• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of günahı bir kəsin üstünə atmaq (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
bir kəsin adından behalf noun general
üstünə isti şey qoyma foment noun general
üstünə soyadı yazılmış lövhəcik name-plate noun general
heç kəsin tanımadığı adam nobody noun general
bir şeyin üstünə qoymaq overlay noun general
çox uzağa atmaq overthrow noun general
malların üstünə yarlıq vuran fəhlə paster noun general
malların üstünə yarlıq yapışdıran işçi paster noun general
bir böyründən o biri böyrü üstünə çevrilmə wallow noun general
kəmənd atmaq noose noun general
günahı inkar etmə denial noun general
özünü bir kəsin yerinə qoymağa çalışma impersonation noun general
bir kəsin seçim azadlığı option noun general
bir kəsin seçim haqqı option noun general
əl atmaq resort noun general
atmaq üçün dairə circle noun sport
atmaq abandon verb general
boynundan atmaq abdicate verb general
təyyarədən atmaq airdrop verb general
şər atmaq asperse verb general
can atmaq aspire verb general
atom bombası atmaq atom-bomb verb general
öz əli ilə imza atmaq autograph verb general
bir-birinə atmaq bandy verb general
üstünə çıxmaq barge verb general
üstünə böhtan atmaq bespatter verb general
birdən üstünə çıxmaq blunder on verb general
bomba atmaq bomb verb general
budaq atmaq branch verb general
qol atmaq branch out verb general
əl-qol atmaq brandish verb general
şıllaq atmaq buck verb general
təpik atmaq buck verb general
böhtan atmaq calumniate verb general
şər atmaq calumniate verb general
atmaq cast verb general
atmaq catapult verb general
üstünə çıxmaq chance upon verb general
üstünə yazmaq character verb general
atmaq chuck up verb general
əlavə imza atmaq countersign verb general
ikinci imza atmaq countersign verb general
can atmaq covet verb general
kəsib atmaq cut off verb general
atmaq dart verb general
üstünə getmək dash verb general
üstünə gəlmək dash verb general
böhtan atmaq denigrate verb general
bir kəsin əvəzinə nümayəndə kimi çıxış etmək deputise verb general
atmaq desert verb general
soyunub kənara atmaq doff verb general
bir kəsin arxasınca düşmək dog verb general
atmaq eject verb general
ötüb keçməyə can atmaq emulate verb general
üstünə atılmaq fall on verb general
üstünə ölçmək fit on verb general
atmaq fling verb general
yaba ilə atmaq fork verb general
atmaq forsake verb general
üstünə düşmək gang up verb general
atmaq give over verb general
atmaq go off verb general
can atmaq gravitate verb general
boy atmaq grow verb general
söz atmaq hint verb general
dala atmaq hoard verb general
təpik atmaq hoof verb general
əl atmaq impinge verb general
üstünə yazmaq inscribe verb general
söz atmaq insinuate verb general
atmaq jerk verb general
gərək olmadığı üçün atmaq junk verb general
şər atmaq libel verb general
böhtan atmaq libel verb general
can atmaq long verb general
böhtan atmaq malign verb general
şər atmaq malign verb general
atmaq masturbate verb general
səhv addım atmaq mis-step verb general
yanlış addım atmaq mis-step verb general
üstünə palçıq ləkəsi salmaq mud verb general
üstünə yağ sürtmək oil verb general
üstünə yağçəkmək oil verb general
üstünə çıxmaq override verb general
paraşütlə atmaq parachute verb general
pedestalın üstünə qoymaq pedestal verb general
atmaq pelt verb general
yaba ilə atmaq pitchfork verb general
atmaq plump verb general
caynaq atmaq pounce verb general
qol-budaq atmaq ramify verb general
atmaq relinquish verb general
əl atmaq resort to verb general
tüfəng atmaq rifle verb general
kök atmaq root verb general
pas atmaq rust verb general
atmaq scatter verb general
atmaq shoot verb general
kürüyüb atmaq shovel verb general
imza atmaq sign verb general
böhtan atmaq slander verb general
şər atmaq slander verb general
atmaq sling verb general
daş atmaq stone verb general
atmaq strew verb general
can atmaq strive verb general
əl atmaq succour verb general
şər atmaq sully verb general
stolun üstünə qoymaq table verb general
atmaq throw verb general
qol-budaq atmaq tiller verb general
atmaq toss verb general
böhtan atmaq traduce verb general
addım atmaq tramp verb general
addım atmaq tread verb general
boy atmaq vegetate verb general
bir böyründən o biri böyrü üstünə çevrilmək wallow verb general
zoğ atmaq burgeon verb general
