• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of gələcəyi qabaqcadan bildirmək (246 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
gələcəyi görmə anticipation noun general
gələcəyi xəbər vermə bodement noun general
qabaqcadan xəbər vermə bodement noun general
gələcəyi görmə clairvoyance noun general
gələcəyi görən clairvoyant noun general
qabaqcadan xəbər verən diviner noun general
qabaqcadan təyin edilmiş norma entitlement noun general
gələcəyi xəbər vermə forecast noun general
qabaqcadan demə forecast noun general
qabaqcadan xəbər verilmiş şey forecast noun general
gələcəyi xəbər vermə forecasting noun general
qabaqcadan demə forecasting noun general
qabaqcadan müəyyən edilmə foredoom noun general
qabaqcadan müəyyən etmə foredoom noun general
qabaqcadan hiss etmə forefeeling noun general
qabaqcadan qəbul olunmuş qərar forejudgement noun general
qabaqcadan qoyulmuş məqsəd fore-purpose noun general
qabaqcadan həzz almaq foretaste noun general
qabaqcadan ləzzətini duymaq foretaste noun general
qabaqcadan təsəvvür etmək foretaste noun general
qabaqcadan təsəvvürə gətirmək foretaste noun general
qabaqcadan xəbər verən fortune-teller noun general
gələcəyi olmama futurelessness noun general
qabaqcadan hazırlıq prearrangement noun general
qabaqcadan əmələ gəlmiş yanlış fikir preconception noun general
qabaqcadan əmələ gəlmiş yanlış rəy preconception noun general
qabaqcadan müəyyən etmə predetermination noun general
qabaqcadan müəyyən etmək predetermine noun general
gələcəyi xəbər vermə prediction noun general
qabaqcadan demə prediction noun general
qabaqcadan lazım olan şərtlər prerequisite noun general
qabaqcadan demə prognostication noun general
qabaqcadan xəbər vermə prognostication noun general
gələcəyi xəbər vermə prophecy noun general
qabaqcadan demə prophecy noun general
qabaqcadan xəbər verən prophesier noun general
qabaqcadan xəbər verən prophet noun general
gələcəyi bilən seer noun general
gələcəyi xəbər verən seer noun general
qabaqcadan xəbər verən soothsayer noun general
qabaqcadan studied noun general
qabaqcadan dadma anticipation noun general
qabaqcadan təyin edilmiş yarış fixture noun general
qabaqcadan xəbər vermə foreboding noun general
qabaqcadan xəbər vermə prediction noun general
qabaqcadan duyma apprehension noun general
gələcəyi görmə qabiliyyəti far-sightedness noun general
qabaqcadan təyin edilmiş yarış günü fixture noun general
qabaqcadan hiss etmə premonition noun general
qabaqcadan hiss etmə presage noun general
qabaqcadan hiss etmə prognostication noun general
gələcəyi görmə vision noun general
qabaqcadan duyma prognostication noun medical
gələcəyi xəbər vermək augury noun general
qabaqcadan hiss etmə hunch noun general
qabaqcadan müəyyən etmə ordination noun general
qabaqcadan edilmiş sifariş reservation noun general
qabaqcadan deyilən məlumat oracle noun general
qabaqcadan hiss etmə feeling noun general
qabaqcadan təyin etmək allot verb general
qabaqcadan təyin etmək allott verb general
bildirmək announce verb general
qabaqcadan xəbər vermək augur verb general
bildirmək blazon verb general
hamıya bildirmək blazon verb general
bildirmək bode verb general
qabaqcadan bildirmək bode verb general
qabaqcadan xəbər vermək bode verb general
bildirmək certiorate verb general
rəsmi olaraq bildirmək certiorate verb general
bildirmək declare verb general
təəssüfünü bildirmək deplore verb general
qabaqcadan təyin etmək destine verb general
gələcəyi qabaqcadan bildirmək divine verb general
qabaqcadan xəbər vermək divine verb general
hamıya bildirmək divulge verb general
təntənəli surətdə bildirmək enunciate verb general
bildirmək forebode verb general
qabaqcadan xəbər vermək forebode verb general
gələcəyi qabaqcadan bildirmək forecast verb general
qabaqcadan xəbər vermək forecast verb general
