• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w

Azerbaijani Explanatory dictionary

göz: İnsan və heyvanda görmə orqanı. Qara gözlər. Ala gözlər. İri göz. – Xumar- xumar Read more
Translation of göz (188 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
göz eyelet noun general
göz peephole noun general
göz ocular noun general
göz ogle noun general
göz optic noun general
göz eye noun general
göz hole noun general
göz aperture noun general
göz mesh noun general
göz sight verb general
göz ocular adjective general
göz ophthalmic adjective medical
göz optic adjective general
göz eləmə eyewink noun general
göz yaşı tear-drop noun general
göz vurma eyewink noun general
göz həkimi oculist noun medical
göz qırpma eyewink noun general
baş-göz appearance noun general
göz xəstəlikləri haqqında elm ophthalmology noun general
göz qişası iris noun anatomical
göz qırpımı blink noun general
göz qırpma blinking noun general
göz yaşı tear noun general
göz həkimi ophthalmologist noun general
göz ağrısı eyesore noun general
xəstə göz sore eye noun general
göz yaşı kanalı tear-duct noun anatomical
göz pərdəsi orbit noun anatomical
göz bəbəyi pupilary noun general
göz yumma connivance noun general
göz çuxuru orbit noun anatomical
göz qırpımı jiffy noun spoken language
iti göz keen eyesight noun general
iti göz keen eye noun general
göz qapağı eyelid noun general
göz alması eyeball noun general
iti göz sharp eye noun general
qıyıq göz squint-eye noun general
göz çuxuru eyehole noun general
göz qırpma wink noun general
göz vurma winking noun general
üz-göz physiognomy noun general
göz gəzdirmə gapeseed noun general
yuxarıdan göz gəzdirmə overlook noun general
baş-göz physiognomy noun general
göz qarasına düşən ağ ləkə eyesore noun general
göz qırpma winking noun general
göz yeri manhole noun general
bir göz qırpımı twinkling noun general
göz bağı blindfold noun general
göz qırpımı second noun general
titəli göz wall-eye noun general
göz vurma blinking noun general
göz eləmə blinking noun general
göz yaşı tökmə mourning noun general
göz qoyma oversight noun general
göz olma watch noun general
göz vurma wink noun general
göz eləmə wink noun general
göz qarasına ağ düşən göz wall-eye noun general
göz qırpımı wink noun general
göz yumma blinking noun general
göz yetirmə charge noun general
göz qırpımı twink noun figurative meaning
göz bəbəyi pupil noun general
göz zəri haw noun general
göz ağı whit noun general
göz pərdəsi haw noun general
göz qoymaq note verb general
göz etmək wink verb general
göz qoymaq oversee verb general
göz yaşı tökmək lament verb general
göz qoymaq watch verb general
göz gəzdirmək scan verb general
göz qırpmaq blink verb general
göz yummaq connive verb general
qaş-göz oynatmaq make eyes verb general
göz yaşı tökmək weep verb general
göz-qulaq olmaq be on the alert verb general
göz-qaş etmək give a wink verb general
göz işığından məhrum olmaq lose one's sight verb general
göz yaşı tökmək shed tears verb general
bir kəsə qaş-göz oynatmaq make eyes at smb. verb general
göz yaşları içində gülümsəmək smile through one's tears verb general
göz-göz etmək choose a suitable moment verb general
qaş göz etmək make a sign with one's eye and eyebrow verb general
göz-göz etmək use every opportunity verb general
bir kəsə qaş-göz etmək wink at smb. verb general
göz-gözə danışmaq tete-a-tete: speak tete-a-tete verb general
göz qırpmaq wink verb general
üz-göz olmaq deteriorate relations verb general
göz yaşı axıtmaq shed tears verb general
göz yetirmək glance over verb general
göz yummaq humour verb general
göz-qaş oynatmaq look coquettishly verb general
göz yummaq indulge verb general
qaş-göz etmək wink verb general
göz gəzdirmək overlook verb general
göz-qaş etmək wink verb general
