• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of gizli olaraq təşkil edilmiş (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
narahat edilmiş alarmed noun general
gizli məhəbbət əlaqəsi amour noun general
sonradan əlavə edilmiş tikili annex noun general
vəsiyyət edilmiş miras bequest noun general
oğurluqla əldə edilmiş mal booty noun general
gizli yer cache noun general
gizli anbar cache noun general
körpə vaxtı gizli olaraq dəyişdirilən uşaq changeling noun general
hadisələri xronoloji olaraq izah etmə chronography noun general
müntəzəm olaraq kilsəyə getmə church-going noun general
gizli dilbir olma collusion noun general
gizli razılaşma collusion noun general
gizli iclas conclave noun general
gizli məclis conclave noun general
gizli müşavirə conclave noun general
gizli saxlama dissimulation noun general
israf edilmiş mal embezzlement noun general
israf edilmiş pul embezzlement noun general
qabaqcadan təyin edilmiş norma entitlement noun general
təşkil etmə establishment noun general
könüllü və ya məcburi olaraq öz vətənindən getmə expatriation noun general
təqdiq edilmiş explored noun general
təşkil etmə forming noun general
xülasə edilmiş fikir formulation noun general
qaxac edilmiş bud gammon noun general
gizli dövri mətbuat hedgepress noun general
gizli ehtiyat toplama hoarding noun general
rəsmi olaraq vəzifəyə gətirmə installation noun general
rəsmi olaraq vəzifəyə qoyma installation noun general
xatirə olaraq verilmiş hədiyyə keepsake noun general
yaşayış üçün kirayə edilmiş otaq lodging noun general
yaşayış üçün kirayə edilmiş otaqlar lodging noun general
gizli guşə nook noun general
sənədin təsdiq edilmiş nüsxəsi office-copy noun general
təşkil edən organized noun general
gizli yolla narkotik maddə satan peddler noun general
gizli plan plot noun general
potensial olaraq potentially noun general
yenidən təşkil etmə reconstruction noun general
yenidən təşkil etmə reorganisation noun general
niyyət və duyğularını gizli saxlama reticence noun general
gizli iş secret noun general
kütləvi tamaşalar təşkil edən adam showman noun general
gizli xəfiyyə spy noun general
gizli iş stealth noun general
bilə-bilə edilmiş studied noun general
qərəzlə edilmiş studied noun general
qəsdən edilmiş studied noun general
müvəqqəti olaraq saxlama suspension noun general
haram edilmiş şey taboo noun general
nominal olaraq titulu olan şəxs titular noun general
qanunsuz olaraq ələ keçirmə usurpation noun general
gizli sövdələşmə conspiracy noun general
təsdiq edilmiş sənəd attested document noun general
dublyaj edilmiş film dubbed film noun general
müəyyən edilmiş fakt established fact noun general
qabaqcadan təyin edilmiş yarış fixture noun general
təşkil forming noun general
gizli baxılış private view noun general
vulkanizasiya edilmiş kauçuk vulcanized rubber noun general
şikəst edilmiş pəncə talipes noun medical
namizəd irəli sürmək üçün partiya rəhbərinin gizli iclası caucus noun American
gizli fəaliyyət göstərilən yer backroom noun general
konqresin hər hansı fraksiyasının gizli iclası caucus noun general
gizli sığınacaq yeri concealment noun general
izolə edilmiş boru conduit noun general
vəkil edilmiş qız confidante noun general
gizli məlumat confidence noun general
gizli təşkilatın iş üsulu conspiracy noun general
Britaniya imperiyasının ordeni ilə təltif edilmiş qadının rütbəsi dame noun general
təsdiq edilmiş surət exemplification noun general
sürgün edilmiş exile noun general
qabaqcadan təyin edilmiş yarış günü fixture noun general
təşkil etmə formation noun general
sürgün edilmiş fugitive noun general
dərslərin bir qismindən azad edilmiş şagird half-timer noun general
gizli mətbəə hedgepress noun general
gizli işarə hieroglyph noun general
hipnoz edilmiş adam hypnotic noun general
gizli məqsəd implication noun general
gizli məna implication noun general
təntənəli olaraq vəzifəyə başlama inauguration noun general
qanuna zidd elan edilmiş təşkilat və yax şəxs outlaw noun general
qanundan kənar elan edilmiş şəxs və ya təşkilat outlaw noun general
oğurluqla əldə edilmiş mal plunder noun general
üstünlük təşkil etmə prevalence noun general
vəd edilmiş şey promise noun general
dəfn mərasimi təşkil edən büronun sahibi undertaker noun general
gizli səsvermə secret ballot noun general
seçkidə qanunsuz olaraq səs verən repeater noun American
təchiz edilmiş atəş mövqeyi emplacement noun military
aşiqlə məşuqun gizli görüşü assignation noun general
gizli səbəb background noun general
gizli elmi tədqiqat müəssisəsi backroom noun general
