• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of gəminin qarşı tərəfinə bəzək düzək vermə (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
nəsihət vermə admonishment noun general
bəzək adornment noun general
bəzək-düzək adornment noun general
insana qarşı kin anthropophobia noun general
insana qarşı nifrət anthropophobia noun general
qocalmaya qarşı dərman antiager noun general
əvəzini vermə atonement noun general
səlahiyyət vermə authorization noun general
hüquq vermə authorization noun general
bəzək-düzək bauble noun general
xeyir-dua vermə benediction noun general
gəminin limanda bağlandığı yer berth noun general
bəzək bijou noun general
düzək bijou noun general
xeyir-dua vermə blessing noun general
titrək işıq vermə blink noun general
gələcəyi xəbər vermə bodement noun general
qabaqcadan xəbər vermə bodement noun general
tormoz vermə braking noun general
göstəriş vermə briefing noun general
təlimat vermə briefing noun general
gəminin bortu broadside noun general
bəzək sancağı brooch noun general
balıqqulağından hazırlanan bəzək cameo noun general
daşdan hazırlanan bəzək cameo noun general
arayış vermə certification noun general
şəhadətnamə vermə certification noun general
zahiri bəzək chic noun general
başsağlığı vermə commiseration noun general
məlumat vermə communication noun general
xəbər vermə communication noun general
əvəzini vermə compensation noun general
vermə conferment noun general
gözaydınlığı vermə congratulation noun general
qarşı qoyma contradistinction noun general
qarşı-qarşıya qoyma contraposition noun general
ianə vermə contribution noun general
əyilərək salam vermə curtsy noun general
bədii tərtibat vermə decoration noun general
bəzək vermə decoration noun general
bəzək vurma decoration noun general
bəzək-düzək verən decorator noun general
düşmən tərəfinə keçən defector noun general
nicat vermə deliverance noun general
ad vermə denomination noun general
təhvil vermə devolution noun general
vermə devolution noun general
əmr vermə dictate noun general
vermə disposal noun general
zərər vermə disservice noun general
ziyan vermə disservice noun general
gəminin təmir olunduğu tərsanə dock noun general
bəxşiş vermə donation noun general
hədiyyə vermə donation noun general
zinət vermə embellishment noun general
qiymət vermə estimation noun general
nəfəs vermə exhalation noun general
nəfəs vermə expiration noun general
öyüd vermə expostulation noun general
yanaqlara, gözlərə bəzək verən face-painter noun general
yem vermə feed noun general
yemək vermə feed noun general
forma vermə figuration noun general
bəzək finery noun general
bəzək vurma finery noun general
yanğına qarşı firefighting noun general
titrək işıq vermə flicker noun general
batmış gəminin qırıntıları flotsam noun general
gəminin qabaq hissəsində kayut fore-cabin noun general
gələcəyi xəbər vermə forecast noun general
gələcəyi xəbər vermə forecasting noun general
bər-bəzək frippery noun general
bəzək-düzək frippery noun general
ucuz bəzək frippery noun general
zahiri bəzək frippery noun general
tüstü vermə fumigation noun general
bəzək garniture noun general
bəzək vurma garniture noun general
zahiri bəzək gaud noun general
zövqsüz bəzək gaud noun general
bəzək-düzək gewgaw noun general
titrək işıq vermə glimmer noun general
titrək işıq vermə glimmering noun general
əl vermə handgrip noun general
bəzək tikişi hem-stitch noun general
ata təlim vermə horse-breaking noun general
təzə evə gözaydınlığı vermə house-warming noun general
əvəzini vermə indemnity noun general
təhsil vermə instruction noun general
ucuz bəzək-düzək knick-knack noun general
gəminin kursundan kənara çıxması leeway noun general
icarəyə vermə let noun general
ali məktəbə qəbul imtahanı vermə matriculation noun general
öyüd-nəsihət vermə moralisation noun general
öyüd-nəsihət vermə moralization noun general
hüquq vermə muniment noun general
atom silahını başqa ölkələrə vermə haqqında öhdəlik non-dissemination noun general
