• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of go bald headed for smth. (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
ikibaşlı double-headed noun general
daz bald patch noun general
daz bald spot noun general
keçəl bald spot noun general
daz bald-head noun general
dazlıq bald-headedness noun general
başıyekəlik big-headed noun general
yekəbaşlıq big-headed noun general
çalbaş grey-headed noun general
dazlanma growing bald noun general
tamarzı one who is eager to possess smth. noun general
ötür-ötür passing smth. to one another noun general
avand right side of smth. noun general
ikibaşlı qartal two-headed eagle noun general
ismarlanmaq be asked do smth. verb general
bir işi görməyə borclu olmaq be bound to do smth. verb general
xəcalətli olmaq be bound to do smth. verb general
nədəsə müqəssir olmaq be guilty of smth. verb general
bir şeydə suçlu olmaq be guilty of smth. verb general
bir şey üçün bir kəsə borclu olmaq be indebted to smb. for smth. verb general
bir işdə naşı olmaq be inexperienced in smth. verb general
eşitdirilmək be informed smb. of smth. verb general
uymaq be keen on smth. verb general
xəcalətli olmaq be obliged to do smth. verb general
bir şeydən kasad olmaq be short of smth. verb general
dazlanmaq become bald verb general
dazlaşmaq become bald verb general
bazar açmaq begin to sell smth. verb general
öhdəyə almaq bind to do smth. verb general
nisyə almaq buy smth. on credit verb general
şəkk gətirmək call smth. in question verb general
belində daşımaq carry smth. on one's back verb general
bir şeyi sona çatdırmaq carry smth. through verb general
sonuna çıxmaq carry smth. through verb general
şəkk gətirmək cast doubt on smth. verb general
elətdirmək cause smb. to do smth. verb general
etdirmək cause smb. to do smth. verb general
etdirtmək cause smb. to do smth. verb general
soldurmaq cause smth. fade verb general
tarazlaşdırılmaq cause smth. to become balanced verb general
soyudulmaq cause smth. to become cold verb general
ölüşkətmək cause smth. to become faded verb general
sancdırmaq cause smth. to bite verb general
dırmandırmaq cause smth. to creep verb general
xarıldatmaq cause smth. to crunch verb general
püskürtmək cause smth. to erupt verb general
porsutmaq cause smth. to go bad verb general
qaxsıtmaq cause smth. to go bad verb general
dayazlatmaq cause smth. to grow verb general
xışıldatmaq cause smth. to rustle verb general
pırtlatmaq cause smth. to spring out verb general
zınqıldatmaq cause smth. to tinkle verb general
dazlaşdırmaq cause turn bald verb general
bəri başdan qeydinə qalmaq consider smth. beforehand verb general
köksünə basmaq cuddle smb. or smth. to one's breast verb general
sırımaq deceive in selling smth. verb general
ortalamaq divide smth. into two equal halves verb general
paylaşmaq divide smth. with smb. verb general
qara vermək do smth. as a blind verb general
bir şeyi adət üzrə etmək do smth. from mere habit verb general
dəsxoşa getmək do smth. in vain verb general
acıqla etmək do smth. on purpose verb general
bir işi bilmədən etmək do smth. unawares verb general
dəsgah açmaq do smth. unusual verb general
vedrələmək draw smth. with a bucket verb general
bir soluğa içmək drink smth. at a gulp verb general
bir şeyin arxasından boylanmaq emerge from behind smth. verb general
məst olmaq enjoy smth. greatly verb general
soluqdurmaq fade smth. verb general
bezarlamaq feel smth. as a burden verb general
bezmək feel smth. as a burden verb general
bıkmaq feel smth. as a burden verb general
dadı damağında qalmaq feel the taste of smth. pleasant verb general
nəzərdən qaçırmaq forget smth. verb general
qarışdırmaq get smth. wrong verb general
bir şeyi uzunlatmaq give smth. a stretch verb general
qıymamaq give smth. to smb. unwillingly verb general
qıymaq give smth. to smb. willingly verb general
keçəlləşmək grow bald verb general
bir şeyi bəxtəbəxt etmək guess-work: do smth. by guess-work verb general
azarı olmaq have a strong wish of doing smth. verb general
atmaq have a very strong desire for smth. verb general
bir şeyi əziyyətsiz görmək have no trouble in doing smth. verb general
bir iş görməyə ixtiyarı olmaq have right to do smth. verb general
asfalt çəkdirmək have smth. asphalted verb general
asfaltlatdırmaq have smth. asphalted verb general
zağlatmaq have smth. burnished verb general
tamamlatdırmaq have smth. completed verb general
əydirmək have smth. crooked verb general
böyütdürmək have smth. enlarged verb general
dəstələtdirmək have smth. grouped verb general
kərkilətdirmək have smth. hacked verb general
başdan aşmaq have smth. in abundance verb general
səsləşmək have smth. in common verb general
toxutdurmaq have smth. knitted verb general