bir kəsin etibarından sui-istifadə etmək abuse smb.'s confidence verb general
üstünə gəlmək add verb general
günahı boynuna götürmək admit one's guilt verb general
nişana atmaq arrange an engagement verb general
üstünə tökülmək attack all together verb general
bir kəsin həyatına sui-qəsd hazırlamaq attempt on smb.'s life verb general
kök atmaq attune verb general
dərin kök atmaq be deeply rooted verb general
can atmaq be dying for verb general
ürəyi atmaq beat verb general
qabar atmaq become covered with corns verb general
çadranı atmaq become emancipated verb general
ar-namusu atmaq become shameless verb general
bomba atmaq bombard verb general
şax-budaq atmaq branch verb general
qol-budaq atmaq branch out verb general
şax-budaq atmaq branch out verb general
bir kəsin qəlbini sındırmaq break one's heart verb general
bir kəsin sakitliyini pozmaq break smb.'s peace verb general
bir kəsin dincliyini pozmaq break smb.'s peace and quiet verb general
atmaq card verb general
tor atmaq cast a net verb general
qarmaq atmaq cast the line verb general
bir kəsin arxasınca qaçmaq chase after verb general
bir kəsin üzünə bozarmaq cheek smb. verb general
bir kəsin saçını daramaq comb smb.'s hair verb general
üstünə düşmək come across verb general
atmaq crave verb general
bir kəsin qılığına girmək creep into one's favor verb general
qıçını qıçının üstünə aşırmaq cross one's legs verb general
qılçasını qılçasının üstünə aşırmaq cross one's legs verb general
göbək atmaq dance the belly dance verb general
günahı boynuna almamaq deny one's guilt verb general
günahı inkar etmək deny one's guilt verb general
bir kəsin əmrini yerinə yetirmək do smb.'s bidding verb general
bir kəsin saçını daramaq do smb.'s hair verb general
bir kəsin dalınca dabanbasma gəzmək dog smb.'s steps verb general
bir kəsin saçını daramaq dress smb.'s hair verb general
bir kəsin sağlığına içmək drink to smb. verb general
sıxıb bir kəsin suyunu çıxarmaq drive smb. hard verb general
atmaq drop verb general
bomba atmaq drop a bomb verb general
atmaca atmaq drop a hint verb general
zibilliyə atmaq dump verb general
zibili atmaq dump refuse verb general
bir kəsin ağuşuna atılmaq fall into smb.'s arms verb general
bir kəsin əlinə keçmək fall into smb.'s hands verb general
bir kəsin qismətinə düşmək fall the lot of smb. verb general
yeməyin üstünə qarğa-quzğun kimi tökülmək fall upon the food verb general
keçə atmaq felt verb general
üstünə düşmək find by chance verb general
üstünə atmaq find fault verb general
atmaq fire verb general
top atmaq fire a gun verb general
bir kəsin izi ilə getmək follow in smb.'s footsteps verb general
bir kəsin məsləhətini eşitmək follow smb.'s advice verb general
bir kəsin rəğbətini qazanmaq gain smb.'s sympathy verb general
bir kəsin əsəblərinə toxunmaq get on smb.'s nerves verb general
bir kəsin şərəfinə nahar vermək give a dinner in honor of smb. verb general
atmaq give up verb general
qol-budaq atmaq grow branchy verb general
atmaq have a very strong desire for smth. verb general
söz atmaq hint at verb general
qarmaq atmaq hook a fish verb general
bir kəsin qəlbini sındırmaq hurt smb.'s feelings verb general
bir kəsin qəlbini yaralamaq hurt smb.'s feelings verb general
bir kəsin ürəyinə dağ çəkmək hurt smb.'s heart verb general
bir kəsin vüqarına toxunmaq hurt smb.'s pride verb general
bir kəsin məsləhətinə məhəl qoymamaq ignore smb.'s advice verb general
üstünə çıxmaq increase verb general
soncuq atmaq kick verb general
günahı başqasının boynuna qoymaq lay the blame on smb. verb general
atmaq leave off verb general
fişəng atmaq let off a rocket verb general
şər atmaq libel verb general
can atmaq long for smth. verb general
geri addım atmaq make a step back verb general
dala addım atmaq make a step backwards verb general
eyni addım atmaq march in step verb general
bir kəsin tələbini yerinə yetirmək meet smb.'s demand verb general
bir kəsin tələbatını ödəmək meet smb.'s needs verb general
bir kəsin arzusunu yerinə yetirmək meet smb.'s wish verb general
bir kəsin istəyini yerinə yetirmək meet smb.'s wish verb general
bir kəsin iradsinə tabe olmaq obey smb.'s will verb general
bir kəsin gözünü açmaq open smb.'s eyes verb general
addım atmaq pace verb general
bir kəsin sözünü təhrif etmək pervert smb.'s word verb general
üstünə gəlmək plus verb general
