• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of good friday (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
cümə Friday noun general
xeyirxahlıq good noun general
yaxşılıq good noun general
vidalaşma good-bye noun general
xudahafizləşmə good-bye noun general
işsiz-gücsüz good-for-nothing noun general
boş avara good-for-nothing noun general
əlindən iş gəlməyən good-for-nothing noun general
veyl good-for-nothing noun general
Ümid burnu Cape of Good Hope noun general
hər cümə every Friday noun general
savab God's reward for a person's good conduct on earth noun general
yaxşı iştaha good appetite noun general
ədəb good behavior noun general
ədəb-ərkan good behavior noun general
ədəblilik good breeding noun general
sazlıq good condition noun general
yaxşı vəziyyət good condition noun general
mərhəmət good deed noun general
savab iş good deed noun general
savab good deed noun general
üzrlü səbəb good excuse noun general
kömürlük good for charring charcoal noun general
ağgünlülük good fortune noun general
uğur good fortune noun general
bəxtlilik good luck noun general
uğur good luck noun general
təsərrüfatçılıq good management noun general
mərifətlilik good manners noun general
ədəb good manners noun general
namus good name noun general
müjdə good news noun general
muştuluq good news noun general
yaxşı xidmət good offices noun general
fürsət good opportunity noun general
keyfiyyətlilik good quality noun general
üzrlü səbəb good reason noun general
açıqfikirlilik good sense noun general
sərrast atıcı good shot noun general
tuşatan good shot noun general
damaq good spirits noun general
göbələklik good spot for picking mushrooms noun general
gümrahlıq good state of health noun general
yaxşı soraq good tidings noun general
xidmət good turn noun general
aciz-avara good-for-nothing noun general
bikara adam good-for-nothing noun general
vecsiz good-for-nothing noun general
fərsiz good-for-nothing noun general
xoşməzac adam good-natured man noun general
əhli-mərifət man of good manners noun general
zövq əhli man of good taste noun general
xoşxəbər one who brings good news noun general
saplıq stick good for helve noun general
fayda good noun general
xeyir good noun general
uyğun olmaq be a good match verb general
sözübütöv olmaq be as good as one's word verb general
qüvvəli olmaq be good verb general
damağı çağ olmaq be in a good mood verb general
kefi saz olmaq be in a good mood verb general
saz olmaq be in good repair verb general
dindirmək be on good terms verb general
ülfət etmək be on good terms verb general
yollaşmaq be on good terms verb general
ulduzları barışmaq be on good terms with verb general
qonşuluq etmək be on good terms with one's neighbor verb general
qədəmi yüngül olmaq bring good luck verb general
yaxşı tayfadan olmaq come of a good kin verb general
savab etmək do a good deed verb general
kömək etmək do good verb general
kiməsə xidmət göstərmək do smb. a good turn verb general
yaxşı nəticəyə nail olmaq get good results verb general
danlamaq give a good dressing down verb general
başa qaxınc olmaq good-for-nothing: be good-for-nothing verb general
bazburudlanmaq good-looking: become good-looking verb general
rəhmdil olmaq good-natured: be good-natured verb general
iştahalanmaq have a good appetite verb general
yaxşı şansı olmaq have a good chance verb general
bəxtli olmaq have a good fortune verb general
yuxusunu almaq have a good night's rest verb general
hssas iybilmə qabiliyyətinə malik olmaq have a good nose verb general
fürsət düşmək have a good opportunity verb general
ağzının dadını bilmək have a good taste verb general
əylənmək have a good time verb general
deyə-gülə vaxt keçirmək have a good time verb general
şənlənmək have a good time verb general
şadlıq etmək have a good time verb general
ara düzəltmək help people be on good terms verb general
yaxşı vəzifədə olmaq hold a good post verb general
yaxşı göstəricilərə nail olmaq make a good showing verb general
təzələmək make as good as new verb general
yaxşı göstəricilərə nail olmaq make good progress verb general
fürsəti əldən vermək miss a good opportunity verb general
nəşələndirmək put in a good humor verb general
düzgünləşdirmək put in good condition verb general
düzgünləşdirmək put in good order verb general
