• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of general interest (109 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
baş buxalter accountant-general noun general
baş hesabdar accountant-general noun general
baş mühasib accountant-general noun general
briqada generalı brigadier-general noun general
baş komandan General in Chief noun general
general rütbəsi generalship noun general
general qubernator governor-general noun general
hakim governor-general noun general
vali governor-general noun general
maraq interest noun general
mənfəətini güdmə self-interest noun general
mənfəətpərəstlik self-interest noun general
tamahkarlıq self-interest noun general
baş buxalter accountant general noun general
ordu generalı army general noun general
general-polkovnik colonel-general noun general
baş konsul consul general noun general
baş konsulxana consulate-general noun general
aşpazbaşı cook general noun general
general general noun general
hamı üçün əfvi-ümumi general amnesty noun general
ümumi keyidici general anaesthetic noun general
qaçaqaç general escape noun general
qaçaqaç general flight noun general
ümumi iclas general meeting noun general
köçəköç general migration noun general
köçhaköç general migration noun general
generalitet general officers noun general
geniş ictimaiyyət general public noun general
univermaq general stores noun general
ümumi tətil general strike noun general
ümumi görünüş general view noun general
general-qubernator governor-general noun general
faizli borc interest-bearing loan noun general
general-leytenant lieutenant-general noun general
general leytenant lieutenant-general noun general
general-mayor major-general noun general
şəxsi-qərəz personal interest noun general
generallıq position of a general noun general
baş prokuror procurator-general noun general
prokuror prosecutor-general noun general
dövlətpərəstlik self-interest noun general
mənəvi maraq spiritual interest noun general
mənafe interest noun general
mənfəət interest noun general
qazanc interest noun general
xeyir interest noun general
pay interest noun general
faiz interest noun general
faizlə gəlir interest noun general
maraq doğurmaq interest verb general
maraqlandırmaq interest verb general
maraqlanmaq interest verb general
hamının ərkəsöyünü olmaq be the general favorite verb general
həvəsi olmaq have interest verb general
soyumaq lose interest verb general
aləmi ayağa qaldırmaq raise a general alarm verb general
hamını ayağa qaldırmaq raise a general alarm verb general
həvəs doğurmaq rouse interest verb general
maraq yaratmaq rouse interest verb general
maraqlandırmaq rouse interest verb general
həvəsləndirmək stimulate the interest verb general
həvəslənmək take a great interest verb general
uymaq take a great interest in verb general
yaxından maraqlanmaq take great interest verb general
ümumi general adjective general
ümumi səciyyəli general adjective general
general public adjective general
faizsiz bearing no interest adjective general
ümumbəşər general adjective general
universal general-purpose adjective general
general general's adjective general
faizli interest-bearing adjective general
ümumtəhsil of general education adjective general
geniş general adjective general
hərtərəfli general adjective general
baş general adjective general
əsas general adjective general
böyük faizlə at high interest adverb general
ümumən in general adverb general
ümumiyyətcə in general adverb general
maraqla with interest adverb general
ümumi maraqlar common interest phrases general
baş konsul consulate general phrases general
Gömrük Tarifləri və Ticarət üzrə Əsas Saziş General Agreement on Tariffs and Trade phrases general
Baş Məclis General Assembly phrases general
birləşmiş qoşun komandiri General Commanding Officer phrases general
geniş əks-hücum general counter-attack phrases general
baş qərargah General Headquarters phrases general
baş direktor General Manager phrases general
geniş kütlə general public phrases general
universal general purpose phrases general
ümumi təyinatlı general purpose phrases general
ümumi qərargah General Staff phrases general
ümumi tətil general strike phrases general
general-leytenant lieutenant-general phrases general
general mayor major general phrases general
qarşılıqlı maraq mutual interest phrases general
cüssəli qoca general portly old general phrases general
maraq doğurmaq rouse interest phrases general
maraq oyatmaq rouse interest phrases general
şəxsi maraq sectional interest phrases general
maraq göstərmək show an interest phrases general
maraq göstərmək show interest phrases general
maraq dairəsi sphere of interest phrases general
maraqlanmaq take an interest in phrases general
ümumi qrammatika general grammar phrases scientific
ümumi seçkilər general elections plural general
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
general interest ümumi maraq phrases general