düyünlətdirmək have smth. knotted verb general
astarlatmaq have smth. lined verb general
kağızlatdırmaq have smth. papered verb general
narınlatdırmaq have smth. pounded verb general
astarlatmaq have smth. primed verb general
kanifollatmaq have smth. rosined verb general
itilətdirmək have smth. sharpened verb general
kəsdirmək have smth. shut verb general
lehimlətdirmək have smth. soldered verb general
əyirtdirmək have smth. spun verb general
calatmaq have smth. stitched verb general
küləşlətdirmək have smth. thatched verb general
ağartdırmaq have smth. whitewashed verb general
bir şeyi dolayı eşitmək hear smth. in a roundabout way verb general
eşitdirmək inform smb. of smth. verb general
gücə düşmək injure oneself by taking smth. very heavy verb general
bir şeyi incəliyinə qədər bilmək know smth. to a nicety verb general
bir şey üzərinə embarqo qoymaq lay smth. under an embargo verb general
baltanı dibindən vurmaq lay the axe to the root of smth. verb general
axıtmaq let smth. float verb general
can atmaq long for smth. verb general
quzulamaq long for smth. verb general
bir şeydən mərc gəlmək make a bet on smth. verb general
bəyəndirmək make smb. approve smth. verb general
buyurtdurmaq make smb. ask smth. verb general
öhdəsinə buraxmaq make smb. responsible for smth. verb general
öhdəsinə qoymaq make smb. responsible for smth. verb general
oyun-oyuncaq etmək make smth. a trifle verb general
çatlatmaq make smth. chap verb general
çatlatmaq make smth. crack verb general
şaqqıldatmaq make smth. crack verb general
söndürtmək make smth. extinguish verb general
çökdürmək make smth. precipitate verb general
uydurmaq make smth. up verb general
saraltmaq make smth. yellow verb general
ağnatmaq move smth. down verb general
nəzərdən qaçırmaq not to bear smth. in mind verb general
bir şey haqqında heç bir təsəvvürü olmamaq not to have the faintest idea of smth. verb general
nəzərdən qaçırmaq not to take smth. into consideration verb general
bir kəsi bir şeydə iştirak etməyə persuade smb. to take part in smth. verb general
ortaq olmaq possess smth. jointly verb general
məəttəl etmək prevent from doing smth. verb general
öz ayağı ilə gəlmək prevent smb. from doing smth. verb general
söküb-dağıtmaq pull down smth. completely verb general
bir şeyə fərəhlənmək rejoice at smth. verb general
bir işi təvəkkülə görmək run the risk in doing smth. verb general
nisyə vermək sell smth. on credit verb general
bir şeyi poçtla göndərmək send smth. by post verb general
paylaşmaq share smth. with smb. verb general
axırına çıxmaq spend smth. in vain verb general
əlini-ayağını çəkmək stop taking part in smth. verb general
zollamaq strike with smth. verb general
diri-diri udmaq swallow smth. unchewed verb general
çəngələmək take smth. full of hand verb general
məhkəməyə vermək take smth. into court verb general
bir şeyi prokata götürmək take smth. on hire verb general
ovuclamaq take smth. with one's palm verb general
xışmalamaq take smth. with one's palm verb general
bir şeyi əvvəlcədən götür-qoy etmək think smth. over in advance verb general
sarınmaq tie smth. round oneself verb general
söküşdürmək unrip smth. hastily and roughly verb general
imrənmək want to do smth. verb general
başıboş addle-headed adjective general
başsız addle-headed adjective general
beyinsiz addle-headed adjective general
gic addle-headed adjective general
qanmaz addle-headed adjective general
daz bald adjective general
dazbaş bald adjective general
ağıllı clear-headed adjective general
dərrakəli clear-headed adjective general
zəkalı clear-headed adjective general
soyuqqanlı cool-headed adjective general
sakit cool-headed adjective general
təmkinli cool-headed adjective general
qıvrımbaş curly-headed adjective general
qıvrımsaç curly-headed adjective general
başıboş empty-headed adjective general
qayğısız empty-headed adjective general
yüngül empty-headed adjective general
axmaq fat-headed adjective general
başıboş fat-headed adjective general
gic fat-headed adjective general
korazehin fat-headed adjective general
küt fat-headed adjective general
kütbeyin fat-headed adjective general
qanmaz fat-headed adjective general
sarsaq fat-headed adjective general
səfeh fat-headed adjective general
yelbeyin fat-headed adjective general
hiyləgər hard-headed adjective general
öz xeyrini bilən hard-headed adjective general
qənaətcil hard-headed adjective general
sərhesab hard-headed adjective general
fəhmsiz muddle-headed adjective general
fərasətsiz muddle-headed adjective general
küt muddle-headed adjective general
kütbeyin muddle-headed adjective general
qanmaz muddle-headed adjective general
sarsaq muddle-headed adjective general
