• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of gələcəyi görmə qabiliyyəti (165 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
hopdurma qabiliyyəti absorbency noun general
sorma qabiliyyəti absorbency noun general
udma qabiliyyəti absorbency noun general
gələcəyi görmə anticipation noun general
qabağı görmə anticipation noun general
gələcəyi xəbər vermə bodement noun general
gələcəyi görmə clairvoyance noun general
gələcəyi görən clairvoyant noun general
yapışma qabiliyyəti clamminess noun general
sıxlaşma qabiliyyəti contractility noun general
dönmə qabiliyyəti convertability noun general
qabiliyyəti olmama disability noun general
iş görmə doing noun general
yuxu görmə dream noun general
eyni işi təkrar görmə duplication noun general
gözəl danışma qabiliyyəti eloquence noun general
partlama qabiliyyəti explosiveness noun general
görmə sahəsi eyeshot noun general
görmə eyesight noun general
görmə qabiliyyəti eyesight noun general
uzağı yaxşı görmə far-sightedness noun general
duyma qabiliyyəti feeling noun general
asanlıqla əyilmə qabiliyyəti flexibility noun general
üzmə qabiliyyəti floatability noun general
gələcəyi xəbər vermə forecast noun general
gələcəyi xəbər vermə forecasting noun general
gələcəyi olmama futurelessness noun general
elastiklik qabiliyyəti give noun general
eşitləmə qabiliyyəti hearing noun general
ixtiraçılıq qabiliyyəti ingenuity noun general
müşahidə qabiliyyəti observancy noun general
toxunmaqla hiss etmə qabiliyyəti palpability noun general
asanlıqla əyilmə qabiliyyəti plasticity noun general
asanlıqla əyilə bilmə qabiliyyəti pliability noun general
gələcəyi xəbər vermə prediction noun general
gələcəyi xəbər vermə prophecy noun general
gələcəyi bilən seer noun general
gələcəyi xəbər verən seer noun general
diqqətəlayiq yerləri görmə sightseeing noun general
hiss edilmə qabiliyyəti tangibility noun general
cinsi əlaqə qabiliyyəti virility noun general
iti görmə visibleness noun general
görmə vision noun general
həyat qabiliyyəti vitality noun general
yaşamaq qabiliyyəti vitality noun general
yaşama qabiliyyəti viability noun general
əmək qabiliyyəti ability to work noun general
udma qabiliyyəti absorbing capacity noun general
uduculuq qabiliyyəti absorbing capacity noun general
absorbsiya qabiliyyəti absorptivity noun general
udma qabiliyyəti absorptivity noun general
dəyişmə qabiliyyəti alternation noun general
laxtalanma qabiliyyəti coagulability noun general
yanıcılıq qabiliyyəti combustibility noun general
yanma qabiliyyəti combustibility noun general
partlama qabiliyyəti explosibility noun general
alışma qabiliyyəti flammability noun general
yağlama qabiliyyəti greasy ability noun general
yağlama qabiliyyəti greasy property noun general
istiliktörətmə qabiliyyəti heating power noun general
yanma qabiliyyəti inflammability noun general
yanacaqların reaksiya qabiliyyəti reactivity of fuel noun general
görmə duyğusu sense of sight noun general
görmə hissi sense of sight noun general
sıxılma qabiliyyəti squeeze noun general
mayelərin sıxılma qabiliyyəti squeeze of liquids noun general
həyat qabiliyyəti viability noun general
görmə hissiyyatı visual sensation noun general
istilik yaratma qabiliyyəti caloricity noun physics
keçiricilik qabiliyyəti conduction noun physics
əksetmə qabiliyyəti resolution noun computer
buxarlanma qabiliyyəti volatility noun chemistry
uçma qabiliyyəti volatility noun chemistry
uzaqvurma qabiliyyəti carry noun general
dərk etmə qabiliyyəti cognition noun general
elektrik nəql etmə qabiliyyəti conductivity noun general
ixtiraçılıq qabiliyyəti contrivance noun general
ərimə qabiliyyəti dissolubility noun general
həll olunma qabiliyyəti dissolubility noun general
düzgün qavrama qabiliyyəti ear noun general
gələcəyi görmə qabiliyyəti far-sightedness noun general
manevr etmə qabiliyyəti flexibility noun general
uyğunlaşma qabiliyyəti flexibility noun general
dərhal anlama qabiliyyəti grip noun general
