• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of gömrük tarifləri və ticarət üzrə əsas saziş (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
əsas satqın archtraitor noun general
əsas cani archvillain noun general
əsas kanal artery noun general
əsas yol artery noun general
əsas əlamət attribute noun general
əsas backbone noun general
əsas base noun general
əsas baseline noun general
əsas xətt baseline noun general
əsas basement noun general
əsas basis noun general
əsas ağırlıq brunt noun general
əsas zərbə brunt noun general
əsas cardinal noun general
əsas cause noun general
avtomobilin əsas hissəsi chassis noun general
dairə üzrə hərəkət circuity noun general
saziş compact noun general
əsas confirmation noun general
saziş covenant noun general
əsas mətləb crux noun general
əsas faktor determinant noun general
satış üzrə müvəkkil distributor noun general
əsas əlamət dominant noun general
iki ixtisas üzrə birinci dərəcəli diplom double-first noun general
idrak üçün yalnız hissi qavrayışı, təcrübəni əsas qəbul edən cərəyan empiricism noun general
ticarət mərkəzi emporium noun general
ən əsas essential noun general
əsas essentiality noun general
əsas evidence noun general
qanuni ticarət fair-trade noun general
ticarət evi firm noun general
qaçış üzrə yarış foot-race noun general
əsas darvaza foregate noun general
əsas foundation noun general
əsas frame noun general
gömrüksüz ticarət freetrade noun general
əsas qanun fundamental noun general
əsas qayda fundamental noun general
mədə-bağırsaq xəstəliyi üzrə həkim gastrologist noun general
mədə-bağırsaq xəstəliyi üzrə mütəxəssis gastrologist noun general
əsas groundwork noun general
əsərin əsas qəhrəmanı heroine noun general
əsərin əsas surəti heroine noun general
əsas fikir keynote noun general
əsas məqsəd keynote noun general
ticarət donanması marine noun general
ticarət gəmisi marine noun general
təyinatı üzrə xərcləməmə misappropriation noun general
əsas mövzu motif noun general
saziş pact noun general
səyyar ticarət peddling noun general
xırda ticarət peddling noun general
əsas pedestal noun general
əsas principle noun general
bir şeyin əsas mahiyyəti cövhəri quintessence noun general
əsas quintessence noun general
əsas biliklər rudiment noun general
əsas məhsul staple noun general
ticarətin əsas obyekti staple noun general
əsas qanun statute noun general
əsas gövdə stock noun general
əsas fikir thesis noun general
əsas magistral thoroughfare noun general
itirilmiş əşyalar üzrə agent tracer noun general
ticarət markası trademark noun general
ticarət nişanı trademark noun general
ticarət trading noun general
saziş treaty noun general
əsas yol turnpike noun general
ticarət avtomatı vending-machine noun general
idman yerişi üzrə yarış walking-race noun general
əsas warranty noun general
ticarət mərkəzi mall noun general
əsas motiv leitmotif noun general
əsas istiqamət mainstream noun general
əsas substructure noun general
əsas motive noun general
əsas intiqal band wheel noun general
əsas su horizontu basal water noun general
əsas fikir basic idea noun general
əsas multivibrator basic multivibrator pair noun general
əsas lüğət fondu basic word stock noun general
əsas bed noun general
əsas bedding noun general
Ticarət Nazirliyi Board of Trade noun general
əsas kütlə bulk of noun general
ticarət palatası Chamber of Commerce noun general
ticarət commerce noun general
gömrük xana rüsumu custom-house duty noun general
gömrük customs noun general
əsas tir false beam noun general
əsas uduş first prize noun general
əsas kapital fixed capital noun general
xarici ticarət foreign trade noun general
əsas fundamentals noun general
əsas grounds noun general
daxili ticarət home trade noun general
əsas mərhələ landmark noun general
əsas pakker main drilling packer noun general
əsas məhsul main product noun general
ticarət gəmisi merchant ship noun general
Xarici ticarət Nazirliyi Ministry of Foreign Trade noun general
Ticarət Nazirliyi Ministry of Trade noun general
əsas principles noun general
əsas stem noun general
ticarət kapitalı trade capital noun general
tələbat üzrə dayanacaq way station noun American
1 mil məsafəyə qaçış üzrə idmançı miller noun sport
əsas böyrək ləyəni calyx noun anatomical
sayt üzrə məsul webmaster noun computer
ticarət gəmisinin qapısı skipper noun nautical
saziş entente noun french
musiqi əsərində təkrar olunan əsas motiv leitmotif noun music
əsas accidence noun general
saziş agreement noun general
elektrik işləri üzrə ləvazimat armature noun general
saziş article noun general
əsas hissə basis noun general
əsas komponent basis noun general
ölkənin əsas taxılçılıq rayonu breadbasket noun general
əsas case noun general
ticarət preyskurantı circular noun general
saziş concord noun general
saziş convention noun general
qarşılıqlı ticarət fair-trade noun general
qılıncbazlıq üzrə məşqçi fencer noun general
feodalizm tarixi üzrə mütəxəssis feudalist noun general
əsas mərkəz focus noun general
əsas mənbə fountainhead noun general
əsas mətləb gist noun general
müqavilənin əsas hissəsi gist noun general
əsas iştirak edən personaj hero noun general
əsas iştirak edən şəxs hero noun general
ən əsas cəhət highlight noun general
əsas highlight noun general
əsas yol high-road noun general
əsas yol highway noun general
əsas prinsip keystone noun general
əsas occasion noun general
əsas hissədən ayrılmış bir şey outlier noun general
əsas hissədən qopmuş bir şey outlier noun general
əsas nöqtə pivot noun general
çəkidən alınan gömrük rüsumu poundage noun general
əsas qayda principle noun general
əsas səbəb rationale noun general
əsas reason noun general
