• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of gələcəyi görə bilməmə (172 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
gələcəyi görmə anticipation noun general
gələcəyi xəbər vermə bodement noun general
yüzdərəcəli şkalaya görə centigrade noun general
gələcəyi görmə clairvoyance noun general
gələcəyi görən clairvoyant noun general
rəngləri fərqləndirə bilməmə colour-blindness noun general
bir araya sığa bilməmə contrariety noun general
işsizliyə görə verilən maddi yardım dole noun general
işsizliyə görə verilən müavinət dole noun general
əsatirlərə görə pəri elf noun general
qorxu bilməmə fearlessness noun general
gələcəyi xəbər vermə forecast noun general
gələcəyi xəbər vermə forecasting noun general
gələcəyi olmama futurelessness noun general
özünü saxlaya bilməmə incontinence noun general
yaxşılıq bilməmə ingratitude noun general
gələcəyi xəbər vermə prediction noun general
gələcəyi xəbər vermə prophecy noun general
gələcəyi bilən seer noun general
gələcəyi xəbər verən seer noun general
şikəstliyə görə təqaüd disability pension noun general
hamiləliyə görə məzuniyyət maternity leave noun general
qocalığa görə pensiya old-age pension noun general
qocalığa görə təqaüd old-age pension noun general
yeraltı sərvətlərdən istifadə etməyə görə icarə haqqı royalty noun general
xəstəliyə görə məzuniyyət sick-leave noun general
qulluğa görə qulluq quid pro quo noun Latin
gələcəyi görmə qabiliyyəti far-sightedness noun general
bir şeyi bir yerə çatdıra bilməmə miscarriage noun general
bir yerə çata bilməmə miscarriage noun general
kasıblığına görə verilən təqaüdlə yaşayan adam pauper noun general
staja görə birincilik precedence noun general
rütbəyə görə birincilik precedence noun general
vəzifəyə görə birincilik precedence noun general
yaşa görə böyüklük precedence noun general
yaşa görə üstünlük precedence noun general
əmlakı xilas etməyə görə mükafat salvage noun general
nümunəvi davranışına görə müəyyən imtiyazlara malik dustaq trusty noun general
nümunəvi davranışına görə müəyyən imtiyazlara malik məhbus trusty noun general
gələcəyi görmə vision noun general
saxlaya bilməmə incontinence noun medical
gələcəyi xəbər vermək augury noun general
vəzifə borcuna görə öz yerində yaşamayan adam outlier noun figurative meaning
hədd-hüdud bilməmə excess noun general
sərnişinlərin və yüklərin keçiddən daşınması və ona görə haqq alınma hüququ ferry noun law
siyasi motivə görə qətlə yetirmək assassinate verb general
əmlakı varisliyə görə vermək demise verb general
mülki varisliyə görə vermək demise verb general
gələcəyi qabaqcadan bildirmək divine verb general
boyuna görə olmaq fit verb general
ölçüsünə görə olmaq fit verb general
gələcəyi qabaqcadan bildirmək forecast verb general
gələcəyi görmək forelook verb general
qabaqcadan gələcəyi görmək forelook verb general
gələcəyi qabaqcadan bildirmək foretell verb general
gələcəyi görmək forethink verb general
gələcəyi qabaqcadan xəbər vermək fortune-tell verb general
növlərinə görə müəyyənləşdirmək modify verb general
gələcəyi əvvəlcədən bildirmək predict verb general
gələcəyi qabaqcadan bildirmək predict verb general
gələcəyi görmə prescience verb general
gələcəyi qabaqcadan bildirmək prophesy verb general
təhqirə görə intiqam almaq avenge insult verb general
yaşına görə arif olmaq be wise for one's age verb general
gələcəyi olmaq have a future verb general
varisliyə görə almaq inherit verb general
görkəminə görə mühakimə yürütmək judge by appearance verb general
qələbəyə görə sevinmək rejoice over a victory verb general
növlərə görə təsnif etmək classify verb general
müqaviləyə görə üzərinə öhdəlik götürmək covenant verb general
xırda şeylərə görə küsüşmək pettifog verb general
ağır cinayətə görə ittiham etmək impeach verb law
gələcəyi görmək envisage verb general
xahişə görə keçilə bilən appealable adjective general
gələcəyi görən far-seeing adjective general
gələcəyi görmə qabiliyyətinə malik olan foresighted adjective general
gələcəyi görən forward-looking adjective general
gələcəyi olmayan futureless adjective general
gələcəyi olan perspective adjective general
yaşına görə çox inkişaf etmiş precocious adjective general
gələcəyi görmə qabiliyyəti olan prescient adjective general
gələcəyi olmayan prospectless adjective general
gələcəyi görən far-sighted adjective general