yaxşılığa yamanlıqla cavab vermək repay for good with evil verb general
baş götürüb qaçmaq run away for good verb general
salamatlaşmaq say good-bye verb general
vidalaşmaq say good-bye verb general
xudahafizləşmək say good-bye verb general
kar vermək stand smb. in good stead verb general
əvvəlcədən tədbir görmək take measures in good time verb general
əl eləmək wave good-bye verb general
cansağlığı arzulamaq wish good health verb general
Sağlıq arzu etmək wish good health verb general
uğurlar diləmək wish good luck verb general
xoşbəxtlik arzu etmək wish good luck verb general
yaxşı good adjective general
lüzumsuz good-for-nothing adjective general
vecsiz good-for-nothing adjective general
bekara good-for-nothing adjective general
gərəksiz good-for-nothing adjective general
xoşqəlb good-humoured adjective general
yumşaq ürəkli good-humoured adjective general
həlim good-humoured adjective general
gözəl good-looking adjective general
qəşəng good-looking adjective general
yaraşıqlı good-looking adjective general
xoşqəlb good-natured adjective general
səmimi good-natured adjective general
saf good-natured adjective general
həlim good-natured adjective general
həm ucuz, həm yaxşı cheap but good adjective general
taysız extremely good adjective general
babət fairly good adjective general
babat fairly good adjective general
miyanə fairly good adjective general
əlverişli good adjective general
eyi good adjective general
fərli good adjective general
iqtidarlı good adjective general
saleh good adjective general
düşərli good adjective general
layiq good enough adjective general
sərfəli good for adjective general
köynəklik good for a chemise adjective general
köynəklik good for a shirt adjective general
kostyumluq good for a suit adjective general
mürəbbəlik good for jam adjective general
kabablıq good for kabab adjective general
karagələn good for smth. adjective general
yaramaz good-for-nothing adjective general
xoşqəlb good-humored adjective general
bazburudlu good-looking adjective general
göyçək good-looking adjective general
mələksimalı good-looking adjective general
xoşsurət good-looking adjective general
xoşüz good-looking adjective general
rəhmdil good-natured adjective general
rəhmkar good-natured adjective general
xoşməzac good-natured adjective general
xoştəbiət good-natured adjective general
hafizəli having a good memory adjective general
imsik having a good nose adjective general
şanslı having good chance adjective general
nəşəli in good humor adjective general
üzrsüz not good adjective general
ağıllı-başlı rather good adjective general
xeyli yaxşı rather good adjective general
zövqlü showing good taste adjective general
yeycil with good appetite adjective general
faydalı good adjective general
xeyirli good adjective general
bacarıqlı good adjective general
istedadlı good adjective general
mahir good adjective general
məharətli good adjective general
qabiliyyətli good adjective general
mərhəmətli good adjective general
rəhmli good adjective general
təmiz good adjective general
xeyirxah good adjective general
xoşxasiyyət good adjective general
ürəyi yumşaq good adjective general
iltifatlı good adjective general
lütfkar good adjective general
mehriban good adjective general
nazik good adjective general
keyfiyyətli good adjective general
təzə good adjective general
sağlam good adjective general
bəs qədər good adjective general
çoxlu good adjective general
kifayət qədər bol good adjective general
etibarlı good adjective general
lütfən be so good adverb general
birdünya a good deal adverb general
birdünya a good many adverb general
qızıl kimi as good as gold adverb general
lütfən be so good as adverb general
həmişəlik for good adverb general
biryığın good many adverb general
kefi kök in good fig adverb general
nəşəli in good spirits adverb general
yaxşı halda in good state adverb general
ertədən in good time adverb general
indidən in good time adverb general
əvvəlcədən in good time adverb general
lap yaxşı very good adverb general
yaxşı vəziyyətdə olmaq be in a good nick preposition general
Sağ ol! good-bye interjection general
Xudahafiz! good-bye interjection general
Yaxşı arvadın əri də yaxşı olar A good wife makes a good husband phrases general
hər şey öz vaxtında all in good time phrases general
həmişəki kimi yaxşı as good as ever phrases general
