• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of gasoline (34 results)
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
base gasoline baza benzini noun general
catalytic gasoline benzin-katalizat noun general
debutanized gasoline butandan təmizlənmiş benzin noun general
ethyl gasoline etilləşdirilmiş benzin noun general
extraction gasoline ekstraksiya benzini noun general
gasoline avtobenzin noun general
gasoline qazolin noun general
gasoline gas qaz benzini noun general
gasoline gauge benzinölçən noun general
gasoline head fraction benzinin baş fraksiyası noun general
gasoline pool kompaundlaşdırılmış benzin noun general
gasoline refinment benzindən təmizləmə noun general
gasoline station benzin doldurulan məntəqə noun general
gasoline tank benzin bakı noun general
gasoline tanker benzindaşıyan noun general
high-octane gasoline yüksəkoktanlı benzin noun general
hydrotreated gasoline hidrotəmizlənmiş benzin noun general
low-octane gasoline aşağıoktanlı benzin noun general
motor gasoline component avtomobil benzinin komponenti noun general
platforming gasoline platforminq benzini noun general
separating part of gasoline fraction benzin fraksiyası noun general
solidified gasoline bərk benzin noun general
stable gasoline stabil benzin noun general
starting fraction of gasoline benzinin buraxılış fraksiyası noun general
starting gasoline işəsalma benzini noun general
starting property of gasoline benzinin buraxılış keyfiyyəti noun general
straight-run gasoline birbaşa qovulan benzin noun general
synthetic gasoline sintetik benzin noun general
thermal gasoline termokrekinq benzini noun general
unstable gasoline qeyri-stabil benzin noun general
gasoline benzin-hava adjective general
gasoline gauge benzin sayğacı phrases general
gasoline station benzin kolonkası phrases general
gasoline station benzindoldurma məntəqəsi phrases American