• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of good (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
Ümid burnu Cape of Good Hope noun general
Afərin! Good for you! phrases general
Bravo! Good for you! phrases general
pasxa bayramından əvvəlki cümə günü Good Friday phrases general
Aman Allah Good gad! phrases general
Ay Allah Good gad! phrases general
Pervərdigara! Good gad! phrases general
Aman Allah Good God! phrases general
Ay Allah Good God! phrases general
Pervərdigara! Good God! phrases general
Aman Allah Good gosh! phrases general
Ay Allah Good gosh! phrases general
Pervərdigara! Good gosh! phrases general
Allah özün saxla! Good gracious! phrases general
Aman Allah Good Gracious! phrases general
Aman Allah! Good gracious! phrases general
Ay Allah Good Gracious! phrases general
Pervərdigara! Good Gracious! phrases general
Aman Allah Good Heavens! phrases general
Ay Allah Good Heavens! phrases general
Pervərdigara! Good Heavens! phrases general
Yaxşı malın tərifə ehtiyacı yoxdur Good wine needs no ivy brush phrases general
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
good xeyirxahlıq noun general
good yaxşılıq noun general
good-bye vidalaşma noun general
good-bye xudahafizləşmə noun general
good-for-nothing işsiz-gücsüz noun general
good-for-nothing boş avara noun general
good-for-nothing əlindən iş gəlməyən noun general
good-for-nothing veyl noun general
God's reward for a person's good conduct on earth savab noun general
good appetite yaxşı iştaha noun general
good behavior ədəb noun general
good behavior ədəb-ərkan noun general
good breeding ədəblilik noun general
good condition sazlıq noun general
good condition yaxşı vəziyyət noun general
good deed mərhəmət noun general
good deed savab iş noun general
good deed savab noun general
good excuse üzrlü səbəb noun general
good for charring charcoal kömürlük noun general
good fortune ağgünlülük noun general
good fortune uğur noun general
good luck bəxtlilik noun general
good luck uğur noun general
good management təsərrüfatçılıq noun general
good manners mərifətlilik noun general
good manners ədəb noun general
good name namus noun general
good news müjdə noun general
good news muştuluq noun general
good offices yaxşı xidmət noun general
good opportunity fürsət noun general
good quality keyfiyyətlilik noun general
good reason üzrlü səbəb noun general
good sense açıqfikirlilik noun general
good shot sərrast atıcı noun general
good shot tuşatan noun general
good spirits damaq noun general
good spot for picking mushrooms göbələklik noun general
good state of health gümrahlıq noun general
good tidings yaxşı soraq noun general
good turn xidmət noun general
good-for-nothing aciz-avara noun general
good-for-nothing bikara adam noun general
good-for-nothing vecsiz noun general
good-for-nothing fərsiz noun general
good-natured man xoşməzac adam noun general
man of good manners əhli-mərifət noun general
man of good taste zövq əhli noun general
one who brings good news xoşxəbər noun general
stick good for helve saplıq noun general
good fayda noun general
good xeyir noun general
be a good match uyğun olmaq verb general
be as good as one's word sözübütöv olmaq verb general
be good qüvvəli olmaq verb general
be in a good mood damağı çağ olmaq verb general
be in a good mood kefi saz olmaq verb general
be in good repair saz olmaq verb general
be on good terms dindirmək verb general
be on good terms ülfət etmək verb general
be on good terms yollaşmaq verb general
be on good terms with ulduzları barışmaq verb general
be on good terms with one's neighbor qonşuluq etmək verb general
bring good luck qədəmi yüngül olmaq verb general
come of a good kin yaxşı tayfadan olmaq verb general
do a good deed savab etmək verb general
do good kömək etmək verb general
do smb. a good turn kiməsə xidmət göstərmək verb general
get good results yaxşı nəticəyə nail olmaq verb general
give a good dressing down danlamaq verb general
good-for-nothing: be good-for-nothing başa qaxınc olmaq verb general
good-looking: become good-looking bazburudlanmaq verb general
good-natured: be good-natured rəhmdil olmaq verb general
have a good appetite iştahalanmaq verb general
have a good chance yaxşı şansı olmaq verb general
have a good fortune bəxtli olmaq verb general
have a good night's rest yuxusunu almaq verb general
