• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of general agreement on tariffs and trade (159 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
baş buxalter accountant-general noun general
baş hesabdar accountant-general noun general
baş mühasib accountant-general noun general
razılaşma agreement noun general
razılıq agreement noun general
icazə agreement noun general
briqada generalı brigadier-general noun general
sahil ticarəti coasting-trade noun general
qanuni ticarət fair-trade noun general
baş komandan General in Chief noun general
general rütbəsi generalship noun general
general qubernator governor-general noun general
hakim governor-general noun general
vali governor-general noun general
məşğuliyyət trade noun general
sənət trade noun general
baş buxalter accountant general noun general
əhdnamə agreement noun general
müahidə agreement noun general
müqavilənamə agreement noun general
şərtnamə agreement noun general
razılaşdırma agreement noun general
ordu generalı army general noun general
ikitərəfli müqavilə bilateral agreement noun general
Ticarət Nazirliyi Board of Trade noun general
satasat brisk trade noun general
arabaçılıq carter's trade noun general
general-polkovnik colonel-general noun general
barışma coming to an agreement noun general
baş konsul consul general noun general
baş konsulxana consulate-general noun general
aşpazbaşı cook general noun general
ixracat ticarəti export trade noun general
balıq ticarəti fish trade noun general
xarici ticarət foreign trade noun general
general general noun general
hamı üçün əfvi-ümumi general amnesty noun general
ümumi keyidici general anaesthetic noun general
qaçaqaç general escape noun general
qaçaqaç general flight noun general
ümumi iclas general meeting noun general
köçəköç general migration noun general
köçhaköç general migration noun general
generalitet general officers noun general
geniş ictimaiyyət general public noun general
univermaq general stores noun general
ümumi tətil general strike noun general
ümumi görünüş general view noun general
general-qubernator governor-general noun general
qrammatik uzlaşma grammatical agreement noun general
daxili ticarət home trade noun general
general-leytenant lieutenant-general noun general
general leytenant lieutenant-general noun general
general-mayor major-general noun general
Xarici ticarət Nazirliyi Ministry of Foreign Trade noun general
Ticarət Nazirliyi Ministry of Trade noun general
generallıq position of a general noun general
baş prokuror procurator-general noun general
prokuror prosecutor-general noun general
kasadlıq slackness of trade noun general
kölə ticarəti slave-trade noun general
icarə müqaviləsi tenancy agreement noun general
alış-veriş trade noun general
alver trade noun general
alverçilik trade noun general
ixtisas trade noun general
peşə trade noun general
ticarət kapitalı trade capital noun general
şatırlıq trade of a baker noun general
pinəçilik trade of a cobbler noun general
rəngçilik trade of a dyer noun general
rəngsazlıq trade of a dyer noun general
rənkkarlıq trade of a dyer noun general
şapkaçılıq trade of a hatter noun general
tred-yunion trade union noun general
fabrik markası trade-mark noun general
tred-yunionizm trade-unionism noun general
tred-yunionist trade-unionist noun general
şifahi razılaşma verbal agreement noun general
həmkarlar təşkilatlarının ümumdünya federasiyası World Federation of Trade Unions noun general
müqavilə agreement noun general
saziş agreement noun general
qarşılıqlı ticarət fair-trade noun general
ticarət trade noun general
nikah müqaviləsi prenuptial agreement noun law
birlik agreement noun general
alverçi trade noun general
ticarətçi trade noun general
pərakəndə satış trade noun general
uzlaşma agreement noun grammatical
sövdələşmə trade noun general
alver etmək trade verb general
ticarət etmək trade verb general
hamının ərkəsöyünü olmaq be the general favorite verb general
alışıb-verişmək come to an agreement verb general
razılığa gəlmək come to an agreement verb general
kəsişmək come to an agreement verb general
sazişə gəlmək come to an agreement verb general
razılaşdırmaq come to an agreement verb general
düzəlişmək come to an agreement about verb general
düzəlişdirmək help come to an agreement verb general
peşə öyrənmək learn a trade verb general
ixtisas qazanmaq learn a trade verb general
aləmi ayağa qaldırmaq raise a general alarm verb general
hamını ayağa qaldırmaq raise a general alarm verb general
sövdə etmək trade verb general
sövdəgərlik etmək trade verb general
alverçilik etmək trade verb general
xəzlə ticarət etmək trade in furs verb general
dəyişmək trade verb general
mübadilə etmək trade verb general
ümumi general adjective general
ümumi səciyyəli general adjective general
general public adjective general
ümumbəşər general adjective general
universal general-purpose adjective general
general general's adjective general
ümumtəhsil of general education adjective general
ticarət trade adjective general
geniş general adjective general
hərtərəfli general adjective general
baş general adjective general
əsas general adjective general
ümumən in general adverb general
ümumiyyətcə in general adverb general
müqavilənin gücü ilə by virtue of agreement phrases general
baş konsul consulate general phrases general
Avropa Azad Ticarət Birliyi European Free Trade Association phrases general
ticarətin həcmini genişləndirmək expand the volume of trade phrases general
Gömrük Tarifləri və Ticarət üzrə Əsas Saziş General Agreement on Tariffs and Trade phrases general
Baş Məclis General Assembly phrases general
birləşmiş qoşun komandiri General Commanding Officer phrases general
geniş əks-hücum general counter-attack phrases general
baş qərargah General Headquarters phrases general
ümumi maraq general interest phrases general
baş direktor General Manager phrases general
geniş kütlə general public phrases general
universal general purpose phrases general
ümumi təyinatlı general purpose phrases general
ümumi qərargah General Staff phrases general
ümumi tətil general strike phrases general
general-leytenant lieutenant-general phrases general
general mayor major general phrases general
cüssəli qoca general portly old general phrases general
ticarət tally trade phrases general
əmək haqqı məsələləri üzrə komissiya Trade Board phrases general
ticarət nişanı trade mark phrases general
ticarət nümayəndəliyi trade mission phrases general
fabrik satış qiyməti trade price phrases general
topdan satış qiyməti trade price phrases general
həmkarlar ittifaqı trade union phrases general
həmkarlar ittifaqının üzvü trade unionist phrases general
Beynəlxalq Ticarət Təşkilatı World Trade Organization phrases general
Ümumdünya Ticarət Təşkilatı World Trade Organization phrases general
ümumi qrammatika general grammar phrases scientific
kişi sözü gentleman's agreement phrases general
son istifadəçi lisenziya müqaviləsi end user license agreement phrases computer
ümumi seçkilər general elections plural general
passat küləkləri trade winds plural general