• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of gain smb.'s sympathy (110 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
mənfəət gain noun general
qazanc gain noun general
hüsn-rəğbət sympathy noun general
meyil sympathy noun general
rəğbət sympathy noun general
simpatiya sympathy noun general
təvəccöh sympathy noun general
kəsb gain noun general
xeyir gain noun general
canıyananlıq sympathy noun general
riqqət sympathy noun general
əməkhaqqı gain noun general
gəlir gain noun general
uduş gain noun general
acıma sympathy noun general
birinin dərdinə şərik olma sympathy noun general
canıyanma sympathy noun general
şəfqət sympathy noun general
artım gain noun general
artma gain noun general
qalxma gain noun general
bərabərlik sympathy noun general
harmoniya sympathy noun general
mütabiqlik sympathy noun general
müvafiqlik sympathy noun general
uyğunluq sympathy noun general
asan qazanc gain noun general
zəhmətsiz gəlir gain noun general
əldə etmək gain verb general
qazanmaq gain verb general
çatmaq gain on verb general
haqlamaq gain on verb general
yetişmək gain on verb general
çatmaq gain upon verb general
yetişmək gain upon verb general
haxlamaq gain upon verb general
rəğbət bəsləmək be in sympathy verb general
simpatiya bəsləmək be in sympathy verb general
simpatiya bəsləməmək be out of sympathy verb general
simpatiya bəsləmək feel sympathy verb general
aparmaq gain verb general
çatmaq gain verb general
dayaq nöqtəsi tapmaq gain a foothold verb general
istinad nöqtəsi tapmaq gain a foothold verb general
dov gəlmək gain a victory verb general
qalibiyyət qazanmaq gain a victory verb general
qalib gəlmək gain a victory verb general
ucalıq gətirmək gain authority verb general
nüfuz qazanmaq gain authority verb general
təcrübələnmək gain experience verb general
bişmək gain experience verb general
canlanmaq gain flesh verb general
şöhrət qazanmaq gain glory verb general
genəlmək gain in breadth verb general
enlənmək gain in breadth verb general
informasiya almaq gain information verb general
bilik qazanmaq gain knowledge verb general
biliklənmək gain knowledge verb general
əhdinə çatmaq gain one's object verb general
kam almaq gain one's object verb general
kama yetişmək gain one's object verb general
məqsədə nail olmaq gain one's object verb general
məramına çatmaq gain one's object verb general
mətləbə yetmək gain one's object verb general
kütləviləşmək gain popularity verb general
ucalıq qazandırmaq gain prestige verb general
şöhrət qazanmaq gain reputation verb general
möhkəmlənmək gain strength verb general
güclənmək gain strength verb general
qələbə qazanmaq gain the victory verb general
kamilləşmək gain wisdom verb general
yaxşı məktəb keçmək gain wisdom by experience verb general
faydalanmaq gain verb general
nail olmaq gain verb general
udmaq gain verb general
irəli getmək gain verb general
irəli olmaq gain verb general
qabağa qaçmaq gain verb general
gəlimli having a gain adjective general
bir kəsə rəğbət bəsləmək feel sympathy for smb. phrases general
məşhurluq qazanmaq gain a popularity phrases general
təcrübə qazanmaq gain experience phrases general
kökəlmək gain flesh phrases general
yoğunlaşmaq gain flesh phrases general
birincilik qazanmaq gain garland phrases general
qalib olmaq gain garland phrases general
qələbə çalmaq gain garland phrases general
irəli getmək gain ground phrases general
irəliləmək gain ground phrases general
uğur qazanmaq gain ground phrases general
üstünlük əldə etmək gain ground phrases general
bir kəsə qalib gəlmək gain ground on smb. phrases general
məqsədə çatmaq gain one's ends phrases general
birincilik qazanmaq gain the garland phrases general
qalib olmaq gain the garland phrases general
qələbə çalmaq gain the garland phrases general
qələbə əldə etmək gain the upper hand phrases general
qələbə qazanmaq gain the upper hand phrases general
düşmənə yaxınlaşmaq gain touch phrases general
rəqibə yaxınlaşmaq gain touch phrases general
acgözlülük love of gain phrases general
hərislik love of gain phrases general
mənfəətgüdmə love of gain phrases general
tamahkarlıq love of gain phrases general
qanı qaynamaq feel sympathy phrases general
könlünü ələ almaq gain smb.'s heart phrases general
kiminsə ürəyinə hakim olmaq gain smb.'s heart phrases general
üstələmək gain the upper hand phrases general
yayılmaq gain ground phrases general
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
gain smb.'s sympathy bir kəsin rəğbətini qazanmaq verb general