• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of go for wool and come home shorn (193 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
ev home 2 1
mənzil home 2 1
məskən home 2 1
yurd home 2 1
baxma nursing home 2 1
orta tibb işçilərinin peşəsi nursing home 2 1
pərvəriş nursing home 2 1
qulluq nursing home 2 1
qulluq etmə nursing home 2 1
evdə oturmağı sevən adam stay-at-home 2 1
xanənişin stay-at-home 2 1
qoyun yunu wool 2 1
yun wool 2 1
fikir dağınıqlığı wool-gathering 2 1
göylərdə uçma wool-gathering 2 1
huşsuzluq wool-gathering 2 1
xəyala qapılma wool-gathering 2 1
qoyun dərisi wool-skin 2 1
qürbət absence from home 2 1
təbii yun animal wool 2 1
daranmış yun carded wool 2 1
pambıq cotton wool 2 1
zərif yun fine wool 2 1
qəzil goat's wool 2 1
xaniman hearth and home 2 1
bucaq home 2 1
daxili işlər home affairs 2 1
qocalar evi home for aged 2 1
arxa home front 2 1
daxili bazar home market 2 1
Daxili işlər Nazirliyi Home Office 2 1
Daxili işlər naziri Home Secretary 2 1
daxili ticarət home trade 2 1
barxana home utensils 2 1
ev-eşik house and home 2 1
boston kind of wool cloth 2 1
Daxili işlər naziri Minister for Home Affairs 2 1
müalicəxana nursing-home 2 1
qırxım quantity of wool cut from a group of sheep at one time 2 1
yuyulmamış yun raw wool 2 1
irəşmə rope made of goat's wool 2 1
kürt toyuq stay-at-home 2 1
yunçu wool grader 2 1
yun sənayesi wool industry 2 1
yunəyirən wool spinner 2 1
yundarayan maşın wool-carding machine 2 1
daimi yaşayış yeri home 2 1
olduğu yer home 2 1
yaşama home 2 1
döşlə yedirtmə nursing home 2 1
yun paltar wool 2 1
yun parça wool 2 1
ana yurdu home 2 1
ata evi home 2 1
ata ocağı home 2 1
ata yurdu home 2 1
doğma diyar home 2 1
lif wool 2 1
tel wool 2 1
vətən home 2 1
saç wool 2 95
ailə home 2 1
ailə həyatı home 2 1
öz ailəsi home 2 1
öz meydançası home 2 12
evə dönmək home 3 1
evə qayıtmaq home 3 1
fikir təlqin etmək bring home 3 1
evə dönmək come back home 3 1
evə gətirmək convey home 3 1
gətirmək drive home 3 1
rola girmək feel at home in one's home 3 1
evə gətirmək get home 3 1
evə yetmək get home 3 1
evə getmək go home 3 1
evə qayıtmaq go home 3 1
birbaş evə getmək go straight home 3 1
evə sarı getmək go towards home 3 1
evə qayıtmaq return home 3 1
evdə oturmaq stay at home 3 1
evdə qalmaq stay at home 3 1
evə gətirmək take home 3 1
kimisə evinə çatdırmaq take smb. home 3 1
sakin olmaq home 3 1
yaşamaq home 3 1
ev home 4 1
evə məxsus home 4 1
dərindən hiss edilmiş home-felt 4 1
həyəcanlı home-felt 4 1
səmimi home-felt 4 1
təsirli home-felt 4 1
yun wool 4 1
göylərdə uçan wool-gathering 4 1
gözü ayağının altını görməyən wool-gathering 4 1
huşsuz wool-gathering 4 1
xəyala qapılan wool-gathering 4 1
sıxyunlu having thick wool 4 1
vətən home 4 1
əldəqayırma home-made 4 1
qırxılmış shorn 4 1
qırxılı shorn 4 1
xanənişin stay-at-home 4 1
yunəyirən wool-spinning 4 1
doğma home 4 1
öz home 4 1
özününkü home 4 1
yerli home 4 1
daxili home 4 1
