• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of gülünc yerinə qoyma (288 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
yerinə yetirilmə accomplishment noun general
birihəmlini yerə qoyma accouchement noun general
dəyərini qoyma appraisal noun general
qiymət qoyma appraisal noun general
yerinə yetirilməmiş sifarişlər backlog noun general
boş vaxt yerinə yetirilən iş bywork noun general
araya qoyma chaff noun general
lağa qoyma chaff noun general
qarşı qoyma contradistinction noun general
qarşı-qarşıya qoyma contraposition noun general
lağa qoyma derision noun general
masqaraya qoyma derision noun general
xaraba qoyma destruction noun general
xaraba qoyma devastation noun general
arzusu yerinə yetməmə dissatisfaction noun general
çox asan yerinə yetirilə bilən tapşırıq doddle noun general
yumurta qoyma egg-laying noun general
tabuta qoyma encoffinment noun general
bünövrə qoyma establishment noun general
özül qoyma establishment noun general
qiymət qoyma evaluation noun general
yerinə yetirmə execution noun general
vəsiyyətnaməni yerinə yetirən executor noun general
sərgiyə qoyma exposure noun general
cinayətin törənmə yerinə extradition noun general
istilik qoyma foment noun general
üstünə isti şey qoyma foment noun general
yerinə yetirmə fullfilment noun general
lağa qoyma gibe noun general
göy halda duza qoyma green-salting noun general
saç qoyma forması hairdo noun general
axmaq yerinə qoymaq hoodwink noun general
qoyma imposition noun general
rəsmi olaraq vəzifəyə qoyma installation noun general
kapital qoyma investment noun general
sərmayə qoyma investment noun general
lağa qoyma mock noun general
yerinə yetirməmə non-observance noun general
yoluna qoyma normalisation noun general
yoluna qoyma normalization noun general
nişan qoyma notch noun general
yerinə yetirmə observance noun general
zorla boynuna qoyma obtrusion noun general
artıqlaması ilə yerinə yetirmə overfulfilment noun general
yenidən qiymət qoyma overvalue noun general
yumurta qoyma oviparity noun general
yerinə yetirmə performance noun general
yerinə yetirən performer noun general
qoyma saç periwig noun general
lağa qoyma persiflage noun general
yerinə düşmə pertinence noun general
yerinə düşmə pertinency noun general
qoyma placing noun general
yerinə pro noun general
yerinə yetirmə pursuance noun general
lağa qoyma quiz noun general
qoyma ranking noun general
qiymət qoyma rating noun general
xaraba qoyma ravage noun general
yerinə yetmə realisation noun general
yoluna qoyma regulation noun general
yenidən kapital qoyma reinvestment noun general
yenidən maya qoyma reinvestment noun general
yenidən yatırım qoyma reinvestment noun general
yerinə yetirmək relegation noun general
müzakirəyə qoyma review noun general
lağa qoyma ridicule noun general
lağa qoyma scoff noun general
lağa qoyma sneer noun general
pyesi səhnəyə qoyma hüququ stage-right noun general
vergi qoyma taxation noun general
başqa yerə qoyma transposition noun general
başqasının yerinə qoyma transposition noun general
qiymət qoyma valuation noun general
səs qoyma voting noun general
içinə isti su tökülüb bədənin ağrıyan yerinə qoyulan rezin qovuq warmer noun general
yerinə yetmə implementation noun general
özünü başqasının yerinə qoya bilmə empathy noun general
quyruq qoyma flourish noun general
qoyma installation noun general
qoyma putting noun general
qoyma setting noun general
banka qoyma cupping noun medical
protez qoyma prosthesis noun medical
protez qoyma prosthetics noun medical
təsərrüfat işlərinin yerinə yetirilməsinə çağırış fatigue-call noun military
vergi qoyma assessment noun general
səsə qoyma ballot noun general
yerinə yetirmə completion noun general
yerinə yetirilməmə desertion noun general
yerinə yetirmə dispensation noun general
gəmiyə yaxud onun yükünə həbs qoyma embargo noun general
qanunların yerinə yetirilməsinə nəzarət enforcement noun general
təcrübə qoyma experimentalism noun general
saç qoyma forması head-dress noun general
özünü bir kəsin yerinə qoymağa çalışma impersonation noun general
zorla boynuna qoyma imposition noun general
yerinə düşməmə incongruity noun general
lağa qoyma jest noun general
gülünc obyekti olma joke noun general
