• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of gain information (129 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
mənfəət gain noun general
qazanc gain noun general
məlumat information noun general
xəbər information noun general
sədasızlıq absence of information noun general
xəbər-ətər any information noun general
kəsb gain noun general
xeyir gain noun general
arayış information noun general
informasiya information noun general
ismarış information noun general
xəbərçilik information noun general
donos information against smb. noun general
məlumat bürosu information bureau noun general
informasiya bürosu information bureau noun general
məlumat şöbəsi information department noun general
informatika information science noun general
qəflət lack of information noun general
xəbərsizlik lack of information noun general
statistik informasiya statistical information noun general
əməkhaqqı gain noun general
gəlir gain noun general
uduş gain noun general
bilik information noun general
məlumatı olma information noun general
xəbərdar olma information noun general
artım gain noun general
artma gain noun general
qalxma gain noun general
asan qazanc gain noun general
zəhmətsiz gəlir gain noun general
əldə etmək gain verb general
qazanmaq gain verb general
çatmaq gain on verb general
haqlamaq gain on verb general
yetişmək gain on verb general
çatmaq gain upon verb general
yetişmək gain upon verb general
haxlamaq gain upon verb general
məlumat toplamaq collect information verb general
məlumat yığmaq collect information verb general
soraqlaşmaq collect information verb general
aparmaq gain verb general
çatmaq gain verb general
dayaq nöqtəsi tapmaq gain a foothold verb general
istinad nöqtəsi tapmaq gain a foothold verb general
dov gəlmək gain a victory verb general
qalibiyyət qazanmaq gain a victory verb general
qalib gəlmək gain a victory verb general
ucalıq gətirmək gain authority verb general
nüfuz qazanmaq gain authority verb general
təcrübələnmək gain experience verb general
bişmək gain experience verb general
canlanmaq gain flesh verb general
şöhrət qazanmaq gain glory verb general
genəlmək gain in breadth verb general
enlənmək gain in breadth verb general
bilik qazanmaq gain knowledge verb general
biliklənmək gain knowledge verb general
əhdinə çatmaq gain one's object verb general
kam almaq gain one's object verb general
kama yetişmək gain one's object verb general
məqsədə nail olmaq gain one's object verb general
məramına çatmaq gain one's object verb general
mətləbə yetmək gain one's object verb general
kütləviləşmək gain popularity verb general
ucalıq qazandırmaq gain prestige verb general
şöhrət qazanmaq gain reputation verb general
bir kəsin rəğbətini qazanmaq gain smb.'s sympathy verb general
möhkəmlənmək gain strength verb general
güclənmək gain strength verb general
qələbə qazanmaq gain the victory verb general
kamilləşmək gain wisdom verb general
yaxşı məktəb keçmək gain wisdom by experience verb general
informasiya almaq get information verb general
ismarış almaq get information verb general
xəbər gəlmək get information verb general
informasiya vermək give information verb general
soraqlatdırmaq make smb. get information verb general
sordurmaq make smb. get information verb general
ismarış almaq obtain information verb general
xəbər almaq receive information verb general
ismarış göndərmək send information verb general
ismarlamaq send information verb general
məlumat mübadiləsi etmək share information verb general
soraqlamaq try get information verb general
faydalanmaq gain verb general
nail olmaq gain verb general
udmaq gain verb general
irəli getmək gain verb general
irəli olmaq gain verb general
qabağa qaçmaq gain verb general
gəlimli having a gain adjective general
xəbər-ətərsiz without information adverb general
xəbərsiz without information adverb general
məşhurluq qazanmaq gain a popularity phrases general
təcrübə qazanmaq gain experience phrases general
kökəlmək gain flesh phrases general
yoğunlaşmaq gain flesh phrases general
birincilik qazanmaq gain garland phrases general
qalib olmaq gain garland phrases general
qələbə çalmaq gain garland phrases general
irəli getmək gain ground phrases general
irəliləmək gain ground phrases general
uğur qazanmaq gain ground phrases general
üstünlük əldə etmək gain ground phrases general
bir kəsə qalib gəlmək gain ground on smb. phrases general
məqsədə çatmaq gain one's ends phrases general
birincilik qazanmaq gain the garland phrases general
qalib olmaq gain the garland phrases general
qələbə çalmaq gain the garland phrases general
qələbə əldə etmək gain the upper hand phrases general
qələbə qazanmaq gain the upper hand phrases general
düşmənə yaxınlaşmaq gain touch phrases general
rəqibə yaxınlaşmaq gain touch phrases general
məlumatı gizlətmək hold back information phrases general
acgözlülük love of gain phrases general
hərislik love of gain phrases general
mənfəətgüdmə love of gain phrases general
tamahkarlıq love of gain phrases general
etibarlı məlumat positive information phrases general
informatika information science phrases general
Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi Ministry of Communications and Information Technology phrases general
könlünü ələ almaq gain smb.'s heart phrases general
kiminsə ürəyinə hakim olmaq gain smb.'s heart phrases general
üstələmək gain the upper hand phrases general
yayılmaq gain ground phrases general
xərclər billing information phrases computer
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
gain information informasiya almaq verb general