• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of göstərmək (200 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
göstərmək exhibit verb general
göstərmək display verb general
göstərmək bring out verb general
göstərmək demonstrate verb general
göstərmək show verb general
göstərmək impersonate verb general
göstərmək indicate verb general
göstərmək reverberate verb general
göstərmək reflect verb general
göstərmək produce verb general
göstərmək parade verb general
göstərmək evince verb general
göstərmək locate verb general
göstərmək designate verb general
göstərmək point verb general
göstərmək incarnate verb general
göstərmək denote verb general
göstərmək betoken verb general
göstərmək express verb general
göstərmək record verb general
göstərmək tell verb general
göstərmək connote verb general
göstərmək accomplish verb general
göstərmək register verb general
göstərmək write verb general
göstərmək provide verb general
göstərmək prescribe verb general
göstərmək develop verb general
göstərmək read verb general
göstərmək expose verb general
göstərmək present verb theatrical
göstərmək spell verb general
göstərmək witness verb general
göstərmək declare verb general
göstərmək bespeak verb general
göstərmək open verb general
göstərmək note verb general
göstərmək mark verb general
göstərmək render verb general
göstərmək extend verb general
göstərmək do verb general
göstərmək have verb general
göstərmək set verb general
göstərmək trot out phrases general
göstərmək show off phrases spoken language
göstərmək point out phrases general
əks-təsir göstərmək oppose verb general
üz göstərmək treat badly verb general
üz göstərmək meet coldly verb general
kömək göstərmək give help verb general
etinasızlıq göstərmək ignore verb general
təsir göstərmək grow upon verb general
yalandan özünü göstərmək feign verb general
iltifat göstərmək deign verb general
iltifat göstərmək condescend verb general
izzət göstərmək respect verb general
səbat göstərmək exercise staunchness verb general
səxavət göstərmək be generous verb general
müqavimət göstərmək resist verb general
qətiyyətsizlik göstərmək shy verb general
qayğıkeşlik göstərmək show care verb general
səhv yol göstərmək mislead verb general
diqqətsizlik göstərmək ignore verb general
səbatsızlıq göstərmək shilly-shally verb general
liberallıq göstərmək liberalise verb general
sədaqətlilik göstərmək be devoted verb general
acizlik göstərmək act indecisively verb general
təsir göstərmək influence verb general
qətiyyətsizlik göstərmək vacillate verb general
yol göstərmək direct verb general
ehtiram göstərmək esteem verb general
təsir göstərmək affect verb general
cəhd göstərmək aspire verb general
sübut göstərmək alibi verb law
hüsn-rəğbət göstərmək sympathise verb general
qorxaqlıq göstərmək act indecisively verb general
rəşadət göstərmək be brave verb general
kömək göstərmək minister verb general
kömək göstərmək help verb general
rəhmdillik göstərmək feel sorry verb general
rəhmdillik göstərmək be sorry verb general
qərarsızlıq göstərmək lose patience verb general
özünü ... kimi göstərmək simulate verb general
yardım göstərmək help verb general
güc göstərmək exert verb general
xehirxahlıq göstərmək favour verb general
iltifat göstərmək favour verb general
açıb göstərmək manifest verb general
xidmət göstərmək minister verb general
mənəvi kömək göstərmək countenance verb general
əks-təsir göstərmək counteract verb general
yalandan özünü ... göstərmək pretend verb general
jestlə göstərmək motion verb general
fokus göstərmək juggle verb general
cürətsizlik göstərmək quail verb general
özünü göstərmək masquerade verb general
yerini göstərmək locate verb general
liberallıq göstərmək liberalize verb general
iltifat göstərmək honour verb general
fəaliyyət göstərmək operate verb general
inadkarlıqla göstərmək persevere verb general
münasibət göstərmək treat verb general
hörmətsizlik göstərmək slight verb general