göz yetirmək peek verb general
göz qoymaq supervise verb general
göz yaşı axıtmaq cry verb general
soğan sürtməklə göz yaşartmaq onion verb general
göz yaşı tökmək moan verb general
göz eləmək blink verb general
göz-qulaq olmaq tend verb general
göz yummaq blench verb general
göz gəzdirmək peer verb general
göz vurmaq blink verb general
göz yummaq slur verb general
göz yetirmək tend verb general
göz vurmaq wink verb general
göz yaşı axıtmaq moan verb general
göz eləmək wink verb general
göz yetirmək peer verb general
göz vurmaq batt verb general
göz eləmək batt verb general
göz qırpmaq batt verb general
göz qoymaq overlook verb general
göz yummaq gratify verb general
göz yummaq pander verb general
göz yetirmək see verb general
göz yummaq overlook verb general
göz bəbəyi kimi qorumaq hallow verb general
göz qoymaq see verb general
göz yummaq blink verb general
göz qabağına gətirilə bilən imaginable adjective general
göz vuran blink adjective general
göz qabağında olan evident adjective general
göz yaşı tökən weeping adjective general
göz-göz fungous adjective general
göz yaşı axıdan weeping adjective general
göz qırpmadan unblinking adjective general
göz vuran winking adjective general
göz qabağında olan available adjective general
göz qamaşdıran garish adjective general
göz-göz cellular adjective general
göz qabağına gətirilə bilən notional adjective general
göz qırpmadan without batting an eyelid adverb general
göz-gözə tete-a-tete adverb general
bir şeyə göz qoymaq see to smth. phrases general
göz açıb yumunca in a crack phrases general
göz-qaş oynatmaq give oneself airs phrases general
göz yaşlarına boğulmaq burst into tears phrases general
göz alması globe of the eye phrases general
yalançı göz yaşları axıtmaq shed crocodile tears phrases general
göz-qulaq olmaq be all eyes and ears phrases general
bir kəsə göz qoymaq keep a watch over smb. phrases general
bir kəsə göz qoymaq see to smb. phrases general
bir şeyə göz qoymaq keep a watch over smth. phrases general
bir şeyə göz yummaq turn the blind eye to smth. phrases general
göz bəbəyi kimi qorumaq cherish as the apple of one's eye phrases general
bir kəsə xəlvəti göz vurmaq tip smb. a wink phrases general
süni göz glass eye phrases general
bir şeyə göz yetirmək see to smth. phrases general
göz dəyməsin without the evil eye phrases general
bir kəsə xəlvətcə göz vurmaq tip smb. a wink phrases general
göz qırpımında like winking phrases spoken language
bir kəsə göz yetirmək see to smb. phrases general
göz-qaş oynatmaq make faces phrases general
göz yaşı eye drops phrases general
dəyməcəli göz the evil eye phrases general
kiməsə göz vurmaq wink at phrases general
göz üçün karandaş eye shadow phrases general
göz yaşları içərisində in tears phrases general
göz qırpınca in a crack phrases general
vurulub göyərdilmiş göz black eye phrases general
göz qoymaq look after phrases general
göz əzələsi eye muscle phrases anatomical
göz qırpınca like winking phrases spoken language
göz dəyməsin God forbid phrases general
göz qırpımında off hand phrases general
göz-qulaq olmaq keep one's eyes peeled phrases general
göz dəyməsin knock on wood phrases general
göz yumub açınca off hand phrases general
göz protezi glass eye phrases general
kiməsə göz eləmək wink at phrases general
dombala göz bulging eye phrases general
göz yaşı tökmək be on the waterworks phrases spoken language
bərələ göz bulging eye phrases general
göz qırpımında in a crack phrases general
yalançı göz yaşları fictitious tears phrases general
gecə-gündüz göz qoyma watch and ward phrases general
göz yumub açınca out of hand phrases general
göz qırpımında out of hand phrases general
bir şeyə göz yummaq wink at phrases general
göz yaşı water drop phrases general