qarşı əsən külək noser noun general
məlumat vermə notice noun general
məlumat vermə notification noun general
nota vermə notification noun general
xəbər vermə notification noun general
xeyriyyə məqsədi ilə nəzir vermə oblation noun general
and vermə obsecration noun general
sifariş vermə ordering noun general
bəzək ornament noun general
bəzək bitkisi ornamental noun general
çox yüksək qiymət vermə overestimation noun general
söz vermə parole noun general
vermə paying noun general
haqqını vermə payment noun general
vermə payment noun general
bəzək sancağı pin noun general
gələcəyi xəbər vermə prediction noun general
vermə presentation noun general
qabaqcadan xəbər vermə prognostication noun general
söz vermə promise noun general
vəd vermə promise noun general
gələcəyi xəbər vermə prophecy noun general
qabağa vermə protrusion noun general
gəminin yanalması üçün körpü quay noun general
gəminin yanalması üçün sahil bəndi quay noun general
su vermə quenching noun general
qiymət vermə rating noun general
təsirə cavab vermə reaction noun general
vermə refund noun general
təhvil vermə relinquishment noun general
saxlamaq üçün vermə reposition noun general
mükafat vermə requital noun general
əvəzini vermə restitution noun general
əvəzini vermə retaliation noun general
haqqını vermə retaliation noun general
mükafat vermə reward noun general
gəminin dal avarı scull noun general
özünü qurban vermə self-denial noun general
özünü qurban vermə self-sacrifice noun general
işıq vermə shimmer noun general
gəminin batması shipwreck noun general
yalandan özünü qələmə vermə simulation noun general
ianə vermə subscription noun general
zahiri bəzək tawdry noun general
zövqsüz bəzək-düzək tawdry noun general
dərs vermə teaching noun general
zahiri bəzək tinsel noun general
bəzək tracery noun general
vermə transfer noun general
vermə transference noun general
bəzək trimming noun general
bəzək-düzək trinket noun general
bəzək trumpery noun general
zahiri bər-bəzək trumpery noun general
təhsil vermə tuition noun general
buğa vermə vaporisation noun general
qurban vermə victimisation noun general
su vermə watering noun general
gəminin küləkdöyən bortu weather-board noun general
səs vermə balloting noun general
səs vermə polling noun general
səs vermə voting noun general
axına qarşı upstream noun general
qiymət vermə bidding noun general
maddi yardım vermə funding noun general
siqnal vermə alarm noun general
dartınmaya qarşı aşqar antiseize additive noun general
tüstülənməyə qarşı aşqar antismoke additive noun general
aşınmaya qarşı aşqar antiwear additive noun general
yanğına qarşı sığorta fire insurance noun general
qabaqcadan xəbər vermə foreboding noun general
qarşı forepart noun general
qarşı front noun general
hərarətə qarşı möhkəmlik heat-resistance noun general
bədbəxt hadisələrə qarşı sığorta insurance against accidents noun general
qarşı tərəf opposite side noun general
qabaqcadan xəbər vermə prediction noun general
suya vermə quenching noun general
ərpə qarşı inhibitor scaling inhibitor noun general
siqnal vermə signalling noun general
ürək-dirək vermə boost noun spoken language
ürək vermə boost noun spoken language
bəzək vurma furnish noun spoken language
bəzək-düzək furnish noun spoken language
vermə pay-off noun spoken language
abrını vermə wigging noun spoken language
narkoz vermə narcotization noun medical
diş ağrısına qarşı dərman odontalgic noun medical
ifadə vermə deposition noun law
xallı bəzək ladybird noun zoological
gəminin qarşı tərəfini bəzəmə figurehead noun nautical
gəminin qarşı tərəfinə bəzək-düzək vermə figurehead noun nautical
gəminin qabaq doru foremast noun nautical
hava hücumuna qarşı istifadə olunan vasitələr anti-aircraft noun military
vermə accordance noun general
razılıq vermə acknowledgement noun general
hökm vermə adjudication noun general
icazə vermə authorization noun general
izin vermə authorization noun general
ianə vermə benefaction noun general
