• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Translation of hüququ özünə qaytarılmış (237 results)
Azerbaijani English Part Of Speech Terminology
özünə çəkən maddə absorbent noun general
özünə çəkmə absorption noun general
özünüidarə hüququ autonomy noun general
ilkinlik hüququ birthright noun general
birincilik hüququ birthright noun general
öz-özünə danışma burble noun general
vətəndaşlıq hüququ civics noun general
müəlliflik hüququ copyright noun general
özünə inamı olmama diffidence noun general
özünə vurulan egotist noun general
hüququnu özünə qaytarma exoneration noun general
səsvermə hüququ franchise noun general
öz-özünə danışma mumble noun general
özünə vurğunluq narcism noun general
özünə vurulma narcism noun general
özünə vurğunluq narcissism noun general
özünə vurulma narcissism noun general
patent hüququ patentright noun general
öz-özünə xəyanət etmə self-betrayal noun general
özünə inamsızlıq self-distrust noun general
özünə hörmət self-esteem noun general
özünə hörmət etmə self-esteem noun general
öz-özünə sağalma self-healing noun general
öz-özünə sağaltma self-healing noun general
öz-özünə yaxşılaşma self-improvement noun general
özünə hörmət self-respect noun general
özünə hörmət etmə self-respect noun general
təhkimçilik hüququ serfdom noun general
pyesi səhnəyə qoyma hüququ stage-right noun general
səsvermə hüququ suffrage noun general
öz-özünə oksidləşmə autooxidation noun general
neft məhsullarının öz-özünə ... oksidləşməsi autooxidation of petroleum products noun general
zəncirvarı öz-özünə alovlanma chain self-ignition noun general
cinayət hüququ criminal law noun general
inhisar hüququ exclusive rights noun general
səs hüququ franchise noun general
yanacaqların öz-özünə oksidləşməsi fuel autooxidation noun general
mühakimə hüququ jurisdiction noun general
qanunvericilik hüququ legislative right noun general
inhisar hüququ monopoly noun general
patent hüququ patent-right noun general
qaytarılmış katalizator return catalyst noun general
veto hüququ right of veto noun general
özünə inam self-confidence noun general
öz-özünə alovlanma self-ignition noun general
seçki hüququ suffrage noun general
icarə hüququ tenant right noun general
istiden öz-özünə alovlanma thermic self-ignition noun general
kassaya qaytarılmış bilet turn-in noun spoken language
toxunulmazlıq hüququ immunity noun law
mülkiyyət hüququ təsdiqləyən sənəd title-deed noun law
təyyarəni öz-özünə idarə edən cihaz autopilot noun aeronautics
toxunulmazlıq hüququ extraterritoriality noun diplomatic
otun öz-özünə qızışması hay-heating noun agricultural
öz-özünə danışma babble noun general
vətəndaşlıq hüququ citizenship noun general
ədalət hüququ equity noun general
kirayə vermə hüququ almış kinoteatr sahibi exhibitor noun general
özünə layiq bir yer niche noun general
mülkiyyət hüququ ownership noun general
patent hüququ patent noun general
özünə güvənmə presumption noun general
özünə qürrələnmə presumption noun general
özünə hörmət pride noun general
mülkiyyət hüququ property noun general
ancaq özünə xas olma singularity noun general
otlaq hüququ herbage noun law
vətəndaşlıq hüququ olmama incapacity noun law
vətəndaşlıq hüququ olmama incompetence noun law
öz-özünə aşıq olmuş adam narcissus noun figurative meaning
öz-özünə vurulmuş adam narcissus noun figurative meaning
özünə inam assurance noun general
birgə istifadə hüququ common noun general
elliklə istifadə hüququ common noun general
səsvermə hüququ vote noun general
sərnişinlərin və yüklərin keçiddən daşınması və ona görə haqq alınma hüququ ferry noun law
mülkiyyət hüququ title noun law
mülkiyyət hüququ verən sənəd title noun law
özünə arxayın olma cheek noun general
özünə güvənmə cheek noun general
özünə inanma cheek noun general
özünə qürrələnmə cheek noun general
müəllif hüququ copyright noun computer
çıxış etmək hüququ floor noun general
özünə çəkmək absorb verb general
özünə çəkmək attract verb general
özünə gətirmək bring round verb general
özünə qaytarmaq bring round verb general
özünə gətirmək bring to verb general
özünə qaytarmaq bring to verb general
öz-özünə danışmaq burble verb general
özünə sakit yer tapmaq dig in verb general
seçki hüququ vermək enfranchise verb general
özünə yer tapmamaq moon verb general
öz-özünə danışmaq mumble verb general
öz-özünə danışmaq mussitate verb general
vətəndaşlıq hüququ vermək naturalise verb general
vətəndaşlıq hüququ vermək naturalize verb general
özünə yer eləmək nestle verb general
özünə bəzək vermək plume verb general
özünə rövnəq vermək plume verb general
özünə qaytarmaq recover verb general
özünə bəzək vermək spruce verb general
öz- özünə danışmaq throat verb general
özünə sui-qəsd etmək attempt suicide verb general
özünə haqq-hesab vermək be aware verb general
özünə hesabat vermək be aware verb general
özünə haqq-hesab verməmək be unaware verb general
özünə gəlmək come to oneself verb general
öz-özünə danışmaq gabble verb general
həyatda özünə yol açmaq make one's way in life verb general
öz-özünə deyinmək mutter to oneself verb general
özünə haqq-hesab verməmək not to realize verb general
özünə haqq-hesab vermək realize verb general
özünə qaytarmaq retrieve verb general
özünə əziyyət verməmək spare oneself verb general
öz-özünə danışmaq speak to oneself verb general
acıqdan özünə yer tapmamaq spite and spurn verb general
özünə zəhmət vermək trouble oneself verb general
hüququnu özünə qaytarmaq exonerate verb law