taleyini qabaqcadan həll etmək foredoom verb general
taleyini qabaqcadan müəyyən etmək foredoom verb general
qabaqcadan hiss etmək forefeel verb general
nəticə haqqında qabaqcadan qərar vermək forejudge verb general
nəticəni qabaqcadan həll etmək forejudge verb general
nəticəni qabaqcadan müəyyən etmək forejudge verb general
gələcəyi görmək forelook verb general
qabaqcadan gələcəyi görmək forelook verb general
qabaqcadan bilmək foresee verb general
qabaqcadan görmək foresee verb general
gələcəyi qabaqcadan bildirmək foretell verb general
qabaqcadan xəbər vermək foretell verb general
gələcəyi görmək forethink verb general
qabaqcadan görmək forethink verb general
gələcəyi qabaqcadan xəbər vermək fortune-tell verb general
bildirmək herald verb general
razılıq bildirmək homologate verb general
qabaqcadan hazırlaşmadan musiqi çalmaq improvise verb general
qabaqcadan hazırlaşmadan nitq söyləmək improvise verb general
qabaqcadan hazırlaşmadan şeir demək improvise verb general
bildirmək inform verb general
sevincini bildirmək jubilate verb general
bildirmək mention verb general
hamıya bildirmək noise verb general
bildirmək notify verb general
qabaqcadan bildirmək portend verb general
qabaqcadan planlaşdırmaq prearrange verb general
qabaqcadan müəyyən etmək predestine verb general
gələcəyi əvvəlcədən bildirmək predict verb general
gələcəyi qabaqcadan bildirmək predict verb general
qabaqcadan qızdırmaq preheat verb general
qabaqcadan qiymətləndirmək prejudge verb general
qabaqcadan inandırmaq prejudice verb general
qabaqcadan fikirləşmək premediate verb general
qabaqcadan götür-qoy etmək premediate verb general
qabaqcadan ödənmiş prepaid verb general
qabaqcadan planlanlaşdırmaq preplan verb general
qabaqcadan bildirmək presage verb general
qabaqcadan xəbər vermək presage verb general
gələcəyi görmə prescience verb general
qabaqcadan xəbər vermək prognosticate verb general
hamıya bildirmək promulgate verb general
təntənə ilə bildirmək promulgate verb general
bildirmək pronounce verb general
gələcəyi qabaqcadan bildirmək prophesy verb general
yenidən bildirmək restate verb general
bildirmək signify verb general
dumanlı şəkildə bildirmək stultify verb general
minnətdarlıq bildirmək thank verb general
öz diləyini bildirmək wish verb general
qabaqcadan hiss etmək apprehend verb general
bildirmək apprise verb general
bildirmək apprize verb general
təəssüf ünü bildirmək express one's regret verb general
gələcəyi olmaq have a future verb general
bildirmək let know verb general
öz arzusunu bildirmək make one's wishes known verb general
qabaqcadan həll etmək ordain verb general
qabaqcadan pulu vermək pay in advance verb general
minətdarlıq bildirmək thank verb general
bildirmək intimate verb American
danışıqlara girmək arzusunu bildirmək beat a parley verb military
danışıqlara girmək arzusunu bildirmək sound a parley verb military
təntənə ilə bildirmək acclaim verb general
həddini bildirmək chasten verb general
bildirmək connote verb general
fikir bildirmək criticise verb general
mülahizə bildirmək criticise verb general
bildirmək denote verb general
qabaqcadan təyin etmək design verb general
qabaqcadan bilmək divine verb general
qabaqcadan duymaq divine verb general
qabaqcadan sezmək divine verb general
bildirmək enlighten verb general
qabaqcadan nəzərə almaq envisage verb general
bildirmək express verb general
qabaqcadan hiss etmək forebode verb general
qabaqcadan xəbər vermək foredoom verb general
qabaqcadan düşünmək forethink verb general
qabaqcadan fikirləşmək forethink verb general
açıb bildirmək give away verb general
qabaqcadan xəbər vermək herald verb general
bildirmək impart verb general
bildirmək indicate verb general
əlamətini bildirmək indicate verb general
qabaqcadan müəyyən etmək ordain verb general
