• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of gəminin üfüqdə görünməyən hissəsi (93 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
ömrün son hissəsi afterlife noun general
gəminin limanda bağlandığı yer berth noun general
kürəyin enli hissəsi broad noun general
söykənəcəyin enli hissəsi broad noun general
gəminin bortu broadside noun general
musiqi əsərinin xorla oxunan təntənəli hissəsi cantata noun general
yolun nəqliyyat gedə bilən hissəsi carriageway noun general
küçənin döşənmiş hissəsi causeway noun general
avtomobilin əsas hissəsi chassis noun general
tərkib hissəsi component noun general
paltar qolunun qatlanmış hissəsi cuff noun general
gəminin təmir olunduğu tərsanə dock noun general
şəhərin qaynar hissəsi downtown noun general
şəhərin işgüzar hissəsi downtown noun general
bir şeyin tərkib hissəsi element noun general
batmış gəminin qırıntıları flotsam noun general
gəminin qabaq hissəsində kayut fore-cabin noun general
tərkib hissəsi ingredient noun general
gəminin kursundan kənara çıxması leeway noun general
dairənin səkkizdə bir hissəsi octant noun general
sazişin və s. giriş hissəsi preamble noun general
səhnənin qabaq hissəsi proscenium noun general
gəminin yanalması üçün körpü quay noun general
gəminin yanalması üçün sahil bəndi quay noun general
gəminin dal avarı scull noun general
gəminin batması shipwreck noun general
yumşaq ət hissəsi sirloin noun general
üfüqdə görünən xətt skyline noun general
şəhərin yoxsullar yaşayan hissəsi slum noun general
ölkənin dağlıq hissəsi upland noun general
döyüş cihazının uc hissəsi warhead noun general
gəminin küləkdöyən bortu weather-board noun general
qaldırıcı kranın hərəkət edən hissəsi jib noun general
dairənin dörddə bir hissəsi quadrant noun mathematics
gəminin qarşı tərəfini bəzəmə figurehead noun nautical
gəminin qarşı tərəfinə bəzək-düzək vermə figurehead noun nautical
burun hissəsi fore noun nautical
gəmidə yuxarı göyərtənin qabaq hissəsi forecastle noun nautical
gəminin qabaq doru foremast noun nautical
köməkçi nitq hissəsi form-word noun linguistic
ehtiyat hissəsi fund noun military
döşlüyün yuxarı hissəsi bib noun general
bədənin ətli hissəsi brawn noun general
burunun üst hissəsi bridge noun general
Londonun işgüzar hissəsi city noun general
dəbilqənin boyunu qoruyan hissəsi coif noun general
funksiya artımının bir hissəsi differential noun general
bir şeyin ən yaxşı hissəsi flower noun general
müqavilənin əsas hissəsi gist noun general
kürək hissəsi shoulder noun general
fəslin bir hissəsi subsection noun general
bağ yaxud parkın əl dəyməmiş təbii şəkildə başl-başına buraxılmış hissəsi wilderness noun general
gəminin qalıqları wreck noun general
ittihamın əsas hissəsi gist noun law
səhnənin qabaq hissəsi foreground noun theatrical
ağacın kökə yaxın yoğun hissəsi butt noun general
bir şeyin ən yaxşı hissəsi cream noun general
gəminin üfüqdə görünməyən hissəsi hull noun general
cəmdəyin bir hissəsi joint noun general
ölkənin quzey hissəsi north noun general
ölkənin şimal hissəsi north noun general
poemanın giriş hissəsi overture noun general
şeirin giriş hissəsi overture noun general
yüyənin atın ağzına verilən dəmir hissəsi bit noun general
paltarın yuxarı qabaq hissəsi breast noun general
yolun hissəsi leg noun general
məhsulun birdəfəlik yığılan hissəsi pick noun general
gəminin tonnajı burden noun general
boyun hissəsi neck noun general
gəminin eni beam noun nautical
gəminin burnu bow noun general
dünyanın bir hissəsi quarter noun general
kainatın bir hissəsi quarter noun general
meydanın yan xəttdən kənar hissəsi touch noun sport
görünməyən furtive adjective general
görünməyən imperceptible adjective general
görünməyən inappreciable adjective general
görünməyən inconspicuous adjective general
görünməyən invisible adjective general
tamamilə və ya bir hissəsi quru ilə keçən overland adjective general
görünməyən ulterior adjective general
görünməyən unseen adjective general
görünməyən unwatched adjective general
xəbərin ad hissəsi predicative adjective grammatical
ömrün son hissəsi afternoon adjective general
ayrılmaz tərkib hissəsi necessary adjective general
gəminin açıq dənizə olan bortu off adjective nautical
gəminin arxa tərəfində aft adverb general
bir hissəsi some indefinite adverb general
günün əsas hissəsi good part of the day phrases general
əhalinin böyük hissəsi large portion of the population phrases general
Londonun kübarlar yaşayan qərb hissəsi West End phrases general
gəminin alt hissəsinin normal halda suya nə qədər batdığını göstərən xətt water line phrases nautical