dərhal başa düşmə qabiliyyəti grip noun general
dərhal qavrama qabiliyyəti grip noun general
duyma qabiliyyəti nose noun general
iybilmə qabiliyyəti nose noun general
dad bilmə qabiliyyəti palate noun general
ehtiyat görmə provision noun general
yadda saxlama qabiliyyəti retention noun general
sirr saxlama qabiliyyəti secrecy noun general
mühakimə qabiliyyəti understanding noun general
gələcəyi görmə vision noun general
qabağı görmə vision noun general
qeyri-adi qabiliyyəti olan adam wizard noun general
gələcəyi xəbər vermək augury noun general
müşahidə qabiliyyəti observation noun general
qabiliyyəti utterance noun general
nüfuz etmə qabiliyyəti penetration noun physics
işıq üzü görmə appearance noun general
ötürmə qabiliyyəti bandwidth noun computer
gələcəyi qabaqcadan bildirmək divine verb general
gələcəyi qabaqcadan bildirmək forecast verb general
gələcəyi görmək forelook verb general
qabaqcadan gələcəyi görmək forelook verb general
gələcəyi qabaqcadan bildirmək foretell verb general
gələcəyi görmək forethink verb general
gələcəyi qabaqcadan xəbər vermək fortune-tell verb general
gələcəyi əvvəlcədən bildirmək predict verb general
gələcəyi qabaqcadan bildirmək predict verb general
gələcəyi görmə prescience verb general
qabağı görmə prescience verb general
gələcəyi qabaqcadan bildirmək prophesy verb general
gələcəyi olmaq have a future verb general
gələcəyi görmək envisage verb general
görmə zolağını bağlamaq blind verb military
sıxılma qabiliyyəti olan compressible adjective general
sıxılma qabiliyyəti olan contractive adjective general
gələcəyi görən far-seeing adjective general
acıma qabiliyyəti fermentable adjective general
qıcqırma qabiliyyəti fermentable adjective general
turşuma qabiliyyəti fermentable adjective general
gələcəyi görmə qabiliyyətinə malik olan foresighted adjective general
qabağı görmə qabiliyyətinə malik olan foresighted adjective general
gələcəyi görən forward-looking adjective general
gələcəyi olmayan futureless adjective general
yaxşı duyma qabiliyyəti olan nosey adjective general
yaxşı iybilmə qabiliyyəti olan nosey adjective general
yaxşı duyma qabiliyyəti olan nosy adjective general
yaxşı iybilmə qabiliyyəti olan nosy adjective general
görmə optic adjective general
görmə optical adjective general
gələcəyi olan perspective adjective general
gələcəyi görmə qabiliyyəti olan prescient adjective general
qabağı görmə qabiliyyəti olan prescient adjective general
gələcəyi olmayan prospectless adjective general
musiqi qabiliyyəti olan tuneful adjective general
musiqi qabiliyyəti olmayan tuneless adjective general
görmə visual adjective general
suyun üzərində saxlama qabiliyyəti buoyant adjective general
musiqi qavrama qabiliyyəti olmayan earless adjective general
gələcəyi görən far-sighted adjective general
həyat qabiliyyəti olan healthy adjective general
gələcəyi görməyən narrow-sighted adjective general
ödəmə qabiliyyəti olan solvent adjective general
gələcəyi görə bilməyən short-sighted adjective figurative meaning
gələcəyi görməyən short-sighted adjective figurative meaning
iki gözlə görmə binocular vision phrases general
gözəl danışma qabiliyyəti exuberant eloquence phrases general
görmə hafizəsi eye memory phrases general
görmə yaddaşı eye memory phrases general
zəifləyən görmə qabiliyyəti failing sight phrases general
düzgün iş görmə good day's work phrases general
Kor-koranə iş görmə Look before you leap phrases general
yaxından görmə near sight phrases general
ödəmə qabiliyyəti paying capacity phrases general
alıcılıq qabiliyyəti purchase power phrases general
alıcılıq qabiliyyəti purchasing power phrases general
iti görmə qabiliyyəti olan quick-sighted phrases general
yaxşı görmə qabiliyyəti olan quick-sighted phrases general
yaxından görmə short sight phrases general
gələcəyi görə bilməmə short views phrases general
uzaq gələcəyi görmə take a long shot phrases general
gələcəyi görə bilməmə short sight phrases figurative meaning