gizli laboratoriya backroom noun general
gizli səsvermə ballot noun general
şərti gizli yazı cipher noun general
gizli yol conduit noun general
oyundan kənar edilmiş oyuncuların oturduğu skamya cooler noun general
gizli məqsəd drift noun general
təşkil foundation noun general
təşkil etmə foundation noun general
çap edilmiş ədəbiyyat literature noun general
yazılı və ya çap edilmiş material matter noun general
kontrabanda yolu ilə əldə edilmiş spirt moonshine noun general
dona əlavə edilmiş calaq panel noun general
yenidən təşkil etmə readjustment noun general
yenidən təşkil etmə rearrangement noun general
əvvəlcədən edilmiş sifariş reservation noun general
qabaqcadan edilmiş sifariş reservation noun general
müvəqqəti olaraq universitetdən xaric etmə rustication noun general
bir şey düzəltmək üçün gizli yer stowaway noun general
gizli məna undertone noun general
irsi olaraq alınan pul windfall noun general
dustağı müvəqqəti olaraq zaminə buraxma bail noun law
təsdiq edilmiş çıxarış extract noun law
gizli qəsd cabal noun general
gizli sui-qəsd cabal noun general
ani olaraq səsini itirmə catch noun general
təşkil etmə promotion noun general
əvvəlcədən sifariş edilmiş yer reservation noun general
sürtülüb yara edilmiş yer rub noun general
rəsmi olaraq etiraf etmə recognition noun law
mebellə təchiz edilmiş otaq chamber noun general
sonradan əlavə edilmiş tikili extension noun general
gizli məlumat dope noun general
gizli seçki keçirmək ballot verb general
gizli mikrofon yerləşdirmək bug verb general
gizli qulaq asmaq bug verb general
rəsmi olaraq bildirmək certiorate verb general
koalisiya təşkil etmək coalise verb general
gizli saxlamaq conceal verb general
ziddiyyət təşkil etmək conflict verb general
sui-qəsd təşkil etmək conspire verb general
təşkil etmək convene verb general
dövri olaraq dəyişmək cycle verb general
gizli saxlamaq dissemble verb general
bir kəsi aramsız olaraq izləmək dog verb general
təşkil etmək engineer verb general
təşkil etmək establish verb general
təşkil etmək found verb general
təşkil etmək frame verb general
işğal edilmiş ölkənin əhalisi ilə ünsiyyət saxlamaq fraternise verb general
dəstə təşkil etmək gang verb general
əlavə olaraq vermək impart verb general
fərdi olaraq səciyyələndirmək individualise verb general
rəsmi olaraq vəzifəyə gətirmək induct verb general
rəsmi olaraq vəzifəyə qoymaq induct verb general
rəsmi olaraq vəzifəyə qoymaq install verb general
rəsmi olaraq bir işi yerinə yetirmək officiate verb general
əsiri şərti olaraq azad etmək parole verb general
piket təşkil etmək picket verb general
sui-qəsd təşkil etmək plot verb general
qəsd təşkil etmək plot verb general
çoxluq təşkil etmək predominate verb general
üstünlük təşkil etmək predominate verb general
qısa olaraq təkrar etmək recapitulate verb general
qarşılıqlı olaraq cavab vermək reciprocate verb general
yenidən təşkil etmək reconstruct verb general
yeni alay təşkil etmək regiment verb general
yenidən təşkil etmək reorganise verb general
əsasını təşkil etmək underlie verb general
qeyri-qanuni olaraq ələ keçirmək usurp verb general
təşkil etmək make up verb general
inşa edilmiş bir şeyi dağıtmaq unbuild verb general
təşkil etmək arrange verb general
istisna təşkil etmək be an exception verb general
təşkil olunmaq be arranged verb general
eyniyyət təşkil etmək be identical verb general
ziddiyyət təşkil etmək be in contradiction verb general
təşkil olunmaq be organized verb general
əqəliyyət təşkil etmək be outnumbered verb general
təzad təşkil etmək contradict verb general
dövlət təşkil etmək form a government verb general
könüllü olaraq hərbi xidmətə getmək join up verb general
gizli saxlamaq keep in secret verb general
piket təşkil etmək place pickets verb general
yenidən təşkil etmək reorganize verb general
rəsmi olaraq elan etmək intimate verb American
rəsmi olaraq xəbər vermək certiorate verb law
süni olaraq pul kütləsini artırmaq reflate verb finance
gizlicə olaraq demək confide verb general
təşkil etmək constitute verb general
təzad təşkil etmək contrast verb general
ziddiyyət təşkil etmək contrast verb general
gizli saxlamaq embosom verb general
təşkil etmək form verb general
müntəzəm olaraq dinləmək hear verb general
üstünlük təşkil etmək prevail verb general
yenidən təşkil etmək rearrange verb general
təşkil etmək regiment verb general
yenidən təşkil etmək remodel verb general
müvəqqəti olaraq universitetdən xaric etmək rusticate verb general
diversiya təşkil etmək sabotage verb general
təxribat təşkil etmək sabotage verb general
qanunsuz olaraq evə köçüb yerləşmək squat verb general
