• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of gas (136 results)
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
gas qaz noun general
gas qaim noun general
gas benzin noun American
gas yanacaq noun American
gas qazolin noun American
gas qazla zəhərləmək verb military
gas boğucu qaz buraxmaq verb military
gas zəhərli maddələrlə yoluxdurmaq verb military
gas kimyəvi silahlarla hücum etmək verb military
gas qazla doldurmaq verb military
gas yanacaqla doldurmaq verb American
gas gopa basmaq verb spoken language
gas boş-boş danışmaq verb spoken language
gas qaim adjective general
incidental gas təsadüfi qaz noun general
gas separator qaz separatoru noun general
gas recovery qazötürmə noun general
ideal gas ideal qaz noun general
industrial gas sənaye qazı noun general
natural gas təbii qaim noun general
detonating gas guruldayıcı qaz noun general
conversion into gas qazlaşma noun general
gas fitter qazabaxan noun general
gas alarm kimyəvi həyəcan noun general
gas-oil qazoyl noun general
gas analysis qaz analizi noun general
gas distributor qazpaylayan noun general
irritating gas acışdırıcı qaz noun general
natural gas təbii qaz noun general
gas main qaz magistralı noun general
exhaust gas işlənmiş qaz noun general
dry gas cılız qaz noun general
gas collector qaztutan noun general
tear-gas gözyaşardıcı qaz noun general
oil gas neft-qaz noun general
marsh-gas metan noun general
formation of gas qazəmələgəlmə noun general
gas tube qazotron noun general
pyrolysis gas piroqaz noun general
gas-oil fraction qazoyl fraksiyası noun general
tear-gas shell gözyaşardıcı qazlı mərmi noun general
straight-run gas birbaşa qovulan qaz noun general
dissolved gas həll olunmuş qaz noun general
coal gas daş kömür qazı noun general
gas separator qaz sepatatoru noun general
gas saturation qazla doydurma noun general
corrosive gas aqressiv qaz noun general
active gas fəal qaz noun general
absorbed gas udulmuş qaz noun general
toxic gas zəhərli qaz noun general
gas attack kimyəvi hücum noun general
gas condensate qaz-kondensat noun general
gas producer qaz generatoru noun general
gas pollution qazlaşma noun general
gas mask əleyhqaz noun general
gas exchange qaz mübadiləsi noun general
rich gas qatı qaz noun general
gas stove qaim peçi noun general
gas alert kimyəvi həyəcan noun general
dry gas quru qax noun general
converting into gas qazlaşdırılma noun general
asphyxiant gas boğucu qaz noun general
gas chamber qaim kamerası noun general
gas cleaning qaztəmizləmə noun general
gas main qaz kəməri noun general
gas cylinder qaz balonu noun general
gas motor benzin mühərriki noun general
combustible gas qazohol noun general
gas contamination qazlaşma noun general
inert gas təsirsiz qaz noun general
gas projector qazatan noun general
gas pipe qaz kəməri noun general
rich gas yağlı qaz noun general
tear-gas gözyaşardan qaz noun general
gas generator qaz generatoru noun general
gas heating qaim qızdırıcısı noun general
coal-gas işıq qazı noun general
gas meter qazölçən noun general
gas condensate qaz kondensatı noun general
mustard gas iprit noun general
tear-gas gözyaşardıcı qaim noun general
noble gas təsirsiz qaz noun general
gas-oil: vacuum gas-oil vakuum-qazoyl noun general
technological gas texnoloji qaz noun general
gas stability qazadavamlılıq noun general
gasoline gas qaz benzini noun general
gas-oil: atmospheric gas-oil atmosfer qazoylu noun general
gas-oil: vacuum gas-oil vakuum qazoylu noun general
convert into gas qazlaşmaq verb general
be supplied with gas qazlaşdırılmaq verb general
extract gas qazlanmaq verb general
turn off the gas qazı keçirtmək verb general
supply with gas qazlaşdırmaq verb general
gas-tight qaz buraxmayan adjective general
anti-gas qazdan qoruyucu adjective military
gas-tight qazadavamlı adjective general
supplied with gas qazlaşdırılmış adjective general
anti-gas zəhərləyici qazlardan qoruyucu adjective general
gas-polluted qazlaşmış adjective general
gas-proof qaz buraxmayan adjective general
gas-proof qazadavamlı adjective general
gas processing qaz emalı adjective general
gas warfare kimyəvi silahlarla aparılan müharibə phrases military
lay the gas qaz çəkmək phrases general
gas bomb kimyəvi bomba phrases military
gas field təbii qaz yatağı phrases general
gas alert kimyəvi hücüm həyəcanı phrases military
mustard gas iprit qazı phrases chemistry
gas shell kimyəvi mərmi phrases general
gas shelter qazdan qorunmaq üçün sığınacaq phrases general
gas alarm kimyəvi hücüm həyəcanı phrases military
natural gas təbii qaz phrases general
gas bag qaz balonu phrases aeronautics
gas supply qaz təminatı phrases general
liquid gas maye qaz phrases general
gas stove qaz ocağı phrases general
gas meter qaz sayğacı phrases general
gas fire qaz plitəsi phrases general
gas jet qaz odluğu phrases general
gas cooker qaz ocağı phrases general
gas attack kimyəvi hücum phrases military
natural gas doğal qaz phrases general
noble gas təsirsiz qaz phrases general
gas furnace qaz sobası phrases general
gas mask əleyhqaz phrases general
gas fitter qaz çilingəri phrases general
gas chamber qaz kamerası phrases general
gas helmet əleyhqaz şlemi phrases general
gas burner qaz odluğu phrases general
gas ring qaz odluğu phrases general
gas alert kimyəvi hücuma hazır olma phrases general
gas bag aerostat phrases general
mustard gas xardal qazı phrases general
gas bag gəvəzə phrases spoken language
gas bag naqqal phrases spoken language
gas bag boşboğaz phrases spoken language