ağıldan kəm soft-headed adjective general
ağlı çatmayan soft-headed adjective general
gictəhər soft-headed adjective general
korazehin thick-headed adjective general
küt thick-headed adjective general
kütbeyin thick-headed adjective general
ikibaşlı two-headed adjective general
ağlı zəif weak-headed adjective general
başıboş weak-headed adjective general
kəmağıl weak-headed adjective general
ağsaçlı white-headed adjective general
çal white-headed adjective general
göyərtisiz bald adjective general
keçəl bald adjective general
keçəlbaş bald adjective general
göyərtisiz bald of vegetation adjective general
daz bald-headed adjective general
dazbaş bald-headed adjective general
başıyekə big-headed adjective general
yekəbaş big-headed adjective general
yekəbaşlı big-headed adjective general
qanısoyuq cool-headed adjective general
başıqırxıq crop-headed adjective general
burmatel curly-headed adjective general
buruqsaç curly-headed adjective general
başıboş empty-headed adjective general
beyniboş empty-headed adjective general
boş baş empty-headed adjective general
qafasız empty-headed adjective general
beşbaşlı five-headed adjective general
yastıbaş flat-headed adjective general
karagələn good for smth. adjective general
çal baş gray-headed adjective general
çal baş grey-headed adjective general
ağsaç grey-headed adjective general
başlıqlı headed adjective general
malbaş large-headed adjective general
çoxbaşlı many-headed adjective general
anlamaz muddle-headed adjective general
beyinsiz muddle-headed adjective general
dilbilməz muddle-headed adjective general
karsala muddle-headed adjective general
birbaşlı one-headed adjective general
quşbeyin rattle-headed adjective general
dəyirmibaş round-headed adjective general
yumrubaş round-headed adjective general
qalınbaş thick-headed adjective general
alasəy weak-headed adjective general
ağbaş white-headed adjective general
sarıbaş yellow-headed adjective general
ağılsız pin-headed adjective spoken language
axmaq pin-headed adjective spoken language
başıboş pin-headed adjective spoken language
beyinsiz pin-headed adjective spoken language
gic pin-headed adjective spoken language
səfeh pin-headed adjective spoken language
axmaq timber-headed adjective spoken language
başıboş timber-headed adjective spoken language
qanmaz timber-headed adjective spoken language
səfeh timber-headed adjective spoken language
ağıldankəm addle-headed adjective general
dəli addle-headed adjective general
çılpaq bald adjective general
örtüksüz bald adjective general
inadcıl hard-headed adjective general
tərs hard-headed adjective general
tez keflənən weak-headed adjective general
açıq rəngli white-headed adjective general
sarışın white-headed adjective general
açıq bald adjective general
aydın bald adjective general
iradəsiz weak-headed adjective general
təpəl bald adjective general
dalmaq abandone oneself to smth. phrases general
qapılmaq abandone oneself to smth. phrases general
uymaq abandone oneself to smth. phrases general
daz as bald as a coot phrases general
dazbaş as bald as a coot phrases general
tamamilə daz as bald as coot phrases general
qaşqa bald-faced phrases general
təpəl bald-faced phrases general
bir şeyin qurbanı olmaq be a prey to smth. phrases general
bir şeyə malik olmaq be in possession of smth phrases general
bir şeyə sahib olmaq be in possession of smth phrases general
bir şeyə uyğun gəlmək be in tune with smth. phrases general
bir şeylə uyğun olmaq be in tune with smth. phrases general
heç bir şey olmamış kimi be none the worse for smth. phrases general
heç bir şeydən əziyyət çəkməmiş kimi be none the worse for smth. phrases general
bir şeydən canını qurtarmaq be quit for smth. phrases general
bir şeydən xilas olmaq be quit for smth. phrases general
bir şeyi dərk etmək be sensible of smth. phrases general
bir şeyə nail olmağı qarşısına məqsəd qoymaq be set on smth. phrases general
bir şeyi çox istəmək be set on smth. phrases general
bir şeyi etməyə hazır olmaq be set to do smth. phrases general
bir şeyə nail olmağı qarşısına məqsəd qoymaq be set upon smth. phrases general
bir şeyi çox istəmək be set upon smth. phrases general
bir şeyə acımaq be sympathetic to smth. phrases general
bir şeyə acımaq be sympathetic toward smth. phrases general
bir şey etməyə alışmaq be used to do smth. phrases general
başı qarışmaq be wrapped ped up in smth. phrases general
bir şeyə dalmaq be wrapped ped up in smth. phrases general
bir şeyə qapılmaq be wrapped ped up in smth. phrases general
bir şeyin qurbanı olmaq become a prey to smth. phrases general
dilə tutub almaq cajole smth. out of smb. phrases general
aldadıb almaq cajole smth. out of smb. phrases general