bir kəsin qolunu dartışdırmaq pull smb.'s sleeves verb general
qarmaq atmaq put a line out; qarmaqla balıq tutmaq verb general
bir kəsin sərəncamına vermək put at smb.'s disposal verb general
bir kəsin namizədliyini irəli sürmək put forward smb.'s candidature verb general
bir kəsin belini qucmaq put one's arms round smb.'s waist verb general
zoğ atmaq put out shoots verb general
boynundan atmaq repudiate verb general
bir kəsin sağlamlığını bərpa etmək restore smb.'s health verb general
replika atmaq retort verb general
bir kəsin nəzərində böyümək rise in smb.'s opinion verb general
kök atmaq root verb general
bir kəsin arxasınca qaçmaq run after verb general
lağım atmaq sap verb general
bir kəsin həyatını xilas etmək save smb.'s life verb general
bir kəsin əlini silkələmək shake smb.'s hand verb general
bir kəsin fikrinə şərik olmaq share smb.'s opinion verb general
bir kəsin kədərinə şərik olmaq share smb.'s sorrow verb general
bir kəsin baxışına şərik olmaq share smb.'s views verb general
güllə atmaq shoot verb general
ox atmaq shoot an arrow verb general
nişana atmaq shoot at a target verb general
qapını bir kəsin üzünə çırpmaq shut the door in smb.'s face verb general
qapını bir kəsin üzünə çırpmaq slam the door in smb.'s face verb general
bir kəsin haqqında pis danışmaq speak ill of smb. verb general
bir kəsin haqqında yaxşı danışmaq speak well of smb. verb general
atmaq sprout verb general
zoğ atmaq sprout verb general
bir kəsin işığını kəsmək stand in smb.'s light verb general
bir kəsin tərəfində durmaq stand up for smb. verb general
addım atmaq step verb general
qədəm atmaq step verb general
bir kəsin yadında qalmaq stick in smb.'s memory verb general
əl atmaq stretch out one's hand verb general
bir kəsin adını siyahıdan silmək strike smb.'s name off the list verb general
qələbəyə can atmaq strive for victory verb general
bir kəsin əlində əsir-yesir olmaq suffer at smb.'s hands verb general
süpürüb atmaq sweep away verb general
qəti addım atmaq take a decisive step verb general
həb atmaq take a pill verb general
çadranı atmaq take off the veil verb general
kök atmaq take roots verb general
bir kəsin tərəfində olmaq take smb.'s party verb general
bir kəsin yerini tutmaq take smb.'s place verb general
bir kəsin tərəfində durmaq take smb.'s side verb general
bir kəsin qızdırmasını ölçmək take smb.'s temperature verb general
ilk addım atmaq take the first step verb general
rəml atmaq tell fortunes verb general
bir kəsin falına baxmaq tell smb.'s fortune verb general
bir kəsin gücünü sınamaq test smb.'s strength verb general
qumbara atmaq throw a grenade verb general
daş atmaq throw a stone verb general
zər atmaq throw dice verb general
disk atmaq throw discus verb general
ortaya atmaq throw into the middle verb general
püşk atmaq throw lots verb general
həyasını atmaq throw off all shame verb general
maskasını atmaq throw off the mask verb general
yuxarı atmaq throw up verb general
bir kəsin qabarını basmaq tread on smb.'s corn verb general
bir kəsin səsinə geri dönmək turn at smb.'s voice verb general
bir kəsin qolunu qanırmaq twist smb.'s arm verb general
lağım atmaq undermine verb general
böhtan atmaq vilify verb general
bir kəsin qulağına pıçıldamaq whisper in smb.'s ear verb general
bir kəsin e'tibarını qazanmaq win smb.'s confidence verb general
özünü oda-közə atmaq work hard verb general
atmaq chunk verb American
o tərəfə bu tərəfə atmaq tosticate verb dialect
atmaq jerk off verb vulgar
şər atmaq backbite verb general
böhtan atmaq backbite verb general
bir-birinə söz atmaq bandy verb general
böhtan atmaq blacken verb general
şər atmaq blacken verb general
zoğ atmaq blade verb general
qumbara atmaq bomb verb general
qol-budaq atmaq bush verb general
bir kəsin pulunu bütünlüklə əlindən almaq cleanout verb general
üstünə qırıntı səpmək crumb verb general
atmaq dash verb general
atmaq dump verb general
üstünə səpmək dust verb general
can atmaq endeavour verb general
özünü atmaq fling verb general
bir kəsin həddindən artıq qayğısına qalmaq fuss verb general
bir kəsin üstünə qışqırmaq hoot verb general
atmaq hurl verb general
lansetlə kəsib atmaq lance verb general
kəmənd atmaq loop verb general
lağım atmaq mine verb general
bala atmaq miscarry verb general
kif atmaq mould verb general
söz atmaq needle verb general
atmaq pepper verb general