have a good nose hssas iybilmə qabiliyyətinə malik olmaq verb general
have a good opportunity fürsət düşmək verb general
have a good taste ağzının dadını bilmək verb general
have a good time əylənmək verb general
have a good time deyə-gülə vaxt keçirmək verb general
have a good time şənlənmək verb general
have a good time şadlıq etmək verb general
help people be on good terms ara düzəltmək verb general
hold a good post yaxşı vəzifədə olmaq verb general
make a good showing yaxşı göstəricilərə nail olmaq verb general
make as good as new təzələmək verb general
make good progress yaxşı göstəricilərə nail olmaq verb general
miss a good opportunity fürsəti əldən vermək verb general
put in a good humor nəşələndirmək verb general
put in good condition düzgünləşdirmək verb general
put in good order düzgünləşdirmək verb general
repay for good with evil yaxşılığa yamanlıqla cavab vermək verb general
run away for good baş götürüb qaçmaq verb general
say good-bye salamatlaşmaq verb general
say good-bye vidalaşmaq verb general
say good-bye xudahafizləşmək verb general
stand smb. in good stead kar vermək verb general
take measures in good time əvvəlcədən tədbir görmək verb general
wave good-bye əl eləmək verb general
wish good health cansağlığı arzulamaq verb general
wish good health Sağlıq arzu etmək verb general
wish good luck uğurlar diləmək verb general
wish good luck xoşbəxtlik arzu etmək verb general
good yaxşı adjective general
good-for-nothing lüzumsuz adjective general
good-for-nothing vecsiz adjective general
good-for-nothing bekara adjective general
good-for-nothing gərəksiz adjective general
good-humoured xoşqəlb adjective general
good-humoured yumşaq ürəkli adjective general
good-humoured həlim adjective general
good-looking gözəl adjective general
good-looking qəşəng adjective general
good-looking yaraşıqlı adjective general
good-natured xoşqəlb adjective general
good-natured səmimi adjective general
good-natured saf adjective general
good-natured həlim adjective general
cheap but good həm ucuz, həm yaxşı adjective general
extremely good taysız adjective general
fairly good babət adjective general
fairly good babat adjective general
fairly good miyanə adjective general
good əlverişli adjective general
good eyi adjective general
good fərli adjective general
good iqtidarlı adjective general
good saleh adjective general
good düşərli adjective general
good enough layiq adjective general
good for sərfəli adjective general
good for a chemise köynəklik adjective general
good for a shirt köynəklik adjective general
good for a suit kostyumluq adjective general
good for jam mürəbbəlik adjective general
good for kabab kabablıq adjective general
good for smth. karagələn adjective general
good-for-nothing yaramaz adjective general
good-humored xoşqəlb adjective general
good-looking bazburudlu adjective general
good-looking göyçək adjective general
good-looking mələksimalı adjective general
good-looking xoşsurət adjective general
good-looking xoşüz adjective general
good-natured rəhmdil adjective general
good-natured rəhmkar adjective general
good-natured xoşməzac adjective general
good-natured xoştəbiət adjective general
having a good memory hafizəli adjective general
having a good nose imsik adjective general
having good chance şanslı adjective general
in good humor nəşəli adjective general
not good üzrsüz adjective general
rather good ağıllı-başlı adjective general
rather good xeyli yaxşı adjective general
showing good taste zövqlü adjective general
with good appetite yeycil adjective general
good faydalı adjective general
good xeyirli adjective general
good bacarıqlı adjective general
good istedadlı adjective general
good mahir adjective general
good məharətli adjective general
good qabiliyyətli adjective general
good mərhəmətli adjective general
good rəhmli adjective general
good təmiz adjective general
good xeyirxah adjective general
good xoşxasiyyət adjective general
good ürəyi yumşaq adjective general
good iltifatlı adjective general
good lütfkar adjective general
good mehriban adjective general
good nazik adjective general
good keyfiyyətli adjective general
good təzə adjective general
good sağlam adjective general
good bəs qədər adjective general
good çoxlu adjective general
good kifayət qədər bol adjective general
good etibarlı adjective general