qızıl kimi as good as gold phrases general
bədxahlıq fikrində düşmək be after no good phrases general
pislik fikrinə düşmək be after no good phrases general
yaxşı idman formasında olmaq be in good form phrases general
bədxahlıq fikrində düşmək be up to no good phrases general
pislik fikrinə düşmək be up to no good phrases general
xoş təsadüfən by good fortune phrases general
yaxşı xətti olmaq carry a good quill phrases general
axşamın xeyir good evening phrases general
xeyiri dəymək do good phrases general
xeyirli olmaq do good phrases general
bir kəsə kömək etmək do good smb. phrases general
bir kəsə yaxşılıq etmək do good smb. phrases general
bir kəsə yaxşı xidmət etmək do smb. a good turn phrases general
olduqca yaxşı fairly good phrases general
həmişəlik for good and all phrases general
ömürlük for good and all phrases general
qəti for good and all phrases general
naminə for the good of phrases general
səadəti üçün for the good of phrases general
yaxşı vəzifə almaq get a good position phrases general
bir şeydə yaxşı olmaq good at smth. phrases general
düzgün iş görmə good day's work phrases general
pis işləmə good day's work phrases general
bəs qədər good deal phrases general
çoxlu good deal phrases general
doğruluq good faith phrases general
düzlük good faith phrases general
insaf good faith phrases general
sədaqət good faith phrases general
vicdan good faith phrases general
keyfiyyətli ərzaq good food phrases general
təzə ərzaq good food phrases general
faydasız good for nothing phrases general
heç nəyə yaramayan good for nothing phrases general
xeyirsiz good for nothing phrases general
yararsız good for nothing phrases general
Afərin! Good for you! phrases general
Bravo! Good for you! phrases general
pasxa bayramından əvvəlki cümə günü Good Friday phrases general
Aman Allah Good gad! phrases general
Ay Allah Good gad! phrases general
Pervərdigara! Good gad! phrases general
Aman Allah Good God! phrases general
Ay Allah Good God! phrases general
Pervərdigara! Good God! phrases general
Aman Allah Good gosh! phrases general
Ay Allah Good gosh! phrases general
Pervərdigara! Good gosh! phrases general
Allah özün saxla! Good gracious! phrases general
Aman Allah Good Gracious! phrases general
Aman Allah! Good gracious! phrases general
Ay Allah Good Gracious! phrases general
Pervərdigara! Good Gracious! phrases general
sağlam ürək good heart phrases general
Aman Allah Good Heavens! phrases general
Ay Allah Good Heavens! phrases general
Pervərdigara! Good Heavens! phrases general
xeyirxah niyyət good intention phrases general
çoxlu adam good many people phrases general
xeyirxahlıq good nature phrases general
həlim good natured phrases general
mehriban good natured phrases general
safqəlbli good natured phrases general
xeyirxah good natured phrases general
ürəyiyumşaq good natured phrases general
yumşaqürəkli good natured phrases general
mehriban qonşuluq good neighourhood phrases general
mehriban dostluq əlaqəsi good neighourhoodliness phrases general
mehriban qonşuluq good neighourhoodliness phrases general
aşağı keyfiyyətli mallar good of poor quality phrases general
pis keyfiyyətli mallar good of poor quality phrases general
günün çoxu good part of the day phrases general
günün əsas hissəsi good part of the day phrases general
sağlam düşüncə good sense phrases general
uzun bir müddətə good while phrases general
Yaxşı malın tərifə ehtiyacı yoxdur Good wine needs no ivy brush phrases general
bir şeyi yaxşı bilmək have a good command of smth. phrases general
yaxşı vəzifə tutmaq hold a good post phrases general
düz vaxtında in good time phrases general
təmiz həyat sürmək live a good life phrases general
yaxşı vəzifəni itirmək lose a good position phrases general
yaxşı keyfiyyətə malik olmaq possess good quality phrases general
xeyrə şərlə cavab vermək requite good with evil phrases general
yaxşılığa yamanlıqla cavab vermək requite good with evil phrases general
vidalaşmaq say good-bye phrases general
xudahafizləşmək say good-bye phrases general
yaxşı nümunə göstərmək set a good example phrases general
ümüdi olmaq stand a good chance phrases general
şansı olmaq stand a good chance phrases general
qüvvədə qalmaq stand good phrases general
çox yaxşı very good phrases general
sabahın xeyir good morning phrases general
vero