oyuncaq yerinə qoyulan adam joke noun general
nömrə qoyma numeration noun general
göz qoyma oversight noun general
yerinə yetirmə prosecution noun general
vergi qoyma rating noun general
başqa yerə qoyma rearrangement noun general
yoluna qoyma reconciliation noun general
başqa cür qoyma restatement noun general
gülünc yerinə qoyma scoff noun general
suya qoyma steep noun general
qoyma saç switch noun general
lağa qoyma twit noun general
lağa qoyma dig noun spoken language
özülünü qoyma floatation noun medical
gülünc pillory noun figurative meaning
oyuncaq yerinə qoyulma pillory noun figurative meaning
içinə armatur qoyma reinforcement noun building
vurğu qoyma accentuation noun general
yerinə yetirmə acquittal noun general
qoyma application noun general
sual altına qoyma challenge noun general
pul yerinə verilən kağız chit noun general
məhkəmənin göstərişini yerinə yetirməmə contempt noun general
qoyma disposal noun general
son qoyma end noun general
əsasını qoyma erection noun general
vergi qoyma imposition noun general
yerinə yetirmə redemption noun general
lağa qoyma wipe noun figurative meaning
yerinə yetirmə discharge noun general
yoluna qoyma disposal noun general
qoyma diş dummy noun general
yerinə yetirilmə effect noun general
yerinə yetirmə exercise noun general
plomb qoyma filling noun general
yerinə yetirmə persuit noun general
səsə qoyma poll noun general
tamaşaya qoyma production noun general
tətil edən işçilərin yerinə işləyən adam roper noun general
yerinə yetirməmə failure noun general
yerinə yetirmək accomplish verb general
axmaq yerinə qoymaq befool verb general
yerinə yetirmək carry through verb general
yerinə yetirmək complete verb general
yerinə yetirmək comply verb general
öhdəliyini yerinə yetirməmək default verb general
təəhhüdünü yerinə yetirməmək default verb general
axmaq yerinə qoymaq dupe verb general
yerinə yetirmək effect verb general
yerinə yetirmək execute verb general
yerinə salmaq fit in verb general
axmaq yerinə qoymaq fox verb general
yerinə yetirmək fullfil verb general
axmaq yerinə qoymaq hoodwink verb general
yerinə yetirmək implement verb general
öz yerinə qoymamaq mislay verb general
yerinə qoymamaq misplace verb general
ağır iş yerinə yetirmək moil verb general
rəsmi olaraq bir işi yerinə yetirmək officiate verb general
artıqlaması yerinə yetirmək overfulfil verb general
yerinə yetirmək perform verb general
yerinə yetirmək realise verb general
əvvəlki yerinə qoymaq replace verb general
yerinə salmaq reset verb general
başqasının yerinə qoymaq transpose verb general
yerinə qor dolmaq be very anxious verb general
yerinə qor tökülmək be very anxious verb general
insan yerinə qoymaq consider a man verb general
bir kəsin əmrini yerinə yetirmək do smb.'s bidding verb general
tapşırığı yerinə yetirmək fulfill a task verb general
vədini yerinə yetirmək fulfill one's promise verb general
incə yerinə toxunmaq hint where it hurts verb general
axmaq yerinə qoymaq make a fool verb general
bir kəsin tələbini yerinə yetirmək meet smb.'s demand verb general
bir kəsin arzusunu yerinə yetirmək meet smb.'s wish verb general
bir kəsin istəyini yerinə yetirmək meet smb.'s wish verb general
artıqlamasilə yerinə yetirmək overfulfil verb general
əsgəri vəzifəsini yerinə yetirmək perform soldier's duty verb general
özünü axmaq yerinə qoymaq pretend to be a fool verb general
yerinə yetirmək put through verb general
vədini yerinə yetirmək redeem one's pledge verb general
gülünc gəlmək seem ridiculous verb general
yerinə işəmək wet one's bed verb general
gülünc vəziyyətə salmaq guy verb spoken language
oyuncaq yerinə qoymaq guy verb spoken language
abrını verib yerinə oturtmaq transfix verb figurative meaning
borcunu yerinə yetirməkdən boyun qaçırmaq scrimshank verb nautical
axmaq yerinə qoymaq besot verb general
axmaq yerinə qoymaq besott verb general
planı yerinə yetirmək carry out verb general
yerinə yetirmək carry out verb general
dini ayinləri yerinə yetirmək church verb general
mərasimləri yerinə yetirmək church verb general
gülünc vəziyyətə salmaq droll verb general
vəzifəni yerinə yetirmək function verb general
yerinə yetirməmək neglect verb general
yerinə yetirmək obey verb general
