• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of go round like a horse in a mill (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
oyuncaq at cock-horse noun general
un dəyirmanı grist-mill noun general
yarımdairə half-round noun general
at horse noun general
at milçəyi horse-bee noun general
at mozalanı horse-bee noun general
at öyrədən horse-breaker noun general
at təlimçisi horse-breaker noun general
ata təlim vermə horse-breaking noun general
ata yeriş öyrətmə horse-breaking noun general
atı qoşquya öyrətmə horse-breaking noun general
atı miniyə öyrətmə horse-breaking noun general
atçı horse-breeder noun general
atçılıq mütəxəssisi horse-breeder noun general
atçılıq horse-breeding noun general
at dəllalı horse-chanter noun general
at şabalıdı horse-chestnut noun general
çul horse-cloth noun general
yəhəraltı horse-cloth noun general
qaşov horse-comb noun general
at çiçəyi horse-pox noun general
dəyirman mill noun general
istiotçəkən maşın pepper mill noun general
istiotdöyən maşın pepper mill noun general
yayma dəzgahı rolling-mill noun general
göy qübbəsi round noun general
dövrələmə round-up noun general
dövrəyə alma round-up noun general
toplama round-up noun general
Süvari kral qvardiya alayı Royal Horse Guards noun general
əyirici fabrik spinning-mill noun general
dəsmal üçün asılqan towel-horse noun general
məhrəba üçün asılqan towel-horse noun general
çul horse-cover noun general
çoxnövçü all-round athlete noun general
qoşqu atı carriage-horse noun general
atbazlıq character of horse-lover noun general
tappatap clatter of a horse's hoofs noun general
qoşqu atı draught-horse noun general
keçəxana felting-mill noun general
kətan fabrikası flax-mill noun general
un üyüdən flouring-mill noun general
un üyüdən flour-mill noun general
qanadlı at flying horse noun general
mahudbasma fabrikası fulling mill noun general
keçəxana fulling mill noun general
dolanma going round noun general
şahadlıq grain for tax in the mill noun general
at şabalıdı horse chestnut noun general
xamıt horse collar noun general
cıdır horse race noun general
alapaça horse with white spots on the thigh noun general
atöyrədən horse-breaker noun general
at yemişanı horse-chanter noun general
at bazarı horse-fair noun general
atotaran horse-grazer noun general
ilxıotaran horse-herd noun general
atçı horse-holder noun general
çidar horse-lock noun general
atbaz horse-lover noun general
at dəyirmanı horse-mill noun general
suvat horse-pond noun general
ding hulling mill noun general
dəyirmiləmə making round noun general
yedəkçi man who leads a horse noun general
karusel merry-go-round noun general
karxana mill noun general
fabrika mill noun general
fabrikant mill-owner noun general
dəyirmanlıq mill-ready grain noun general
kağız fabrikası paper-mill noun general
ding peeling mill noun general
boru zavodu pipe-rolling mill noun general
barıt zavodu powder-mill noun general
mətbuat icmalı press round-up noun general
yayıcı dəzgah rolling mill noun general
yayıcı rolling-mill operator noun general
raund round noun general
tur round noun general
yalama round and flat stone noun general
məcməyi round copper tray noun general
ayüzlü round-faced girl noun general
icmal round-up noun general
minik atı saddle-horse noun general
dənizatı sea-horse noun general
ipək fabrikası silk-mill noun general
ipək toxuyan fabrika silk-weaving mill noun general
ipəkəyirən fabrik silk-weaving mill noun general
yağır sore place on the back of a horse noun general
dolanma spinning round noun general
iplik fabrikası spinning-mill noun general
idman icmalı sports round-up noun general
buxar dəyirmanı steam mill noun general
poladəridən zavod steel mill noun general
törədici stud-horse noun general
manufaktura textile mill noun general
dünya səfəri tour round the world noun general
ikiatlı araba two-horse cart noun general
eşşək vaulting horse noun general
toxuculuq fabrikası weaving-mill noun general