nümunə göstərmək sample verb general
dəqiq göstərmək pin-point verb general
qətiyyətsizlik göstərmək seesaw verb general
səbatsızlıq göstərmək shy verb general
təşəbbüs göstərmək attempt verb general
cəhd göstərmək attempt verb general
şəfqət göstərmək sympathise verb general
etimad göstərmək bax: etimad etmək verb general
müqavimət göstərmək breast verb general
nəvaziş göstərmək caress verb general
fəaliyyət göstərmək function verb general
yardım göstərmək expedite verb general
yalandan özünü ... göstərmək sham verb general
etinasızlıq göstərmək defy verb general
yer göstərmək usher verb general
namizəd göstərmək nominate verb general
içkiyə həvəs göstərmək booze verb spoken language
ehtiram göstərmək respect verb general
əks-təsir göstərmək counterwork verb general
köməklik göstərmək aid verb general
nəvaziş göstərmək cocker verb general
təzyiq göstərmək browbeat verb general
səbat göstərmək persist verb general
nəvaziş göstərmək blandish verb general
mətanət göstərmək persist verb general
etinasızlıq göstərmək disregard verb general
qətiyyət göstərmək persevere verb general
iradə göstərmək will verb general
ehtiram göstərmək venerate verb general
laqeydlik göstərmək disregard verb general
qonaqpərəstlik göstərmək entertain verb general
qulluq göstərmək serve verb general
özünü göstərmək show oneself verb general
lütfkarlıq göstərmək favour verb general
meyil göstərmək sympathise verb general
təşəbbüs göstərmək initiate verb general
nəvaziş göstərmək cajole verb general
xüsusiyyətlərini göstərmək characterise verb general
vaxt göstərmək clock verb general
yalandan özünü göstərmək counterfeit verb general
səy göstərmək try verb general
əks təsir göstərmək rebound verb general
əlamətlərini göstərmək manifest verb general
üzücü təsir göstərmək oppress verb general
sayğısızlıq göstərmək scorn verb general
ayrı-seçkilik göstərmək discriminate verb general
laqeydlik göstərmək scorn verb general
qulluq göstərmək fawn verb general
qorxaqlıq göstərmək funk verb general
təsir göstərmək redound upon verb general
etinasızlıq göstərmək scorn verb general
müqavimət göstərmək withstand verb poetical
nəvaziş göstərmək court verb general
müqavimət göstərmək revolt verb general
yol göstərmək beacon verb general
profildən göstərmək profile verb general
ekranda göstərmək feature verb general
qətiyyətsiz göstərmək nibble verb general
şəxsi vəsiqə göstərmək identify verb general
qabaqcadan göstərmək foreclose verb general
qərarsızlıq göstərmək wobble verb figurative meaning
etinasızlıq göstərmək neglect verb general
səy göstərmək aim verb general
simvollarla göstərmək express verb general
qorxaqlıq göstərmək hang back verb general
qorxaqlıq göstərmək hang behind verb general
ekranda göstərmək screen verb general
açıb göstərmək present verb general
gizli təzyiq göstərmək tamper verb general
laqeydlik göstərmək trash verb general
həvəs göstərmək care verb general
təsir göstərmək touch verb general
müqavimət göstərmək react verb general
kömək göstərmək accommodate verb general
etinasızlıq göstərmək trash verb general
vaxtı göstərmək time verb sport
pis təsir göstərmək disagree verb general
etinasız münasibət göstərmək spit verb general
saymaz münasibət göstərmək spit verb general
əks-təsir göstərmək react verb general
maraq göstərmək care verb general
təzyiq göstərmək press verb general
xidmət göstərmək attend verb general
müqavimət göstərmək oppose verb general
yalandan özünü göstərmək assume verb general
qətiyyətsizlik göstərmək waver verb general
təzyiq göstərmək push verb general
köməklik göstərmək push verb general
özünü göstərmək tell verb general
təsir göstərmək have verb general
seksə həvəs göstərmək asexual adjective general
cəsarət göstərmək bear up phrases general
dözüm göstərmək bear with phrases general
eybini göstərmək expose oneself phrases general
müqamət göstərmək hold out phrases general
sehr göstərmək do tricks phrases general
maraq göstərmək show interest phrases general