be so good lütfən adverb general
a good deal birdünya adverb general
a good many birdünya adverb general
as good as gold qızıl kimi adverb general
be so good as lütfən adverb general
for good həmişəlik adverb general
good many biryığın adverb general
in good fig kefi kök adverb general
in good spirits nəşəli adverb general
in good state yaxşı halda adverb general
in good time ertədən adverb general
in good time indidən adverb general
in good time əvvəlcədən adverb general
very good lap yaxşı adverb general
be in a good nick yaxşı vəziyyətdə olmaq preposition general
good-bye Sağ ol! interjection general
good-bye Xudahafiz! interjection general
A good wife makes a good husband Yaxşı arvadın əri də yaxşı olar phrases general
all in good time hər şey öz vaxtında phrases general
as good as ever həmişəki kimi yaxşı phrases general
as good as gold qızıl kimi phrases general
be after no good bədxahlıq fikrində düşmək phrases general
be after no good pislik fikrinə düşmək phrases general
be in good form yaxşı idman formasında olmaq phrases general
be up to no good bədxahlıq fikrində düşmək phrases general
be up to no good pislik fikrinə düşmək phrases general
by good fortune xoş təsadüfən phrases general
carry a good quill yaxşı xətti olmaq phrases general
good evening axşamın xeyir phrases general
do good xeyiri dəymək phrases general
do good xeyirli olmaq phrases general
do good smb. bir kəsə kömək etmək phrases general
do good smb. bir kəsə yaxşılıq etmək phrases general
do smb. a good turn bir kəsə yaxşı xidmət etmək phrases general
fairly good olduqca yaxşı phrases general
for good and all həmişəlik phrases general
for good and all ömürlük phrases general
for good and all qəti phrases general
for the good of naminə phrases general
for the good of səadəti üçün phrases general
get a good position yaxşı vəzifə almaq phrases general
good at smth. bir şeydə yaxşı olmaq phrases general
good day's work düzgün iş görmə phrases general
good day's work pis işləmə phrases general
good deal bəs qədər phrases general
good deal çoxlu phrases general
good faith doğruluq phrases general
good faith düzlük phrases general
good faith insaf phrases general
good faith sədaqət phrases general
good faith vicdan phrases general
good food keyfiyyətli ərzaq phrases general
good food təzə ərzaq phrases general
good for nothing faydasız phrases general
good for nothing heç nəyə yaramayan phrases general
good for nothing xeyirsiz phrases general
good for nothing yararsız phrases general
good heart sağlam ürək phrases general
good intention xeyirxah niyyət phrases general
good many people çoxlu adam phrases general
good nature xeyirxahlıq phrases general
good natured həlim phrases general
good natured mehriban phrases general
good natured safqəlbli phrases general
good natured xeyirxah phrases general
good natured ürəyiyumşaq phrases general
good natured yumşaqürəkli phrases general
good neighourhood mehriban qonşuluq phrases general
good neighourhoodliness mehriban dostluq əlaqəsi phrases general
good neighourhoodliness mehriban qonşuluq phrases general
good of poor quality aşağı keyfiyyətli mallar phrases general
good of poor quality pis keyfiyyətli mallar phrases general
good part of the day günün çoxu phrases general
good part of the day günün əsas hissəsi phrases general
good sense sağlam düşüncə phrases general
good while uzun bir müddətə phrases general
have a good command of smth. bir şeyi yaxşı bilmək phrases general
hold a good post yaxşı vəzifə tutmaq phrases general
in good time düz vaxtında phrases general
live a good life təmiz həyat sürmək phrases general
lose a good position yaxşı vəzifəni itirmək phrases general
possess good quality yaxşı keyfiyyətə malik olmaq phrases general
requite good with evil xeyrə şərlə cavab vermək phrases general
requite good with evil yaxşılığa yamanlıqla cavab vermək phrases general
say good-bye vidalaşmaq phrases general
say good-bye xudahafizləşmək phrases general
set a good example yaxşı nümunə göstərmək phrases general
stand a good chance ümüdi olmaq phrases general
stand a good chance şansı olmaq phrases general
stand good qüvvədə qalmaq phrases general
very good çox yaxşı phrases general
good morning sabahın xeyir phrases general
good morning sabahınız xeyir phrases general
good night gecəniz xeyir phrases general
vero