başlanğıc home 4 22
yaşadığı home 4 22
evdə home 6 1
evə home 6 1
hədəfə home 6 1
yerinə home 6 1
axıra qədər home 6 1
möhkəm home 6 1
qurtarana qədər home 6 1
tamamilə home 6 1
yerinə oturana qədər home 6 1
özünə gəlmək bring oneself home 29 1
özünü düzəltmək bring oneself home 29 1
mahud cloth wool 29 1
mıxı axıra qədər vurmaq drive a nail home 29 1
ayıltmaq drive home 29 1
özünə gətirmək drive home 29 1
muradına çatmaq get home 29 1
muradına yetişmək get home 29 1
öz məqsədinə nail olmaq get home 29 1
süni şüşə lif glass wool 29 1
milçəkdən fil düzəltmə great cry and little wool 29 1
zəif damarını tutmaq hit home 29 1
yerli müdafiə qoşunları Home Guard 29 1
ailə həyatı home life 29 1
daxili bazar home market 29 1
Daxili İşlər Nazirliyi Home Office 29 1
daxili siyasət home policy 29 1
muxtariyyət home rule 29 1
özünüidarə home rule 29 1
Daxili İşlər Naziri Home Secretary 29 1
qiyabi təhsil home study 29 1
qiyabi məktəb home study school 29 1
qiyabi təhsil kursları home study school 29 1
dəqiq zərbə home thrust 29 1
düz hədəfə dəyən zərbə home thrust 29 1
düz hədəfə düşən zərbə home thrust 29 1
sərrast zərbə home thrust 29 1
uğurlu zərbə home thrust 29 1
doğma şəhər home town 29 1
ev tapşırığı home work 29 1
ailə house and home 29 1
dudman house and home 29 1
gor long home 29 1
gor evi long home 29 1
qəbir long home 29 1
qəbir evi long home 29 1
özünüzü evdəki kimi hiss edin make yourself at home 29 1
elə bilin ki, bura öz evinizdir make yourself at home 29 1
doğum evi maternity home 29 1
dəlixana mental home 29 1
qocalar evi nursing home 29 1
qocalar üçün ev nursing home 29 1
evə gedərkən on the way home 29 1
əvəzini vermək pay home 29 1
haqqını vermək pay home 29 1
zərbə endirmək plant it home 29 1
zərbə vurmaq plant it home 29 1
bir kəsə badalaq vermək pull the wool over smb.'s eyes 29 1
bir kəsin gözündən pərdə asmaq pull the wool over smb.'s eyes 29 1
evdə qalmaq sit at home 29 1
əmək-haqqı take-home pay 29 1
Ehtiyat igidin yaraşığıdır The longest way round in the shortest way home 29 1
alışmaq feel at home 29 1
alışmaq make oneself at home 29 1
dörd divar arasında oturmaq fug at home 29 3
özündən çıxmaq lose one's wool 29 3
qəzəblənmək lose one's wool 29 3
meydança sahibi home team 29 12
Gəzməyə qərib ölkə ölməyə vətən yaxşı There is no placelike home 29 23
öz təyyarə bazası home base 29 24
öz təyyarə meydanı home base 29 24
steklovata glass wool 29 36
acı söz home thrust 29 1
lap yerində deyilmiş ifadə home thrust 29 1
lap yerində deyilmiş söz home thrust 29 1
sərrast deyilmiş söz home thrust 29 1
zəhərli söz home thrust 29 1
özəl kiçik xəstəxana nursing home 29 1
yolüstü on the way home 29 1
heç nə etməmək sit at home 29 1
başlanğıc səhifəsi home page 29 22
ana səhifə home page 29 22
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
go for wool and come home shorn qaş qayıran yerdə gözünü də çıxartmaq 29 1
go for wool and come home shorn saqqal üçün gedib, bığı da qoyub gəlmək 29 1