toxunulmazlıq hüququ vermək immunise verb law
özünə oxşatmaq assimilate verb general
öz-özünə danışmaq babble verb general
hüququ vermək cede verb general
özünə cəlb etmək grow upon verb general
özünə çəkmək grow upon verb general
özünə rəva bilmək indulge verb general
özünə rəva görmək indulge verb general
özünə məkan salmaq nest verb general
hüququ bərpa etmək reinvest verb general
hüququ müdafiə etmək right verb general
özünə bəzək vermək smarten verb general
öz-özünə altında danışmaq sputter verb general
özünə gəlmək come round verb general
özünə gəlmək come to verb general
özünə gəlmək rally verb general
özünə gəlmək unwind verb general
özünə yol açmaq wheedle verb figurative meaning
özünə tabe etmək bend verb general
öz-özünə qulluq etmək help verb general
özünə gəlmək recover from verb general
özünə əziyyət vermək trouble verb general
özünə zəhmət vermək trouble verb general
özünə yol açmaq burst verb general
özünə yol açmaq weave verb general
özünə gəlmək wake verb general
özünə yol açmaq work verb general
özünə çəkə bilən absorbable adjective general
özünə çəkən absorbent adjective general
özünə güvənən cocksy adjective general
özünə qürrələnən cocksy adjective general
səsvermə hüququ olan constituent adjective general
özünə inamı olmayan diffident adjective general
hüququ özünə qaytarılmış exonerate adjective general
nəmi özünə çəkən hygroscopic adjective general
rütubəti özünə çəkən hygroscopic adjective general
öz-özünə ehtimal edilən matter-of-course adjective general
ödəmə üçün möhlət hüququ verən moratory adjective general
özünə güvənnən presumptuous adjective general
özünə qürrələnən presumptuous adjective general
qaytarılmış returned adjective general
hüququ olmayan rightless adjective general
özünə arxayın olan self-assured adjective general
özünə güvənən self-assured adjective general
özünə inanan self-assured adjective general
özünə qürrələnən self-assured adjective general
özünə arxayın olan self-confident adjective general
özünə güvənən self-confident adjective general
özünə inanan self-confident adjective general
özünə qürrələnən self-confident adjective general
öz-özünə aydın olan self-evident adjective general
özünə arxalanan self-reliant adjective general
özünə inanan self-reliant adjective general
özü-özünə öyrənmiş self-taught adjective general
öz-özünə törəyən unpromted adjective general
vətəndaşlıq hüququ olmayan incompetent adjective general
özünə inanan assured adjective general
özünə məxsus olan own adjective general
təqaüd almağa hüququ olan pensionable adjective general
öz-özünə törəyən spontaneous adjective general
bir şeydən istifadə etmək hüququ olan welcome adjective general
özünə xüsusi fikir verən well-groomed adjective general
özünə arxayın olan cock-sure adjective spoken language
özünə güvənən cock-sure adjective spoken language
özünə inanan cock-sure adjective spoken language
özünə qürrələnən cock-sure adjective spoken language
özünə güvənən assumptive adjective general
özünə qürrələnən bold adjective general
müvafiq hüququ olan certified adjective general
özünə güvənən chesty adjective general
özünə qürrələnən chesty adjective general
özünə güvənən positive adjective general
özünə inanan positive adjective general
öz-özünə automatically adverb general
öz-özünə inwardly adverb general
öz-özünə in itself adverb general
öz-özünə independently adverb general
öz-özünə of oneself adverb general
öz-özünə to himself adverb general
öz-özünə in private adverb general
özünə oneself pronoun general
öz-özünə oneself pronoun general
özünə yourself reflexive pronoun general
özünə inamsız olmaq be unsure of oneself phrases general
özünə gəlmək bring oneself home phrases general
özünə gəlmək come to oneself phrases general
cinayət hüququ criminal law phrases general
özünə quyu qazmaq cut one's own throat phrases general
özünə gətirmək drive home phrases general
seçki hüququ election law phrases general
özünə gəlmək get one's breath phrases general
hamının diqqətini özünə cəlb etmək make a spectacle of oneself phrases general
özünə rəva bilmək make bold with phrases general
özünə fikir vermək mind one's P's and Q's phrases general
öz-özünə deyinmək mutter to oneself phrases general
özünə quyu qazmaq pickle a rod for one's own back phrases general
özünə rəva bilməmək pinch oneself phrases general
özünə güvənən adam positive sort of man phrases general
özünə inanan adam positive sort of man phrases general
həyatda özünə yol açmaq push one's way phrases general
səsvermə hüququ almaq qualify for the vote phrases general
mühacirət hüququ right of expatriation phrases general
varis olmaq hüququ right to succeed phrases general
özünə qapanıb qalmaq shrink out of sight phrases general
özünə yaxşı bax take care phrases general
özünə fikir vermək thrust oneself forward phrases general
ümumi seçki hüququ universal suffrage phrases general
ümumi səsvermə hüququ universal suffrage phrases general
hamını özünə məftun etmək win all hearts phrases general
özünə qapanma withdrawal into oneself phrases general
özünə yol açmaq work in phrases general
özünə qəbir qazmaq dig one's own grave phrases general
meşədə azad ov etmə hüququ frank chase phrases law
yarışda iştirak etmək hüququ əldə etmək qualify for the entry phrases sport
öz-özünə quyu qazmaq to cook one's own goose phrases proverb
diqqəti özünə cəlb etmək come to the front phrases general
özünə qarşı maraq oyandırmaq come to the front phrases general
vero