bəzək-düzək bijouterie noun general
öz tərəfinə çəkmə bribe noun general
nəsil vermə brood noun general
cəza vermə castigation noun general
əmlakı vermə cessation noun general
vermə cession noun general
bala vermə childbearing noun general
təhvil vermə commitment noun general
vermə commitment noun general
eyni vaxtda baş vermə contemporaneousness noun general
at başı şəklində bəzək crease noun general
bəzək vurmaq decorate noun general
bəzək decoration noun general
bəzək-düzək decoration noun general
təhvil vermə delivery noun general
vermə deposit noun general
dəqiq qiymət vermə diagnosis noun general
büruzə vermə display noun general
əmr vermə ixtiyarı disposal noun general
göstəriş vermə ixtiyarı disposal noun general
sərəncam vermə ixtiyarı disposal noun general
vermə dole noun general
ianə vermə donation noun general
bəzək-düzək embellishment noun general
təpəlik yerdə tanka qarşı xəndək escarpment noun general
kirayə vermə hüququ almış kinoteatr sahibi exhibitor noun general
icarəyə vermə farming noun general
bəzək feather noun general
bəzək-düzək feather noun general
uşağı tərbiyə edilməyə vermə fosterage noun general
bəzək garnish noun general
bəzək-düzək gaud noun general
siqnalların köməyilə məlumat vermə sistemi grapevine noun general
misal vermə illustration noun general
şəkil vermə illustration noun general
imkan vermə indulgence noun general
üz vermə indulgence noun general
yol vermə indulgence noun general
göstəriş vermə instruction noun general
sərəncam vermə instruction noun general
təlimat vermə instruction noun general
bir şeyə qarşı hədsiz istək mania noun general
vermə negotiation noun general
məlumat vermə news noun general
elan vermə notification noun general
dini rütbə vermə ordination noun general
adi bəzək-düzək ornamental noun general
bəzək-düzək ornamentation noun general
əvəz vermə payment noun general
proqnoz vermə sənəti prognosis noun general
əvəzini vermə redress noun general
haqqını vermə redress noun general
canlı orqanizmin xaricə qarşı reaksiyası reflex noun general
radio və ya televiziya proqramını təkrar vermə repeat noun general
təkrarən imtahan vermə retake noun general
bəzək stencil noun general
can vermə throe noun general
can vermə torture noun general
haşiyə vermə welt noun general
gəminin qalıqları wreck noun general
öncəlik vermə prioritizing noun general
üstünlük vermə prioritizing noun general
irəlicədən xəbər vermə calculation noun American
sənədin surətini əks tərəfə vermə oyer noun law
işi məhkəməyə vermə plea noun law
qarşı tərəf opponent noun sport
düşmən tərəfinə keçən turncoat noun military
şikayət vermə appeal noun general
hisə vermə curing noun general
büruzə vermə demonstration noun general
bəzək facing noun general
gəminin üfüqdə görünməyən hissəsi hull noun general
söz vermə pledge noun general
bəzək queen noun general
vermə submission noun general
bəzək-düzək trim noun general
bəraət vermə vindication noun general
əvəz vermə come-back noun spoken language
qulaqburması vermə hammering noun spoken language
düşmən tərəfinə keçən bolter noun American
topu qarşı tərəfin qaytara bilməyəcəyi tərəfə vurma placement noun sport
bayraqla siqnal vermə hoist noun nautical
bəzək ornamentation noun music
bəzək sancağı clip noun general
əvəzini vermə consideration noun general
əmlak vermə conveyance noun general
at başı şəklində bəzək crest noun general
bəzək design noun general
əvəzini vermə recovery noun general
gəminin tonnajı burden noun general
artığı vermə change noun general
damda at başı şəklində bəzək comb noun general
söz vermə faith noun general
tövsiyə vermə reference noun general
zəhmət vermə reference noun general
zərbəyə zərbə ilə cavab vermə rally noun sport
qiymət vermə evaluation noun computer
gəminin eni beam noun nautical
çöküntü vermə precipitation noun chemistry
yol vermə accession noun general
söz vermə hand noun general
fərqlənmədən imtahan vermə pass noun general
gəminin burnu bow noun general