• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of general escape (103 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
baş buxalter accountant-general 2 1
baş hesabdar accountant-general 2 1
baş mühasib accountant-general 2 1
briqada generalı brigadier-general 2 1
qaçaqaç escape 2 1
qaçış escape 2 1
qaçma escape 2 1
baş komandan General in Chief 2 1
general rütbəsi generalship 2 1
general qubernator governor-general 2 1
hakim governor-general 2 1
vali governor-general 2 1
baş buxalter accountant general 2 1
ordu generalı army general 2 1
general-polkovnik colonel-general 2 1
baş konsul consul general 2 1
baş konsulxana consulate-general 2 1
aşpazbaşı cook general 2 1
general general 2 1
hamı üçün əfvi-ümumi general amnesty 2 1
ümumi keyidici general anaesthetic 2 1
qaçaqaç general flight 2 1
ümumi iclas general meeting 2 1
köçəköç general migration 2 1
köçhaköç general migration 2 1
generalitet general officers 2 1
geniş ictimaiyyət general public 2 1
univermaq general stores 2 1
ümumi tətil general strike 2 1
ümumi görünüş general view 2 1
general-qubernator governor-general 2 1
general-leytenant lieutenant-general 2 1
general leytenant lieutenant-general 2 1
general-mayor major-general 2 1
generallıq position of a general 2 1
baş prokuror procurator-general 2 1
prokuror prosecutor-general 2 1
adamlardan qaçma escape 2 1
qapanıb qalma escape 2 1
nicat etmə escape 2 1
qurtulma escape 2 1
qurtuluş escape 2 1
xilas olma escape 2 1
həbsxanadan qaçmaq escape 3 1
hamının ərkəsöyünü olmaq be the general favorite 3 1
əkilmək escape 3 1
özünü xilas etmək escape 3 1
xatadan qurtarmaq escape danger 3 1
qaladan qaçmaq escape from prison 3 1
həbsxanadan qaçmaq escape from prison 3 1
cəzadan qaçmaq escape penalty 3 1
nəzərdən qaçmaq escape smb.'s attention 3 1
ləzzətini qaçırmaq let the taste escape 3 1
aləmi ayağa qaldırmaq raise a general alarm 3 1
hamını ayağa qaldırmaq raise a general alarm 3 1
canını qurtarmaq escape 3 1
nicat tapmaq escape 3 1
qurtarmaq escape 3 1
qurtulmaq escape 3 1
xilas etmək escape 3 1
yaxasını qurtarmaq escape 3 1
aradan çıxmaq escape 3 1
itmək escape 3 1
qaçmaq escape 3 1
yox olmaq escape 3 1
ağızdan qaçmaq escape 3 1
çıxmaq escape 3 22
imtina etmək escape 3 22
ümumi general 4 1
ümumi səciyyəli general 4 1
general public 4 1
ümumbəşər general 4 1
universal general-purpose 4 1
general general's 4 1
ümumtəhsil of general education 4 1
geniş general 4 1
hərtərəfli general 4 1
baş general 4 1
əsas general 4 1
ümumən in general 6 1
ümumiyyətcə in general 6 1
baş konsul consulate general 29 1
diqqətdən kənar qalmaq escape notice 29 1
diqqətdən qaçmaq escape notice 29 1
Gömrük Tarifləri və Ticarət üzrə Əsas Saziş General Agreement on Tariffs and Trade 29 1
Baş Məclis General Assembly 29 1
birləşmiş qoşun komandiri General Commanding Officer 29 1
geniş əks-hücum general counter-attack 29 1
baş qərargah General Headquarters 29 1
ümumi maraq general interest 29 1
baş direktor General Manager 29 1
geniş kütlə general public 29 1
universal general purpose 29 1
ümumi təyinatlı general purpose 29 1
ümumi qərargah General Staff 29 1
ümumi tətil general strike 29 1
general-leytenant lieutenant-general 29 1
general mayor major general 29 1
cüssəli qoca general portly old general 29 1
həyatı qıldan asılı olmaq escape death by a hairbreadth 29 1
ümumi qrammatika general grammar 29 39
ümumi seçkilər general elections 30 1
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
general escape qaçaqaç 2 1