• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of grow full size (300 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
bütün dərslərə gələn şagird full-timer noun general
bağlama full-trailer noun general
bağlanma full-trailer noun general
qoşma full-trailer noun general
qoşulan araba full-trailer noun general
qoşulma full-trailer noun general
böyüklük size noun general
miqdar size noun general
ölçü size noun general
həddi-büluğ full age noun general
tam yanma əmsalı full combustion value noun general
maksimal uzaqlaşma full deflection noun general
bədir full moon noun general
bədr full moon noun general
tamhüquqluluq full rights noun general
mundir full-dress coat noun general
əyani şöbə full-time department noun general
qənbərlik place full of cobbles noun general
laləzarlıq place full of different planted flowers noun general
laləzarlıq place full of different planted trees noun general
gülzarlıq place full of flowers noun general
gülzar place full of flowers noun general
əndazə size noun general
həcm size noun general
qabarit size noun general
keql size of type noun general
müdafiəçi full-back noun sport
bütün iş həftəsi işləyən fəhlə full-timer noun general
ölçü size noun general
büzmə tikmək full verb general
geniş biçmək full verb general
geniş kəsmək full verb general
boy atmaq grow verb general
böyümək grow verb general
uzanmaq grow verb general
ətə batmaq grow in verb general
ətə girmək grow in verb general
böyümək grow up verb general
həddi-büluğa çatmaq grow up verb general
kök salmaq grow upon verb general
təsir etmək grow upon verb general
təsir göstərmək grow upon verb general
böyüklüyü müəyyən etmək size verb general
ölçünü müəyyən etmək size verb general
ölçülüb-biçilmək be decided after full consideration verb general
doydurulmaq be full verb general
doyuzdurulmaq be full verb general
qarnıyekəlik be full verb general
doymaq be full verb general
qaynamaq be in full swing verb general
ölüncə yemək be quite full verb general
köpüklənmək become full of foam verb general
cücərmək begin to grow verb general
harınlatmaq cause smb. to grow fat verb general
dayazlatmaq cause smth. to grow verb general
çallatmaq cause to grow grey verb general
irilətdirmək cause to grow larger verb general
qocalaşdırmaq cause to grow old verb general
qocaltmaq cause to grow old verb general
dopdolu olmaq chock-full: be chock-full verb general
kisəni basa-basa doldurmaq cram a sack full verb general
keçə basmaq full thick felt verb general
dörd nala çapmaq gallop at full speed verb general
bədirlənmək get full verb general
əkib-becərmək grow verb general
ərsəyə yetirmək grow verb general
yekələnmək grow verb general
yekəlmək grow verb general
boya vermək grow verb general
saqqal uzatmaq grow a beard verb general
saqqal qoymaq grow a beard verb general
saqqallanmaq grow a beard verb general
bığlanmaq grow a moustache verb general
kəskinləşmək grow acute verb general
əkəclənmək grow adult verb general
keçəlləşmək grow bald verb general
lobya əkmək grow beans verb general
irilənmək grow bigger verb general
cürətlənmək grow bolder verb general
qol-budaq atmaq grow branchy verb general
gümrahlanmaq grow brisk verb general
buxaq salmaq grow chin verb general
buxaqlanmaq grow chin verb general
totuqlaşmaq grow chubby verb general
qartlaşmaq grow coarse verb general
soyumaq grow cold to verb general
qozalamaq grow cones verb general
biqeyrətləşmək grow cowardly verb general
koğaya dönmək grow crooked verb general
qaranlıq çökmək grow dark verb general
qaranlıq düşmək grow dark verb general
qaranlıqlamaq grow dark verb general
qaranlıqlanmaq grow dark verb general
qaranlıqlaşmaq grow dark verb general
bozarmaq grow dim verb general
sönükləşmək grow dim verb general
lallaşmaq grow dumb verb general
toran düşmək grow dusk verb general
toranlaşmaq grow dusk verb general