təşkil etmək stage verb general
xüsusi olaraq nəzərə çarpdırmaq underline verb general
xüsusi olaraq nəzərə çarpdırmaq stress verb figurative meaning
xüsusi olaraq nəzərə çatdırmaq stress verb figurative meaning
xüsusi olaraq nəzərə qeyd etmək stress verb figurative meaning
gizli saxlamaq entomb verb general
əyri yollarla əldə edilmiş gəlirdən istifadə etmək graft verb general
bir kəsi mütəmadı olaraq narahat etmək niggle verb general
təşkil etmək officiate verb general
təşkil etmək organise verb general
təşkil etmək organize verb general
paj olaraq müşayiət etmək page verb general
müvazi olaraq getmək range verb general
paralel olaraq getmək range verb general
gizli işləmək shadow verb general
xüsusi olaraq göstərmək specify verb general
xüsusi olaraq qeyd etmək specify verb general
xüsusi olaraq yada salmaq specify verb general
müvəqqəti olaraq çıxartmaq suspend verb general
müvəqqəti olaraq kənarlaşdırmaq suspend verb general
nizamsız olaraq hərəkət etmək tumble verb general
etibar edilmiş əmlakı öz adına keçirmək convert verb law
təşkil etmək call verb general
gizli təzyiq göstərmək tamper verb general
təşkil etmək brew verb general
məcburi olaraq təyyarəni suya endirmək ditch verb general
təşkil etmək fix verb general
çoxluq təşkil etmək override verb general
üstünlük təşkil etmək override verb general
təşkil etmək promote verb general
rəsmi olaraq bildirmək return verb general
rəsmi olaraq məlumat vermək return verb general
təşkil etmək develop verb general
sürək təşkil etmək beat verb general
bir vəzifə olaraq tapşırmaq bind verb general
təşkil etmək throw verb spoken language
təşkil etmək hold verb general
müntəzəm olaraq yığışdırmaq keep verb general
tərk edilmiş abandoned adjective general
yuxarıda qeyd edilmiş above-mentioned adjective general
yuxarıda qeyd edilmiş abovesaid adjective general
qəbul edilmiş accepted adjective general
vəkil edilmiş accredited adjective general
vərdiş edilmiş accustomed adjective general
qəbul edilmiş acknowledged adjective general
sonradan əldə edilmiş acquired adjective general
yuxarıda qeyd edilmiş aforesaid adjective general
təhqir edilmiş aggrieved adjective general
izah edilmiş annotated adjective general
şərh edilmiş annotated adjective general
təyin edilmiş appointed adjective general
əlavə edilmiş attached adjective general
təsdiq edilmiş attested adjective general
vəkil edilmiş authorized adjective general
gizli backroom adjective general
işarə edilmiş badged adjective general
məğlub edilmiş beaten adjective general
kor edilmiş blinded adjective general
qadağan edilmiş bootleg adjective general
yasaq edilmiş bootleg adjective general
təxsis edilmiş calculated adjective general
istila edilmiş captured adjective general
işğal edilmiş captured adjective general
qənimət olaraq alınmış captured adjective general
qəsb edilmiş captured adjective general
zəbt edilmiş captured adjective general
rədd edilmiş cast off adjective general
qəti surətdə olaraq categoric adjective general
qəti surətdə olaraq categorical adjective general
təsdiq edilmiş certified adjective general
tikə-tikə edilmiş chinky adjective general
əhatə edilmiş circled adjective general
gizli clandestine adjective general
klassifikasiya edilmiş classified adjective general
təraş edilmiş clean-shaven adjective general
sürgün edilmiş cloistered adjective general
gizli closet adjective general
gizli olaraq təşkil edilmiş collusive adjective general
gizli razılıq ilə collusive adjective general
kombinə edilmiş combinative adjective general
kombinasiya edilmiş combined adjective general
gizli concealed adjective general
məhkum edilmiş condemned adjective general
gizli confidential adjective general
müsadirə edilmiş confiscate adjective general
fəth edilmiş conquered adjective general
istila edilmiş conquered adjective general
götür-qoy edilmiş considered adjective general
dən-dən edilmiş corned adjective general
təsdiq edilmiş corroborated adjective general
xarab edilmiş corrupt adjective general
gizli covert adjective general
adət edilmiş customary adjective general
gizli dark adjective general
şikəst edilmiş deformed adjective general
məhrum edilmiş deprived adjective general
tərk edilmiş derelict adjective general
tərk edilmiş deserted adjective general
təyin edilmiş designate adjective general
bərqərar edilmiş determinate adjective general
müəyyən edilmiş determinate adjective general
şikəst edilmiş disabled adjective general
pis təşkil edilmiş disorganised adjective general
pis təşkil olunmuş disorganised adjective general