qabaqcadan fikir söyləmək preface verb general
qabaqcadan müəyyənləşdirmək preform verb general
qabaqcadan hiss etmək presage verb general
bildirmək publish verb general
bildirmək represent verb general
bildirmək sound verb general
bildirmək trumpet verb general
bildirmək vouch verb general
açıq şəkildə bildirmək pin down verb general
razılıq bildirmək acknowledge verb general
hamıya bildirmək air verb general
qabaqcadan görmək apprehend verb general
gələcəyi görmək envisage verb general
qabaqcadan görmək envisage verb general
qabaqcadan göstərmək foreclose verb general
qabaqcadan həll etmək foreclose verb general
qabaqcadan qərar vermək foreclose verb general
hazırlığı bildirmək offer verb general
hamıya bildirmək proclaim verb general
qabaqcadan xəbardar edilmək warn verb general
bildirmək put out verb general
bildirmək bespeak verb general
rəy bildirmək report on verb general
qabaqcadan sifariş vermək reserve verb general
bildirmək spell verb general
bildirmək ventilate verb general
bildirmək notice verb law
bildirmək post verb general
rəsmi olaraq bildirmək return verb general
rəy bildirmək comment verb computer
qabaqcadan hiss olunan anticipative adjective general
qabaqcadan inandırılmış bigoted adjective general
qabaqcadan beyninə yeridilmiş bigoted adjective general
qabaqcadan düşünülmüş deliberate adjective general
gələcəyi görən far-seeing adjective general
qabaqcadan qəbul edilmiş foregone adjective general
gələcəyi görmə qabiliyyətinə malik olan foresighted adjective general
gələcəyi görən forward-looking adjective general
gələcəyi olmayan futureless adjective general
qabaqcadan düşünülmüş intentional adjective general
qabaqcadan deyilən oracular adjective general
gələcəyi olan perspective adjective general
qabaqcadan müəyyənləşdirilmiş preconceived adjective general
qabaqcadan yaradılmış preconceived adjective general
qabaqcadan olan prefatory adjective general
qabaqcadan olan preliminary adjective general
qabaqcadan düşünülmüş premediated adjective general
gələcəyi görmə qabiliyyəti olan prescient adjective general
gələcəyi olmayan prospectless adjective general
qabaqcadan nəzərdə tutulmamış unanticipated adjective general
qabaqcadan nəzərdə tutulmamış unforeseen adjective general
qabaqcadan nəzərə alına bilməyən contingent adjective general
nümayiş üçün qabaqcadan təyin edilmiş exhibitory adjective general
gələcəyi görən far-sighted adjective general
gələcəyi görməyən narrow-sighted adjective general
qabaqcadan olan provisional adjective general
gələcəyi görə bilməyən short-sighted adjective figurative meaning
gələcəyi görməyən short-sighted adjective figurative meaning
qabaqcadan ahead adverb general
qabaqcadan beforehand adverb general
qabaqcadan first adverb general
qabaqcadan previously adverb general
bəzi heyvanların cinsini bildirmək üçün işlənir she- prefix general
hörmətini bildirmək do homage phrases general
bədbəxtlik olacağını qabaqcadan hiss etmək forebode disaster phrases general
fəlakət olacağını qabaqcadan hiss etmək forebode disaster phrases general
qabaqcadan xəbər verən forecast weather phrases general
qabaqcadan qəbul edilmiş qərar foregone conclusion phrases general
protest bildirmək note a protest phrases general
qəti etiraz bildirmək note a protest phrases general
hörmətini bildirmək pay homage phrases general
qabaqcadan hazırlanmış iclas prearrangeg meeting phrases general
öz mülahizəsini bildirmək put in one's two cents worth phrases general
hörmətini bildirmək render homage phrases general
gələcəyi görə bilməmə short views phrases general
bir şeyi bildirmək stand for smth. phrases general
uzaq gələcəyi görmə take a long shot phrases general
taleyi qabaqcadan xəbər vermək tell fortunes phrases general
gələcəyi görə bilməmə short sight phrases figurative meaning