əsas root noun general
əsas soul noun general
itmiş əşyalar üzrə sorğu tracer noun general
ticarət trade noun general
ticarət gəmisi trader noun general
əsas prinsip ultimate noun general
ticarət müəssisəsi venture noun general
əsas warrant noun general
əsas məqsəd leitmotif noun general
mülki işlər üzrə mühəndis civil engineer noun general
əsas hissə heft noun spoken language
xaricə gedən malın ticarət agenti vasitəsilə satılması consignment noun medical
ittihamın əsas hissəsi gist noun law
əsas substrate noun philosophical
əsas hinge noun figurative meaning
əsas mətləb hinge noun figurative meaning
sərbəst ticarət freetrade noun economy
əsas xüsusiyyət hard-pan noun geological
əsas keyfiyyət hard-pan noun geological
əsas abc noun general
əsas explanation noun general
əsas fact noun general
əsas grounding noun general
əsas mətləb kernel noun general
əsas mətləb marrow noun general
əsas rəng primitive noun general
saziş settlement noun general
ticarət traffic noun general
ticarət agenti traveller noun general
əsas stem noun linguistic
saziş bond noun general
əsas hissə bulk noun general
əsas kütlə bulk noun general
əsas fikir burden noun general
əsas məna burden noun general
ticarət business noun general
ticarət fəaliyyəti business noun general
əsas məbləğ capital noun general
gömrük rüsumundan azad olma clearance noun general
gömrük vergisindən azad olma clearance noun general
saziş deal noun general
ticarət bazarı outlet noun general
ticarət məntəqəsi outlet noun general
əsas ideya outline noun general
əsas müddəalar outline noun general
əsas prinsiplər outline noun general
əsas mətləb pith noun general
əsas score noun general
əsas məna spirit noun general
əsas subject noun general
əsas məzmun texture noun general
saziş understanding noun general
əsas bölmə body noun general
əsas hissə body noun general
əsas body noun general
ticarət məsələsi business noun general
ticarət müəssisəsi business noun general
gömrük şəhadətnaməsi clearance noun general
gömrük duty noun general
əsas force noun general
ən əsas məsələ knot noun general
əsas an knot noun general
əsas mətləb net noun general
əsas mətləb heart noun general
hər taydan alınan gömrük package noun general
boks üzrə görüş go noun general
ticarət evi house noun general
əsas bottom noun general
əsas ground noun general
əsas mənbə head noun general
əsas prinsip ground noun general
kateqoriyalar üzrə müəyyənləşdirmək categorise verb general
əsas olmaq cause verb general
saziş imzalamaq concord verb general
saziş imzalamaq covenant verb general
müəyyən marşrut üzrə üzmək cruise verb general
dairə üzrə hərəkət etmək orbit verb general
ticarət müqavilələrini rəqiblərindən daha əlverişli şərtlərlə bağlamaq outbargain verb general
nümunə üzrə hazırlamaq pattern verb general
mühakimə üçün əsas götürmək postulate verb general
ticarət etmək trade verb general
ticarət etmək traffic verb general
gömrük qoymaq bax: gömrük almaq verb general
saziş bağlamaq conclude a treaty verb general
xəzlə ticarət etmək deal in furs verb general
bir şeyi adət üzrə etmək do smth. from mere habit verb general
əsas vermək give ground verb general
gömrük almaq impose tax verb general
əvəzçilik üzrə işləmək pluralize verb general
mühakimə üçün əsas götürmək posit verb general
gömrük almaq tax verb general
xəzlə ticarət etmək trade in furs verb general
əsas ifaçını əvəz etmək understudy verb theatrical
saziş bağlamaq bargain verb general
sona çatmaq üzrə olmaq near verb general
gömrük yoxlanışı keçirmək rummage verb general
konkidə qaçmaq üzrə yarışda iştirak etmək skate verb general
rabitə sahəsi üzrə zabit işləmək liaise verb military
ticarət etmək chap verb general
assosiasiya üzrə əlaqə yaratmaq cluster verb general
saziş imzalamaq compact verb general
iddia üzrə etiraz etmək plead verb general
gömrük haqqı verilməli şeylər təqdim etmək declare verb general
sənədlər üzrə pul almaq collect verb finance
qurtarmaq üzrə olmaq waste verb general
əsas basic adjective general
əsas capital adjective general
əsas verən citable adjective general
ticarət commercial adjective general
əsas crucial adjective general
gömrük customs adjective general
əsas determinant adjective general
əsas dominant adjective general
seçki üzrə olan elective adjective general
əsas elemental adjective general
əsas fundamental adjective general
əsas integral adjective general
əsas key adjective general
əsas leading adjective general
əsas main adjective general
əsas major adjective general
qeyri-ticarət non-profit adjective general
qeyri-ticarət non-profit-making adjective general
əsas paramount adjective general
əsas predominant adjective general
əsas premier adjective general
əsas primary adjective general
əsas principal adjective general
əsas radical adjective general
əsas staple adjective general
adəti üzrə traditional adjective general
əsas grassroots adjective general
əsas cardinal adjective general
qeyri-əsas minor adjective general
qeyri-əsas not essential adjective general
ticarət trade adjective general
ticarət trading adjective general
əsas underlying adjective general
əsas central adjective general
əsas chief adjective general
dairə üzrə fırlanan circular adjective general
əsas essential adjective general
smeta üzrə olan estimated adjective general
əsas final adjective general
əsas foremost adjective general
əsas original adjective general
əsas pivotal adjective general
əsas primal adjective general
əsas substantial adjective general
əsas ultimate adjective general
gömrük haqqı alınmamış uncustomed adjective general
gömrük haqqı verilməmiş uncustomed adjective general
əsas unsophisticated adjective general