qaş qaralmaq grow dusky verb general
qurumaq grow emaciated verb general
zorbalaşmaq grow enormous verb general
harınlamaq grow fat verb general
harınlaşmaq grow fat verb general
şişmək grow fat verb general
piylənmək grow fat verb general
lət bağlamaq grow fat and flabby verb general
lətləşmək grow fat and flabby verb general
yoğunlaşmaq grow fatter verb general
cansızlaşmaq grow feeble verb general
lırtlaşmaq grow flaccid verb general
dumanlanmaq grow gloomy verb general
göyləşmək grow green verb general
başına dən düşmək grow grey verb general
bazburudlanmaq grow handsome verb general
qartımaq grow hardened verb general
buğurlanmaq grow healthy and strong verb general
ağırlaşmaq grow heavier verb general
səsi batmaq grow hoarse verb general
acmaq grow hungry verb general
hövsələsi daralmaq grow impatient verb general
buğalanmaq grow into a bull verb general
irilənmək grow larger verb general
güclənmək grow louder verb general
şərabdan nəşələnmək grow merry on wine verb general
yumşalmaq grow mild verb general
tor görmək grow misty verb general
ağaclaşmaq grow numb verb general
ahıllanmaq grow old verb general
birçəyi ağarmaq grow old verb general
ixtiyarlaşmaq grow old verb general
qəddi bükülmək grow old verb general
qarılaşmaq grow old verb general
qartdanmaq grow old verb general
qartlamaq grow old verb general
qocalaşmaq grow old verb general
qocalmaq grow old verb general
qarımaq grow old verb general
düşkünləşmək grow old and feeble verb general
avazımaq grow pale verb general
qanı qaçmaq grow pale verb general
solğunlaşmaq grow pale verb general
bədbinləşmək grow pessimistic verb general
çirkinləşmək grow plainer verb general
enlənmək grow plumper verb general
dilənçi kökünə düşmək grow poor verb general
əli aşağı düşmək grow poorer verb general
fağırlaşmaq grow poorer verb general
qiymətlənmək grow precious verb general
üslubun qəşəngliyi grow prettier verb general
qəşəngləşmək grow prettier verb general
qızarıb-bozarmaq grow red and pale verb general
pörtmək grow red in face verb general
dövlətlənmək grow rich verb general
pullanmaq grow rich verb general
harınlamaq grow rich verb general
qalınlamaq grow rich unlawfully verb general
barınmaq grow richer verb general
allaşmaq grow rosy verb general
ayılaşmaq grow rude verb general
qabalaşmaq grow rude verb general
qəhətlənmək grow scanty verb general
qəhətləşmək grow scanty verb general
qızğınlaşmaq grow sexy verb general
saylaşmaq grow shallow verb general
alçaqlanmaq grow short verb general
gödəlmək grow shorter verb general
qəmginləşmək grow sorrowful verb general
qarınağrısı vermək grow stomach verb general
şişmanlamaq grow stout verb general
tosqunlaşmaq grow stout verb general
yoğunumaq grow stout verb general
qalınlamaq grow stout verb general
zorbalaşmaq grow stronger verb general
abdallaşmaq grow stupid verb general
ağılsızlaşmaq grow stupid verb general
quyruqlanmaq grow tail verb general
sınıxmaq grow thin verb general
ordu batmaq grow thin verb general
incəlmək grow thinner verb general
qaynayıb-qarışmaq grow together verb general
donuxmaq grow torpid verb general
bulanıqlaşmaq grow turbid verb general
lillənmək grow turbid verb general
eybəcərlənmək grow ugly verb general
eybəcərləşmək grow ugly verb general
tərgimək grow unused to verb general
boya-başa çatmaq grow up verb general
dirçəlmək grow up verb general
erkəkləmək grow up verb general
erkəkləşmək grow up verb general
pərvazlanmaq grow up verb general
qiymətlənmək grow valuable verb general
dirrikçilik etmək grow vegetables verb general
kaftarlaşmaq grow very old verb general
barınıb-batmaq grow very rich verb general
üzülmək grow weak verb general
yabanılaşmaq grow wild verb general
ağıllanmaq grow wiser verb general
solmaq grow withered verb general
sütülləşmək grow young verb general