burma winding round noun general
şərab zavodu wine mill noun general
şərabxana wine mill noun general
qulan young female horse noun general
at lobyası horse-bean noun botanical
at paxlası horse-bean noun botanical
hind şabalıdı horse-chestnut noun botanical
qatırquyruğu horse-tail noun botanical
ayğır cock-horse noun general
böyük yekəpər at cock-horse noun general
axta at horse noun general
ayğır horse noun general
fabrik mill noun general
zavod mill noun general
dairə round noun general
dairəşəkilli əşya round noun general
baramaaçan fabrik spinning-mill noun general
baramaaçan karxana spinning-mill noun general
Troya atı Trojan horse noun history
atlı horse noun general
süvari horse noun general
süvari əsgər horse noun general
yaxşı at sürən horse noun general
kiçik həcmli üyüdücü aparat mill noun general
kiçik həcmli üyüdücü maşın mill noun general
dilim round noun general
parça round noun general
tikə round noun general
halay round noun general
dövr etmə round noun general
dövran round noun general
fırlanma round noun general
baş çəkmə round noun general
yoxlama round noun general
raund round noun sport
özünə gətirmək bring round verb general
özünə qaytarmaq bring round verb general
ətrafına fırlanmaq come round verb general
boylanmaq come round verb general
dolanmaq get round verb general
dövrə vurmaq get round verb general
üyütmək mill verb general
dəyirmiləmək round verb general
dəyirmilənmək round verb general
girdələmək round verb general
halqalanmaq round verb general
yumrulamaq round verb general
bir kəsi huşa gətirmək bring smb. round verb general
girdələtdirmək cause smb. to make round verb general
dəyirmilətdirmək cause smb. to round off verb general
dəyirmilətmək cause smb. to round off verb general
gəlmək come round verb general
qumar kağızı paylamaq deal round the cards verb general
bürümək gather round verb general
girdələnmək get round verb general
girdələşmək get round verb general
dolanmaq go round verb general
dolaşmaq go round verb general
yüyənlətdirmək have one's horse bridled verb general
atı qoşmaq horse verb general
ətrafa boylanmaq look round verb general
boylanmaq look round verb general
boylanışmaq look round all together verb general
dairələmək make round verb general
girdələmək make round verb general
yumrulamaq make round verb general
yumurlamaq make round verb general
dəyirmiləmək make round verb general
iriləmək mill coarsely verb general
atlanmaq mount a horse verb general
tərkləşmək mount a horse together verb general
bir kəsin belini qucmaq put one's arms round smb.'s waist verb general
dəyirmiləşdirilmək round be rounded off verb general
dəyirmiləmək round off verb general
dəyirmiləşdirmək round off verb general
yuvarlaqlamaq round off verb general
yuvarlaqlaşdırmaq round off verb general
dövrə vurmaq sit round verb general
döndərmək swing the car round verb general
ata minmək take a horse verb general
sarınmaq tie smth. round oneself verb general
üzünü çevirmək turn round verb general
geri dönmək turn round verb general
barmağına dolamaq twist smb. round one's finger verb general
dolandırmaq wheel round verb general
hərləmək wheel round verb general
burmaq wind round verb general
ayaqlarını dolaqlamaq wind round one's feet verb general
çullamaq wrap with a horse-cloth verb general
düzəlmək come round verb general
sağalmaq come round verb general
polad tökmək mill verb general
bitirmək round verb general
qurtarmaq round verb general
tamamlamaq round verb general
özünə gəlmək come round verb general
qulağını kəsmək round verb general
toplaşmaq mill verb figurative meaning
dönmək round verb general
at horse adjective general
ata məxsus horse adjective general
biratlı one-horse adjective general
təkatlı one-horse adjective general
dəyirmi round adjective general
girdə round adjective general
şaraoxşar round adjective general
şarşəkilli round adjective general
yumru round adjective general
ətraflı all-round adjective general
