• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of general office (147 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
baş buxalter accountant-general noun general
baş hesabdar accountant-general noun general
baş mühasib accountant-general noun general
kino-teatr kassası box office noun general
briqada generalı brigadier-general noun general
baş komandan General in Chief noun general
general rütbəsi generalship noun general
general qubernator governor-general noun general
hakim governor-general noun general
vali governor-general noun general
vəzifə office noun general
xidmət yeri office noun general
dövlət məmuru office-bearer noun general
məmur office-bearer noun general
vəzifəli şəxs office-bearer noun general
kuryer office-boy noun general
məktub daşıyan oğlan office-boy noun general
sənədin təsdiq edilmiş nüsxəsi office-copy noun general
prokurorluq prosecution office noun general
baş buxalter accountant general noun general
ordu generalı army general noun general
kassa booking-office noun general
bilet kassası box-office noun general
teatr kassası box-office noun general
general-polkovnik colonel-general noun general
komendatura commandant's office noun general
baş konsul consul general noun general
baş konsulxana consulate-general noun general
aşpazbaşı cook general noun general
dekanat dean's office noun general
redaksiya editorial office noun general
Xarici Işlər Nazirliyi Foreign Office noun general
general general noun general
hamı üçün əfvi-ümumi general amnesty noun general
ümumi keyidici general anaesthetic noun general
qaçaqaç general escape noun general
qaçaqaç general flight noun general
ümumi iclas general meeting noun general
köçəköç general migration noun general
köçhaköç general migration noun general
geniş ictimaiyyət general public noun general
univermaq general stores noun general
ümumi tətil general strike noun general
ümumi görünüş general view noun general
general-qubernator governor-general noun general
Daxili işlər Nazirliyi Home Office noun general
şöbə inquiry office noun general
məlumat bürosu inquiry office noun general
general-leytenant lieutenant-general noun general
general leytenant lieutenant-general noun general
general-mayor major-general noun general
hərbi komissariat military registration and enlistment office noun general
notariat kontoru notary office noun general
notarial kontoru notary office noun general
büro office noun general
kontor office noun general
otaqsüpürən office cleaner noun general
otaqtəmizləyən office cleaner noun general
süpürgəçi office cleaner noun general
iş saatı office hours noun general
keşişlik office of a bishop noun general
keşişlik office of a priest noun general
keşikçilik office of a watchman noun general
müəssisədə daxili nizam-inti qaydası nizam-intizam office regulations noun general
idarədə daxili qanun-qayda office regulations noun general
qulluqpərəst office seeker noun general
vəzifəpərəst office seeker noun general
pişxidmət office worker noun general
xidmətçi office worker noun general
generallıq position of a general noun general
poçt idarəsi Post Office noun general
poçtxana post-office noun general
baş prokuror procurator-general noun general
prokurorluq procurator's office noun general
prokuror prosecutor-general noun general
institut rektorunun kabineti rector's office noun general
rektorluq rector's office noun general
zaqs registry office noun general
teleqrafxana telegraph office noun general
telefon məntəqəsi trunk-call office noun general
hərbi nazirlik War Office noun general
funksiya office noun general
dəftərxana office noun general
idarə office noun general
ofis office noun general
nazirlik office noun general
təsisat office noun general
kabinet office noun general
otaq office noun general
pilotun kabinəsi office noun general
hamının ərkəsöyünü olmaq be the general favorite verb general
aləmi ayağa qaldırmaq raise a general alarm verb general
hamını ayağa qaldırmaq raise a general alarm verb general
ümumi general adjective general
ümumi səciyyəli general adjective general
idarə office adjective general
inzibati office adjective general
general public adjective general
ümumbəşər general adjective general
universal general-purpose adjective general
general general's adjective general
ümumtəhsil of general education adjective general
geniş general adjective general
hərtərəfli general adjective general
baş general adjective general
əsas general adjective general
ümumən in general adverb general
ümumiyyətcə in general adverb general
vəzifəyə girmək assume office phrases general
vəzifədə olmaq be in office phrases general
bilet kassası booking office phrases general
baş konsul consulate general phrases general
Xarici İşlər Nazirliyi Foreign Office phrases general
Gömrük Tarifləri və Ticarət üzrə Əsas Saziş General Agreement on Tariffs and Trade phrases general
Baş Məclis General Assembly phrases general
birləşmiş qoşun komandiri General Commanding Officer phrases general
geniş əks-hücum general counter-attack phrases general
baş qərargah General Headquarters phrases general
ümumi maraq general interest phrases general
baş direktor General Manager phrases general
geniş kütlə general public phrases general
universal general purpose phrases general
ümumi təyinatlı general purpose phrases general
ümumi qərargah General Staff phrases general
ümumi tətil general strike phrases general
vəzifə tutmaq hold office phrases general
Daxili İşlər Nazirliyi Home Office phrases general
məlumat bürosu inquiry office phrases general
saxlama kamerası left luggage office phrases general
general-leytenant lieutenant-general phrases general
general mayor major general phrases general
iş vaxtı office hours phrases general
Federal Maarif İdarısi Office of Education phrases general
polis police office phrases general
polis işçisi police office phrases general
cüssəli qoca general portly old general phrases general
poçt post office phrases general
poçt idarəsi post office phrases general
poçt şöbəsi post office phrases general
çapxana printing office phrases general
tipoqrafiya printing office phrases general
işdən çıxarmaq quit one's office phrases general
qərargah zabiti staff office phrases general
ümumi qrammatika general grammar phrases scientific
qəbul saatları office hours phrases general
ümumi seçkilər general elections plural general
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
general officers generalitet noun general