saç-saqqal basmaq let one's beard grow verb general
uçmaq run at full speed verb general
çəngələmək take smth. full of hand verb general
artmaq grow verb general
güclənmək grow verb general
getdikcə çox xoş gəlmək grow upon verb general
getdikcə maraqlı gəlmək grow upon verb general
maraqlandırmaq grow upon verb general
özünə cəlb etmək grow upon verb general
özünə çəkmək grow upon verb general
fikir yaratmaq size verb general
qiymətləndirmək size verb general
bədirləmək full verb poetical
bütövlüyə çatmaq full verb poetical
bitmək grow verb general
yetişmək grow verb general
becərmək grow verb general
yetişdirmək grow verb general
qoymaq grow verb general
uzatmaq grow verb general
ağzınacan dolu chock-full adjective general
ləbələb chock-full adjective general
ağzınacan dolu full adjective general
dolu full adjective general
dopdolu full up adjective general
ağzınacan dolu full up adjective general
doğma full-blood adjective general
cins full-blooded adjective general
doğma full-blooded adjective general
əsil full-blooded adjective general
safqanlı full-blooded adjective general
xalis full-blooded adjective general
tam çiçəklənmiş full-blown adjective general
tam açmış full-blown adjective general
dolğun full-bodied adjective general
koppuş full-bodied adjective general
kök full-bodied adjective general
köklüyə meyilli full-bodied adjective general
dikdöşlü full-breasted adjective general
dolğundöşlü full-breasted adjective general
iridöşlü full-breasted adjective general
yekədöşlü full-breasted adjective general
irigözlü full-eyed adjective general
yekəgözlü full-eyed adjective general
böyümüş full-grown adjective general
inkişaf etmiş full-grown adjective general
yetişmiş full-grown adjective general
bütün boyu full-length adjective general
uzununa full-length adjective general
həyatda olduğu boyda life-size adjective general
tam full-fledged adjective general
basırıq chock-full adjective general
dopdolu chock-full adjective general
dopdolu completely full adjective general
basırıq cram-full adjective general
dopdolu cram-full adjective general
tamhüquqlu enjoying full rights adjective general
qarnıqurdlu olmaq full adjective general
qabarcıqlı full of bubbles adjective general
qovuqlu full of bubbles adjective general
cadar-cadar full of cracks adjective general
tam gücü ilə full of energy adjective general
birəli full of flea adjective general
köpüklü full of foam adjective general
dəlik-deşik full of gaps adjective general
dəlik-dəlik full of holes adjective general
deşik full of holes adjective general
əfsanəli full of legends adjective general
dəliqanlı full of life adjective general
dəliqanlı full of mirth adjective general
zillətli full of misery adjective general
fikirli full of thought adjective general
dolu full up adjective general
silə full up adjective general
geyinikli full-dressed adjective general
sünbüllü full-eared adjective general
əkə full-grown adjective general
avazlı full-throated adjective general
iriformatlı large-size adjective general
eynibiçimli of one size adjective general
birölçülü of the same size adjective general
siləbəsila quite full adjective general
əlidolu with the hands full adjective general
doldurulmuş full adjective general
dolmuş full adjective general
cins full-blood adjective general
əsil full-blood adjective general
safqanlı full-blood adjective general
xalis full-blood adjective general
cüssəli full-blooded adjective general
gümrah full-blooded adjective general
qüvvətli full-blooded adjective general
sağlam full-blooded adjective general
tünd full-bodied adjective general
yaxşı görünən full-eyed adjective general
böyük full-grown adjective general
yaşa dolmuş full-grown adjective general
yaşlı full-grown adjective general
English Azerbaijani Part Of Speech Terminology
grow full size qartlaşmaq verb general