gələcəyi görməyən narrow-sighted adjective general
gələcəyi görə bilməyən short-sighted adjective figurative meaning
gələcəyi görməyən short-sighted adjective figurative meaning
ləyaqətinə görə deservedly adverb general
xidmətinə görə deservedly adverb general
ona görə də hereafter adverb general
tarixə görə historically adverb general
məntiqə görə logically adverb general
əslinə görə originally adverb general
ehtimala görə presumably adverb general
buna görə therefore adverb general
buna görə hereunder adverb general
deyilənə görə reportedly adverb general
tərcihə görə preferably adverb general
görə according adverb general
dəbə görə according to fashion adverb general
boyuna görə according to height adverb general
qanuna görə according to law adverb general
məsləhətə görə according to the advice adverb general
plana görə according to the plan adverb general
dəbə görə after the fashion adverb general
bir kəsin təvəqqesinə görə at smb.'s request adverb general
kiminsə xahişinə görə at smb.'s request adverb general
oxşarlığa görə by analogy adverb general
hökmə görə by order adverb general
böyüklüyə görə by right of seniority adverb general
böyüklüyə görə by seniority adverb general
ailə mülahizələrinə görə for family reasons adverb general
qərara görə in accordance with the decision adverb general
fakta görə thanks to the fact adverb general
aldığım məlumata görə to my knowledge adverb general
mənim mülahizəmə görə to my mind adverb general
əqidəsinə görə according to one's opinion adverb general
zövqə görə to the taste adverb general
bu görə də hence adverb general
buna görə thence adverb general
ona görə ki because conjunction general
ona görə ki for conjunction general
ona görə so conjunction general
ona görə də so conjunction general
xüsusən ona görə ki Just because conjunction general
yalnız ona görə ki Just because conjunction general
- a görə since conjunction general
- ə görə since conjunction general
... görə so conjunction general
görə according to preposition general
görə due to preposition general
olmadığına görə failing preposition general
görə in accordance with preposition general
görə owing to preposition general
görə thanks to preposition general
... görə through preposition general
nəyə görə? why interrogative pronoun general
nəyə görə? why relative pronoun general
nəyə görə? wherefore interrogative adverb general
əmrə görə at the behest of phrases general
tələbə görə at the behest of phrases general
yaşına görə cavan görünmək bear one's age well phrases general
mənim hesablamama görə by my reckoning phrases general
boyuna görə olmaq fit like a glove phrases general
əyninə görə olmaq fit like a glove phrases general
əməlinə görə cəzasını çəkmək fry in one's own grease phrases general
Bu işə görə adamı asarlar hangin matter phrases general
bir kəsdən bir şeyə görə qisas almaq have one's revenge upon smb. for smth. phrases general
vəzifəyə görə bir kəsdən üstün olmaq have precendence of smb. phrases general
bir kəsə görə girov tələb etmək hold smb. to ransom phrases general
mənə görə in my opinion phrases general
reseptə görə dərman yazmaq make up a prescription phrases general
yaşına görə ağlı başında old head on shoulders phrases general
yaşına görə kamil old head on shoulders phrases general
şübhəyə görə on suspicion phrases general
görə owing to phrases general
Dilinə görə dilçəyi də var Quick at meat quick at work phrases general
gələcəyi görə bilməmə short views phrases general
uzaq gələcəyi görmə take a long shot phrases general
bir kəsdən bir şeyə görə qisas almaq take one's revenge upon smb. for smth. phrases general
vəzifəyə görə bir kəsdən üstün olmaq take precendence of smb. phrases general
... görə thanks to phrases general
mənə məlum olduğuna görə to the best of my knowledge phrases general
anlaşıldığına görə as it turned out phrases general
şaiəyə görə People say phrases general
rəvayət ə görə People say phrases general
rəvayət ə görə They say phrases general
şaiəyə görə They say phrases general
sidik saxlaya bilməmə incontinence of urine phrases medical
İtə hörmət edərlər yiyəsinə görə Love me, love my dog phrases proverb
mənə görə by my reckoning phrases general
gələcəyi görə bilməmə short sight phrases figurative meaning
kompasa görə istiqamət bearing plural general