qoşqu cart-horse adjective general
dördatlı four-horse adjective general
çullu horse-cloth: covered with a horse-cloth adjective general
atsifət horse-faced adjective general
qoşaatlı pair-horse adjective general
gip-girdə quite round adjective general
yumruca quite round adjective general
yupyumru quite round adjective general
yupyumruca quite round adjective general
dairəvi round adjective general
yumru-yumru round adjective general
yuvarlaq round adjective general
gecə-gündüz round the clock adjective general
yumruyanaq round-cheeked adjective general
yumruyanaqlı round-cheeked adjective general
aybəniz round-faced adjective general
ayçöhrəli round-faced adjective general
dəyirmisifət round-faced adjective general
dəyirmisifətli round-faced adjective general
dövrəsifət round-faced adjective general
dövrəsifətli round-faced adjective general
girdəsifət round-faced adjective general
girdəsifətli round-faced adjective general
girdəüz round-faced adjective general
girdəüzlü round-faced adjective general
qəmərüz round-faced adjective general
qəmərüzlü round-faced adjective general
yumrusifət round-faced adjective general
yumrusifətli round-faced adjective general
dəyirmibaş round-headed adjective general
yumrubaş round-headed adjective general
yumru-yumru round-round adjective general
fırlanan turning round adjective general
ikiatlı two-horse adjective general
qoşaatlı two-horse adjective general
çox tərəfli all-round adjective spoken language
hər tərəfli all-round adjective spoken language
kobud horse adjective general
nalayiq horse adjective general
şit horse adjective general
dolu round adjective general
koppuş round adjective general
kök round adjective general
mütləq all-round adjective spoken language
kasıb one-horse adjective spoken language
zəif one-horse adjective spoken language
dairəvi all-round adjective spoken language
dairə şəklində round adverb general
ətrafında round adverb general
bütün ili all the year round adverb general
il-müdam all the year round adverb general
yaylı-qışlı all the year round adverb general
boylana-boylana looking round adverb general
əksinə other way round adverb general
çevrəsində round adverb general
həndəvər round adverb general
yan-yörə round adverb general
qucaq-qucağa with arms round each other adverb general
boyunca round adverb general
hər tərəfdə round adverb general
digər tərəfə round adverb general
əks tərəfdə round adverb general
ətrafına round preposition general
ətrafında round preposition general
ətrafa round preposition general
təxminən round preposition general
təqribən round preposition general
barəsində round preposition general
haqqında round preposition general
bütün il boyu all the year round phrases general
çətin vəziyyətə düşmək be between upper and nether mill stone phrases general
güclü təzyiqə məruz qalmaq be between upper and nether mill stone phrases general
özünü çox pis hiss etmək be sick as a horse phrases general
gəlir gətirmək bring grist to the mill phrases general
sərfəli olmaq bring grist to the mill phrases general
qamışı sıxıb şirəsini çıxarmaq üçün press cane mill phrases general
araba atı cart horse phrases general
yük atı cart horse phrases general
fayton atı coach horse phrases general
qoşqu atı coach horse phrases general
qəhvə dəyirmanı coffee mill phrases general
qəhvəüyüdən coffee mill phrases general
Burax lovğalanmağı! Come off your high horse! phrases general
Özünü çəkmə görək! Come off your high horse! phrases general
pambıqəyirən fabrik cotton mill phrases general
gizli qabiliyyətləri olan dark horse phrases general
Bəy verən atın dişinə baxmazlar Don't look a gift horse in the mouth phrases general
Ölmək ölməkdir, xırıldamaq nə deməkdir Either to win the horse or lose the saddle phrases general
Bişmiş toyuğun gülməyi gəlir Enough to make a horse laugh phrases general
bihudə işlə məşğul olmaq flog a dead horse phrases general
xəlbirlə su daşımaq flog a dead horse phrases general