verb general
uşağı sakitləşdirmək quieten the child verb general
uşağı danlamaq reproach a child verb general
uşağı danlamaq reprove a child verb general
uçmaq run at full speed verb general
uşaq basdırmaq run over a child verb general
uşağı məktəbə aparmaq take a child to school verb general
çəngələmək take smth. full of hand verb general
terminləşdirmək term verb general
bədirləmək full verb poetical
bütövlüyə çatmaq full verb poetical
ağzınacan dolu chock-full adjective general
ləbələb chock-full adjective general
ağzınacan dolu full adjective general
dolu full adjective general
dopdolu full up adjective general
ağzınacan dolu full up adjective general
doğma full-blood adjective general
cins full-blooded adjective general
doğma full-blooded adjective general
əsil full-blooded adjective general
safqanlı full-blooded adjective general
xalis full-blooded adjective general
tam çiçəklənmiş full-blown adjective general
tam açmış full-blown adjective general
dolğun full-bodied adjective general
koppuş full-bodied adjective general
kök full-bodied adjective general
köklüyə meyilli full-bodied adjective general
dikdöşlü full-breasted adjective general
dolğundöşlü full-breasted adjective general
iridöşlü full-breasted adjective general
yekədöşlü full-breasted adjective general
irigözlü full-eyed adjective general
yekəgözlü full-eyed adjective general
böyümüş full-grown adjective general
inkişaf etmiş full-grown adjective general
yetişmiş full-grown adjective general
bütün boyu full-length adjective general
uzununa full-length adjective general
qısamüddətli short-term adjective general
tam full-fledged adjective general
uşaqcanlı child-loving adjective general
uşaqpərəst child-loving adjective general
uşaqsevən child-loving adjective general
körpə child's adjective general
uşaq child's adjective general
basırıq chock-full adjective general
dopdolu chock-full adjective general
dopdolu completely full adjective general
basırıq cram-full adjective general
dopdolu cram-full adjective general
tamhüquqlu enjoying full rights adjective general
övladpərəst fond of one's child adjective general
qarnıqurdlu olmaq full adjective general
qabarcıqlı full of bubbles adjective general
qovuqlu full of bubbles adjective general
cadar-cadar full of cracks adjective general
tam gücü ilə full of energy adjective general
birəli full of flea adjective general
köpüklü full of foam adjective general
dəlik-deşik full of gaps adjective general
dəlik-dəlik full of holes adjective general
deşik full of holes adjective general
əfsanəli full of legends adjective general
dəliqanlı full of life adjective general
dəliqanlı full of mirth adjective general
zillətli full of misery adjective general
fikirli full of thought adjective general
dolu full up adjective general
silə full up adjective general
geyinikli full-dressed adjective general
sünbüllü full-eared adjective general
əkə full-grown adjective general
avazlı full-throated adjective general
övladlı having a child adjective general
çoxillik long-term adjective general
perspektiv long-term adjective general
uzunmüddətli long-term adjective general
siləbəsila quite full adjective general
azmüddətli short-term adjective general
uşaq small child adjective general
uşaqlı with a child adjective general
əlidolu with the hands full adjective general
doldurulmuş full adjective general
dolmuş full adjective general
cins full-blood adjective general
əsil full-blood adjective general
safqanlı full-blood adjective general
xalis full-blood adjective general
cüssəli full-blooded adjective general
gümrah full-blooded adjective general
qüvvətli full-blooded adjective general
sağlam full-blooded adjective general
tünd full-bodied adjective general
yaxşı görünən full-eyed adjective general
böyük full-grown adjective general
yaşa dolmuş full-grown adjective general
yaşlı full-grown adjective general
yekə full-grown adjective general
azaldılmamış full adjective general
əksildilməmiş full adjective general
gödəldilməmiş full adjective general
qısaldılmamış full adjective general
tam full adjective general
ətraflı full adjective general
müfəssəl əsaslı full adjective general
mükəmməl full adjective general
qəti full adjective general
tam komplektləşdirilmiş full adjective general
tam tərkibli full adjective general
bölünməz full adjective general
bütöv full adjective general
vahid full adjective general
bol olan full adjective general
çox olan full adjective general
zəngin full adjective general
canlı full adjective general
cüssəli full adjective general
dolğun full adjective general
iri full adjective general
koppuş full adjective general
kök full adjective general
yumru full adjective general
yupyumru full adjective general
enli full adjective general
geniş full adjective general
doyunca yemiş full adjective general
çaparaq at full gallop adverb general
basım-basım chock-full adverb general
basım-basım cram-full adverb general
aşkarda in full view adverb general
tox qarına on a full stomach adverb general
var gücü ilə çaparaq at full gallop phrases general
tam sürətdə at full speed phrases general
hamilə olmaq be with child phrases general
boş iş child's play phrases general
elə-belə iş child's play phrases general
əhəmiyyətsiz iş child's play phrases general
qız uşağı female child phrases general
parad paltarı full dress phrases general
tam inkişaf full growth phrases general
anşlaq full house phrases general
dolu salon full house phrases general
zəngin yemək full meal phrases general
ad və soyad full name phrases general
tam ad full name phrases general
çox gülməli full of fun phrases general
çox məzəli full of fun phrases general
sevinclə dolu full of glee phrases general
şadlıq içində full of glee phrases general
tam maaş full pay phrases general
tam dövr full phase phrases general
nöqtə full point phrases general
enli yubka full skirt phrases general
nöqtə full stop phrases general
tam iş günü full time phrases general
tammetrajlı film full-lenght film phrases general
ayağı üstə şəkil full-length portrait phrases general
bədənnüma şəkil full-length portrait phrases general
vaxtında doğulan uşaq full-term child phrases general
hamilə etmək get with child phrases general
tam sürətlə getmək go at full drive phrases general
tam sürətlə getmək go at full tilt phrases general
başını qaşımağa vaxtı olmamaq have one's hans full phrases general
işi başından aşmaq have one's hans full phrases general
işi xirtdəyə çıxmaq have one's hans full phrases general
tam heyətlə in full force phrases general
açıq məhkəmə iclasında in full session phrases general
uzun müddət davam edən long term phrases general
uzunmüddətli long term phrases general
hiyləgər adam man full of guile phrases general
məkrli adam man full of guile phrases general
namərd adam man full of guile phrases general
xain adam man full of guile phrases general
dəcəl uşaq prankish child phrases general
nadinc uşaq prankish child phrases general
şuluq uşaq prankish child phrases general
hamilə quick with child phrases general
çala-çuxurla dolu olan yol road full of potholes phrases general