yerinə yetirmək perfect verb general
yerinə yetirmək satisfy verb general
yerinə yetirməyi tələb etmək summon verb general
çətin işi yerinə yetirmək travail verb general
yerinə yetirmək acquit verb general
yerinə yetirmək acquitt verb general
yerinə yetirmək do verb general
yerinə yetirmək enforce verb general
yerinə çatdırmaq fit verb general
yerinə keçirmək fit verb general
yerinə taxmaq fit verb general
təsərrüfat işlərini yerinə yetirmək fatigue verb military
yerinə yetirmək answer verb general
yerinə yetirmək exercise verb general
yerinə yetirmək redeem verb general
yerinə qoymaq organise verb spoken language
yerinə qoymaq organize verb spoken language
yerinə yetirmək translate verb figurative meaning
özünü ... yerinə qoymaq affect verb general
yerinə yetirmək fill verb general
yerinə yetirmək follow verb general
yerinə yetirildi done verb computer
yerinə yetirmək exercise verb general
təcili surətdə yerinə yetirmək rush verb general
təxirəsalınmaz surətdə yerinə yetirmək rush verb general
yerinə yetirmək serve verb general
yerinə salmaq set verb general
bədənin bir yerindən başqa yerinə keçən ambulant adjective general
yerinə yetirilə bilən executable adjective general
gülünc grotesque adjective general
yerinə yetirilə bilməyən impracticable adjective general
gülünc laughable adjective general
yerinə düşən opportune adjective general
işi tam vaxtında yerinə yetirən punctual adjective general
yerinə yetirilə bilən realisable adjective general
gülünc ridiculous adjective general
yerinə yetirilməmiş undischarged adjective general
yerinə yetirilməmiş unfulfilled adjective general
yerinə qoyulmamış unplaced adjective general
yerinə yetirilməmiş unredeemed adjective general
səsə qoyma voting adjective general
diaqnoz qoyma diagnostic adjective medical
gülünc farcical adjective general
gülünc inglorious adjective general
yerinə yetirən observant adjective general
yerinə yetirilməmiş unfilled adjective general
yerinə qaytarılmamış unredeemed adjective general
başqasının yerinə əziyyət çəkən vicarious adjective general
gülünc outlandish adjective general
yerinə yetirilməmiş broken adjective general
yerinə yetirilmiş unbroken adjective general
yerinə for a consideration adverb general
yerinə instead adverb general
gülünc ridiculously adverb general
gülünc comically adverb general
gülünc in a funny way adverb general
qırağa qoyma aside adverb general
yerinə home adverb general
yerinə oturana qədər home adverb general
yerinə in place of preposition general
yerinə instead of preposition general
Qoyma! halloo interjection general
gülünc obyektinə çevrilmək be exposed to ridicule phrases general
vədini yerinə yetirməmək break one's promise phrases general
vədini yerinə yetirmək carry out one's promise phrases general
yerinə düşmək come in handy phrases general
öz borcunu yerinə yetirmək do one's bit phrases general
sifarişi yerinə yetirmək fill an order phrases general
vədini yerinə yetirməmək go back on one's promise phrases general
xahişi yerinə yetirmək grant request phrases general
lap yerinə düşmək hit the nail on the head phrases general
tamamilə yerinə düşmək hit the nail on the head phrases general
lap yerinə düşmək hit the right nail on the head phrases general
yerinə in place of phrases general
yerinə instead of phrases general
vədini yerinə yetirmək keep one's promise phrases general
tapşırıq yerinə yetirmək perform a task phrases general
dəstəyi yerinə qoymaq put down the receiver phrases general
dəstəyi yerinə qoymaq replace the receiver phrases general
əvvəlki yerinə qoymaq set back phrases general
bir kəsin yaralı yerinə toxunmaq step on smb.'s toes phrases general
bir kəsin yaralı yerinə toxunmaq touch smb. on a sore phrases general
bir kəsin ağrılı yerinə toxunmaq touch smb. on a sore place phrases general
yerinə düşmək touch the spot phrases general
qəmiş qoyma! Don't bore! phrases general
Özünü lotuluğa qoyma! Don't cheat! phrases general
qəmiş qoyma! Don't disturb! phrases general
özünü eşşək yerinə qoymaq make an ass of oneself phrases general
gülünc vəziyyətə düşmək make a spectacle of oneself phrases general
gecə-gündüz göz qoyma watch and ward phrases general
vədini yerinə yetirmək deliver on a promise phrases general